Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forbrukerportalen.no Vannkonferansen 2007 Vann – en helt vanlig forbrukervare Lasse Billington Underdirektør i Forbrukerrådet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forbrukerportalen.no Vannkonferansen 2007 Vann – en helt vanlig forbrukervare Lasse Billington Underdirektør i Forbrukerrådet."— Utskrift av presentasjonen:

1 forbrukerportalen.no Vannkonferansen 2007 Vann – en helt vanlig forbrukervare Lasse Billington Underdirektør i Forbrukerrådet

2 forbrukerportalen.no Forbrukerrådet Vi er en frittstående og uavhengig interesseorganisasjon •Vedtekter v/kgl res. •Grunnbevilgning over statsbudsjettet •Styre som er ansvarlig faglig og økonomisk Vi skal: •Påvirke politikkutforming, myndighetsutøvelse og aktørene i markedet i forbrukervennlig retning •Dyktiggjøre forbrukerne slik at de mestrer sin rolle best mulig

3 forbrukerportalen.no Vann – en vare etter forbrukerkjøpsloven •Forbrukerne har krav på reparasjon/ny vare, prisavslag, heving av kjøp og/eller erstatning hvis det foreligger en mangel ved varen •Hva er en mangel? –Vannkvaliteten defineres i drikkevannsforskriften (direkte regulering av 58 parametere, samt andre stoffer som i stor nok mengde kan medføre fare for helseskade) –FR mener det må være en mangel når denne ikke er oppfylt –Har rimelig tid til å rette opp mangelen før krav kan gjøres gjeldende (desto større ulempe for forbruker, desto kortere utbedringstid)

4 forbrukerportalen.no Rettigheter etter forbrukerkjøpsloven •Reparasjon/ny vare – lite relevant for vannleveranser •Prisavslag kan kreves når avhjelp ikke lykkes/er mulig •Heving kan kreves når avhjelp ikke lykkes og mangelen ikke er uvesentlig •Selger har objektivt erstatningsansvar for økonomiske tap kjøper lider som følge av mangelen  Prisavslag og erstatning mest relevant ved vannleveranser

5 forbrukerportalen.no Koster det for lite å tilby dårlig vann? •Prisavslag skal tilsvare varens verdireduksjon –hvor mye er det? –selvkostprinsippet ”kompliserer” •Erstatning etter forbrukerkjøpsloven dekker kun direkte økonomiske tap –økonomiske utlegg (legebesøk etc.) som følger av mangelen

6 forbrukerportalen.no Koster det for lite å tilby dårlig vann? •Bør vannleverandøren få sterkere økonomiske motiver for å sikre tilstrekkelig vannkvalitet? –Skadeerstatningsloven; krever varig uførhetsgrad over 15% - FR vil ha denne senket –DK; 5% + ”dagpenger” ved legeordinert sengeleie –FIN/ISL; ingen nedre grense •Den enkeltes tapte arbeidsfortjeneste o.l. dekkes, men av arbeidsgiver/stat, ikke av den som har forvoldt skaden


Laste ned ppt "Forbrukerportalen.no Vannkonferansen 2007 Vann – en helt vanlig forbrukervare Lasse Billington Underdirektør i Forbrukerrådet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google