Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Egne tenner hele livet” - positivt eller? ….viktig for helse, trivsel og ernæring eller bare til plage? Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Ledende tannpleier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Egne tenner hele livet” - positivt eller? ….viktig for helse, trivsel og ernæring eller bare til plage? Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Ledende tannpleier."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Egne tenner hele livet” - positivt eller? ….viktig for helse, trivsel og ernæring eller bare til plage? Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Ledende tannpleier Liv Brattås Overtannpleier Eva Rydgren Krona

2 ”Eldes betyr å bli eldre. Vi er bestandig, fra fødselen sysselsatt med det, og å bli gammel er ingen sensasjon. Det kommer en dag da vi alle biter forsiktig i brødet.” •Ivar Lo-Johansson 1952

3 Fra ”klare sjøl” til måltid med venner

4 Mat og måltider viktig for helse og trivsel © NORSK TANNVERN 2005FOTO: ANNE LINE BIBERG

5 Dagens høydepunkt… © NORSK TANNVERN 2005FOTO: TONY AXELL

6 Norsk tannhelsetjeneste nTodelt: – 3/4 privat tannhelsetjeneste: – tilbyr tjenester hovedsakelig til voksne, som betaler selv. Liten grad av refusjon for tannbehandling til voksne i Norge. – 1/4 offentlig tannhelsetjeneste: – fylkeskommunalt organisert etter lov av 3. juni 1983 om tannhelsetjenesten. Loven trådte i kraft 01.01.84.

7 Lov om tannhelsetjenesten Lov av 3. juni 1983 n§ 1 - 3 (Omfanget av Den offentlige tannhelsetjenesten) nDen offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til: – a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år – b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon – c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie hjemmesykepleie – d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret – e. Andre grupper som det er fattet vedtak om i fylkestinget I tillegg til de prioriterte oppgavene kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell. Forebyggende tiltak prioriteres foran behandling

8

9 Målsetting •Eldre, langtidssyke og funksjonshemmede i Buskerud skal ha tilfredsstillende tyggefunksjon, kunne ha sosial omgang uten plager og ikke ha smerter i munnen. •Pleie- og omsorgspersonellet i kommunen skal ha innarbeidede rutiner som gjør at munnstellet blir en del av den helhetlige pleien.

10 Samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenesten og tannhelsetjenesten •Formalisert med samarbeidskontrakter: –Lover og forskrifter som styrer arbeidet –Pleie- og omsorgstjenestens ansvar •Gi tilbud til de som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven •Daglig tann- og munnstell til de som ikke klarer dette selv –Tannhelsetjenestens ansvar •Undersøkelse og behandling av de som har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven •Arrangere samarbeidsmøter •Opplæring og veiledning i tann- og munnstell for pleiepersonell –Felles ansvar •Dokumentere behov for tann- og munnstell, og beskrive tiltak i pleie-/individuell plan

11 Eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, registrert og behandlet i 2008 Gruppe Totalt antall Antall registrertUndersøkt/behandlet Eldre og uføre i institusjon 171318551569 (91,6%) Eldre og uføre i hjemmesykepleie Hallingdal 5827 455 3152 430 2413 (41,4%) 352 (77,4 %) C1+C2655150073982 (60,8%)

12 Fasttannlegeprosjektet i Hallingdal 2006 - 2008 Eldre, funksjonshemmede og langtidssyke i institusjon og i hjemmesykepleie kan velge seg en fasttannlege blant tannleger i både privat og offentlig tannhelsetjeneste

13 Formål med prosjektet •En faglig god, tilgjengelig og effektiv tannhelsetjeneste for alle i institusjon og hjemmesykepleie •Stabilitet i stillinger, rekruttering av nytt personell og en variert og interessant arbeidsdag for den enkelte •Bedre samarbeid mellom offentlig og privat tannhelsetjeneste og hensiktsmessig oppgavefordeling mellom tannlege og tannpleier •Kunnskaper og erfaringer med nye drifts– og samarbeidsformer som har overføringsverdi

14 Positive erfaringer •Tannleger i den private tannhelsetjenesten var litt skeptiske før prosjektet startet, men nå er de positive og er fornøyd med ordningen •De er også mer oppmerksomme på brukernes rettigheter av kommunens tjenesteapparat •Man har fått systematisert tilbudet til brukere av det psykiske helsevernet.

15 Hva nå? •Vellykket prosjekt som videreføres ut 2009 •Usikker framtid pga bevilgninger •Ønskelig fra statens side med utprøving av samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste •Tannhelse hatt sentral rolle i valgkampen •Vi venter på ny tannhelselov…..

16 Hvordan er det i Buskerud?

17 Belegg- og slimhinneindex = BSI •Måler summen av Beleggstatus på en skala fra 1 – 4 og summen av Slimhinnestatus på en skala fra 1 – 4 •Summen av B og S danner BSI •2-4….bra/akseptabel status •5-6….ikke akseptabel status •7-8….dårlig status

18 Belegg- og slimhinneindex = BSI • B=1 B=4 S=1 S=4

19 BSI-kartlegging på sykehjem i Buskerud, våren 2009 •Resultatene fra kartleggingen blir brukt til å forbedre samarbeidsrutiner og opplæringstilbud •Sykehjem og avdelinger har fått tilbakemelding om egne resultater •Resultatene for hver kommune tas opp på møter med kommuneledelsen

20 BSI-undersøkelse våren 2009 •Kartleggingen ble foretatt fra februar til mai •Kartlagt 80,6 % av beboerne på sykehjem •Varierer mellom 3 og 5,8 på institusjonsnivå •Varierer mellom 3,1 og 4,6 på kommunenivå •Gjennomsnittlig BSI på 3,8 i Buskerud

21 Utvikling i tann- og munnstell ÅrAntallBSIBra 2-4 Ikke bra 5-6 Dårlig 7-8 Egne tenner Egne + protese Bare protese Tann- løs 199818554,7826 48 % 687 40 % 213 12 % 658 37 % 328 18 % 727 41 % 78 4 % 200117344,21035 65 % 504 32 % 44 3 % 685 41 % 323 20 % 574 35 % 73 4 % 200914053,8967 70 % 366 26 % 52 4 % 748 53 % 245 18 % 359 23 % 61 4 %

22 Resultater •Flott utvikling av BSI, tyder på gode rutiner på mange sykehjem •Men fremdeles noen som ligger for dårlig an •Over halvparten (53 %) av de som bor på sykehjem har bare egne tenner + 18 % med egne tenner og proteser •Nesten ingen som har behov for akutthjelp (7) •218 (16 %) trenger hjelp til tannpuss, og ikke har fått det til nå

23 Hva nå? •Målsetting: –Redusere andelen med BSI 7-8 til 0! •Rutiner for tilbakemelding og oppfølging av de som har for dårlig BSI •Tidsfrist for kontroll, 3-4 uker etter nye tiltak er iverksatt •Ny BSI-kartlegging for hele fylket i 2012

24 Hvorfor er tann- og munnhelse viktig? •Munnhulen er innfallsporten til hele kroppen © NORSK TANNVERN 2005

25 Undersøkelser viser: •Sammenheng mellom marginal periodontitt (tannløsningssykdom) og åreforkalkning, slag, sukkersyke og for tidlig fødsel •Forskning indikerer at orale infeksjoner er like viktig predisponerende faktor for åreforkalkning som røyking, for lite mosjon og høyt kolesterol

26 •Fokalinfeksjonslæren – tanninfeksjoner ansvarlig for leddbetennelser, magesår og blindtarmbetennelse •Mikroorganismer/deres produkter spredte seg fra områder med kronisk infeksjon – kan gi skade på f eks hjertet •Munnhulen – utgangspunkt for systemiske infeksjoner

27 •Bakterier fra tannbelegg får blodplater til å klumpe seg sammen •Større risiko for åreforkalkning, infarkt og slag •Streptokokker fra munnhulen kan hos enkelte gi subakutt bakteriell endokarditt og blodpropp

28 •Epidemiologiske studier – påvist større festetap hos pasienter med diabetes enn hos ikke-diabetikere – dårligere immunforsvar •Marginal periodontitt – disponerer for, eller forverrer sukkersyke •Diabetikere trenger mindre insulin hvis de har behandlet sin marginale periodontitt •Uttalt periodontitt – viktig risikofaktor for utvikling av sukkersyke

29 •Bakteriemi: bakterier i blodbanen -Tannuttrekking -Tannkjøttsbehandling -Rotbehandling -Tygging på infisert tann/tenner

30 •Marginal periodontitt kan gi aspirasjonslungebetennelse – livsfarlig infeksjon hos eldre med nedsatt immunforsvar •Sammenheng mellom marginalt beintap og osteoporose

31 •”tannhygiene bør bringes opp på linje med medisinske merkesaker som røykestopp, økt mosjon og redusert fettinnhold i kost” •Professor Ingar Olsen ved det odontologiske fakultet i Oslo

32

33 Tannhelse i eldre år •Flere eldre •Andelen over 80 år øker •Flere gjenværende tenner pr individ •Mange går regelmessig til tannhelsekontroll © NORSK TANNVERN 2005FOTO: Anne Line Biberg

34 Risikofaktorer •Sykdom og medisiner •Dårlig munnhygiene •Tobakksbruk •Hyppig inntak av surt og søtt •Lite bruk av fluor •”Overplomberte” tenner

35 Risikofaktorer for pleietrengende eldre •Sykdom •Medisinbruk •Munntørrhet •Periodontitt •Svekket immunforsvar •Svekket førlighet/motorikk •Dårlig selvrensing av munnhulen •Mange fyllinger, kroner, broer og implantater •Blottlagte tannhalser

36 •Tenner blir ikke dårligere med årene, men forandringer i kroppen gjør at en ekstra innsats er nødvendig for å opprettholde en god tannhelse. •Medisiner - ofte flere typer – munntørrhet •Enkle hjelpemidler (munnspray, gel, Xerodent, vanlige fluortabletter)

37 Hva skjer hvis tenner og munnhule ikke stelles? •Dårlig lukt •Ser ustelt ut •Sykdommer i tenner og munnhule - tannløsning •Ernæringsmessige problemer •Systemiske lidelser •Smerter •Isolasjon •Lungebetennelse •Død

38 Hvordan fungerer samarbeidet i dag? •Samarbeidsmøter med ledelse/tannkontakter på sykehjemmene •Undervisning for pleierne •Veiledning på bruker som vegrer seg •Undervisning på sykepleierhøgskolen, praksisplasser

39 Hva kan forbedres? •Kvalitetsindikatorer (skriftlig samarbeidsavtale mellom den offentlige tannhelsetjenesten og kommunene) •Mer fokus på tannhelse i de individuelle planer/pleieplaner (Samarbeid med tannpleier når disse skal skrives) •Avkrysningsskjema ved utført tannpuss?

40 Valgmuligheter…. © NORSK TANNVERN 2005 FOTO: ANNE-LINE BIBERG

41 Konsekvenser av valg…. •Noen bør pga lav vekt og behov for næring ha hyppig mat og drikke som inneholder sukker •Brukere med egne tenner, som er munntørre pga sykdom og/eller medikamenter, vil raskt få ødelagt tenner, og ha fare for infeksjoner •Må derfor ha tilpassede rutiner for tann- og munnstell

42 © NORSK TANNVERN 2005 FOTO: TONY AXELL

43 •Laget i samarbeid med Norsk Tannvern •Vann førstevalg som tørstedrikk •Vann er sunt, godt, nesten gratis og den beste tørstedrikken Alle sykehjem i Buskerud

44 Utfordringer! •Pleiepersonellet har ansvar for daglig tann- og munnstell, tannhelsetjenesten har ansvar for opplæring av pleiepersonell •Tann- og munnstell må være en naturlig og selvfølgelig del av den totale pleien •Munnhulen er spredingssted for infeksjoner •Ubehagelig med ustelt munn både for en selv og omgivelsene •Ikke la dårlig tann- og munnhelse bli en tilleggsplage!

45 …flere utfordringer •Flere egne tenner, og flere faste erstatninger, som kroner/broer og implantater •Pasienter med dårlig allmenntilstand som vegrer seg for tann- og munnstell –Pasientrettighetslovens § 4A •Samarbeidsrutiner: –Opplæring og veiledning, fungerer det etter intensjonen? –Opplæring og veiledning av elever/studenter, har de tilstrekkelig forståelse for munnhulens betydning for helse?

46

47 Ønskede holdninger fra pleiepersonell nTenner og munnhule en viktig del av kroppen nAnsvar for egne tenner nSom helsepersonell må man tenke helhet nSamarbeid i helsetjenesten over fag- og profesjonsgrenser profesjonsgrenser nDet er viktig å forebygge sykdom nDaglig tann- og munnstell er forebyggende arbeid arbeid

48 © NORSK TANNVERN 2005FOTO: ANNE-LINE BIBERG Veiviser til god tannhelse Sunn mat til faste tider – godt for kropp og tenner Vann som tørstedrikk mellom måltidene – og om natten Tannpuss og fluor – morgen og kveld Pass og puss fra første tann


Laste ned ppt "”Egne tenner hele livet” - positivt eller? ….viktig for helse, trivsel og ernæring eller bare til plage? Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Ledende tannpleier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google