Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer.

2 Kategorier •I dag har vi standarder for cat1-5. Cat 6,7 og 8 er ikke blitt standarder enda men det er usikkert når eller om de eventuelt kommer, de aller fleste nettverk i dag er cat 3. og det er den vi forbinder med vanlig telenett.

3 Kapasitet for kategoriene •Cat 1 og 2 er opptil 4mbps. •Cat 3 er opptil 10mbps. •Cat 4 er opptil 16mbps •Cat 5 og 5e er opptil 100mbps •Cat 6 er opptil 200mbps •Cat 7 er opptil 600mbps •Cat 8 er opptil 1200mbps

4 Tvinnet parkalbel •Tvinnet (revolvert) parkabel er den mest brukte kabelen i teleannlegg. Denne kabeltypen leveres i forskjellige størrelser. For å kunne finne de riktige lederne i en parkabel er en isolasjon til hver leder farget. Det er derfor helt nødvendig at den som skal jobbe på slike anlegg, har kunnskap om disse fargekodene. I Norge benyttes ofte telenors fargekode og IEC. På grunn av revolvering av parene har begge lederne i et par de samme elektriske egenskapene mot jord. I det samme paret vil det da gå like mye strøm i den ene lederen som i motsatt retning i den andre lederen. Vi sier at kabelen er balansert.

5 Sløyferesistans •En sløyfe får vi når vi kortslutter paret i den ene enden, og sløyferesistansen er da den totale resistansen vi kan måle mellom lederne i paret. Faktorer som bestemmer resistansen, er lederdiameteren, den lederresistiviteten, ρ (rho), og tempraturkoeffisienten, a (alfa). Ledewrresistansen endrer seg med temperaturen. Sløyferesistansen benytter vi i forbindelse med feilsøking, måling av kabellengder og for å sikre at kabelresistansen er innenfor gitte spesifikasjoner for et nett.

6 Impedans •Impedansen i en kabel er frekvensavhengig i den forstand at den avtar med økende frekvens. Over en viss frekvens blir imidlertid impedansen konstant, den samme, og denne impedansverdien betegnes som kabelens karakteristiske impedans. En kabel kan betraktes som et nettverk av induktanser, resistanser og kaoasitanser. Dette finnes det formel for.

7 Dempning •Dempningen setter grense for hvor langt et signal kan gå langs en kabel før det drukner i støy. Dempningen øker med frekvens og kabellengden. I koaksialkabler og skjermede kabler er dempningen spesielt høy fordi kabelkapasitansen mellom leder og skjerm får sterk innvirkning.

8 Krysstale •Krysstale er ”smitting” av signalet til et nabopar på grunn av induksjon. Revolvering av parene og ulik slaglengde reduserer krysstalen. •Årsaker til krysstaler er opptak av elektromagnetisk strålingsenergi, dvs.: - Forskyvningsstrøm (stråling av elektrostatisk felt) - Magnetisk induksjon fra et par til et annet.

9 NEXT •NEXT er forkortelse for ”Near End Crosstalk”. Dette er graden av smitting av signal fra et par i en kabel til et annet psr i samme kabel. Tallet angis i dB, jo høyere tall desto mindre krysstale. NEXT er forholdet mellom tilført signal på et par og målt signal på andre par i samme kabel. •PSNEXT er ”powersummation NEXT”, og er tallet for hvor mye krysstale en får på ett av parene fra de tre andre parene i Gigabit ethernet.

10 FEXT •FEXT er krysstale målt i fjernenden av kabelen. •ELFEXT er forkortelsen for ”Equal Level Far End Crosstalk” og er den effekt ett sendt signal har på et annet i fjernenden. •PSELFEXT er den effekt de tre andre parene har på det fjerde paret i kabelen i fjernenden.


Laste ned ppt "Parkabel I dag bruker vi mest UTP-kabel som ersom er uskjermet. Vi bruker mest enkjærnete ledere. Flertrådete ledere brukes derimot i koblingssnorer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google