Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn
Professor Torger Reve Rektor, Handelshøyskolen BI Kunnskapstinget BI Ekeberg,

2 Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn
Disposisjon Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi Når kunnskap blir eneste konkurransefortrinn Hva skjer med konkurranseevnen når rikdommen overtar? Behov for en offensiv kunnskapspolitikk Torger Reve

3 Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
Naturressurser og enerettigheter er konkurransefaktorer Herregården er ikonet Industriherren er helten Virkeligheten er preget av ekstern stabilitet Målet er lisensen Torger Reve

4 Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
2. INDUSTRIØKONOMI Teknologi og effektivitet er konkurransefaktorer Fabrikken er ikonet Ingeniøren er helten Virkeligheten er preget av intern stabilitet Målet er produktmessig herredømme Torger Reve

5 Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
3. TJENESTEØKONOMI Kunderelasjoner og merkenavn er konkurransefaktorer Kjøpesenteret er ikonet Kundebehandleren er helten Virkeligheten er preget av ekstern endring Målet er ”the global brand” Torger Reve

6 Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
Kompetanse og innovasjon er konkurransefaktorer Campusen er ikonet Kunnskapsarbeideren er helten Virkeligheten er preget av intern endring Målet er konseptuelt herredømme Torger Reve

7 Kunnskap har andre egenskaper enn øvrige produksjonsfaktorer
Kunnskapen øker ved læring Kunnskapen øker ved bruk Kunnskapen øker ved deling Torger Reve

8 Når kunnskap blir eneste konkurransefortrinn: To bedriftseksempler
Torger Reve

9 Handelshøyskolen BI Uavhengig kunnskapsstiftelse etablert for 60 år siden Største utdannings- og kompetanseleverandør til næringslivet i Norge Største handelshøyskole i Europa 400 faglige, 800 høyskoleforelesere, 350 administrative 900 mkr, hvorav 17% statsstøtte (2004) studenter, hvorav heltid, lik kjønnsfordeling Rangert som nummer 8 i Europa på forskning (Financial Times, 2001), nr. 2 innen finans (2003) Nasjonalt og internasjonalt nettverk med 19 studiesteder Ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som hovedfokus Torger Reve

10 Handelshøyskolen BI - Organisering
Executive Master Bachelor Utdanning Ph.D Forskning- og fagressurser BI Litauen BI Kina BI Buskerud BI Gjøvik BI Vestfold BI Tromsø BI Stavanger BI Bergen BI Ålesund BI Trondheim BI Agder BI Telemark BI Østfold BI Lillestrøm Torger Reve

11 Handelshøyskolen BI Torger Reve

12 Samfunnsrolle BI skal gjennom et nett av studiesteder utvikle og formidle kompetanse som fremmer verdiskaping og innovasjon Torger Reve

13 Eksempel på en bedrift som lever av innovasjon, kunnskap og markedsorientering
Torger Reve

14 Hva er Lærdals konkurransefortrinn?
Kunnskap Kreativitet Kunde- relasjoner Inter- nasjonalt marked Innovasjon + Kommersialisering Torger Reve

15 Nasjonal konkurranseevne: Tre utviklingsfaser
Kunnskapsdrevet vekst Industridrevet vekst Ressursdrevet vekst Ressursøkonomi Industriøkonomi Kunnskapsøkonomi Torger Reve

16 Nasjonal konkurranseevne trues når rikdommen overtar (’Hollandsk syke’)
Kunnskapsdrevet vekst Industridrevet vekst Formuesdrevet nedgang Ressursdrevet vekst Ressursøkonomi Industriøkonomi Kunnskapsøkonomi Finansøkonomi Torger Reve

17 Dagens norske rikdomsposisjon er ikke bærekraftig
Chile Hellas Kina Kilde: Porter, Michael 1999: Global Competitiveness Report USA Sveits Singapore Lavere fremtidig vekst Norge Finland Nederland Sverige Danmark UK Høyere fremtidig vekst Torger Reve

18 Hvordan skal vi unngå at den formuesdrevne nedgangen setter inn?
Redusere kostnadene Øke produktiviteten Øke innovasjonen Øke kunnskapen Øke markedsorienteringen Kunnskap + Kremmerskap Torger Reve

19 Hvor står Norge i dag kunnskapsmessig?
Et høyt allment utdanningsnivå Et utdanningssystem av vekslende kvalitet Et relativt lavt FoU-nivå Et forskningssystem av vekslende kvalitet, men med flere internasjonale spissområder Et næringsliv som investerer relativt lite i kompetanse og FoU Et universitets- og høyskolesystem med betydelig avstand til næringslivet Torger Reve

20 Innovasjon og kunnskapsutvikling skjer i dynamisk samspill
Bedrifter Kunnskaps- miljø Kunder Myndigheter Torger Reve

21 Hvordan oppnå fortrinn i den globale kunnskapsøkonomien
Ha et høyt generelt kunnskapsnivå som gjør en i stand til å bruke all tilgjengelig kunnskap Ha et høyt spesialisert kunnskapsnivå på noen få nøkkelområder, f.eks. innen eksisterende næringsklynger Ha ambisiøse forskningsprogram på nøkkelområder hvor en allerede har relative kunnskapsfortrinn Torger Reve

22 Nødvendig med en offensiv kunnskapspolitikk
Bredde, mangfold og høy kvalitet i utdanningssystemet Tyngde, dybde og høy kvalitet i forskningssystemet Stimulere bedriftene til å øke sin kompetanse og FoU-investeringer Kunnskapsimport og kunnskapsinnvandring Tettere samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning Torger Reve

23 Konklusjoner Det finnes bare to måter å konkurrere på: Best på kostnader eller Best på kunnskap Norge ligger dessverre ikke helt fremst som kunnskapsnasjon Norge har ressurser til å utvikle ledende kunnskapsposisjoner på flere områder Norge trenger en mer offensiv kunnskapspolitikk med sterkere satsing på forskning, innovasjon og kommersialisering Torger Reve

24 … spørsmålet er om vi har virkemidlene og entrepenørskapskulturen?
Vi har visjonen Regjeringens innovasjonsvisjon (2004) “Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter for å utvikle lønnsom virksomhet.” ”På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping.” … spørsmålet er om vi har virkemidlene og entrepenørskapskulturen? Torger Reve


Laste ned ppt "Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google