Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbaserte næringsutvikling: Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Design Region.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbaserte næringsutvikling: Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Design Region."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbaserte næringsutvikling: Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Design Region Bergen Grand, 08.09.2010

2 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.10) “Hverandres arbeid og hverandres kunnskap” “Kunnskap trumfer alt”

3

4 Det kunnskapsbaserte næringslivet Noen bedriftseksempler

5 ”Best og dyrest”

6 ”Eksport fra Flatøy til Shanghai”

7

8 ”Fra leketøy til medtek”

9 AAa ”Sykdomsresistent lakserogn”

10 “Forskning + Gammelt næringsliv”

11 ”Ultralyd på mobilen” GE Vingmed Ultrasound (Horten)

12 “Raskere matematikk”

13 ”Kunnskap og opplevelser” NYDALEN

14 Hva er kunnskapsbasert næringsliv? • Bedrifter som har en forskningsbasert eller teknologisk basis (e.g., Elkem Solar, GE Imaging) • Bedrifter som bruker forskningsbasert kunnskap til å utvikle overlegne prosesser (e.g., Statoil E&P, Yara) • Bedrifter som utvikler og kommersialiserer forretningsmodeller som dominerer markeder (e.g., IKEA, WW Shipping) • Bedrifter som utvikler og kommersialiserer kunnskapsbaserte produkter (e.g., Tomra, Opera Software) • Bedrifter som utvikler og kommersialiserer kunnskapsbaserte tjenester (e.g., DNV, McKinsey) • Bedrifter som utvikler og kommersialiserer nettverksvirksomhet (e.g., DnBNOR Markets, Telenor)

15 Et kunnskapsbasert Norge: Et nasjonalt agendasettende forskningsprosjekt ved BI • Premiss 1: Fremtidens næringsliv er kunnskapsbasert, miljørobust og kundedrevet • Premiss 2: Fremtidens næringsliv konkurrerer globalt, men lokaliserer regionalt • Premiss 3: Regioner og nasjoner konkurrerer om å være den mest attraktive lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust næringsliv

16 Et kunnskapsbasert Norge: ‘A race for attractiveness’ • Gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt kunnskapsbasert og miljørobust næringsliv • Etablere et nytt begrepsapparat for å forstå kunnskapsbasert næringslivsutvikling • Se gjennom effektene av finanskrisen og si hva slags næringsliv vi får når Darwin har gjort sitt

17

18

19

20 A knowledge based Norway Torger Reve Amir Sasson

21 Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) • Nærings- og handelsdepartementet (NHD) • Landsorganisasjonen (LO) • Innovasjon Norge • Norges Forskningsråd (NFR) • Olje- og energidepartementet (OED) • Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) • Kunnskapsdepartementet (KD) • Miljøverndepartementet (MD) • SIVA • Abelia • Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) • Norges Rederiforbund (NR) • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) • Byggenæringen

22 Et kunnskapsbasert Norge: Næringsstudier • Olje, gass og offshore • Maritim • Sjømat • Reiseliv og opplevelser • Materialer og metaller • Finans og kapital • Telekom og media • IT og software • Fornybar energi og klimatek • Helse, biotek og medtek • Bygg, anlegg og eiendom • Handelsvirksomhet • Kunnskapsbaserte tjenester

23 Tre industrielle paradigmer • Næringsliv som industri • Næringsliv som næringsklynger • Næringsliv som kunnskapsnav

24 Næringsliv som industri Råvarer Produkter Feedback

25 Næringsliv som næringsklynge OPPGRADERINGINTERNASJONALISERING Skips- mekling Havner og terminaler Avansert skipsutstyr Maritim FoU Spesialiserte skipsverft Maritim utdanning Skips- design Maritim IT Ship management Shipping forsikring Shipping finans Avansert fiskeflåte Maritim jus Maritim politikk Offshore industri Logistikk Rigg supply subsea Skipsklasse SHIPPING

26

27 Torger Reve

28 Sørlandet er verdensledende innen boreteknologi

29 Næringsliv som kunnskapsnav Talent Økonomi Miljø Teknologi Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon

30 Et maritimt kunnskapsnav som kombinerer teknologi og forretning Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon T e k n o l o g iF o r r e t n i n g

31 INVESTORS VENTURE CAPITAL TECHNOLOGY TALENT INCENTIVES DIVERSITY Networks Policies PORT MARITIMESERVICES OFFSHORE & MARINE ENGINEERING SHIPPING RESEARCH INNOVATION EDUCATION GLOBAL ECONOMY GLOBAL ENVIRONMENT GLOBAL POPULATION GLOBAL POLITICS A Global Maritime Knowledge Hub shall propel the Singapore Maritime Cluster

32 Hva slags kunnskap trenger vi? • Forskningskunnskap (teknologi) • Kremmerkunnskap (forretningsmodeller) • Erfaringskunnskap (‘learning-by-doing’) • Skaperkunnskap (design)

33

34 Hvilke aktører har nøkkelroller? • Forsknings- og utviklingsaktører • Venturekapital og kompetent eierskap • Kunnskapsbasert tjenesteyting

35 Kunnskapsbaserte tjenester har en nøkkelrolle i næringsutvikling • Kunnskapsbaserte tjenester har høyest kunnskapsinnhold • Kunnskapsbasert tjenesteyting har høyest kunnskapsspredning (læringsefffekt) • Kunnskapsbaserte tjenester har høyest verdiskaping

36 Hvilke typer kunnskapsbaserte tjenester gir størst effekt for næringsutvikling? • Finansbaserte kunnskapstjenester • Teknologibaserte kunnskapstjenester • Markedsbaserte kunnskapstjenester • IT-baserte kunnskapstjenester • Kommunikasjonsbaserte kunnskapstjenester • Designbaserte kunnskapstjenester

37

38 Hvilke rolle spiller god design? • Design skaper • Design formgir • Design visualiserer • Design konseptualiserer • Design meningsgjør • Design ikoniserer

39

40 Design er viktig i innovasjonsprosessen “In fact, they [designers] are the most important part of the process because they breath life into the concepts” - Anne Kirah, Microsoft Design Centre “It's not what you look at that matters, it's what you see” - Henry David Thoreau

41 Innovasjon krever interaksjon Bedrifter Kapitalmiljø Kunnskapsmiljø Kunder

42 Eksempler på global kunnskapsnav (‘global knowledge hubs’) • Boston (Life sciences) • Silicon Valley (IT & venture) • Houston (Olje & gass)

43

44 Distribution of Scientific Clusters Main Component, Boston Inventors 1976-2002 Color Legend Reds: University (21%)All other colors: Biotech (38%)Light Grey: PRO (26%)Black: Cross- sector (16%)

45 REG IFC SSS HCO PHAR DBF VC PRO Legend PRO Public Research organizations VC Venture Capital DBF Dedicated Biotech Firms PHAR Pharmaceutical industry HCO Health care organizations SSS Specialized supporting services IFC Institutions for collaboration REG Regulatory regime

46 Hva kjennetegner et globalt kunnskapsnav? • Stor konsentrasjon av forskning og utdanning med mange internasjonale kunnskapsarbeidere • Stor konsentrasjon av internasjonale kunnskapsbedrifter med centers of excellence, utviklingsavdelinger og testfasiliteter • Stor konsentrasjon av kompetent kapital med tette bånd til kunnskapsmiljøene og kort avstand til kommersialisering • Konkurrerende universiteter med sterke nettverk til næringslivet • Konkurrerende innovasjons- og kommersialiseringssentre • Fremragende infrastruktur og aktive kunnskapsnettverk • Stor kulturell aktivitet og skapende opplevelsesøkonomi

47

48 The global T-battle • Talents • Technology • Tolerance

49 Hvilke visjoner har Bergensregionen? “Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringer hvor regionen har spesielle fortrinn” “Sammen skal vi skape en dynamisk vekstregion”

50 Hvilke næringer vil Bergensregionen prioritere? •Energinæringer •Maritime næringer •Sjømatsnæringer •Opplevelsesnæringer •Kreative næringer

51 Næringsklynger og verdiskaping Bergensregionen BedrifterAnsatteVerdiskapingVerdiskaping per ansatt ENERGI 13002700069 mrd2.6 mill MARITIM 13001900022 mrd1.2 mill SJØMAT 900 3000 3 mrd1.0 mill OPPLEV13000 4 mrd0.3 mill KREATIV 7000 3 mrd0.4 mill

52 Hvilke fokusområder har Bergensregionen? •Infrastruktur •Næringsvennlig offentlig sektor •Markedsføring og profilering •Internasjonalisering •Kompetanseutvikling •Innovasjon og entreprenørskap •Klima og miljø

53 Kunnskapsbyen Bergen •Bygge den internasjonale kunnskapsbyen Bergen •Bygge den internasjonale opplevelsesbyen Bergen •Bygge den internasjonale kreativitetsbyen Bergen •Bygge den internasjonale markedsbyen Bergen •Bygge den miljørobuste energiregionen Bergen

54 Mot en kunnskapsbasert næringspolitikk •Fokus på forskning og utvikling •Fokus på utdanning og utdanningskvalitet •Fokus på innovasjon og kommersialisering •Fokus på venture og kompetent kapital •Fokus på kunnskapstjenester og design •Fokus på å tiltrekke internasjonal kompetanse •Fokus på å tiltrekke internasjonale kunnskapsfunksjoner og kapital


Laste ned ppt "Kunnskapsbaserte næringsutvikling: Hvilken rolle spiller design og kunnskapsbaserte tjenester? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Design Region."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google