Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

22. juni 2014 Utdanningssamarbeidet i EU Rektorkollegiet i Aust-Agder Studiebesøk Brussel, 11. mai 2009 Utdanningsråd Ingveig Koht Astad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "22. juni 2014 Utdanningssamarbeidet i EU Rektorkollegiet i Aust-Agder Studiebesøk Brussel, 11. mai 2009 Utdanningsråd Ingveig Koht Astad"— Utskrift av presentasjonen:

1 22. juni 2014 Utdanningssamarbeidet i EU Rektorkollegiet i Aust-Agder Studiebesøk Brussel, 11. mai 2009 Utdanningsråd Ingveig Koht Astad inga@mfa.no

2 22. juni 2014 EU og utdanning  Utdanning - støttende aktivitet i EU  EU har ingen ”felles utdanningspolitikk”  Landene har ansvar for sine utdanningssystem  For innholdet  For organiseringen  EU har programsamarbeid og politisk samarbeid på utdanningsområdet

3 22. juni 2014 EU samarbeidet skal:  Fremme kunnskap om andre lands språk og kultur - særlig gjennom opplæring i medlemslandenes språk  Fremme mobilitet mellom læresteder og på arbeidsmarkedet gjennom anerkjennelse av kvalifikasjoner  Oppmuntre til samarbeid mellom medlemslandene og mellom utdanningsinstitusjoner  Bidra til at Unionen når målene satt i Lisboa-strategien

4 22. juni 2014 Programsamarbeid Utdanningsprogrammer  Programmet for livslang læring: LLP 2007-2013 (Erasmus, Comenius, Grundtvig, Leonardo da Vinci m.m.)  Erasmus Mundus

5 22. juni 2014 Programmet for livslang læring 2007 - 2013  Et nytt integrert program for livslang læring (LLP 2007-2013) iverksatt fra 1. januar 2007. Den økonomiske rammen for perioden er oppunder 7 mrd. €  Programmet består av 4 sektorprogram + horisontale aktiviteter  Programmet viderefører de tidligere sektorprogrammene: Comenius Erasmus Leonardo Grundtvig

6 22. juni 2014 Programmet for livslang læring (forts.) Tverrgående program  policyutvikling, resultatutveksling, statistikkarbeid  språk, IKT Jean Monnet-programmet  studier og professorater i europeisk integrasjon  støtte til europeiske utdanningsinstitusjoner og -organisasjoner Comenius: førskole → vid-gående skole, skolesamarbeid Leonardo da Vinci: yrkesopp- læring: vgs og fagskole Erasmus: høyere utdanning Grundtvig: voksen- opplæring og alt. utdannings­ veier

7 22. juni 2014 Lisboa-strategien og utdanning  Lisboa-strategien: Lansert 2000. Mål: Gjøre Europa til verdens mest konkurransedyktige, kunnskapsbaserte økonomi med bærekraftig sosial- og miljømessig utvikling innen 2010.  Lansert på nytt 2005; – vekt på den rolle forskning, utdanning og innovasjon kan spille.  Norge (Samarbeidsregjeringens tiltredelseserklæring):  “bli en nasjon som ligger i teten internasjonalt når det gjelder ny teknologi, kompetanse og kunnskap”.  Stortingsmelding nr. 23 (2005-2006) om gjennomføring av europapolitikken.  Politisk samarbeid på utdanningsområdet under Lisboa-strategien  Education and Training 2010

8 22. juni 2014 Lisboa-strategien og utdanning (forts.)  Tre strategiske mål for utviklingen av utdanningssystemene:  Bedre effektiviteten og kvaliteten på utdanningen og yrkesopplæringen i Europa  Legge til rette for at alle får tilgang til utdanning  Åpne utdannings- og opplæringssystemene mot omgivelsene og verden

9 22. juni 2014 Education and Training 2010  Systematisk politisk samarbeid for felles hovedmål ved hjelp av “Den åpne koordineringsmetoden” (Open Method of Coordination – OMC)  Felles overordnede mål (3 mål)  Felles konkretisering av disse (8 politikkområder)  Indikatorer og benchmarks  Rapporter (Progress Reports)  Erfaringsutveksling (Peer Learning Activities)  Norge deltar i alle aktiviteter  www.ec.europa.eu/education

10 22. juni 2014 Education and Training 2010  Kommisjonens 2007 rapport:  For mange faller fra i utdanning for tidlig (15,3 % mot mål om 10%)  Mål om 15% økning i realfagskandidater nådd (men... )  77,8 % av 22-åringene fullført videregående utdanning (Mål: 85%)  9,6 % deltar i voksenopplæring (Mål: 12,5%)  20% av 15-åringene har svake leseferdigheter (Mål: reduksjon til 15,5%) (PISA)

11 22. juni 2014 NO er over, men har negativ utv. i perioden

12 22. juni 2014 Noen eksempler meldinger og initiativ under E&T 2010  Rekommandasjon om europeisk kvalifikasjonsrammeverk (EQF) (april 2008)  Forslag til rekommandasjon om ECVET – europeiske yrkesopplæringspoeng (Københavnprosessen)  Forslag til rekommandasjon EQARF - felles rammeverk for kvalitetssikring i yrkesopplæring (Københavnprosessen)  Melding “An agenda for European Cooperation on Schools” (juli 2008) – og Rådskonklusjoner om prioriteringer for utdanningspolitisk samarbeid på skoleområdet (november 2008)  Grønnbok om utdanning og migrasjon publisert juli. Konsultasjonsfrist 31. des. 2008. http://www.ec.europa.eu/education/policies

13 22. juni 2014 Fransk formannskap høst 2008 Tsjekkisk formannskap vår 2009 Fokus på yrkesutdanning  EQF, ECVET, EQARF  EUROSKILLS (Nederland, september 2008)  Bordeaux Kommuniké om videreføring av Københavnprosessen: På basis av formelt Rådsmøte (EUs utdanningsministre) 20-21 nov. 2008 - og etterfølgende uformelt ministermøte Bordeaux 25-26 nov. 2008.  Samarbeid og partnerskap skole-arbeidsliv Fokus på mobilitet  Rådsmøte 20-21 nov. 2008: Rådskonklusjoner om ungdomsmobilitet... gjøre studie- og opplæringsperioder i utlandet til regelen for alle unge europeere – og øke lærermobiliteten.  Mobilitet i alle programmer. Finansieringsmuligheter, bl.a. “Europeiske studielån”.  Eksempel på nytt program: “Erasmus for unge entreprenører” Fokus på investeringer i utdanning i økonomiske krisetider  Melding fra EUs utdanningsministre til EUs toppmøte i mars: såkalte “Key Messages to the spring European Council in the area of education and youth”.

14 22. juni 2014 Fransk formannskap høst 2008 Tsjekkisk formannskap vår 2009 Fokus på utdanning for sosial integrasjon og samfunnsdeltakelse Utdanning som integrerende og utjevnende faktor. Utdanning del av EUs nye “Sosiale Agenda” “New Skills for New Jobs” – Anticipating and matching labour market and skills”. Melding fra Kommisjonen des. 2008. Oppfølging 2009. Få fram bedre informasjon om hvilke kompetanser som trengs i et europeisk arbeidsmarked, redusere “mis-matches”, se på “green jobs”, forbedre evnen til å forutsi framtidige behov. Rammeverk for europeisk utdanningspolitisk samarbeid 2010 - 2020. Melding fra Kommisjonen des. 2008. “Updated strategic framework for European cooperation in education and training”  Rådsmøte (EUs utdanningsministre) 16. febr. 2009: Diskusjon særlig om nye “benchmarks”. Nytt rammeverk vedtas på Rådsmøte 11-12 mai 2009.

15 22. juni 2014  Informal Meeting of Ministers for Education, Praha, 22-23 mars 2009  Conference: Partnerships between Education and Training Institutions and Employers in the Context of Lifelong Learning, Praha 6-7 april 2009.  Hovedtema: Investeringer i utdanning og opplæring og mer europeisk samarbeid om utdanning som svar på dagens økonomiske krise. Åpne utdanningsinstitusjonene og utdanningssystemene til arbeids- og næringslivets behov.


Laste ned ppt "22. juni 2014 Utdanningssamarbeidet i EU Rektorkollegiet i Aust-Agder Studiebesøk Brussel, 11. mai 2009 Utdanningsråd Ingveig Koht Astad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google