Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hoftebrudd – nytt nasjonalt kvalitetsregister Lars B. Engesæter Ortopedisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hoftebrudd – nytt nasjonalt kvalitetsregister Lars B. Engesæter Ortopedisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hoftebrudd – nytt nasjonalt kvalitetsregister Lars B. Engesæter Ortopedisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Bergen

2 1. Hoftebrudd 2. Nasjonalt Hoftebruddregister 3. Resultater Nasjonalt Hoftebruddregister

3 Hoftebrudd:

4

5 Lårhalsbrudd:

6

7

8

9 Lårhalsbrudd (Kvinne 86 år)

10 Postoperativt 2 Olmed-skruer

11 Postoperativt Hemiprotese

12 Lårhalsbrudd (Kvinne 84 år)

13 Postoperativt Glideskrue

14 Opptrening:

15 1. Medisinsk •Bruddtilheling (10 - 40% reoperasjon) •Comorbiditet (15% - 30% død 1 år postop.) 2. Sosialt •Pas. / pårørende (>40% avhengig av hjelp) 3. Økonomisk •Ca. 9000 hoftebrudd/år/Norge •Life time risk: 25% kvinner, 7% menn •20% av alle sykehus senger i UK •20-30 % av alle akutte traume innleggelsene •150 000 kr. første år postop., 1,3 milliard/år Hoftebrudd - Utfordring på 3 nivåer:

16 Lårhalsbrudd:

17

18 1. Hoftebrudd 2. Nasjonalt Hoftebruddregister 3. Resultater Nasjonalt Hoftebruddregister

19 Nasjonalt Hoftebruddregister: •Godkjent av generalforsamlingen i Norsk Ortopedisk Forening 23.10.04 •Drives av Nasjonalt Register for Leddproteser •Konsesjon fra Datatilsynet •Registreringen startet 01.01.05

20 Operasjonsskjema: •Fylles ut av operatør postoperativt •Både primær- operasjoner og reoperasjoner registreres

21 Samtykkeerklæring fra pasienten:

22 EQ-5D (EuroQol-5D): (Standardisert sykdomsuavhengig mål for helserelatert livskvalitet). Livssituasjon 4 og 12 måneder postoperativt. Spørreskjema til pasienten:

23 1. Hoftebrudd 2. Nasjonalt Hoftebruddregister 3. Resultater •Preoperativ ventetid •Skruer eller hemiprotese Nasjonalt Hoftebruddregister

24 Antall rapporterte brudd vrs. tid (N=8564)

25

26 Bruddtidspunkt (N=4115) Antall Tidspunkt på døgnet

27 Bruddtidspunkt (N=4115) Antall 75% faller mellom kl.08-20 Tidspunkt på døgnet

28 Operasjonstidspunkt (N=8389) Antall Tidspunkt på døgnet

29 Operasjonstidspunkt (N=8389) Antall 38% opereres mellom kl.08-15 Tidspunkt på døgnet

30 Timer Timer fra brudd til operasjon (N=4030) Antall

31 Timer Timer fra brudd til operasjon (N=4030) Mean 19 timer ventetid fra brudd til operasjon (for de 98% operert<96 timer). Antall

32 Timer Timer fra brudd til operasjon (N=4030) Antall >20 timer n= 1608 - 40 % 10 - 20 timer n= 1282 - 32 % <10 timer n= 1140 - 28 %

33 <10 timer n=1140 10 - 20 timer n= 1282 >20timer n= 1608 % ikke døde Død vrs. preoperativ ventetid (752 døde N=4030) P=1,0 0 100 200 300 400 500 600 Dager postoperativt

34 <10 timer n=1140 10 - 20 timer n= 1282 >20timer n= 1608 P=0,8 % ikke revidert Reoperasjon (n=247) vrs. preoperativ ventetid (N=1471) Dager postoperativt

35 Livskvalitet for pasienten 4 måneder postoperativt (EQ-5D-score) vrs. preoperativ ventetid (N=1674) <10 timer n= 505 10 - 20 timer n= 532 >20timer n= 637

36 Livskvalitet for pasienten 12 måneder postoperativt (EQ-5D-score) vrs. preoperativ ventetid (N=650) <10 timer n= 206 10 - 20 timer n= 203 >20timer n= 241

37 Konklusjon – preoperativ ventetid: •Ingen relasjon mellom preoperativ ventetid og –risiko for postoperativ dødelighet –risiko for reoperasjon –EQ-5D score 4 mnd. postoperativt –EQ-5D score 12 mnd. postoperativt •Ingen medisinske holdepunkter for at hoftebruddpasientene må opereres om natten!

38 Lårhalsbrudd (Dislokerte) 2 skruer ? Hemiprotese ? ? ?

39 Hemiprotese 2 skruer P=0,6 0 100 200 300 400 500 600 Dager postoperativt Død vrs. operasjonsmetode (639 døde N=3076)

40 Reoperasjon vrs. op.metode (245 reop. N=3076) Hemiprotese 2 skruer P<0,001 0 100 200 300 400 500 Dager postoperativt

41 Livskvalitet (EQ-5D) 4 mnd postoperativt (N=1210) Hemiprotese (51) 2 skruer (45) P<0,001

42 Hemiprotese (59) 2 skruer (56) P=0,3 Livskvalitet (EQ-5D) 12 mnd postop. (N=411)

43 1. Nasjonalt kvalitetsregister 2. God oppslutning (55 av 55 sykehus) 3. Verdifull informasjon, grunnlag for bedre behandling av en forsømt pasientgruppe! Nasjonalt Hoftebrudd register:

44 Takk!


Laste ned ppt "Hoftebrudd – nytt nasjonalt kvalitetsregister Lars B. Engesæter Ortopedisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google