Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eksportuvalgets strategi for å møte markedsutfordringene Foredrag på representantskapsmøte i Fiskebåtredernes Forbund, 4.-5.februar 2009 Terje E. Martinussen,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eksportuvalgets strategi for å møte markedsutfordringene Foredrag på representantskapsmøte i Fiskebåtredernes Forbund, 4.-5.februar 2009 Terje E. Martinussen,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Eksportuvalgets strategi for å møte markedsutfordringene Foredrag på representantskapsmøte i Fiskebåtredernes Forbund, 4.-5.februar 2009 Terje E. Martinussen, EFF

3 Gull til Geir Skeie og norsk sjømat!

4 The unique taste of Norway The nature The peopleTradition & knowledge The combination between clear - cold waters and natural advantages from our coastline, craftsmanship and long traditions, and focus on sustainability gives us unique and great seafood.

5 Preferred Country of Origin when buying Seafood (Consumer surveys made for NSEC by TNS Gallup during 2006-2008)

6 Russland 2007 Preferanse for Norge = økt konsum av laks Kilde: TNS Gallup/EFF

7 Norsk eksport av sjømat 1990 – 2008 •Havbruk 20,2 mrd NOK •Fangst 18,9 mrd NOK

8 Norsk eksport 2008 39 Mrd.Nok Andel av totaleksport

9 Havbruk investerer mye mer i markedsføring

10 Budsjett 2009 241 mill. krOK Norsk eksport 2008 Markedsavgift 2009 Laks0,75160 mill Konvensjonell0,75 43 mill Hvitfisk0,30 16 mill Pelagisk0,30 18 mill Reker0,30 2 mill Andel av EFF budsjett

11 But what we know, doesn’t the consumer know …..and that has consequences I’m confused What about: • wild vs. farmed fish? • diseases? • antibiotics? • sustainability? • is this safe for me and my family? • heavy metals • ect, ect…….

12 Det er ofte lurt å samarbeide Markedsavgift 2009 Laks0,75160 mill Hvitfisk0,30 16 mill Styrkeforhold hvitfisk vs laks

13 Norwegian export of fresh cod to France per month in 2008 Volume in tones

14 Red meat is our biggest competitor in Europe Source: FAO (2004), NSEC

15 The 4 different types of Norwegan Fresh Cod Wild Caught in the cold, clear waters of Norway Farmed Farmed in the cold, clear fjords of Norway Sea- Ranched Sea-ranched in the cold, clear waters of Norway The main story. The taste of Norway SKREI ordinary cod returns to Norway and becomes The Miracle fish

16

17

18

19 Markedsendringer Eksportverdi januar 2008/2009 Laks/ørret + 330 mill kr Sild /makrell +212 mill kr Torsk,sei og hyse - 147 mill kr Totalt 3,432 Mrd NOK +317 mill kr

20 Kampanjer gir økt salg Konsum av laks & Ørret hjemme: Juni-juli hvert år 200620072008 + 4.7 % +7.7% +13%

21 Spleiselag for ekstra markedsføring • FKD 11,5 mill kr • Norges Råfisklag 2,0 mill kr • SUROFI 0,5 mill kr • EFF 6,0 mill kr Totalt20,0 mill kr • Kan i tillegg gjennomføre spleiselag med bedrifter 50/50

22 Hva gjør vi kortsiktig? Forsterker allerede planlagte kampanjer: Markedsbudsjett hvitfisk/konvensjonell 38,7 mill Ekstraordinær innsats 20,0 mill • Portugal/Spania • Norge/Sverige • Frankrike/UK/Tyskland Totalt markedsbudsjett 58,7 mill

23 Royal Visit to Portugal (May 2008) Continente hypermarket decoration

24

25 Norsk hjemmekonsum av torsk og sei Kjøpt norsk husholdningskonsum Kilde: Gfk-Norge/EFF Eksportutvalget for fisk ©

26 Norsk hjemmekonsum av laks og ørret Kjøpt norsk husholdningskonsum Kilde: Gfk-Norge/EFF Eksportutvalget for fisk ©

27 2009: Hva bør sjømatnæringen gjøre for å lykkes? •Utvikle nye produkter/pakninger som gjør sjømaten mer tilgjengelig – i alle salgskanaler – innovasjon! •Skap alliansepartnere i markedene – kjeder, lokale produsenter •Synliggjøre verdi ved norsk opprinnelse - sterk preferanse, mattrygghet, bærekraft, markedsføring •Kommunisere sjømatens helsefortrinn – ”omega-3 med på kjøpet” •Dokumentere bærekraft og miljø

28 terje.martinussen@seafood.no

29 2009: Nedgangskonjunktur skaper utfordringer for sjømatnæringen •Press på leverandørene om prisreduksjoner – fra detaljisthandel og restauranter •Hurtigmatkjeder har i liten grad sjømat •Lavprisbutikker har i liten grad ferskfiskdisker •Sterkere konkurranse fra rimeligere fryste produkter •Mindre forhandlingsmakt ved ”private label”

30 MEN HUSK… •Vareutvalg og kvalitet fortsatt viktig differensieringskriterium for hyper- og supermarkeder •Ferskhet viktig valgkriterium for kjøp av sjømat •Sammenheng mellom helse og ernæring viktig driver for etterspørsel etter sjømat - fokusområde for myndigheter og forbruker •Restauranter vil ha bredde i sitt produktutvalg - både eksklusive og rimeligere alternativer •Sterke merkevarer vil fortsatt være etterspurt hos forbruker - preferanse – og hos dagligvarekjedene, fordi markedsføring driver kategoriutviklingen Helse Tilgjengelig het Kvalitet/nyt else Miljø


Laste ned ppt "Eksportuvalgets strategi for å møte markedsutfordringene Foredrag på representantskapsmøte i Fiskebåtredernes Forbund, 4.-5.februar 2009 Terje E. Martinussen,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google