Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oasen - visjon og mål  Vi skal skape gode arbeidsplasser for kunstnere, håndverkere og andre i et konstruktivt samvirke med personer med spesielle behov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oasen - visjon og mål  Vi skal skape gode arbeidsplasser for kunstnere, håndverkere og andre i et konstruktivt samvirke med personer med spesielle behov."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oasen - visjon og mål  Vi skal skape gode arbeidsplasser for kunstnere, håndverkere og andre i et konstruktivt samvirke med personer med spesielle behov  Vi etablerer Oasen som et opplærings- og arbeidssenter med:  Et faglig og sosialt nettverk  Felles utstyr, lokaler og spesialrom  Felles salg og markedsføring  ”Aktivitetssenter”  Felles opplæringstilbud og tilretteleggingstjenester  En rekke tilleggsmuligheter  Vi etablerer en organisasjon som setter mål om godt tilpassede arbeidsplasser og mangfold øverst!

2 Initiativtakere  Nils Erik Pettersen  Bedriftsrådgiver Triangel AS  Gründer/daglig leder Bølgen Næringshage  ca. 15 år IT/Energi – konsulent  Master of Management BI/ingeniør/dipl.økonom  Eli Aarland  3 år spesiallærer Trondheim  6 år PPT/BUP Kristiansund  Hovedfag pedagogikk/bedriftsøkonom  Vi er gift og har 3 barn  Kari (f. 1990) har Prader Willi’s syndrom og har behov for tilrettelagt opplærings- og arbeidstilbud om noen få år

3 Forutsetning og rammer  Lite mangfold i dagens tilbud – behov for samordning mellom kommuner, etater, offentlige ordninger m.v.  Økende behov for varige tilpassede arbeidsplasser  På dagsordenen: Individuell plan, involvering, brukertilpassing, fleksibilitet og kvalitet  Mulig driftsfinansiering  Inntekter fra virksomheten  Offentlig/statlig kjøp av plasser/tilbud  Statlig delfinansiering ved etablering av nye plasser  Kan kombineres med andre ordninger rettet mot andre tiltak  Søknad til Helse og Rehab (Extrafondet) om støtte til etablering

4 Noen muligheter  Et felles tilbud for Kristiansund og Frei, eventuelt andre kommuner  Tilrettelegge for effektiv og kvalitetsmessig bruk av ulike tiltaksordninger og virkemidler under samme tak  Tilrettelagt arbeid  Tilrettelagte aktiviteter/møtested/opplæring for støttekontakter  Andre off. ordninger (Aetat, attføring, omskolering etc.)  Samle, samkjøre og utvikle eksisterende tilbud i kommunene  Mange andre tilleggsmuligheter (avhengig av lokalisering og innhold)  Meningsfylte aktiviteter og sosialt treffsted for barn og voksne i skoletiden, på kveldstid, i helger og ferier  Aktivitetssenter for andre personer (interessante lokaler)  En spenstig satsing som utvikler og tiltrekker aktivitet

5  Forprosjekt – Mål: Forretningsplan for Oasen  Finansiering  Planlegging  Organisering  Søker kommune, fylket og sentralt  Samarbeid med Det Kgl. Selskap for Norges Vel  Hovedprosjekt – Mål: Etablert Oasen  Finansiering (NFU, Extrafondet, annen offentlig)  Planlegging, organisering  Etablering Prosjekt fremdrift

6 Avklaringer, diskusjon  Interesse, innspill for satsingen  Finansiering  Prosjektinnsats  Ideer og innspill  Annet  NFU som medspiller


Laste ned ppt "Oasen - visjon og mål  Vi skal skape gode arbeidsplasser for kunstnere, håndverkere og andre i et konstruktivt samvirke med personer med spesielle behov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google