Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Synshemmede En lærevanske for Læringsakademinettverket??

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Synshemmede En lærevanske for Læringsakademinettverket??"— Utskrift av presentasjonen:

1 Synshemmede En lærevanske for Læringsakademinettverket??

2 Agenda  Markedsmessige forhold og utfordringer  Anbefaling  Hva er dette egentlig – Synet vårt  Hvordan gjennomføre opplæring og tilrettelegging

3 Rammer og utfordringer Rammer  Anerkjent som en lærevanske som krever tiltak – gode økonomiske vilkår  Plasserer LAet som et spisskompetansesenter – dette påvirker også øvrig tilrettelagt opplæring  Nesten ingen andre aktører  Påtrykk fra Aetat SYA om etablering – bidrar med kompetanse  Stort behov – egentlig (fleste med synshemminger uføretrygdes)

4 Utfordringer Utfordringer  Trenger synspedagogisk kompetanse  Synspedagogisk- og lese- og skrivekompetanse bør samkjøres for best resultat (for begge)  Dårlig kompetanse hos etater – spesielt på saksbehandlernivået  Samfunnet er ”vant” til at denne kategorien ikke gis tiltak – selv om regelverk er på plass etc  Innsalg krever tid og fokus  Investering på ca 500.000 før det går i balanse??

5 Anbefaling  Dersom vilje til fokus og satsing anbefaler NetPed andre LAer å starte med synshemming.  Må samkjøres med annen LA virksomhet. Krever et erfarent LA  Gjør grundig forarbeid. Koordiner/samkjør/etabler relasjoner med  Aetat SYA – synsteamet  Aetat lokal (ledernivå samt ARK)  Hjelpemiddelsentral  Lokale fagmiljøer (synskontakt på fylke, kommune etc)  Søk støtte – lønnstilskudd, tilrettelegging av lokaler etc

6 Synet vårt Hvordan ser vi?

7 Synsinntrykk Treffer øyet Bearbeides i hjernen

8 Årsaker til synshemning 1) Brytningsfeil; er primært en optisk feil i øyets hornhinne og linse. 2) Medisinske årsaker; kan være  medfødte  sykdom eller - skade på synssansens ulike deler

9 Synsfunksjon sammensatt av mange delfunskjoner:  Visus  Synsfelt  Kontrast  Adaptasjon  Fargesyn  Øynenes stilling og bevegelse Def. synshemmede (WHO): ” Blind eller svaksynt er den som har så nedsatt synsevne at det er umulig eller vanskelig å lese skrift og/ eller orientere seg ved synets hjelp, eller som har tilsvarende problemer i den daglige livsførsel”

10 Synshemninger  Antall med medfødt synshemning i Norge er 100-200 per år. Minst 50% er multifunksjonshemmede. (Spetalen, Huseby kompetansesenter)  Antall synshemmede i Agder i alderen 20-60 år er ca 1000 (til sammenlikning er totalt antall på attføring ca 1800)  De vanligste årsakene til synsvansker i voksen alder skyldes: Retinis Pigmentosa, Macula Degenerasjon, Diabetes, hjerneskader og trafikkskader

11 Symptomer på synsvansker  Rennende øyne  Øyesvie/øyekløe  Smerte i/rundt øynene  Blir lett trøtt i øynene - må blunde ofte  Teksten blir uklar/tåkete  Teksten blir dobbel/bokstavene blander seg  Teksten er urolig – flytter på seg/skjelver

12  Teksten ser ut som en svart strek  Stikker nesen i boka ved lesing  Klarer ikke å se klart på avstand  Har hodeverk uten å være syk  Vondt i nakke og skuldre  Blir kvalm /svimmel uten å være syk

13 Hva gjør en synspedagog:  Samtale  Synstest  Tilrettelegging  Synstrening  Opplæring i tekniske hjelpemidler

14 Samarbeidspartnere  Huseby: Lydbøker, kurs, tverrfaglig synsutprøving, blinde  SYA: Arbeids/kapasitetsutprøving, veiledning, handlingsplan  HMS Teknisk utstyr, adl-hjelpemidler, luper/ kikkerter/filterglass  NLB Skjønnlitteratur, pensum for videre utdanning.

15 Dagens tilbud  Hvor finner man synspedagoger i dag? - Huseby/Tambartun - Fylkessynspedagoger - Voksenopplæringen - SYA  Hvilket tilbud har voksne synshemmede?  Hvor er de?


Laste ned ppt "Synshemmede En lærevanske for Læringsakademinettverket??"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google