Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsbasert næringsutvikling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsbasert næringsutvikling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsbasert næringsutvikling
Prosessdag for RDA Tromsø Terje Wold | Adm. direktør | Invenia AS Tromsø,

2 Problemstilling for innlegget
Hvordan utvikle kunnskapsstrukturen i nord? Kunnskapsoppbygging gjennom samarbeid og nyetableringer med øvrige institusjoner i landsdelen (særlig Alta/Narvik) Hvordan fullføre verdikjeden fra forskning til produksjon? Hvordan få til samarbeid og koblinger mellom næringsliv og FoU-miljø som kan bidra til verdiskaping? Hvilke områder/sektorer bør fokuseres på i 2010? Er det igangsatt satsninger som kan gi nye prosjekter/satsninger?

3 Kort om meg Stilling: Utdannelse: Eksterne verv:
Gründer, leder og eier av Invenia i Tromsø (fom. 1990) Utdannelse: Cand.scient. (informatikk), Universitetet i Tromsø (1990) Master of Management, Handelshøyskolen BI (2000) Eksterne verv: NHO: Diverse verv Abelia: Styreleder AbeliaNord: Styringsgruppeleder NHO Troms: Nestleder i styret NHOs Utvalg for Mindre Bedrifter: Utvalgsmedlem Forskningsrådet: Medlem i programstyret for VERDIKT (IKT-forskning) Regjeringen: Medlem i strategisk råd for SMB-politikk (NHD) Tromsø Internasjonale Filmfestival: Styremedlem

4 Kort om Invenia

5 5

6 Hvordan utvikle kunnskapsstrukturen i nord?
1. Hvordan utvikle kunnskapsstrukturen i nord? Kunnskapsoppbygging gjennom samarbeid og nyetableringer med øvrige institusjoner i landsdelen To løsningsforslag: - Ledere: Nettverk for kunnskapsbasert virksomhet i nord - Forskning: Hva med et mer kunnskapsbasert Nord-Norge?

7 En kort historie med en engasjert ledergruppe
: RDA I – Oppfølging av kunnskapsbedrifter En uformell ledergruppe med 8 ledere fra Troms og Nordland RDA-støtte fra Troms og Nordland til drift av ledergruppen Utspring i og med økende støtte og interesse fra Abelia : RDA II – Hva nå; legge ned eller videreføre? Mange gode erfaringer med at toppledere møtes jevnlig til samtaler Ønske om økt fokus på kunnskapsbedrifter i Nord-Norge Kan vi videreføre dette i større skala med flere deltagere? 2008->: AbeliaNord – Et nytt ledernettverk under oppseiling En preferert møteplass for kunnskapsbasert virksomhet i nord Samhandling mellom forskning, næringsliv og offentlig sektor Sette dagsorden for saker av betydning for kunnskapsbedrifter 7

8 Ledergruppens organisering og deltagere
Til nå: Uformell ledergruppe fra Troms og Nordland I fortsettelsen: Ledernettverk for kunnskapsbedrifter i nord Ledergruppens medlemmer: Terje Wold, Invenia (Tromsø) (Leder) Sveinung Skogen, Molab (Mo i Rana) Gry Alsos, Nordlandsforskning (Bodø) Kjell Krüger, Norsec (Fauske) Geir Horrigmoe, Norut Teknologi (Narvik) Salve Dahle, Akvaplan-niva (Tromsø) Øystein Mjelve, Abelia (Oslo) Morten Selnes, Bedriftskompetanse (Bodø) (Sekr.) Finansiering: Innovasjon Norge og Abelia til nå 8

9 Hva skjer videre med AbeliaNord?
Visjon: En drivkraft for kunnskapssamfunnet - i og ut fra nord 9

10 Stikkord: Fysisk og virtuelt ledernettverk
10

11 11

12 Torger Reve: Et nytt nasjonalt forskningsprosjekt

13 Næringsliv som industri
Produkter Råvarer Feedback Torger Reve

14 Næringsliv som industri
Næringsliv som næringsklynge Næringsliv som industri OPPGRADERING INTERNASJONALISERING Skips- mekling Havner og terminaler Avansert skipsutstyr Maritim FoU Spesialiserte skipsverft utdanning design IT Ship management Shipping forsikring finans fiskeflåte Miljøstandarder politikk Offshore industri Logistikk Rigg supply subsea Skipsklasse SHIPPING Torger Reve

15 Næringsliv som industri
Næringsliv som kunnskapsnav Næringsliv som industri Talent Teknologi Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon Økonomi Miljø Torger Reve

16 Hva med ”et kunnskapsbasert Nord-Norge”?
Prosjekt: Selvstendig prosjekt Koblet med det nasjonale prosjektet Organisering: Matriseorganisasjon Styringsgruppe Prosjektledelse Forskerprosjekt Bedriftsprosjekt Deltagere: Forskning + næring Forskere: Menon Business Economics Handelshøgskolen i Tromsø Handelshøgskolen i Bodø Norut (Tromsø og Alta) Nordlandsforskning Næringsaktører: Ikke avklart Eiere (finansiører):

17 2. Hvordan fullføre verdikjeden fra forskning til industriell produksjon? Samarbeid og koblinger mellom næringsliv og FoU-miljø To løsningsforslag: - Stimulere til økt samarbeid mellom FoU og næringsliv - Få frem konkrete kommersialiseringer og gode eksempler 17

18 Share your encrypted bits
platform En teknologisk plattform for systemer som tilbyr kryptert lagring, deling og samhandling. Yobi = Bits = 0|1 18

19 Først og fremst: Hva er egentlig behovet?
= Yoobits Yoobits encrypts your bits. Just in case. 19

20 Yoobits Infrastructure Next Generation Norge – England – Italia
YING Yoobits Infrastructure Next Generation Norge – England – Italia 20

21 Forslag fra IKT-sektoren
3. Hvilke områder/sektorer bør fokuseres på i 2010? Er det igangsatt satsninger som kan gi nye prosjekter/satsninger? Forslag fra IKT-sektoren 21

22 Samme tema som VERDIKT (og 7. RP i EU)

23 Takk for oppmerksomheten!
Kontakt meg på sosiale medier: | | blog.terjewold.com | linkedin.terjewold.com | | digg.terjewold.com | twitter.terjewold.com | facebook.terjewold.com | | friendfeed.terjewold.com | delicious.terjewold.com | dopplr.terjewold.com | Hvis du absolutt må ringe:


Laste ned ppt "Forskningsbasert næringsutvikling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google