Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Insert company logo here Asbjørn Algrøy adm. dir. Business Region Bergen Internasjonaliseringskonferansen 8. - 9. mars 2012 Hva trenger en internasjonal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Insert company logo here Asbjørn Algrøy adm. dir. Business Region Bergen Internasjonaliseringskonferansen 8. - 9. mars 2012 Hva trenger en internasjonal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Insert company logo here Asbjørn Algrøy adm. dir. Business Region Bergen Internasjonaliseringskonferansen 8. - 9. mars 2012 Hva trenger en internasjonal verdiskapingsregion i en global verden

2 Insert company logo here

3 Business Region Bergen skal drive med: •Regional næringsutvikling •Etablerertjeneste •Profilering og markedsføring Fra Business Region Bergens vedtekter vedtatt 31. oktober 2007 Business Region Bergens formål

4 Insert company logo here Business Region Bergen jobber for at Bergensregionen innen 2025 skal bli: en ledende region i Norge på kunnskapsbasert, bærekraftig næringsutvikling innen de næringene hvor regionene har spesielle fortrinn Vårt mandat

5 Insert company logo here •To pilarer To pilarer

6 Insert company logo here •Infrastruktur •Næringsvennlig offentlig sektor •Markedsføring og profilering •Internasjonalisering •Kompetanse •Entreprenørskap og innovasjon •Klima og miljø Våre fokusområder

7 Insert company logo here Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter OPPLEVELSE, KULTUR OG REISELIV MEDIA OG KULTURBASERT NÆRINGSLIV: Media, design, film og musikk I tillegg har regionen store finans- og IKT-miljø. Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som har en positiv påvirkning på de prioriterte næringene.

8 Insert company logo here Tall for olje, gass og fornybar energi 155 mrd i omsetning 32,5 mrd i verdiskaping 27 000 ansatte 1 300 bedrifter Energi En ledende region i Europa innen forskning, bærekraftig utvikling og foredling av energiressurser. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Verdiskaping: Summen av driftsresultat og lønnskostnader

9 Insert company logo here Energiklyngen i regionen •Norges ledende region innen operasjon, produksjon og vedlikehold. •60 prosent av Statoils operatørvirksomhet på norsk sokkel driftes fra Bergen. •TCM Mongstad er verdens største senter for testing og forbedring av CO2-fangst-teknologier. •Sterke FoU-miljø med flere ekspertsentre. CIPR er det eneste norske senteret for fremragende forskning innen petroleumsforskning. •Verdensledende subsea-kompetanse: Norwegian Centre of Expertise Subsea. •Stor engineeringsvirksomhet, bygging og installasjon. •Hordaland er landets største produsent av vannkraft. •Under utvikling: offshore vind, bunnfaste og flytende, gjennom to sentrale prosjekt: Arena NOW og NORCOWE.

10 Insert company logo here Maritim næring Skal ha en internasjonal bærekraftig og kompetanseledende maritim næringsklynge Skal være ledende i verden innen maritim utdanning, forskning og utvikling på de maritime områder hvor regionen har særlige fortrinn. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Tall for maritim næring 77 mrd i omsetning 18 mrd i verdiskaping 18 000 ansatte 1 300 bedrifter

11 Insert company logo here Den maritime klyngen •En av de meste komplette maritime næringsklynger i Norden. •Bergensregionen står for nærmere 20 prosent av verdiskapingen innen maritim næring i Norge. •Ledende aktører innen rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleveranser •Operasjon, drift og vedlikehold er sentrale tjenester •Sjøforsvarets hovedbase er i Bergensregionen. •Sjøkrigsskolen ligger i Bergen

12 Insert company logo here Tall for marin næring 23 mrd i omsetning 3,6 mrd i verdiskaping 3 200 ansatte 860 bedrifter Marin næring En ledende kompetanseregion og global leverandør av sjømat av høy kvalitet og marine produkter av betydning for helse og velferd. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Foto: Helge André Njåstad

13 Insert company logo here Nasjonal marin aktør •Bergensregionen står for 27 prosent av verdiskapingen og 25 prosent av omsetningen innen marin næring i Norge. •Regionen har en av verdens mest moderne fiskeflåter. •De største oppdrettsselskapene har hovedkontor i regionen. •40 prosent av verdens lakseproduksjon styres fra Bergensregionen. •Bergen er Norges fiskeriforvaltningssenter: •Fiskeridirektoratet •Havforskningsinstituttet

14 Insert company logo here Bergen en marin forskningshovedstad BERGEN – en marin hovedstad Universitetet i Bergen er Norges største marine universitet Nesten 60 prosent av marin FoU-aktivitet skjer på Vestlandet Totalt brukes det 2,8 mrd NOK på marin FoU årlig i Norge.

15 Insert company logo here Media, design, film og musikk En ledende region i Norden innen media, film, musikk og design, anerkjent for sin evne til nyskaping, innovasjon og samarbeid på tvers av fagområder. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Tall for næringen 8 mrd i omsetning 2,7 mrd i verdiskaping 5 200 ansatte 600 bedrifter samt 5 900 enkeltmannsforetak

16 Insert company logo here Tall for næringen 12,8 mrd i omsetning 4,7 mrd i verdiskaping 13 000 ansatte 3 000 bedrifter Opplevelse, kultur og reiseliv Nordens mest spennende region for kultur- og naturbaserte opplevelser Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014

17 Insert company logo here Opplevelser i Bergensregionen •NCE Tourism er lagt til Bergen – FoU •Gateway to the Fjords •Akvariet, Troldhaugen, Fløybanen, Bryggen, Fisketorget, Fjell festning, Kystmuseet i Øygarden, Nordsjøfartmuseet i Telavåg, Lyngheisenteret Lygra. •Festspillene, Bergenfest, Den Nationale Scene, Grieghallen, Carte Blanche. •1,3 millioner gjestedøgn på hotellene i 2009.

18 Insert company logo here Finans Bergen har landets nest største finansmiljø. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Tall for næringen 671 mrd i forvaltning 5 500 ansatte 113 bedrifter

19 Insert company logo here Hordaland som eksportfylke Hordalands andel av nasjonal eksportverdi 1999- 2009 Fylkesrangering av eksportverdi 2008 og 2009, tall i millioner

20 Insert company logo here Where are the companies? Our members have activities in at least 44 countries Sverige Malaysia Danmark Finland Russland Tyskland Kina UK IrlandBelgia Nederland Frankrike Quatar Kuwait USA Australia Kazakhstan Sør-Korea Japan Polen Brunei Nepal India Chile Aserbajdsjan Argentina Israel Malawi Tanzania Singapore Italia Ungarn Tsjekkia Nigeria Canada Spania Estland Latvia Litauen Sør-Afrika Sveits Brasil Zambia Costa Rica

21 Insert company logo here En ledende norsk kompetanseregion Bergensregionen skal videreutvikle sin posisjon som ledende kompetanseregion nasjonalt og være anerkjent internasjonalt der regionen har sine fortrinn. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 30 000 studenter 4 000 forskere Universitetet i Bergen Norges Handelshøyskole Høgskolen i Bergen Kunsthøgskolen i Bergen BI Bergen Høgskolen Stord/Haugesund Bergen Arkitekt Skole Sjøkrigsskolen

22 Insert company logo here Kunnskapsbyen Bergen StatoilCMR Nytt bygg Høgskolen i Bergen Haukeland universitets- sykehus Ny forskningspark Marineholmen med Uni Research Universitetet i Bergen Havforsknings- instituttet Norges Handelshøy- skole

23 Insert company logo here UiB –forskningsprofil – samsvar med næringsstrukturen kilde: Gunnar Sivertsen, NIFU

24 Insert company logo here Eksempler på aktuelle selskaper Internasjonale Petro-maritime & Biomarine selskaper •Statoil •Bergen Group •DOF •Austevoll Seafood/Lerøy •Marine Harvest •EWOS

25 Insert company logo here Internasjonalisering – ute •Internasjonalisering av regionens næringsliv •Fokus på SMB- virksomheter og FoU-miljøene •Delegasjonsreiser •Delegasjonsmottak

26 Insert company logo here Internasjonalisering –hjemme •Tiltrekke seg selskaper og kompetent arbeidskraft •Vertskapsfunksjoner •Delegasjonsmottak •Koordinering av aktørene i forhold til vertskapsfunksjonen

27 Insert company logo here Nye språk og kulturer i skolen

28 Insert company logo here SPRÅK OG KULTUR – ulike roller •Forsknings- universitetene •Høgskolene •Folkeuniversitetet – og andre kommersielle aktører •Næringslivs- organisasjonene

29 Insert company logo here Eksempel Brasil •UiB bygger på sin Latin-Amerika kompetanse •Ønsker å styrke seg med portugisisk språk ( brasileiro) •Nærings-PHD kan være et bidrag i forhold til krav om forskningselement.

30 Insert company logo here Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Insert company logo here Asbjørn Algrøy adm. dir. Business Region Bergen Internasjonaliseringskonferansen 8. - 9. mars 2012 Hva trenger en internasjonal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google