Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELG RIKTIG - MILJØ ER VIKTIG! 8. november 2012 Egil Dragsund Fagsjef miljø, Norsk olje og gass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELG RIKTIG - MILJØ ER VIKTIG! 8. november 2012 Egil Dragsund Fagsjef miljø, Norsk olje og gass."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELG RIKTIG - MILJØ ER VIKTIG! 8. november 2012 Egil Dragsund Fagsjef miljø, Norsk olje og gass

2 Miljøaspekter i alle utviklingstrinn • Prekvalifisering som lisenshaver • Seismikk • Søknad om tillatelse til virksomhet • Boring av brønner • Forundersøkelser • Overvåking • Etterundersøkelser • Grunnlagsundersøkelser • Konsekvensutredninger • Utbygging • Oppstart av produksjon • Drift • Utslippssøknader • MRA/BA • Miljøovervåking • Avslutning av felt 2

3 Forundersøkelser

4 Mareano resultater – Lophelia rev Reports by fishers Verified occurrences Reef area •More than 3000 reefs off the Norwegian coast •Reef complexes up to ca 45 km long off Røst Part of the Sula reef - Reef complex ~500 single reefs

5 5

6 Risikoanalyser 6 Risiko = sannsynlighet x konsekvens

7 Sjøfugl 7

8 Lomvi desember 2011 – januar 2012 August – september 2011

9 Redusert miljørisiko på norsk sokkel • Sannsynligheten for utblåsning fra leteboring har blitt redusert med vel 70 prosent de siste 10 årene • Dagens standard innen teknologi og prosedyrer reduserer miljørisikoen ytterligere med nær 65 prosent (NB: effekten av oljevernberedskap er ikke tatt med her) • Antall akutte utslipp av råolje fra alle hendelser på norsk sokkel ble mer enn halvert i perioden 2001-2004. Etter å ha vært omtrent konstant i perioden 2004-2009, er antallet nå ytterligere redusert.

10 Utslipp til luft 10

11 Utslipp av CO 2 (kg / fat produsert o.e.) 11

12 Miljøovervåking • Standardisert system siden 1996 • Klif retningslinje • Utføres hvert 3. år • Klif har eget ekspertutvalg som kvalitetskontrollerer opplegg og resultater 12

13 Miljøovervåking • Sedimentovervåking siden 1973 • Effektene av utslipp av borkaks ved vannbasert borevæske er små og begrenset til 50-100 meter fra utslippspunktet [Miljøovervåkingsdatabasen, MOD] • Vannsøyleovervåking siden 1993 • Tilstandsovervåking • Effektovervåkingen gjøres ved bruk av fisk og blåskjell i bur i ulik avstand fra utslippspunktet. • Forskningsprogrammet PROOFNY: 2006 – 2012 • Industrien vel 100 mill • Miljøovervåkingen på norsk sokkel har ikke påvist alvorlige miljøeffekter verken på havbunnen eller i vannsøylen som følge av petroleumsvirksomheten

14 Oljevernberedskapen på norsk sokkel

15 Takk for meg 15


Laste ned ppt "VELG RIKTIG - MILJØ ER VIKTIG! 8. november 2012 Egil Dragsund Fagsjef miljø, Norsk olje og gass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google