Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesesenteret www.lesesenteret.no Forskning på voksnes leseferdigheter Seminar ”Nasjonalt Leseløft 2010 – 2014” Hamar 18.03.2010 Egil Gabrielsen UiS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesesenteret www.lesesenteret.no Forskning på voksnes leseferdigheter Seminar ”Nasjonalt Leseløft 2010 – 2014” Hamar 18.03.2010 Egil Gabrielsen UiS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesesenteret www.lesesenteret.no Forskning på voksnes leseferdigheter Seminar ”Nasjonalt Leseløft 2010 – 2014” Hamar 18.03.2010 Egil Gabrielsen UiS

2 Lesesenteret www.lesesenteret.no Tema •Hvorfor økt fokus på leseferdigheter? •To kartlegginger av voksnes leseferdigheter i Norge •Hvem og hvor mange bør vi bekymre oss for? •Kjennetegn ved svake lesere •Hvilke utfordringer står vi overfor?

3

4 Kartlegging av grunnleggende ferdigheter av barn, unge og voksne •PIRLS (10 åringer): 2001 og 2006 (og 2011) •PISA (15 åringer): 2000, 2003 og 2006 (og 2009) •Nasjonale undersøkelser på ulike klassetrinn •IALS og ALL (16 – 65 år): 1998 og 2003 (PIAAC 2011)

5 Lesesenteret www.lesesenteret.no Hvorfor har leseferdigheter fått så mye oppmerksomhet? Samfunnsnivå *Betydning for utviklingen av demokratiske verdier *Makroøkonomiske perspektiver Individnivå *Tilfredsstille arbeidslivets krav *Forutsetning for sosial og kulturell fungering i et ”leseintensivt” samfunn

6 Forholdet mellom IALS og ALL • 21 land deltok • Gjennomført i perioden 1994 - 98 • Norge deltok i runde 3 • Norsk rapport lansert i 2000 • Tre leseskalaer • Prosa • Dokument • Kvantitativ

7 Leseskalaene IALS

8 Forholdet mellom IALS og ALL • Utvidelse av IALS • Leseferdighet • Tallforståelse • Problemløsning • Utvidet bakgrunns- intervju bl.a. med fokus på IKT • Norge med i runde 1 • Runde 2 ferdig i 2008

9 ”Using printed and written information to function in society, to achieve one’s goals and to develop one’s knowledge and potential” Funksjonell leseferdighet To leseskalaer ProsaDokument

10

11

12 LESEFERDIGHETSNIVÅ Nivå 1 *Enkel tekst (korte setninger + konkreter) *Ikke distraktorer *Enkel addisjon, ev. semantiske føringer Nivå 2 *Litt mer komplisert tekst, få distraktorer *Integrering av to konkrete opplysninger *Addisjon og subtraksjon IALS

13 LESEFERDIGHETSNIVÅ Nivå 3 *Flere distraktorer i teksten *Integrering av info fra ulike tekstdeler *Mestring av alle regnearter Nivå 4/5 *Kompliserte tekster av varierende lengde *Mange distraktorer *Gjerne flere regneoperasjoner i oppgaven IALS

14 Lesesenteret www.lesesenteret.no Resultater fra IALS og ALL sett med norske øyne

15 Lesesenteret www.lesesenteret.no HOVEDBUDSKAP NR. 1 •Norge kommer godt ut av den internasjonale sammenligningen både i IALS og ALL….

16 Lesesenteret www.lesesenteret.no Norsk fordeling på IALS og ALL

17 De ti beste landene i IALS rangert etter resultatet på Dokumentskalaen

18 Internasjonale resultater på dokumentskalaen

19 Lesesenteret www.lesesenteret.no HOVEDBUDSKAP NR. 2 •Norge kommer godt ut av den internasjonale sammenligningen både i IALS og ALL…. •….. men også i Norge er det betydelige grupper i alderen 16 – 65 år som har svake og meget svake ferdigheter på de målte områdene

20 Hvem skal vi bekymre oss for? OECD: •Både nivå 1 og 2 representerer for svake leseferdigheter sett i forhold til kompetansekravene i arbeids- og hverdagsliv •”The quality of life shift occur between level 2 and 3” …. men: •Bruk av dette kriteriet inkluderer i Norge ca. 30 % av aldersgruppen 16 – 65 år i ”risikogruppen” (900 000)

21 Lesesenteret www.lesesenteret.no En mer ”forsiktig” avgrensing av bekymringsgruppen •Nivå 1 på minst en av skalaene for P, D og N som risikogruppe inkluderer 15 % i bekymringsgruppen (ca. 420 000) •Nivå 1 på enten P eller D inkluderer 10 % i bekymringsgruppen (ca. 300 000)

22 Prosentandel av de svakeste leserne innenfor ulike alderskategorier (Nivå 1)

23 Risikogruppen fordelt etter arbeidsmarkedstatus (Nivå 1)

24

25 Krav til bruk av leseferdigheter i jobben Faktiske leseferdigheter HøyeLave Høye Høye/middels krav og ferdigheter 42 % Kompetanse - underskudd (sårbarhet) 6 % Lave Kompetanse - overskudd 27 % Lave/middels krav og lave ferdigheter 25 %

26 Why Literacy is Important!

27

28 DELTAKELSE I ETTER- OG VIDEREUTDANNING (DOKUMENTSKALAEN)

29

30 Uførhet og ALL-skåre 51 – 60 år ( Bratsberg, Hægeland & Raaum, 2006)

31

32 Innvandrergruppen Dokumentskalaen

33 Gjennomsnittskårer for ikke-vestlige innvandrere fordelt etter botid i Norge

34 Gjennomsnittskårer etter utdanningsnivå

35

36 Boklesing

37 Bruk av bibliotek

38 Besøk i bokhandel

39 Lesesenteret www.lesesenteret.no Utfordringene •Forebyggingsperspektivet det viktigste –Språkopplæring i førskolealder –Grunnleggende lese- og skriveopplæring –Tidlig innsats for de som strever •Fortsettende leseopplæring •Tilbud for voksne (eks. BKA)

40 Lesesenteret www.lesesenteret.no Voksnes rettigheter (på papiret) •Fra 2000 : Rett til videregående opplæring for personer som er født før 1978. •Fra 2002 : Voksne som har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter på grunnskolens nivå, har rett til slik opplæring med hjemmel i opplæringslovens §§ 4A-1 og 4A-2. (St.meld. Nr. 16 (2006 – 2007)

41 Lesesenteret www.lesesenteret.no RISIKOLESERNES VURDERING AV EGEN LESEFERDIGHET (IALS) Svært GodtMiddelsDårlig Aldersgr. godt 16 – 30 19 43 31 7% 31 – 44 23 42 29 6% 45 - 65 22 45 29 5%

42 Lesesenteret www.lesesenteret.no Beyond the quick fix!


Laste ned ppt "Lesesenteret www.lesesenteret.no Forskning på voksnes leseferdigheter Seminar ”Nasjonalt Leseløft 2010 – 2014” Hamar 18.03.2010 Egil Gabrielsen UiS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google