Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undersøkelse om bærekraft Gjennomført av Innovasjon Norge

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undersøkelse om bærekraft Gjennomført av Innovasjon Norge"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undersøkelse om bærekraft Gjennomført av Innovasjon Norge
juni 2013

2 Metode og gjennomføring
Kvantitativ spørreundersøkelse gjennomført på web i juni 2013 Tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 2008 og 2009, men da med spørsmål med mer fokus på miljø og ikke bærekraft Gjennomført blant utenlandske turoperatører som selger Norske reiselivsprodukter Endringer i resultatene fra 2008 må også ses i lys av det lave antallet respondenter, da feilmarginen er stor med et så lavt antall respondenter Respondenter som er positive til miljø og bærekraft kan være mer tilbøyelige til å svare på undersøkelsen og dette må tas i betraktning når man analyserer resultatene Respondenter Netherland 18% Germany 13% Russia Sweden 10% Uk 9% France 8% USA Norway 5% Poland Spain Denmark 3% Belgium 2% Italy Switzerland N= 68 Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

3 Sammendrag Nesten 60 % ser på bærekraft som en hygienefaktor, og det forventes at Norge jobber ettter bærekraftige prinsipper. Dette er spesielt viktig for Norge fordi mye av reiselivet er naturbasert Oppfatning om at det gir et konkurransefortrinn å ha et merke for bærekraftige reisemål Det oppleves å være en naturlig link mellom Norge og bærekraft, og Norge har en posisjon som en bærekraftig destinasjon En betydelig andel har også etterspurt bærekraftige opplevelser eller reisemål Likevel, det er relativt få som har droppet å jobbe med en norsk aktør fordi de ikke jobber med bærekraft “Be the innovator and leader of Sustainable tourism in Europe and sure it will lead to growth in the future“ “Norway should be taken as an example how to protect environment and how to be a destination of sustainable development due to its pure and unique nature that is the biggest attraction of the country! “ Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

4 Relativt god kjennskap til miljømerker brukt i det norske markedet
Litt høyere kjennskap til de ulike merkene enn i 2009, spesielt til Norsk Økoturisme. Endring fra 2009* 0 % +17 % -1 % +4 % +6 % +3 % Hvilke av disse miljømerkene kjenner du til? (hjulpet kjennskap) 44 % har ikke kjennskap til noen av merkene *P. g. a. lavt antall respondenter i 2009 er det noe usikkerhet knyttet til disse tallene Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

5 Det blir sett på som et konkurransefortrinn å ha et merke for bærekraftige reisemål
Ingen mening Ja Nei Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

6 De fleste mener det er et konkurransefortrinn å ha et merke for bærekraft, men likevel ulike meninger om konkurransefortrinnet som ligger i bærekraft Hvorfor mener du at det er/ikke er et konkurransefortrinn for Norge med et merke for bærekraftige reisemål? (basert på spørsmål fra forrige slide) Konkurransefortrinn med merke (62 % av respondentene) Ikke konkurransefortrinn med merke (12 % av respondentene) Gjør ingen forskjell (27 % av respondentene) * Det er en naturlig link mellom Norge og bærekraft. Derfor er det en forventning om at Norge er bærekraftig * Det finnes både en interesse og en etterspørsel blant Norgesturister * Et merke for bærekraft er relatert til høyere pris * Det finnes hverken en interesse eller etterspørsel blant Norgesturister * Norgesturister tar det som en selvfølge at Norge både er miljøvennlig og bærekraftig * Mangel på kunnskap om ulike merker eller vanskelig å orientere seg i en jungel av merker *Sammendrag av kommentarer basert på åpne spørsmål i undersøkelsen Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

7 Sitater om hvorfor det er et konkurranse fortrinn med et merke for bærekraftig reisemål i Norge
“Because more and more of this is affecting choice of destination, accommodation and product made by specialist tour operators who have long term plans for working with Norway.” “It is important to show the market that the destinations and supplier with whom you are working with, are doing the business in a sustainable way.” “If guests need to choose between a destination that is working on this matter and one that is not, there is no reason that they will choose for the last one.” “This supports USP as Norway as a destination is based on their fantastic nature and being environmental friendly. Gives a clear trademark.” “If we want to be able to work with destinations in a long perspective, we need to take care of these destinations in the best possible way.” “Because Norway is in its nature a "natural“ destination and should consciously be promoting sustainability, which in turn will attract more visitors!” Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

8 Få har droppet en leverandør på grunn av manglende praksis på bærekraft
Ja “If we get a specific request from a customer that demands an offer based on sustainable suppliers, we of course focus on those suppliers that offer sustainable tourism. This includes transportation, accommodation, activities and other services” Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

9 Oppfatning om av Norge og bærekraft hører sammen!
Mer enn 50 % ser på bærekraft som en hygienefaktor – noe som må være på plass! Et sted mellom 20 til 25 % har spurt etter enten et merke eller prinsipper for bærekraft. The fact that a destination is operated by sustainable principles is a hygiene factor - something I take for granted The nature and air in Norway is so pure that I take it for granted that the destinations are operated by sustainable principles When I decide which Norwegian destinations or partners I want to work with, sustainable practice is one of the requirements I make A destination with a label for sustainability will have a competitive advantage over destinations without this label My clients have requested destinations marked as sustainable My clients have requested companies marked as sustainable Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

10 21 % mener at bærekraft øker kundetilfredsheten
De som har besøkt bedrifter/reisemål som drives etter bærekraftige prinsipper er mer tilfredse 21 % Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

11 42 % mener at et merke for bærekraftige reisemål kan være med på å rettferdiggjøre et høyt prisnivå i Norge Tror du et merke for bærekraftige reisemål kan være med på å forsvare det høye prisnivået i Norge? 42 % “There is a big interest from consumers on sustainable tourism and whilst they might not be prepared to pay a premium for it they will get a feel good factor by supporting destinations who are ethically responsible” Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

12 Tro på at etterspørselen etter bærekraftige reisemål kommer til å øke
Hvordan tror du etterspørselen etter bærekraftige reisemål vil utvikle seg de neste 5 årene? “People are more and more aware of the fragile environment we live in. It is good to see which destinations and activities are sustainable” “Some visitors are very eager about sustainable values and check the hotels on internet, but at the moment ordinary groups are only price conscious and so are the T.O.” But the movement has stared!” “Who can even argue that this is the way of the future?” Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)

13 What type of trips does your company sell?
Group travel 72% FIT/independent travel MICE/meetings 24% Other 8% Approximately, how many guests nights in Norway did your company sell in 2012? 0-500 21% 13% 27% 9% More than 22% Which of the following holiday types does your company sell? Active outdoor 64% Cultural tourism 70% Wildlife/safari 51% Sun and beach 15% City trips Cruise 58% Other 24% Kilde: Bærekraftundersøkelse 2013 (N=68)


Laste ned ppt "Undersøkelse om bærekraft Gjennomført av Innovasjon Norge"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google