Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uke06 Sjette gang MODUL-2: Styringsansvar og systemlojalitet Situasjonsledelse og hvordan forebygge/korrigere de negative utfallene av vedtak og beslutninger?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uke06 Sjette gang MODUL-2: Styringsansvar og systemlojalitet Situasjonsledelse og hvordan forebygge/korrigere de negative utfallene av vedtak og beslutninger?"— Utskrift av presentasjonen:

1 uke06 Sjette gang MODUL-2: Styringsansvar og systemlojalitet Situasjonsledelse og hvordan forebygge/korrigere de negative utfallene av vedtak og beslutninger? • Konformitetspress • Stress • Følelsesprosesser • Utbrenthet • Oppfølging • Mentorskap • Dyadeforhold

2 Konformitetspress •Hva betyr det å utsettes for en konformitetspress –Irrasjonelle forhold –Andre eksempler

3 Stress: fysisk, psykisk og akutt •Hva legger vi i begrepene fysisk stress, psykisk stress og akutt stress? –Grunnstress: Stressnivået som til enhver tid ligger i hverdagen. –Stress er personavhengig –Håndtering av stress –Åpenhet på et medmenneskelig plan –Å kunne snakke med forskjellige personer om samme sak –Akutt stress er blant de mest alvorlige stressreaksjoner et menneske kan gi uttrykk for.

4 W. Bions følelsesprosesser •Kam-flukt •Pardannelse •Avhengighet –Følelsesprosessene skaper visse lederskikkelser. Det er ikke nødvendig å gi lederrollen til en person, den kan knyttes til en idé eller et ikke levende objekt. –Innenfor f. eks. avhengighetsgruppen kan gruppens historikk være "lederen". –En gruppe som ikke er i stand til å huske hva som skjedde ved en tidligere anledning, setter i gang med å skrive en protokoll over sine møter. Slik skapes "lederen" de refererer til dersom det oppstår tvist.

5 Utbrenthet •Utbrenthet: når misforholdet mellom oppgaver og tildelte ressurser er for stort. –Symptomene: fysisk og psykisk utmattelse, psykosomatiske plager som hodepine, søvnproblemer, muskelsmerter og magebesvær. –Resultatet: hyppigere sykemeldinger som ender med at en reduserer sitt engasjement, skifter jobb eller slutter.

6 Avhengighet og oppfølgingsansvar •En leder er mer avhengige av sine ansatte enn omvendt. Relasjons- og følelsesmessig er begge avhengige av hverandre. –Gjennom å konkretisere bytteforholdet opptrer lederen som mentor. –Gjennom tilbakemeldinger opptrer den ansatte som medhjelper. •Oppfølgingsansvaret –Den ansatte må alltid vite hvem som har den primære beslutningsmyndighet overfor vedkommende.

7 Mentorskap •Ordet mentor (norsk: fadder eller veileder) er fra gresk mytologi. Mentor var navnet på en vis mann som fikk i oppdrag av Odysseus å fostre opp hans sønn. –Mentorordningen er mye brukt i mange yrker og profesjoner og gjelder både oppgavemessige og psykososiale forhold. –Effektive mentorskapsordninger kan redusere organisasjonens utgifter og lette lederens avhengighet til dannelse av uformelle dyader.

8 Dyadeforhold •Hva er en dyade? –Teorien om vertikale dyader er en del av sosial utvekslingsteori. Den går ut på at underordnede hjelper til i utførelsen av oppgaver som egentlig tilligger lederen (Fischer & Sortland, 1989). •Ledere som kan påvirke verdier og holdninger mot en mer bærekraftig samarbeid ved å • være oppmerksom overfor klager • respektere erfaringer og kompetanse • oppfylle lover, plikter, regler og løfter • være utholdende i motgang • observere tillatte og ikke tillatte ting • tolerere svakheter • ha evne til å tilgi feilgrep • avvise bedrageri • respektere andre


Laste ned ppt "Uke06 Sjette gang MODUL-2: Styringsansvar og systemlojalitet Situasjonsledelse og hvordan forebygge/korrigere de negative utfallene av vedtak og beslutninger?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google