Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn Kunnskapstinget BI Ekeberg, 02.09.04 Professor Torger Reve Rektor, Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn Kunnskapstinget BI Ekeberg, 02.09.04 Professor Torger Reve Rektor, Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn Kunnskapstinget BI Ekeberg, 02.09.04 Professor Torger Reve Rektor, Handelshøyskolen BI

2 Torger Reve Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn Disposisjon 1.Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 2.Når kunnskap blir eneste konkurransefortrinn 3.Hva skjer med konkurranseevnen når rikdommen overtar? 4.Behov for en offensiv kunnskapspolitikk

3 Torger Reve Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi  Naturressurser og enerettigheter er konkurransefaktorer  Industriherren er helten  Virkeligheten er preget av ekstern stabilitet  Målet er lisensen 1. RESSURSØKONOMI  Herregården er ikonet

4 Torger Reve Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 2. INDUSTRIØKONOMI  Fabrikken er ikonet  Virkeligheten er preget av intern stabilitet  Målet er produktmessig herredømme  Ingeniøren er helten  Teknologi og effektivitet er konkurransefaktorer

5 Torger Reve Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 3. TJENESTEØKONOMI  Kundebehandleren er helten  Kjøpesenteret er ikonet  Virkeligheten er preget av ekstern endring  Målet er ”the global brand”  Kunderelasjoner og merkenavn er konkurransefaktorer

6 Torger Reve Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi 4. KUNNSKAPSØKONOMI  Kompetanse og innovasjon er konkurransefaktorer  Kunnskapsarbeideren er helten  Campusen er ikonet  Virkeligheten er preget av intern endring  Målet er konseptuelt herredømme

7 Torger Reve Kunnskap har andre egenskaper enn øvrige produksjonsfaktorer  Kunnskapen øker ved læring  Kunnskapen øker ved bruk  Kunnskapen øker ved deling

8 Torger Reve Når kunnskap blir eneste konkurransefortrinn: To bedriftseksempler

9 Torger Reve Handelshøyskolen BI  Uavhengig kunnskapsstiftelse etablert for 60 år siden  Største utdannings- og kompetanseleverandør til næringslivet i Norge  Største handelshøyskole i Europa  400 faglige, 800 høyskoleforelesere, 350 administrative  900 mkr, hvorav 17% statsstøtte (2004)  20.000 studenter, hvorav 10.000 heltid, lik kjønnsfordeling  Rangert som nummer 8 i Europa på forskning (Financial Times, 2001), nr. 2 innen finans (2003)  Nasjonalt og internasjonalt nettverk med 19 studiesteder Ledende forskningsbasert handelshøyskole i Europa med livslang læring som hovedfokus

10 Torger Reve BI Litauen BI Kina BI Buskerud BI Gjøvik BI Vestfold BI Tromsø BI Stavanger BI Bergen BI Ålesund BI Trondhei m BI AgderBI Telemark BI Østfold BI Lillestrøm Executive Master Bachelor Utdanning Ph.D Forskning- og fagressurser Handelshøyskolen BI - Organisering

11 Torger Reve Handelshøyskolen BI

12 Torger Reve Samfunnsrolle BI skal gjennom et nett av studiesteder utvikle og formidle kompetanse som fremmer verdiskaping og innovasjon

13 Torger Reve Eksempel på en bedrift som lever av innovasjon, kunnskap og markedsorientering

14 Torger Reve Hva er Lærdals konkurransefortrinn? Innovasjon + Kommersialisering KunnskapKreativitet Kunde- relasjoner Inter- nasjonalt marked

15 Torger Reve Nasjonal konkurranseevne: Tre utviklingsfaser RessursøkonomiIndustriøkonomiKunnskapsøkonomi Ressursdrevet vekst Industridrevet vekst Kunnskapsdrevet vekst

16 Torger Reve Nasjonal konkurranseevne trues når rikdommen overtar (’Hollandsk syke’) Ressursdrevet vekst Industridrevet vekst Kunnskapsdrevet vekst RessursøkonomiIndustriøkonomiKunnskapsøkonomi Formuesdrevet nedgang Finansøkonomi

17 Torger Reve Dagens norske rikdomsposisjon er ikke bærekraftig ChileHellas Kina Kilde: Porter, Michael 1999: Global Competitiveness Report Finland Nederland Sverige Danmark UK Høyere fremtidig vekst USA SveitsSingapore Lavere fremtidig vekst Norge

18 Torger Reve Hvordan skal vi unngå at den formuesdrevne nedgangen setter inn?  Redusere kostnadene  Øke produktiviteten  Øke innovasjonen  Øke kunnskapen  Øke markedsorienteringen Kunnskap + Kremmerskap

19 Torger Reve Hvor står Norge i dag kunnskapsmessig?  Et høyt allment utdanningsnivå  Et utdanningssystem av vekslende kvalitet  Et relativt lavt FoU-nivå  Et forskningssystem av vekslende kvalitet, men med flere internasjonale spissområder  Et næringsliv som investerer relativt lite i kompetanse og FoU  Et universitets- og høyskolesystem med betydelig avstand til næringslivet

20 Torger Reve Innovasjon og kunnskapsutvikling skjer i dynamisk samspill Bedrifter Kunder Kunnskaps- miljø Myndigheter

21 Torger Reve Hvordan oppnå fortrinn i den globale kunnskapsøkonomien  Ha et høyt generelt kunnskapsnivå som gjør en i stand til å bruke all tilgjengelig kunnskap  Ha et høyt spesialisert kunnskapsnivå på noen få nøkkelområder, f.eks. innen eksisterende næringsklynger  Ha ambisiøse forskningsprogram på nøkkelområder hvor en allerede har relative kunnskapsfortrinn

22 Torger Reve Nødvendig med en offensiv kunnskapspolitikk  Bredde, mangfold og høy kvalitet i utdanningssystemet  Tyngde, dybde og høy kvalitet i forskningssystemet  Stimulere bedriftene til å øke sin kompetanse og FoU-investeringer  Kunnskapsimport og kunnskapsinnvandring  Tettere samarbeid mellom næringsliv, utdanning og forskning

23 Torger Reve Konklusjoner  Det finnes bare to måter å konkurrere på: Best på kostnader eller Best på kunnskap  Norge ligger dessverre ikke helt fremst som kunnskapsnasjon  Norge har ressurser til å utvikle ledende kunnskapsposisjoner på flere områder  Norge trenger en mer offensiv kunnskapspolitikk med sterkere satsing på forskning, innovasjon og kommersialisering

24 Torger Reve Vi har visjonen Regjeringens innovasjonsvisjon (2004) “Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har gode muligheter for å utvikle lønnsom virksomhet.” … spørsmålet er om vi har virkemidlene og entrepenørskapskulturen? ”På viktige områder skal Norge ligge i tet internasjonalt når det gjelder kunnskap, teknologi og verdiskaping.”


Laste ned ppt "Verdien av kunnskap som konkurransefortrinn Kunnskapstinget BI Ekeberg, 02.09.04 Professor Torger Reve Rektor, Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google