Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal Referansegruppen for offentlig sektor mars 2014 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal Referansegruppen for offentlig sektor mars 2014 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal Referansegruppen for offentlig sektor mars 2014 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1

2 VRI Møre og Romsdal Saksliste 1.VRI Møre og Romsdal – status, virkemidler og rammer v/Øyvind Herse 2.VRI Offentlig – hva har vi gjort så lang i VRI offentlig v/ Kari Bachmann 3.Regionalt Forskningsfond Midt Norge – muligheter for offentlig sektor v/Gøril Groven 4.Hvordan kan VRI være med å støtte innovasjon og utvikling om helse – alle 2

3 VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal - prinsippmodell 3 VRI mobiliserer til forskningsbasert innovasjon NFR/RFF MN Innovasjon Norge Fylkeskom. …. FoU-miljø Næringsliv, NCE/Arena og off. sektor Praksisnær utdanning og forskning Institusjonsbygging Innovasjon og verdiskaping Klyngeutvikling • Kompetansemegling – koble aktører, initiere prosjekt • Forprosjekter – tidlige fase av FoU-forløp • Personmobilitet – utveksle fagfolk • Læringsarena – dele kunnskap

4 VRI Møre og Romsdal Klynger i utvikling 4 Fra ressursbasert til kunnskapsbasert nærings- og arbeidsliv

5 VRI Møre og Romsdal VRI M&R i en utviklingsprosess VRI 1 2007-2010 VRI 2 2011-2013 VRI 3 2014-2016 Etter VRI 5 • Maritim • Marin • Maritim • Marin • Logistikk • Media • Helse (2012) • Maritim • Marin • H else • Møbel • Tverrfaglighet • Kunnskapsplattformer • Andre næringer - Samhandlings- strukturer - Mobiliserings- funksjon - Avklart ansvars- forhold og finansiering Kompetansemegling Forprosjekter Personmobilitet Læringsarena Internasjonalisering Kompetansemegling Forprosjekter Personmobilitet Læringsarena Internasjonalisering Kompetansemegling Forprosjekter Personmobilitet Læringsarena Egnede mobiliserende virkemidler Internasjonalisering

6 VRI Møre og Romsdal 6  Forprosjekt I Smøla Klekkeri og Settefisk  Fra slam til gjødsel  Personmobilitet Professor II ved HiÅ  Øyvind G. Kamsvåg - Ulstein Design Eksempler på aktiviteter og resultat i VRI  Læringsarena Marin samhandlingsarena  Møteplass for næring, FoU, virkemiddelapparat og forvaltning Fra VRI til RFF bedriftsprosjekt Praksisnær undervisning Fast arena for kunnskapsdeling  Forprosjekt II Kristiansund kommune  Unge innvandrere og fritidsaktiviteter Fra VRI til RFF offentlig prosjekt

7 VRI Møre og Romsdal 16 nye forprosjekter 2013 – 120 siden 2007 7 Kr 19,5 mill siden 2007

8 VRI Møre og Romsdal  HVO - Bjørn Tafjord  HiÅ - Anne Stene + Ola Jon Mork + Rigmor A. Einang  HiM - Geir Svenning  MF Marin - Wenche Larsen  MF Molde - Oddmund Oterhals + Kari Bachman 8 Vrimr.no 8 kompetansemeglere

9 VRI Møre og Romsdal Resultater VRI - oppsummert  Kobler aktører i innovasjonssystemet  Flere virksomheter tar i bruk FoU  Tettere kontakt mellom undervisnings- og forskningsmiljøene og næringsliv / praksisfeltet  Kunnskap deles på tvers av fagmiljø og bedrifter  VRI supplerer og mobiliserer til andre virkemidler 9

10 VRI Møre og Romsdal Hva er nytt i VRI 3 – 2014-2016  Tydeligere koblinger til NCE/Arena og RFF/NFR  Bruk av tverrfaglighet, generisk kunnskap  Flere bransjer kan bruke VRI  Forberede arven etter VRI 10

11 VRI Møre og Romsdal Organisering Styringsgruppa  Bergljot Landstad – Fylkeskommunen (leder)  Per Erik Dalen – NCE maritim  Iren Stoknes – Epax AS  Per Olav Heggem – LO  Jan Børre Rydningen – Innovasjon Norge  Marianne Synnes – Høgskolen i Ålesund  Per Halse – Høgskolen i Volda  Halgeir Gammelsæter – Høgskolen i Molde  Elisabeth Maråk Støle – Møreforsking  Ingrid Lein – Nofima  Arthur Almestad – Forskningsrådet (observatør)  Øyvind Herse – VRI (sekretær) Nye fra 2014:  Hilde Aspås – Ikuben  Oddvar Skarbø – Legasea  Oddbjørn Hatløy - Møbel og interiør 11 Ref.gruppe VRI offentlig Gunnar Bendixen – KS Berit Kvalsvik Teige – Helseforetaket ! NN – kommuner Nordmøre NN – kommuner Sunnmøre NN – Fylkesmannen Gøril Groven Fylkeskommunen NN – NAV Kari Bachmann – Møreforsking NN – HiÅ Øyvind Herse - VRI

12 VRI Møre og Romsdal Økonomiske rammer VRI 3 12

13 VRI Møre og Romsdal Handlingsplan «samspill i helse» 2014 13

14 VRI Møre og Romsdal Noen utfordringer i Helse og omsorg  Styrke profesjonsrettet forskning rettet mot helse/omsorgs-, sosialsektoren  Logistiske utfordringer, bruker- og medarbeiderinnvolvering etc.  Organisasjonsinnovasjon og samspill for økt kvalitet og effektivitet  Håndtering av demografiske utfordringer og nye brukergrupper  Brukermedvirkning som element i kvalitetsforbedringer  Samspill mellom sykehus og kommuner om spesialhelsetjenestene

15 VRI Møre og Romsdal Fokus i satsningsområdene Samhandling i helse  Utvikle og iverksette innovasjonsarbeid med løsninger som gir bedre og mer effektivt samspill og organisering av helsetilbud i kommunene  Tydeligere pasientfokus, orientert mot helhetlige pasientforløp og ivaretakelse av effektiv informasjonsflyt for pasienter, ansatte og pårørende.  Kunnskapsdeling på tvers av organisasjoner og fag 15 Tverrfaglige perspektiv  Logistikk for å avhjelpe effektiviseringsutfordringer  Automatisering og robotisering  Materialteknologi og design  Simulerings- og visualiseringsteknologi  Krisehåndtering og kommunikasjon i mellommenneskelig samspill.  Merkevarebygging, produktutvikling og konseptualisering i ulike markeder  Annet


Laste ned ppt "VRI Møre og Romsdal VRI Møre og Romsdal Referansegruppen for offentlig sektor mars 2014 Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google