Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosessdag for RDA Tromsø Terje Wold | Adm. direktør | Invenia AS Tromsø, 29.10.09 Forskningsbasert næringsutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosessdag for RDA Tromsø Terje Wold | Adm. direktør | Invenia AS Tromsø, 29.10.09 Forskningsbasert næringsutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosessdag for RDA Tromsø Terje Wold | Adm. direktør | Invenia AS Tromsø, 29.10.09 Forskningsbasert næringsutvikling

2 2 Problemstilling for innlegget  Hvordan utvikle kunnskapsstrukturen i nord?  Kunnskapsoppbygging gjennom samarbeid og nyetableringer med øvrige institusjoner i landsdelen (særlig Alta/Narvik)  Hvordan fullføre verdikjeden fra forskning til produksjon?  Hvordan få til samarbeid og koblinger mellom næringsliv og FoU- miljø som kan bidra til verdiskaping?  Hvilke områder/sektorer bør fokuseres på i 2010?  Er det igangsatt satsninger som kan gi nye prosjekter/satsninger?

3 3 Kort om meg  Stilling:  Gründer, leder og eier av Invenia i Tromsø (fom. 1990)  Utdannelse:  Cand.scient. (informatikk), Universitetet i Tromsø (1990)  Master of Management, Handelshøyskolen BI (2000)  Eksterne verv:  NHO: Diverse verv  Abelia: Styreleder  AbeliaNord: Styringsgruppeleder  NHO Troms: Nestleder i styret  NHOs Utvalg for Mindre Bedrifter: Utvalgsmedlem  Forskningsrådet: Medlem i programstyret for VERDIKT (IKT-forskning)  Regjeringen: Medlem i strategisk råd for SMB-politikk (NHD)  Tromsø Internasjonale Filmfestival: Styremedlem

4 4 Kort om Invenia

5 5

6 To løsningsforslag: - Ledere: Nettverk for kunnskapsbasert virksomhet i nord - Forskning: Hva med et mer kunnskapsbasert Nord-Norge? 1. Hvordan utvikle kunnskapsstrukturen i nord? Kunnskapsoppbygging gjennom samarbeid og nyetableringer med øvrige institusjoner i landsdelen

7 7 En kort historie med en engasjert ledergruppe  2004-06: RDA I – Oppfølging av kunnskapsbedrifter  En uformell ledergruppe med 8 ledere fra Troms og Nordland  RDA-støtte fra Troms og Nordland til drift av ledergruppen  Utspring i og med økende støtte og interesse fra Abelia  2006-07: RDA II – Hva nå; legge ned eller videreføre?  Mange gode erfaringer med at toppledere møtes jevnlig til samtaler  Ønske om økt fokus på kunnskapsbedrifter i Nord-Norge  Kan vi videreføre dette i større skala med flere deltagere?  2008->: AbeliaNord – Et nytt ledernettverk under oppseiling  En preferert møteplass for kunnskapsbasert virksomhet i nord  Samhandling mellom forskning, næringsliv og offentlig sektor  Sette dagsorden for saker av betydning for kunnskapsbedrifter

8 8 Ledergruppens organisering og deltagere  Organisering:  Til nå: Uformell ledergruppe fra Troms og Nordland  I fortsettelsen: Ledernettverk for kunnskapsbedrifter i nord  Ledergruppens medlemmer:  Terje Wold, Invenia (Tromsø)(Leder)  Sveinung Skogen, Molab (Mo i Rana)  Gry Alsos, Nordlandsforskning (Bodø)  Kjell Krüger, Norsec (Fauske)  Geir Horrigmoe, Norut Teknologi (Narvik)  Salve Dahle, Akvaplan-niva (Tromsø)  Øystein Mjelve, Abelia (Oslo)  Morten Selnes, Bedriftskompetanse (Bodø)(Sekr.)  Finansiering: Innovasjon Norge og Abelia til nå

9 9 Hva skjer videre med AbeliaNord? Visjon: En drivkraft for kunnskapssamfunnet - i og ut fra nord

10 10 Stikkord: Fysisk og virtuelt ledernettverk

11 11

12 12 Torger Reve: Et nytt nasjonalt forskningsprosjekt

13 13 Næringsliv som industri Råvarer Produkter Feedback Næringsliv som industri Torger Reve

14 14 Næringsliv som industri Næringsliv som næringsklynge OPPGRADERINGINTERNASJONALISERING Skips- mekling Havner og terminaler Avansert skipsutstyr Maritim FoU Spesialiserte skipsverft Maritim utdanning Skips- design Maritim IT Ship management Shipping forsikring Shipping finans Avansert fiskeflåte Miljøstandarder Maritim politikk Offshore industri Logistikk Rigg supply subsea Skipsklasse SHIPPING Torger Reve

15 15 Næringsliv som industri Næringsliv som kunnskapsnav Talent Økonomi Miljø Teknologi Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon Torger Reve

16 16 Hva med ”et kunnskapsbasert Nord-Norge”?  Prosjekt: Selvstendig prosjekt  Koblet med det nasjonale prosjektet  Organisering: Matriseorganisasjon  Styringsgruppe  Prosjektledelse  Forskerprosjekt  Bedriftsprosjekt  Deltagere: Forskning + næring  Forskere:  Menon Business Economics  Handelshøgskolen i Tromsø  Handelshøgskolen i Bodø  Norut (Tromsø og Alta)  Nordlandsforskning  Næringsaktører:  Ikke avklart  Eiere (finansiører):  Ikke avklart

17 To løsningsforslag: - Stimulere til økt samarbeid mellom FoU og næringsliv - Få frem konkrete kommersialiseringer og gode eksempler 2. Hvordan fullføre verdikjeden fra forskning til industriell produksjon? Samarbeid og koblinger mellom næringsliv og FoU-miljø

18 18 Yobi = 2 80 01111001011011110110111101100010011010010111010001110011Bits = 0|1 Share your encrypted bits En teknologisk plattform for systemer som tilbyr kryptert lagring, deling og samhandling. platform

19 19 Først og fremst: Hva er egentlig behovet? = Yoobits Yoobits encrypts your bits. Just in case. 01110011 01101000 01100001 01110010 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 01110010 00100000 01100010 01101001 01110100 01110011 J(x&%1+MwP=§kJ49S¨(=Q|2H*-;bWx&£@00\’aAa§y#kLU)& m??hJwX#i¤)(A!1!9++-vgGzz<+!|§\iKtRn&%Y9o&o!b?i¤t*s

20 20 YING Yoobits Infrastructure Next Generation Norge – England – Italia www.eurostars-eureka.eu

21 Forslag fra IKT-sektoren 3. Hvilke områder/sektorer bør fokuseres på i 2010? Er det igangsatt satsninger som kan gi nye prosjekter/satsninger?

22 22 Samme tema som VERDIKT (og 7. RP i EU)

23 23 Kontakt meg på sosiale medier: | terje.wold@invenia.no | blog.terjewold.com | linkedin.terjewold.com | | digg.terjewold.com | twitter.terjewold.com | facebook.terjewold.com | | friendfeed.terjewold.com | delicious.terjewold.com | dopplr.terjewold.com | Hvis du absolutt må ringe: 982 42 000 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Prosessdag for RDA Tromsø Terje Wold | Adm. direktør | Invenia AS Tromsø, 29.10.09 Forskningsbasert næringsutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google