Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan gjøre regioner attraktive for kunnskapsbasert næringsliv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan gjøre regioner attraktive for kunnskapsbasert næringsliv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan gjøre regioner attraktive for kunnskapsbasert næringsliv
Hvordan gjøre regioner attraktive for kunnskapsbasert næringsliv? Sørlandet som næringsutviklingscase Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Minnekonferanse Bjørg Aase Sørensen UiA,

2 Sørlandet da jeg vokste opp
Skjærgård og te’an i tanga Rederier på hell Enkelte metallverk Folk til sjøs og i Amerika 2

3 Sørlandet var de små syslers landsdel
(opptatt av hummerfiske og sykehusstrid)

4 Så kom de nye tidene til Sørlandet

5 Sørlandet i utvikling Dyreparken Oil Industry Services Nycomed
Venturekapital fra Farsund 5

6 Det startet med en visjonær politiker og industrimann
Sørlandet skulle ta aktiv del i oljeutbyggingen i Nordsjøen Etablerte samarbeidsselskapet Oil Industry Services (OIS) Grunnlaget for dagens NODE bedrifter Sverre Walter Rostoft Industriminister

7 Rederikapitalen i Farsund ble venturekapital

8 Sørlandet i dag Verdensledende i boreteknologi (NODE)
Ledende i metallurgi (EYDE) Potensial i fornybar energi (AE) Vekst i Forskning og Utdanning (UiA) 8

9 Sørlandet vinner EM i næringsutvikling 2012

10 E18 Kristiansand – Grimstad skapte Agderbyen
(et av Norges mest dynamiske arbeidsmarkeder)

11

12 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå?
12

13 ”Best og dyrest”

14 Konkurranseevne som attraktivitet
Nasjoner og regioner konkurrerer om å være mest mulig attraktiv lokalisering for kunnskapsbasert næringsliv

15

16

17 Krav til fremtidens næringsliv
Kunnskapsbasert Miljørobust Fremtidens næringsliv Endrings- drevet Globalt

18

19 Hva kjennetegner en kunnskapsbedrift?
19

20 “Raskere matematikk”

21 ”Innovativ forretningsmodell”

22 ”Produktivitetsøkende teknologi”

23 Prosjektet Et kunnskapsbasert Norge

24

25

26

27 Handel Helse Maritim Reiseliv Y = Antall ansatte (1 000), X = Vekst i antall ansatte, Str= Omsetning

28 Olje Finans Fornybar Sjømat Maritim Bygg Helse Handel Reiseliv Y = Verdiskaping per ansatt (1 000), X = Vekst i verdiskaping, Str= Verdiskaping

29 Globalt kunnskapsnav Næringsliv Investorer Investorer Utdanning
Teknologi Talent Næringsliv Investorer Investorer Globalt kunnskapsnav Utdanning Utdanning, forskning og innovasjon Forskning Innovasjon Kompetent eierskap Kompetent eierskap Økonomi Miljø

30 Nødvendig å styrke kunnskapstriangelet
Forskning Innovasjon Utdanning 30

31 Vi trenger tre typer kompetanse
Forskningsbasert kunnskap (teknologi) Kommersiell kunnskap (forretningsmodeller) Erfaringskunnskap (‘learning-by-doing’)

32 Tre typer kompetanseaktører har nøkkelroller
Forsknings- og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsbasert tjenesteyting Venturekapital og kompetent eierskap

33 Kunnskapsallmenningen
Smaragdmodellen Kunnskapsallmenningen

34 Næringer som er drivkrefter i norsk næringsliv
Globale kunnskapsnav med tyngdepunkt på ’Vestlandet’ Komplementære kunnskaps-næringer med tyngdepunkt i ’Oslo’ 34

35 Tre komplementære kunnskapsnæringer med tyngdepunkt i Oslo
Finans IKT Kunnskapsbaserte tjenester 35

36 Tre globale kunnskapsnav
Offshorenæringen Maritim næring Sjømatnæringen 36

37 Offshore olje og gassnæringen

38 Offshore: Fra oljeselskap til offshore teknologi og offshoretjenester
Oljeselskaper 38

39 Offshore: Fra oljeselskap til offshore teknologi og offshoretjenester
Oljeselskaper 39

40

41

42 Sørlandet – verdensledende i boreteknologi
”Fra rivalisering til fruktbart samarbeid og sunn konkurranse” Sørlandet – verdensledende i boreteknologi

43 Drivkraften var grundere som Bjarne Skeie

44 NODE produkter i verdensklasse
Boresystemer Bølgekompensering Laste-, losse- og forankringssystemer Komplette plattformløsninger 44

45 NODE omsetning flerdoblet på få år
Ordrereserve 2005: NOK 2,5 mrd Ordrereserve 2006: NOK 25 mrd Ordrereserve 2007: NOK 60 mrd Ordrereserve 2008: NOK 80 mrd Ordrereserve 2010: NOK 40 mrd Ordrereserve 2012: NOK 80 mrd 2005: 5 mrd 2006: 16 mrd 2010: 36 mrd 2009: 41 mrd Ansatte 2005: 1800 Ansatte 2006: 3500 Ansatte 2007: 5000 Ansatte 2008: 6250 Ansatte 2010: 7600 Ansatte 2012: 8500 2004: 4 mrd

46 ”Offshoreteknologi fra Kristiansand
til Brasil”

47 Kunnskapsformue (Offshoreindustrien)
Olje- og gassressurser Finansformue (Pensjonsfond Utland) Kunnskapsformue

48 En mer kunnskapsbasert næringspolitikk:
Noen anbefalinger

49 Styrke næringsregionene som allerede er sterke (som Sørlandet)

50 Styrke kompetanseutviklingen i arbeidslivet
KompetanseFunn

51

52 Aktiv kunnskapsinnvandring
Bygge merkevaren KunnskapsSørlandet

53 Store klyngerettede FoU program
Forsterkende virkemidler

54 Skattestimulans for kunnskapsinvesteringer (”Kunnskapsmyggordning”) Utvikle kompetente eiermiljøer

55 Tredje nivå klyngeprogram:
Global Centers of Expertise (Arena – NCE – GCE)

56 Et kunnskapsbasert Norge Konklusjoner
Oppgradere kompetanseinnholdet (utdanning, forskning og innovasjon) i alle næringer Satse beinhardt på kunnskapsutvikling innen globale kunnskapsnav og relaterte kunnskapsbaserte tjenestenæringer Videreutvikle de regionale næringsklyngene som allerede er sterke og innovative (som Sørlandet) Skape bedre forutsetninger for kompetent eierskap Bruke det strategiske handlingsrommet når resten av Europa ligger nede 56

57 Et kunnskapsbasert Sørlandet
Sørlandet omstillte gammelt næringsliv til nytt (offshorebasert) næringsliv Sørlandet var en pioner i industrielt samarbeid Sørlandet etablerte Sørlandets Kompetansefond Sørlandet utviklet Campus Grimstad og UiA Sørlandet kombinerer lokalt og globalt eierskap 57

58 58


Laste ned ppt "Hvordan gjøre regioner attraktive for kunnskapsbasert næringsliv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google