Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkemøte Laksevåg bydel 5. oktober 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkemøte Laksevåg bydel 5. oktober 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkemøte Laksevåg bydel 5. oktober 2010
Orientering fra Forsvarsbygg

2 Avgjørelsen fra Miljøverndepartementet

3 Utdraget fra brevet fra Miljøverndepartementet
”Miljøverndepartementet godkjenner ikke Bergen kommunestyres vedtak av når det gjelder B31 Blomsterdalen, I/K/L 10 Liland, Dolviken, Tverrmeisa, Haakonsvern, Flesland og samtlige jernbanearealer. Departementets vedtak medfører at innsigelsene til disse arealene tas til følge. Innsigelsen fra Forsvarsbygg knytter seg til utbyggingsområder og sikkerhetssoner rundt forsvarets anlegg på Flesland, Knappen og Håkonsvern. Forsvarsbygg viser i sin uttalelse til utarbeidelse av en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som ble laget i 2009 i forbindelse utbyggingsplaner rundt Haakonsvern. ROS-analysen synliggjør behovet for risikoreduserende tiltak, blant annet i form av retningslinjer for bebyggelsen i området. I forhold til virkninger av militære anslag mot basen anbefaler ROS-analysen en 800m-sone rundt Forsvarets eiendomsgrense på Haakonsvern som skal forhindre utvikling av blokkbebyggelse, forsamlingshus etc. Forsvarsdepartementet støtter innsigelsen til Haakonsvern.

4 Vedtaket til Miljøverndepartementet:
”Haakonsvern Miljøverndepartementet viser til Nasjonale beslutninger, jf. Stortingets behandling av Innst. S. nr. 318 ( ) jf. St prp 48 ( ), om å samle mer av den sjømilitære virksomhet til Haakonsvern. Det er svært viktig at forsvarets virksomhet på Haakonsvern ikke blir innebygget og at basen utgjør minst mulig risiko for sivilbefolkningen. Miljøverndepartementet viser til ROS-analysen som er utarbeidet for Haakonsvern og at denne skal vektlegges i videre planlegging i området. Miljøverndepartementet tar innsigelsen til følge. Kommuneplanen endres ved at det båndlegges et område etter plan- og bygningsloven av 1985 § 20-4 nr. 4, for utarbeiding av reguleringsplan for sikringssone”

5 Behovet for sikringssone
Beskytte Haakonsvern orlogsstasjon mot innebygging Ivareta statlige forsvarsoppgaver Konsekvens av innebygging: reduserte driftsbetingelser, i verste fall flytting av aktiviteter. Beskytte sivilbefolkningen: Redusere risiko og ulemper som medfølger av nærheten til Nord Europas største marinebase Skape forutsigbar arealbruk Følge Genèvekonvensjonen Legitimt militært mål bør ikke plasseres i nærheten av sivil bebyggelse

6 Risiko og sårbarhetsanalyse viser scenarioer med uakseptabel høy risiko (sannsynlighet x konsekvens): Båttrafikk i eller ved forbudssonen rundt SHH som feilaktig kan vurderes som en trussel mot basen Fotografering av militært område Sabotasje av funksjoner som befinner seg på eller like i nærheten av eiendomsgrensen Selvmordsbomber eller bombe plassert i kjøretøy/fartøy ved eiendomsgrensen, land og sjø Angrep med luftleverte våpen (bomber, raketter, missiler) på SHH

7

8 Hva tillates ikke innenfor sonene?
Bergen kommune utarbeider bestemmelser. Forsvarsbygg foreslår: Innenfor sone 1: ikke økning av -boenheter -naust -brygger -garasjer -større tilbygg over 50m² Innenfor sone 2: ikke økning av - forsamlingshus - skoler/barnehager - handlesentra - boligblokker etc.

9 Forsvarsbygg kan akseptere:
Innenfor sone 1: Teknisk forbedring av eksisterende bebyggelse -fasadeendring -utskiftning tak/vindu -tilbygg/ terrasse under 15m² Vurdering av tiltak mellom 15-50m² Innenfor sone 2: Liten eller ingen innvirkning på private grunneiere Småhusbebyggelse aksepteres


Laste ned ppt "Folkemøte Laksevåg bydel 5. oktober 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google