Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbaserte næringsutvikling: Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Design Region.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbaserte næringsutvikling: Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Design Region."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbaserte næringsutvikling: Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester?
Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Design Region Bergen Grand,

2 Hva skal vi leve av i fremtiden?
Jens Stoltenberg ( ) “Hverandres arbeid og hverandres kunnskap” “Kunnskap trumfer alt”

3

4 Det kunnskapsbaserte næringslivet Noen bedriftseksempler

5 ”Best og dyrest”

6 ”Eksport fra Flatøy til Shanghai”

7

8 ”Fra leketøy til medtek”

9 ”Sykdomsresistent lakserogn”
AAa

10 “Forskning + Gammelt næringsliv”

11 ”Ultralyd på mobilen” GE Vingmed Ultrasound (Horten)

12 “Raskere matematikk”

13 ”Kunnskap og opplevelser”
NYDALEN

14 Hva er kunnskapsbasert næringsliv?
Bedrifter som har en forskningsbasert eller teknologisk basis (e.g., Elkem Solar, GE Imaging) Bedrifter som bruker forskningsbasert kunnskap til å utvikle overlegne prosesser (e.g., Statoil E&P, Yara) Bedrifter som utvikler og kommersialiserer forretningsmodeller som dominerer markeder (e.g., IKEA, WW Shipping) Bedrifter som utvikler og kommersialiserer kunnskapsbaserte produkter (e.g., Tomra, Opera Software) Bedrifter som utvikler og kommersialiserer kunnskapsbaserte tjenester (e.g., DNV, McKinsey) Bedrifter som utvikler og kommersialiserer nettverksvirksomhet (e.g., DnBNOR Markets, Telenor)

15 Et kunnskapsbasert Norge: Et nasjonalt agendasettende forskningsprosjekt ved BI
Premiss 1: Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert, miljørobust og kundedrevet Premiss 2: Fremtidens næringsliv konkurrerer globalt, men lokaliserer regionalt Premiss 3: Regioner og nasjoner konkurrerer om å være den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust næringsliv

16 Et kunnskapsbasert Norge: ‘A race for attractiveness’
Gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert og miljørobust næringsliv Etablere et nytt begrepsapparat for å forstå kunnskapsbasert næringslivsutvikling Se gjennom effektene av finanskrisen og si hva slags næringsliv vi får når Darwin har gjort sitt

17

18

19

20 A knowledge based Norway
Torger Reve Amir Sasson

21 Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Landsorganisasjonen (LO) Innovasjon Norge Norges Forskningsråd (NFR) Olje- og energidepartementet (OED) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Kunnskapsdepartementet (KD) Miljøverndepartementet (MD) SIVA Abelia Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Norges Rederiforbund (NR) Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Byggenæringen

22 Et kunnskapsbasert Norge: Næringsstudier
Olje, gass og offshore Maritim Sjømat Reiseliv og opplevelser Materialer og metaller Finans og kapital Telekom og media IT og software Fornybar energi og klimatek Helse, biotek og medtek Bygg, anlegg og eiendom Handelsvirksomhet Kunnskapsbaserte tjenester

23 Tre industrielle paradigmer
Næringsliv som industri Næringsliv som næringsklynger Næringsliv som kunnskapsnav

24 Næringsliv som industri
Produkter Råvarer Feedback

25 Næringsliv som næringsklynge
OPPGRADERING INTERNASJONALISERING Skips- mekling Havner og terminaler Avansert skipsutstyr Maritim FoU Spesialiserte skipsverft utdanning design IT Ship management Shipping forsikring finans fiskeflåte Maritim jus politikk Offshore industri Logistikk Rigg supply subsea Skipsklasse SHIPPING

26

27

28 Sørlandet er verdensledende innen boreteknologi

29 Næringsliv som kunnskapsnav
Talent Teknologi Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon Økonomi Miljø

30 Et maritimt kunnskapsnav som kombinerer teknologi og forretning
Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon T e k n o l o g i

31 A Global Maritime Knowledge Hub shall propel the
Singapore Maritime Cluster PORT Networks GLOBAL ENVIRONMENT GLOBAL ECONOMY TECHNOLOGY TALENT VENTURE CAPITAL RESEARCH INNOVATION EDUCATION SHIPPING MARITIME SERVICES INVESTORS INCENTIVES DIVERSITY OFFSHORE & MARINE ENGINEERING Policies GLOBAL POPULATION GLOBAL POLITICS

32 Hva slags kunnskap trenger vi?
Forskningskunnskap (teknologi) Kremmerkunnskap (forretningsmodeller) Erfaringskunnskap (‘learning-by-doing’) Skaperkunnskap (design)

33

34 Hvilke aktører har nøkkelroller?
Forsknings- og utviklingsaktører Venturekapital og kompetent eierskap Kunnskapsbasert tjenesteyting

35 Kunnskapsbaserte tjenester har en nøkkelrolle i næringsutvikling
Kunnskapsbaserte tjenester har høyest kunnskapsinnhold Kunnskapsbasert tjenesteyting har høyest kunnskapsspredning (læringsefffekt) Kunnskapsbaserte tjenester har høyest verdiskaping

36 Hvilke typer kunnskapsbaserte tjenester gir størst effekt for næringsutvikling?
Finansbaserte kunnskapstjenester Teknologibaserte kunnskapstjenester Markedsbaserte kunnskapstjenester IT-baserte kunnskapstjenester Kommunikasjonsbaserte kunnskapstjenester Designbaserte kunnskapstjenester

37

38 Hvilke rolle spiller god design?
Design skaper Design formgir Design visualiserer Design konseptualiserer Design meningsgjør Design ikoniserer

39

40 Design er viktig i innovasjonsprosessen
“In fact, they [designers] are the most important part of the process because they breath life into the concepts” - Anne Kirah, Microsoft Design Centre “It's not what you look at that matters, it's what you see” - Henry David Thoreau

41 Innovasjon krever interaksjon
Bedrifter Kunnskapsmiljø Kapitalmiljø Kunder

42 Eksempler på global kunnskapsnav (‘global knowledge hubs’)
Boston (Life sciences) Silicon Valley (IT & venture) Houston (Olje & gass)

43

44 Distribution of Scientific Clusters Main Component, Boston Inventors 1976-2002
Color Legend Reds: University (21%)All other colors: Biotech (38%)Light Grey: PRO (26%)Black: Cross-sector (16%)

45 PRO Public Research organizations VC Venture Capital
REG IFC SSS HCO PHAR DBF VC PRO Legend PRO Public Research organizations VC Venture Capital DBF Dedicated Biotech Firms PHAR Pharmaceutical industry HCO Health care organizations SSS Specialized supporting services IFC Institutions for collaboration REG Regulatory regime

46 Hva kjennetegner et globalt kunnskapsnav?
Stor konsentrasjon av forskning og utdanning med mange internasjonale kunnskapsarbeidere Stor konsentrasjon av internasjonale kunnskapsbedrifter med centers of excellence, utviklingsavdelinger og testfasiliteter Stor konsentrasjon av kompetent kapital med tette bånd til kunnskapsmiljøene og kort avstand til kommersialisering Konkurrerende universiteter med sterke nettverk til næringslivet Konkurrerende innovasjons- og kommersialiseringssentre Fremragende infrastruktur og aktive kunnskapsnettverk Stor kulturell aktivitet og skapende opplevelsesøkonomi

47

48 The global T-battle Talents Technology Tolerance

49 Hvilke visjoner har Bergensregionen?
“Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringer hvor regionen har spesielle fortrinn” “Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion”

50 Hvilke næringer vil Bergensregionen prioritere?
Energinæringer Maritime næringer Sjømatsnæringer Opplevelsesnæringer Kreative næringer

51 Næringsklynger og verdiskaping Bergensregionen
Bedrifter Ansatte Verdiskaping Verdiskaping per ansatt ENERGI 1300 27000 69 mrd 2.6 mill MARITIM 19000 22 mrd 1.2 mill SJØMAT 900 3000 3 mrd 1.0 mill OPPLEV 13000 4 mrd 0.3 mill KREATIV 7000 0.4 mill

52 Hvilke fokusområder har Bergensregionen?
Infrastruktur Næringsvennlig offentlig sektor Markedsføring og profilering Internasjonalisering Kompetanseutvikling Innovasjon og entreprenørskap Klima og miljø

53 Kunnskapsbyen Bergen Bygge den internasjonale kunnskapsbyen Bergen
Bygge den internasjonale opplevelsesbyen Bergen Bygge den internasjonale kreativitetsbyen Bergen Bygge den internasjonale markedsbyen Bergen Bygge den miljørobuste energiregionen Bergen

54 Mot en kunnskapsbasert næringspolitikk
Fokus på forskning og utvikling Fokus på utdanning og utdanningskvalitet Fokus på innovasjon og kommersialisering Fokus på venture og kompetent kapital Fokus på kunnskapstjenester og design Fokus på å tiltrekke internasjonal kompetanse Fokus på å tiltrekke internasjonale kunnskapsfunksjoner og kapital


Laste ned ppt "Kunnskapsbaserte næringsutvikling: Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Design Region."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google