Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Adgangskontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Adgangskontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Adgangskontroll

2 Oppg1.Hvilke krav setter Datatilsynet til inngangskontroll ?
Regler/forskrifter gjelder for registrering og lagring av persondata knyttet til adgangskontrollanlegg:  Lov om behandling av personopplysninger. (personopplysningsloven)  §1 Lovens formål  Formålet med denne loven er å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger.  Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger.

3 Oppg1. forts. Installasjonen for adgangskontrollanlegg må utføres slik at anlegget ikke hindrer rømningsvei ved brann. Hvilke regler/forskrifter gjelder for installasjon av adgangskontrollanlegg knyttet til rømningsvei?  Regler/forskrifter som gjelder for installasjon av adgangskontrollanlegg knyttet til rømningsvei:  Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven av 1977, § 7-27  Låste dører og nødvendig kraft for å åpne dører Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er enkel å bruke for alle personer. Kraften som kreves for å åpne en dør bør ikke overstige 67 N.  Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake, dersom rømningsveien skulle være blokkert.  Dør til rømningsvei kan være låst når bygningen har brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for manuell åpning av døren. Det kan aksepteres inntil 10 sekunders tidsforsinkelse på den manuelle åpningsmekanismen.

4 Oppg.2Hvilke oppgaver skal et slikt anlegg ta seg av ?
Formålet med eit anlegg for inngangskontroll er å automatisere opninga og låsinga av dører. Anlegget sikrar at berre autoriserte personar får komme inn til ulike følsame delar av bedrifta, og da berre på dei tidspunkta som er tillatte for alle. Ein kan verne eit einskilt rom, ei avdeling eller ein heil bygning. Vanlegvis er “nøkkelen” eit identitetskort som ein stikk inn i ei lesareining utanfor døra. Denne lesareininga kan i tillegg kombinerast med eit kodetastatur. Med eit slikt anlegg kan alle dører i bedrifta vere låste heile tida, og ein kan vere rimeleg sikker på at uautoriserte personar ikkje får tilgang til bygget.

5 Oppg.3Hva er forskjellen mellom et online og offline inngangskontrollanlegg ?  
Det finst to hovudtypar av system, lokalstyrte (offline) og sentralstyrte (online). Dei lokalstyrte er baserte på sjølvstendige kortlesarar med elektriske sluttstykke i dørlåsane. Denne typen kortlesarar styrer ei eller to dører og kan vere utstyrt med kodetastatur. Hotell nyttar ofte slike system på hotellromma. Det er ikkje noko kabelsamband, og programmeringa av korta gjer dei lokalt. Dette systemet er rimeleg, men er ikkje heilt sikkert. I sentralstyrte system skjer styringa gjennom kabelsamband til ein sentral. Korta blir programmerte sentralt, og det er rask oppdatering av systemet ved endringar. Slike system er svært sikre. Tidsavgrensing, registrering og logginger enkelt å innføre.

6 Oppg.4Hvilke enheter hører med til et online inngangskontrollanlegg ?
Til eit system for inngangskontroll høyrer dette utstyret: Elektroniske låsemekanismar Kortlesarar og kodetastatur Kort Sentral, undersentralar. Nokre er Windows-baserte system. Straumforsyning med reservedrift Kabling Døropnarbrytarar Knutepunkt (nodar)

7 Oppg.5 Kan et slikt anlegg kobles opp mot andre anlegg ?
Eit anlegg for inngangskontroll kan kombinerast med ITV og Intercom.

8 Oppg.6 Hvordan kan en bruker få adgang med et slikt system ?
En bruker får adgang i et slikt system ved å trekke et kort gjennom en kortleser og eventuelt taste en kode på et panel ved døren. Sentralen kontrollerer kortet og koden opp mot et datasystem og hvis alt er i orden vil døren åpnes.

9 Oppg.7 Hvilke korttyper er vanlige ?
Det finst i utgangspunktet fire typar kort: Magnetstripekort Wiegand-kort Induktive kort Kapasitive kort

10 Oppg.8 Hvilken oppgave har en varmeforsats ?
Varmeforsatsen i kortleseren hindrer fuktighet og isdannelse i en utendørs kortleser.

11 Oppg.9 Hvilke oppgave har døråpnerbryteren ?
Ein bruker døråpnerbryter for å låse opp døra frå innsida. Det er ein impulsbrytar. Det er viktig at kabelen til impulsbrytaren ikkje kan bli tilgjengeleg frå yttersida.


Laste ned ppt "Adgangskontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google