Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn Vedlegg 2 Næringsutvikling i M-K regionen grunnlag og muligheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn Vedlegg 2 Næringsutvikling i M-K regionen grunnlag og muligheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn Vedlegg 2 Næringsutvikling i M-K regionen grunnlag og muligheter

2 Teknologi og samfunn Næringsutvikling i MKR Grunnlag for næringsutvikling 1.Råvarebaserte ressurser basert på hydrokarboner som blir ført i rør til Mongstad/Kollsnes. Følgende råvarer (vedlegg 2.1) vil gi muligheter i regionen:vedlegg 1. Naturgass, inkl. våtgass 2. Overskuddsenergi (damp/varmt vann/andre) fra raffineri og varmekraftverk 3. CO2 som råvare og til transport og lagring 4. Andre overskuddsråvarer 2.Utbygging 1. Varmekraftverk 1. StatoilHydro/DONG 2. BKK 2. Carbon Catching and Storage – nasjonalt prosjekt 1. Fangst 1. TCM (Test Center Mongstad) 2. Varmekraftverk 2. Transport 3. Lagring 3.Infrastruktur og anleggsvirksomhet

3 Teknologi og samfunn Næringsutvikling i MKR Muligheter – naturgass (vedlegg 2.2)vedlegg 1.Naturgass (synteseprosessen) til nedstrøms råvareproduksjon 1. Ammoniakk 1. Urea 2. Metanol 1. MTBE (drivstoff) 2. Formaldehyde (bindestoffer) 3. Acetic acid (plast) 4. Olefins (plast) 1. Etylen 2. Propylen 2.Våtgass (spaltingsprosessen) til nedstrøms råvareproduksjon 1. Etan 1. Etylen 2. Propan 1. Propylen 3. Butan 1. Butylen

4 Teknologi og samfunn Næringsutvikling i MKR Muligheter – naturgass (vedlegg 2.3)vedlegg 3.LNG 1. Det foreslåes å videreutvikle anlegget som Gassnor har etablert på Kollsnes. 1. Økt kapasitet 2. Etablering av bedrifter som har fordel av å være nært knyttet til et LNG anlegg 4.GTS (Gas To Liquid – diesel)

5 Teknologi og samfunn Næringsutvikling i MKR Muligheter – overskuddsressurser 5.Overskuddsenergi 1.Raffineri: Verdier, i form av overskuddsenergi, kommer ut fra raffineri og varmekraftverk på Mongstad. Disse er beregnet til: 1.Varmt vann 2.Damp 3.Hydrogen 4.Annet 2.Gass-separasjon 1.Produkt som kommer ut fra Kollsnes 2.Overskuddsressurser 3.Varmekraftverk: Verdier, i form av overskuddsenergi, kommer fra varmekraftverk: 1.Varmt vann 2.Damp

6 Teknologi og samfunn Næringsutvikling i MKR Muligheter – CO2 klynge (vedlegg 2.4)vedlegg 6.Utgangspunkt: Nasjonale månelandingsprosjekt - CCS 7.Bygging av CO2 fasiliteter for 1. Fangst 1. Utbygging av anlegg 2. Utbygging av teknologiske fasiliteter (TCM) 2. Transport 1. Bygging av rørgate ut til aktuelle formasjonen 1. OD gjennomfører seismiske vurderinger av relevante formasjoner 2. Gassnova vurderer rørtransport 2. Teknologiutvikling for sikring av trygg transport 3. Lagring 1. Bygging av stigerørsplattform 2. Teknologiutvikling for å sikre trygg lagring 1. Hovedutfordring: lekkasje 4. Industriell utnytting 1. Karbonfiber 2. Carbonblack 3. Karbonteknologi

7 Teknologi og samfunn Næringsutvikling i MKR Muligheter – varmekraftverk 8.Bygging av varmekraftverk 1.Det vil bli bygget to anlegg med rensing av CO2 teknologi 1.StatoilHydro/ DONG 2.BKK (vedlegg 2.5)vedlegg 1.(DONG utbyggingen bør benyttes som beste praksis for BKK). 2.Store deler av en slik utbygging vil skje gjennom forhåndskvalifisert teknologi. 3.Deler av utbyggingen kan skje gjennom lokale/regionale entreprenørvirksomheter

8 Teknologi og samfunn Næringsutvikling i MKR Muligheter - næringsutvikling 9.Bygging av infrastruktur 1. Skoler 2. Helse 3. Kultur og fritid 4. Veinett 5. Bank 6. Rekruttering 7. Annet 10.Tjenester knyttet til de infrastrukturelle behov 1. Administrasjon 2. Operativt personell

9 Teknologi og samfunn Referanser  Norges Forskningsråd, og andre, har utarbeidet oversikter over muligheten innen petrokjemi og andre nedstrømsaktiviteter med utgangspunkt i Naturgass  (GASSMAKS)GASSMAKS  (OG21)OG21  (Jacobs)Jacobs  (ECON)ECON  Hydro/SINTEF+ konsortiet: OG21 – Technology strategy for gas technology  Norsk Industri artikkel: ”Industriell foredling av naturgass i Norge – forutsetninger og muligheter  ABB: Ny Næringsvirksomhet på Mongstad  Midtnorge/Nordland


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn Vedlegg 2 Næringsutvikling i M-K regionen grunnlag og muligheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google