Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14 Sikring av installasjoner og data

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14 Sikring av installasjoner og data"— Utskrift av presentasjonen:

1 14 Sikring av installasjoner og data

2 Sikring og overspenningsvern
Overspenninger/spenningstransienter kan forekomme ved feil på strømnettet, lyn, sikringsbrudd, start/stopp av motorer, releer, utladning av statisk elektrisitet etc. De største skadene oppstår vanligvis som følge av lyn: strømmer forårsaket av lyn kan komme opp i til ampere induserte spenninger i kabler kan komme opp i mange tusen volt lyn har svært kort tidsfaktor, i størrelsesorden 5 mikrosekunder fra utladning til topp strømverdi etter få nanosekunder kan spenningene i kabler overstige verdier som kan skade det elektroniske utstyret Se mer om overspenning og lynskader her: Lyn

3 Overspenningsvern Overspenningsvern bør være FG-godkjent.
Figur 14.1 FG godkjent overspenningsvern for tele og data.

4 Overspenningsvern, egenskaper
Overspenningsvern bør ha disse egenskapene: kort responstid evne til avledning av store energimengder definert spenningsnivå for aktivisering ingen innvirkning på signalspenninger

5 Komponenttyper i overspenningsvern
Gassfylte overspenningsavledere (gassutladningsrør) Smeltesikringer Varistorer Gnistgap Dioder For å oppnå effektive overspenningsvern er det nødvendig å kombinere flere komponenttyper (flerpunktvern). Mer om overspenningsvern finner du her: Vern

6 Jording Hensikten primært å sikre personer, installasjoner og utstyr mot skader som følge av overledning og overspenninger. Skal skaffe en felles referanse, slik at spenningsreferansen er den samme i hele anlegget. Jordingens kvalitet vil være avhengig av jordlederens tverrsnitt, terminering ved jordskinne og jordelektrode. Avstand, jordsmonn og plassering av jordelektrode har betydning for god jording.

7 Jordforbindelser Hovedkobling tele PABX Datagulv Data Tele Fordelingsskap 230 V Beskyttelses-jord Hovedtavle 230 V Byggets hovedjord Jordforbindelse til vannrør Jordforbindelse til avløpsrør Jordforbindelse til armering Referanse-jord Signal referansepunkt Etasje referansepunkt Jordelektrode Figur 14.2 Jording av tekniske installasjoner for informasjonsteknologi i bygning.

8 Avbruddsfri strømforsyning, UPS
230 V AC Last Figur 14.3 Avbruddsfri strømforsyning, UPS.

9 Elektromagnetisk kompabilitet (EMC)
Innebærer at utstyret er i stand til å arbeide fullgodt i et gitt elektromagnetisk miljø uten å lage forstyrrelser for annet utstyr. Vedtektene om EMC er foreskrevet i EMC-direktivet. Alt elektrisk og elektronisk utstyr som produseres og markedsføres er underlagt EMC-direktivet. Forbudt å markedsføre eller ta i bruk utstyr eller produkter i EU- og EØS-land, uten at de holder seg innenfor de fastsatte grenser for elektromagnetisk utstråling og immunitet mot slik stråling. EMC-direktivet inneholder også spesifikasjoner som angår sikkerhet og helse ved elektromagnetisk stråling. Produkter skal være CE-merket (Commununauté Éuropé, Det europeiske fellesskap).

10 EMC, aktuelle linker INFO INFO INFO INFO
Frekvenskontrollen (tidl. Radiostøykontrollen) EMC-direktivet Støy på nettet EMC instrumenter INFO INFO INFO INFO

11 ESD-sikring ElectroStatic Discharge, elektrostatisk utladning.
Feil forårsaket av statisk elektrisitet er ofte variable og vanskelig å lokalisere. Elektrostatiske utladninger fører ofte til en svekkelse i komponenten (komponentens karakteristikk forandres). Fører til periodiske feil eller at utstyret feiler under spesielle forhold, som for eksempel når utstyret blir varmt. Skader kan unngås ved å benytte utstyr som beskytter mot ESD eller medfører en kontrollert utladning. Forholdsregler, merkeskilt og spesialutstyr knyttet til statisk elektrisitet går under betegnelsen ESD-sikring.

12 ESD-utstyr Figur 14.4 Antistatisk utstyr og emballasje.

13 ESD-tiltak Merking med varselskilt Spesialgulv med ledende belegg
Spesialklær og fottøy ESD armlenke Antistatisk arbeidsmatte Antistatisk emballasje

14 Personvern og datasikkerhet
Viktig å sikre at ikke uvedkommende får adgang til informasjon om enkeltpersoner som overføres på nett og lagres i elektroniske registre og databaser. Bedrifter og offentlige myndigheter må ha gode sikkerhetsmekanismer og rutiner som hindrer at sensitive opplysninger kommer på avveie. Datatilsynet i Norge har som oppgave å gi retningslinjer og påse at dette overholdes når det gjelder hvem som skal ha adgang til slike registre, hvilken type informasjon som kan lagres og hvor lenge den kan lagres. Se mer om Datatilsynet her: Datatilsynet

15 Miljøsikkerhet Stråling
Alt elektronisk utstyr må ved deponering betraktes som miljøfarlig avfall og behandles forsvarlig. Miljøgiftige stoffer må skilles ut og sørge for at de ikke havner i naturen. Miljøfarlig avfall skal leveres på mottak for spesialavfall. Å tenke resirkulering og gjenbruk er viktig. Elektronisk kommunikasjon er hurtig fremfor fysisk transport og papirbaserte forsendelser, reduserer energibruk og sparer natur og miljø. Overvåkningssatellitter observerer vær og klima, overvåker naturmiljø og varsler naturkatastrofer omkring på Jorden. Det er viktig å være klar over at alt elektrisk og elektronisk utstyr kan innebære en viss strålingsfare. Se mer om dette her: Stråling


Laste ned ppt "14 Sikring av installasjoner og data"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google