Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et kunnskapsbasert Norge: Resultater for biotek-næringen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et kunnskapsbasert Norge: Resultater for biotek-næringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et kunnskapsbasert Norge: Resultater for biotek-næringen
Professor Torger Reve Førsteamanuensis Amir Sasson Handelshøyskolen BI Biotek-konferansen 2011 Grand, Oslo,

2 Hva skal vi leve av i fremtiden?
Jens Stoltenberg ( ) “Hverandres arbeid og hverandres kunnskap” “Kunnskap trumfer alt”

3 ”The cost game is over”

4 The Concept DiaGenic's tests are based on the observation that the primary diseased part of the body is not the only part responding to a disease. The disease also causes unique responses in other parts of the body, including the circulatory system. This response can be detected by measuring the amount of RNA for selected genes in peripheral blood. DiaGenic's concept can be further developed for use in the diagnosis of many serious diseases. Based on commercial potential and medical needs DiaGenic's main focus has been on the development of products for the early diagnosis of Alzheimer's disease, breast cancer, MCI and also on Parkinson's disease.

5

6 ”Best og dyrest”

7 ”Eksport fra Fusa til Shanghai”

8 Fremtidens næringsliv: Premisser
Kunnskapsbasert Kundedrevet Miljørobust Globalt

9 Et kunnskapsbasert Norge: ‘A race for attractiveness’
“Gjøre Norge til en attraktiv lokalisering for kunnskapsbasert, kundedrevet, globalt og miljørobust næringsliv”

10

11

12 Hva er kunnskapsbasert næringsliv?
Bedrifter som har en forskningsbasert eller teknologisk basis (GE Imaging) Bedrifter som bruker forskningsbasert kunnskap til å utvikle overlegne prosesser (Statoil E&P) Bedrifter som utvikler og kommersialiserer forretningsmodeller som dominerer markeder (IKEA) Bedrifter som utvikler og kommersialiserer kunnskapsbaserte produkter (Opera Software) Bedrifter som utvikler og kommersialiserer kunnskapsbaserte tjenester (DNV) Bedrifter som utvikler og kommersialiserer nettverksvirksomhet (DnBNOR Markets)

13 1991

14 2001

15 A knowledge based Norway
Torger Reve Amir Sasson Erik W. Jakobsen Leo Grunfeld 2011

16 Næringsliv som kunnskapsnav
Talent Teknologi Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning, utdanning og innovasjon Økonomi Miljø

17 Et maritimt kunnskapsnav som kombinerer teknologi og forretning
Shipping Maritime tjenester Skips- industri Offshore industri Investorer Venture kapital Forskning og innovasjon T e k n o l o g i

18 A Global Maritime Knowledge Hub shall propel the
Singapore Maritime Cluster PORT Networks GLOBAL ENVIRONMENT GLOBAL ECONOMY TECHNOLOGY TALENT VENTURE CAPITAL RESEARCH INNOVATION EDUCATION SHIPPING MARITIME SERVICES INVESTORS INCENTIVES DIVERSITY OFFSHORE & MARINE ENGINEERING Policies GLOBAL POPULATION GLOBAL POLITICS

19 Et kunnskapsbasert Norge: Deltakere
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nærings- og handelsdepartementet (NHD) Landsorganisasjonen (LO) Innovasjon Norge Norges Forskningsråd (NFR) Olje- og energidepartementet (OED) Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) Kunnskapsdepartementet (KD) Miljøverndepartementet (MD) SIVA Abelia Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Norges Rederiforbund (NR) Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) Byggenæringen

20 13 næringsstudier Fiskeri og havbruk Institusjon: SNF
Prosjektleder: Professor Ragnar Tveterås og professor Frank Asche, Universitetet i Stavanger Olje, gass og offshore Institusjon: IRIS Prosjektleder: Forsker Atle Blomgren, IRIS og førsteamanuensis Amir Sasson, BI Maritim Institusjon: Menon Prosjektleder: Forsker Erik W. Jakobsen, Dr. Oecon

21 Bygg, anlegg og eiendom Institusjon: Handelshøyskolen BI Prosjektleder: Førsteamanuensis Lena Bygballe,PhD Finans og kapital Institusjon: Menon Prosjektleder: Førsteamanuensis Leo A. Grünfeld, PhD Fornybar energi og miljø Prosjektleder: Førsteamanuensis Leo A. Grünfeld,PhD

22 Handelsvirksomhet Institusjon: Handelshøyskolen BI Prosjektleder: Professor Arne Nygaard, Dr. Oecon It og software Prosjektleder: Førsteamanuensis Espen Andersen,PhD Kunnskapsbaserte tjenester Prosjektleder: Førsteamanuensis Ragnhild Kvålshaugen, PhD

23 Metaller og materialer
Institusjon: Handelshøyskolen BI Prosjektleder: Førsteamanuensis Amir Sasson, PhD Telekom og media Prosjektleder: Forsker Villeman Vinje, MSc Reiseliv og opplevelser Institusjon: Menon Prosjektleder: Forsker Erik W. Jakobsen, Dr. Oecon.

24 Helse, biotek og medtek Institusjon: Handelshøyskolen BI
Prosjektleder: Førsteamanuensis Amir Sasson, PhD

25 Helse, biotek og medtek er kunnskapsbaserte næringer, men andelen med høyere naturvitenskapelig utdanning går ned 2002 2008

26 ”Det begynte med forskning ved Radiumhospitalet”
Affecting only diseased cells and preserving healthy tissue

27 Technology The Lipid Vector Technology (LVT) arose from extensive highly innovative research carried out over more than a decade at Norsk Hydro. Lipid Vector Technology is the chemical linking of specific lipids (Lipid Vectors) to selected pharmaceutical agents (parent drugs). The new molecule thus created is a 'New Chemical Entity', or NCE protected by a composition of matter patent. A large number of the Company's NCEs covering a wide range of therapeutic areas have in model systems demonstrated enhanced biological performance over the parent drug. Clavis Pharma has shown that a variety of drug characteristics can be improved by linking lipids to a drug. 

28 Development of Alpharadin® is most advanced as a treatment for bone metastases resulting from castration-resistant prostate cancer (CRPC). In phase II studies, Alpharadin® demonstrated strong evidence that it can prolong patient survival times, improve quality of life and offer a benign safety profile.

29 PCI is a technology for light-directed drug delivery, used to enhance the effect of drugs by targeted illumination of the diseased areas of the body.

30 ”Fra leketøy til medtek”

31 ”Ultralyd på mobilen” GE Vingmed Ultrasound (Horten)

32 ”Sykdomsresistent lakserogn”

33 Nødvendig å styrke kunnskapstrianglet
Forskning Innovasjon Utdanning

34 Hva slags kunnskap trenger vi?
Forskningsbasert kunnskap (teknologi) Kommersiell kunnskap (forretningsmodeller) Erfaringskunnskap (‘learning-by-doing’)

35 Hvilke aktører har nøkkelroller?
Forsknings- og utviklingsaktører Kunnskapsbasert tjenesteyting Venturekapital og kompetent eierskap

36

37 Eksempler på global kunnskapsnav (‘global knowledge hubs’)
Boston (Life sciences) Silicon Valley (IT & venture) Houston (Olje & gass)

38

39 Distribution of Scientific Clusters Main Component, Boston Inventors 1976-2002
Color Legend Reds: University (21%)All other colors: Biotech (38%)Light Grey: PRO (26%)Black: Cross-sector (16%)

40 PRO Public Research organizations VC Venture Capital
REG IFC SSS HCO PHAR DBF VC PRO Legend PRO Public Research organizations VC Venture Capital DBF Dedicated Biotech Firms PHAR Pharmaceutical industry HCO Health care organizations SSS Specialized supporting services IFC Institutions for collaboration REG Regulatory regime

41

42 Oslo Cancer Cluster ”Jakten på kreftgåten”

43 Hva kjennetegner et globalt kunnskapsnav?
Stor konsentrasjon av forskning og utdanning med mange internasjonale kunnskapsarbeidere Stor konsentrasjon av internasjonale kunnskapsbedrifter med centers of excellence, utviklingsavdelinger og testfasiliteter Stor konsentrasjon av kompetent kapital med tette bånd til kunnskapsmiljøene og kort avstand til kommersialisering Konkurrerende universiteter med sterke nettverk til næringslivet Konkurrerende innovasjons- og kommersialiseringssentre Fremragende infrastruktur og aktive kunnskapsnettverk Stor kulturell aktivitet og skapende opplevelsesøkonomi

44 Bioteknæringen er en liten næring
Antall ansatte Antall bedrifter

45 Bioteknæringen har økende, men middel høy verdiskaping
Verdiskaping per ansatt

46 Kjennetegn ved norsk biotek i dag
Norsk biotek er en forskningsdrevet vekstnæring med stort globalt potensial Norsk biotek er spesialisert om kreftdiagnostikk og kreftbehandling (Oslo Cancer Cluster) Norsk biotek har kun en håndfull bedrifter av noen størrelse (Photocure, Clavis og Algeta) Norsk biotek er en innovativ og kapitalkrevende kunnskapsnæring med svak norsk kapitaltilgang Norsk biotek er en næring som er avhengig av utenlandsk kapital og kommersialiseringskraft

47 Bioteknæringen består av to sektorer
Diganostikk (Diagnostics) Behandling (Treatment)

48 Vekstrate for arbeidstakere med høyere utdanning
Diagnostikk: Vekstrate for arbeidstakere med høyere utdanning

49 Vekstrate for arbeidstakere med høyere utdanning
Behandling: Vekstrate for arbeidstakere med høyere utdanning

50 Vekstrate for arbeidstakere med naturvitenskapelig utdanning
Biotek klyngen Vekstrate for arbeidstakere med naturvitenskapelig utdanning

51 Helse: Forskningsproduktivitet (publisering per ansatt) sammenlignet med alle andre disipliner

52 Hvor står norsk biotek som kunnskapsnæring?
Andelen arbeidstakere med høyere naturvitenskapelig utdanning har faktisk gått ned innen både diagnostikk, behandling og forskning Andelen arbeidstakere med høyere naturvitenskapelig utdanning har bare økt innen markedsledd og service Norsk helse og biotek har ikke høyere forskningsproduktivitet enn andre norske næringer (Mye lavere enn innen olje og offshore)

53 Ballassa indeks for ansattes mobilitet innen Helse

54

55 Finnes det noen norsk biotek klynge?
Diagnostikk, behandling, forskningslab og service har tette kunnskapsmessige koplinger Sykehusene henter kunnskap fra industrien, men levererer lite kompetanse tilbake til næringslivet (Rollen burde vært motsatt) Klare koplinger mellom behandling og markedsledd (Begynnende kommersialisering) Helse, biotek og medtek har ingen kunnskapsmessige koplinger til andre næringer

56 Hvordan skape vekst i bioteknæringen?
Styrke utdanningskapasiteten i biotek fra tidligste utdanningstrinn (Ullern Vgs) Mangedoble forskningsinnsatsen i biotek Gi sykehusenes en entreprenøriell rolle i næringsutvikling Videreutvikle sterke klyngeorganisasjoner (OCC) Innføre skatteincentiver for investering i FoU intensive bedrifter (Ikke bare i olje og eiendom) Utvikle kompetente (private) eierskapsmiljøer som kan kommersialisere kunnskapsbedrifter Tiltrekke forskere og kunnskapsbedrifter innen biotek fra hele verden

57 Hva skjedde med norsk farmasiindustri?

58 Et forsøk på en årsaksforklaring
For mye var konsentrert om en stor bedrift (Nycomed) og en nøkkelteknologi (Omnipaque) Det manglet en dynamisk farmaklynge med en sterk og diversifisert forskningsbase (Oslo) Det manglet kompetent kapital til global kommersialisering (Farsund) Det manglet kunnskapskoplinger til farmaklyngene i Sverige og Danmark GE Healthcare Lindesnes er en fremragende (men ensom) produksjonsbedrift

59 En kunnskapsbasert næringspolitikk må utvikles langs to dimensjoner
Styrke kunnskapsallmenningen (Hexagon modellen) Styrke kunnskapsdynamikken (Nettverksmodeller)

60 Building global knowledge attractiveness
Cluster Attractiveness Educational Attractiveness R&D Attractiveness Environmental Attractiveness Talent Attractiveness Ownership Attractiveness

61 The global knowledge hub index
Cluster Attractiveness The global knowledge hub index Educational Attractiveness R&D Attractiveness Environmental Attractiveness Talent Attractiveness Ownership Attractiveness

62 Building global knowledge dynamics
Cluster Attractiveness Educational Attractiveness R&D Attractiveness Knowledge dynamics Environmental Attractiveness Talent Attractiveness Ownership Attractiveness


Laste ned ppt "Et kunnskapsbasert Norge: Resultater for biotek-næringen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google