Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EN KUNNSKAPSBASERT OFFSHORENÆRING Professor Torger Reve, BI Førsteamanuensis Amir Sasson, BI Forsker Atle Blomgren, IRIS Offshore Strategikonferansen ”Norsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EN KUNNSKAPSBASERT OFFSHORENÆRING Professor Torger Reve, BI Førsteamanuensis Amir Sasson, BI Forsker Atle Blomgren, IRIS Offshore Strategikonferansen ”Norsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 EN KUNNSKAPSBASERT OFFSHORENÆRING Professor Torger Reve, BI Førsteamanuensis Amir Sasson, BI Forsker Atle Blomgren, IRIS Offshore Strategikonferansen ”Norsk kompetanse i internasjonal konkurranse” Stavanger, 15.02.2011

2 ‘A race for attractiveness’ 1. “Gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for globalt, kunnskapsbasert og miljørobust næringsliv” 2. “Etablere et nytt begrepsapparat for å forstå kunnskapbasert næringsliv” 3. “Legge grunnlaget for en ny kunnskapsbasert næringspolitikk”

3

4

5 Kunnskapsbasert Kundedrevet Globalt Miljørobust Fremtidens næringsliv: Premisser

6 1991

7 2001

8 A knowledge based Norway Torger Reve Amir Sasson Erik W. Jakobsen Leo Grunfeld 2011

9 UPGRADINGINTERNATIONALIZATION Oil and gas terminals Offshore yards Offshore engineering Subsea Drilling and exploration Offshore services Seismic and geo Offshore contractors Supply ships Hydro power industry Energy finance and insurance Pipeline infrastructure Environmental standards Licence policies Maritime equipment industry Renewable energy Energy markets Petro R&D Oil & gas comp The Norwegian Offshore Oil & Gas Cluster

10 Talent Økonomi Miljø Teknologi Operatører Topside Boring & brønn Geo & seismikk Subsea Produksjon Investorer Kompetent eierskap Forskning, utdanning og innovasjon Offshorenæringen som kunnskapsnav

11 INVESTORS VENTURE CAPITAL TECHNOLOGY TALENT INCENTIVES DIVERSITY Networks Policies PORT MARITIMESERVICES OFFSHORE & MARINE ENGINEERING SHIPPING RESEARCH INNOVATION EDUCATION GLOBAL ECONOMY GLOBAL ENVIRONMENT GLOBAL POPULATION GLOBAL POLITICS A Global Maritime Knowledge Hub shall propel the Singapore Maritime Cluster

12 Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) • Nærings- og handelsdepartementet (NHD) • Landsorganisasjonen (LO) • Innovasjon Norge • Norges Forskningsråd (NFR) • Olje- og energidepartementet (OED) • Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) • Kunnskapsdepartementet (KD) • Miljøverndepartementet (MD) • SIVA • Abelia • Norsk Industri • Oljeindustriens Landsforening (OLF) • Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) • Norges Rederiforbund (NR) • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) • Byggenæringen

13 Et kunnskapsbasert Norge: 13 næringsstudier • Maritim • Offshore, olje og gass • Vannkraft/Fornybar • Fiskeri/Havbruk • IT/Software • Telekom/Media • Reiseliv/Opplevelser • Finans/Kapital • Materialtekn/Prosessindustri • Helse/Biotek/Medtek • Bygg/Anlegg/Eiendom • Handelsvirksomhet • Kunnskapsbaserte tjenester

14 Talent Økonomi Miljø Teknologi Operatører Topside Boring & brønn Geo & seismikk Subsea Produksjon Investorer Kompetent eierskap Forskning, utdanning og innovasjon Offshorenæringen som kunnskapsnav

15 Cluster Attractiveness EducationalAttractiveness Talent Attractiveness R&D and innovation Attractiveness EnvironmentalAttractiveness Ownership Attractiveness 1. Building global knowledge attractiveness

16 Cluster Attractiveness EducationalAttractiveness Talent Attractiveness R&D and innovation Attractiveness EnvironmentalAttractiveness Ownership Attractiveness The global knowledge hub index

17 Cluster Attractiveness EducationalAttractiveness Talent Attractiveness R&D and innovation Attractiveness EnvironmentalAttractiveness Ownership Attractiveness 2. Building global knowledge dynamics Knowledge dynamics

18 Olje, gass og offshorenæringen Institusjon: IRIS og Handelshøyskolen BI Prosjektledere: Forsker Atle Blomgren og Førsteamanuensis Amir Sasson, PhD

19 Olje, gass og offshorenæringen er Norges desidert viktigste verdiskapingsnæring

20 Value creation for oil and gas in percent of GDP Source: Statistics Norway

21 Employment in the Norwegian oil and gas industry

22 Importance of oil and gas for Norwegian exports

23 EBITDA margins in the Norwegian offshore industry

24 Value creation per employee in the Norwegian offshore industry

25 Offshorenæringen har vunnet kampen om høyere utdanning, men det er klare tendenser til svekkelse

26 Educational attractiveness of oil and gas related subjects

27 Higher education background in 2002 (Left) and 2008 (Right )

28 Workforce composition: Engineers by sectors in the Norwegian offshore industry

29 Offshorenæringen er Norges fremste forsknings- og innovasjonsnæring

30 Academic staff and publications in oil related fields

31 Productivity of academic staff in oil related fields

32 Improved recovery Time/Field developments 1986 Ekofisk Water- injection 1979 Statfjord 3D- seismic Multiphase- transport 1991 Oseberg Troll Oseberg gas injection 2004 Ekofisk Integrated operations 2003 Vallhall 4C- seismic 1996 Troll Horizontal +deviation drilling 1999 Gullfaks 4D- seismic Subsea processing 2007 Tordis 1977 Cod/Ekofisk 2003 Gullfaks C Managed pressure drilling 2004 Åsgard, Visund Riserless subsea well intervention Major technological break-throughs related to improved oil recovery on the NCS

33 Product and service innovation in oil and other industries

34 Offshorenæringen er en sterk og dynamisk næringsklynge med tette kunnskapsrelasjoner

35 Cluster linkages within the Norwegian offshore oil industry

36 Labor mobility in the Norwegian offshore industry

37 Innovation linkages in the Norwegian offshore oil industry

38 Offshorenæringen oppfyller omtrent alle kravene til å være et globalt kunnskapsnav

39 Cluster Attractiveness EducationalAttractiveness Talent Attractiveness R&D and innovation Attractiveness EnvironmentalAttractiveness Ownership Attractiveness Hvor står offshorenæringen som global knowledge hub?

40 Offshorenæringen har likevel noen viktige utfordringer i årene som kommer

41 Why do offshore companies remain in Norway?

42 Forskning Innovasjon Utdanning Nødvendig å styrke kunnskapstrianglet

43 Venturekapital Børskapital Industriell kapital Nødvendig å styrke kapitaltrianglet

44

45 Nødvendig å styrke kunnskaps- og kapitalsamspillet

46 Sørlandet er verdensledende innen boreteknologi

47 Boresystemer

48 Hva skapte suksessen i den norske offshorenæringen? • En fremtidsrettet lisens- og klyngepolitikk • En eksisterende maritim industri • Et tett kunnskapssamspill mellom norske og utenlandske aktører • En massiv satsing på forskning og høyere utdanning • Et gigantisk prosjektlaboratorium på NCS (med 78% petroleumsskatt) • En systematisk internasjonalisering av hele offshorenæringen

49 Hvilke hovedutfordringer har offshorenæringen i årene som kommer? • Videreutvikle og styrke den norske kunnskapsallmenningen innen offshore • Styrke kunnskapssamspillet mellom offshoreaktørene når vi går internasjonalt • Sikre nye krevende feltutbygginger og – oppgraderinger på NCS • Utvikle teknologi og metoder for økt sikkerhet og lavere CO2 avtrykk


Laste ned ppt "EN KUNNSKAPSBASERT OFFSHORENÆRING Professor Torger Reve, BI Førsteamanuensis Amir Sasson, BI Forsker Atle Blomgren, IRIS Offshore Strategikonferansen ”Norsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google