Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011 18. – 19. AUGUST 2011 DELTAGERLOVEN OG GENERASJONSSKIFTE ADV. PER MAGNE STRANDBORG ADV. TERJE FISKERSTRAND.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011 18. – 19. AUGUST 2011 DELTAGERLOVEN OG GENERASJONSSKIFTE ADV. PER MAGNE STRANDBORG ADV. TERJE FISKERSTRAND."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011 18. – 19. AUGUST 2011 DELTAGERLOVEN OG GENERASJONSSKIFTE ADV. PER MAGNE STRANDBORG ADV. TERJE FISKERSTRAND KOMPETANSEGRUPPE FOR FISKERI OG HAVBRUK WIKBORG REIN

2 2 OSLO ・ BERGEN ・ LONDON ・ SINGAPORE ・ SHANGHAI ・ KOBE WIKBORG REIN Spisskompetanse, klientfokus og forretningsforståelse

3 3 • Rådgivning av høyeste kvalitet • Forretningsmessige gode løsninger til riktig tid • Engasjerte advokater med forståelse for klientens behov • Bransjekunnskap, oppdatert fagkunnskap og erfaring fra tilsvarende oppdrag • Unik internasjonal kompetanse/erfaring HVA KAN VÅRE KLIENTER FORVENTE?

4 4 • Etablert 1923 - et av de ledende advokatfirmaene i Norge • Norges største og mest internasjonale advokatfirma • 215 advokater, hvorav 69 partnere • Fullservice forretningsadvokatfirma med spisskompetanse innenfor alle forretnings- juridiske disipliner • Bistår sentrale norske og internasjonale aktører i næringslivet og offentlig sektor OM WIKBORG REIN

5 5 •Omfattende internt etisk regelverk i tillegg til Advokatforeningens regler •Strenge regler om konfidensialitet •Firmaets virksomhet er basert på grunnleggende verdier om lagånd, kunnskap og integritet •Integritet betyr for oss at klientens behov alltid ivaretas ETIKK OG VERDIER

6 6 • Firmaets organisering sikrer at oppdrag plasseres hos advokater med kompetanse og kapasitet til å løse oppdraget best • Åpen dialog med klienten om rammen for oppdraget • Høy grad av tilgjengelighet og tempo • Spisskompetanse, effektivitet og teamarbeid gir konkurransedyktig prisnivå • Kvalitetssikring i alle ledd av organisasjonen SLIK ARBEIDER VI

7 7 • Firmaet er organisert i seks virksomhetsgrupper: – Bank og Finans – Corporate – Energi og Naturressurser – Fast Eiendom og Entreprise – Handel, Industri og Offentlig virksomhet – Shipping og Offshore • Organiseringen fremmer bransjekunnskap og kommersiell forståelse for klientens virksomhet VIRKSOMHETSOMRÅDER

8 8 JURIDISKE KOMPETANSEOMRÅDER - Arbeidsrett - Børs, verdipapir og finansregulatorisk rett - Energi- og petroleumsrett - EU/EØS- og konkurranserett - Fast eiendoms rettsforhold - Finans, pant og dekningsrett - Fiskeri og havbruk - Forsikringsrett - Immaterialrett - IT og telekom - Kontraktsrett og entreprise - Miljørett - Prosedyre og tvisteløsning - Restrukturering og konkurs - Selskapsrett og regnskap - Sjørett, offshore og transport - Skatt og avgift •Juridisk spisskompetanse gjennom firmaets kompetansegrupper:

9 9 • Kontorer i utlandet - globalt nettverk av ledende utenlandske advokatfirmaer – Gir stor fleksibilitet og mulighet for å arbeide effektivt internasjonalt • Mange advokater med internasjonal erfaring • Advokater med kompetanse innen: – Engelsk rett – Singaporsk rett – Kinesisk rett – Filippinsk rett – Gresk rett STERK INTERNASJONAL ORIENTERING – Amerikansk rett – Russisk rett – Spansk rett – Brasiliansk rett

10 10 •Topprangert av anerkjente internasjonale “Legal Directories”, blant annet: –Legal 500 –Chambers & Partners •ILO (International Law Office) ClientChoiceAward 2007 and 2008 –Tilkjent for “excellentclientcare”, “quality of service” og “ability to add real value to theirclients’ business” •Kåret til det mest attraktive advokatfirmaet å arbeide i av jusstudenter, Universum 2010 ANERKJENNELSE AV WIKBORG REIN

11 11 •Klientundersøkelse 2008/2009 –Wikborg Rein har en meget høy grad av tilfredse klienter –Klientene anser Wikborg Reins advokater som svært dyktige, med juridisk spisskompetanse samt gode evner til å sette seg inn i klientenes virksomhet –Klientene anser advokatene i Wikborg Rein som grundige og etterrettelige –Klientene mener Wikborg Rein er bedre enn våre konkurrenter HVA SIER VÅRE KLIENTER?

12 12 KONTAKTINFORMASJON www.wr.no Oslo Tlf.:(+47) 22 82 75 00 Fax:(+47) 22 82 75 01 E-post:oslo@wr.no Bergen Tlf.: (+47) 55 21 52 00 Fax: (+47) 55 21 52 01 E-post:bergen@wr.no London Tlf.:(+44) 20 7367 0300 Fax:(+44) 20 7367 0301 E-post:london@wr.no Singapore Tlf.:(+65) 6438 4498 Fax:(+65) 6438 4496 E-post:singapore@wr.no Kobe Tlf.: (+81) 78 272 1777 Fax: (+81) 78 272 1788 E-post:kobe@wr.no Shanghai Tlf.: (+86) 21 6339 0101 Fax: (+86) 21 6339 0606 E-post:shanghai@wr.no

13 13 DAGENS TEMA • Generasjonsskifte utfordringer for eiere i selskaper med betydelige verdier • Hvilke spesielle utfordringer medfører deltagerloven for eierne av selskapene

14 14 GENERASJONSSKIFTE – PLANLEGGING EN FORDEL • Hvorfor – formål • Når • Hvordan • Hensynet til bedriften • Hensynet til eierne • Nåværende eiers kapitalbehov • Endring i skatte- og avgiftsregler • Verdiendringer

15 15 GENERASJONSSKIFTE – ARVELOVENS FORDELING Familie AS 2. generasjon AS (holding ) 2. generasjon 3. generasjon 25 % 6,25 %5 %8,3 %

16 16 GENERASJONSSKIFTE – REGULERT 3. generasjon I AS A-aksjer: Aktiv datter (20%) B-aksjer: Passive søsken (80%) 3. generasjon II AS A-aksjer: Far (2. generasjon) (2%) B-aksjer: Barn (3. generasjon) (98%) Familie AS 2. generasjon AS (holding) 2. generasjon 3. generasjon • Vedtektene i 3. generasjon II AS • A-aksjene har stemmerett • A-aksjene skal ha større utbytte • Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS • Omdanning til 1 aksjeklasse etter Fars død • Rett til å utpeke styret • Flertallskrav til beslutninger • Utbyttepolitikk • Forkjøpsretter • Aksjonæravtale i 2. generasjon AS • Rett til å utpeke styret • Flertallskrav til beslutninger • Utbyttepolitikk • Forkjøpsretter • Grupperinger (etter hvis arving i 2. generasjon man stammer fra) • Rett til innsyn i styrearbeid • Vedtektene i 3. generasjon I AS • A-aksjene har stemmerett • Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS • Rett til å utpeke styret (observatør?) • Utbyttepolitikk • Forkjøpsretter 25 % 3. generasjon 2. + 3. generasjon

17 17 GENERASJONSSKIFTE – FISKERISELSKAP 3. generasjon I AS A-aksjer: Aktiv datter (80%) B-aksjer: Passive brødre (20%) 3. generasjon II AS A-aksjer: Passiv Far (2. generasjon ) (2%) B-aksjer: Passive Barn (3. generasjon) (98%) Familie AS 2. generasjon AS 2. generasjon 3. generasjon • Vedtektene i 3. generasjon II AS • A-aksjene har stemmerett • A-aksjene skal ha større utbytte • Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS • Omdanning til 1 aksjeklasse etter Fars død • Rett til å utpeke styret • Flertallskrav til beslutninger • Utbyttepolitikk • Forkjøpsretter • Aksjonæravtale i 2. generasjon AS •Utbyttepolitikk • Forkjøpsretter •Rett til innsyn i styrearbeid mv • Vedtektene i 3. generasjon I AS • A-aksjene har stemmerett • Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS • Utbyttepolitikk • Forkjøpsretter • Rett til innsyn i styrearbeid mv 20 % Passiv 30 % Aktiv 20 % 3. generasjon 2. + 3. generasjon

18 18 GENERASJONSSKIFTE – NOEN MOMENTER • Tidspunkt – markedsverdier – arveavgiftsgrunnlag / skattemessige verdier • I live – gave, gavesalg eller salg – gavebrev – aksjonæravtaler

19 19 GENERASJONSSKIFTE – NOEN MOMENTER • Ved død – arveloven – testamente • Likedeling vs. skjevdeling – verdier og / eller eiendeler – muligheter og begrensninger • Mindreårige barn – Overformynderiet

20 20 GENERASJONSSKIFTE – HVEM SKAL OVERTA BEDRIFTEN? • Skal kun én eller noen få overta? • Prosessen med å utpeke den eller de som skal overta virksomheten bør skje på et tidlig stadium • Erfaring tilsier at prosessen bør være relativt åpen • Diskusjonene kan også gjennomføres i sammenheng med planleggingen av arv i vid forstand – hvordan fordele øvrige eiendeler • ”Innfasing” av den nye generasjonen i driften bør skje gradvis • Ved å ta slike diskusjoner opp tidlig vil man kunne motvirke eller redusere konfliktnivået

21 21 GENERASJONSSKIFTE – ARVEAVGIFT • Avgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte norske aksjer – 60 eller 100% av skattemessig formuesverdi 1.1. – restruktureringer og kapitalendringer – 60% rabatt kun for MNOK 10 (beregnet ut fra 100% av skattemessig verdi) – fradrag for 20% av latent gevinst

22 22 GENERASJONSSKIFTE - ARVEAVGIFT • Eksempel arveavgiftsgrunnlag – skattemessig formuesverdi MNOK 15 60 % av skattemessig formuesverdi inntil MNOK 10MNOK 6 +100% av skattemessig formuesverdi MNOK 5MNOK 5 - latent skatt antatt MNOK 1MNOK 1 - andre fradragMNOK 1 = arveavgiftsgrunnlagMNOK 9

23 23 GENERASJONSSKIFTE - ARVEAVGIFT • Finansiering – lån • selskapets midler? – avdragsordningen • rentefri avdragsbetaling over 12 år • 25% eierskap • Særskilt om gave til aksjeselskap

24 24 GENERASJONSSKIFTE - VERDSETTELSE • Hvilken verdi skal legges til grunn ved fordeling / utløsning – markedsverdi vs. bokført eller annen avvikende verdi • risiko • hensynet til bedriften • finansiering

25 25 GENERASJONSSKIFTE - VERDSETTELSE • Hva er markedsverdi? – avkastning vs. eiendeler – hele selskapet vs. minoritetspost – konsesjonsverdier – utsatt skatt – usikker fangstinntekt • ressurser • regulatoriske forhold

26 26 GENERASJONSSKIFTE – FELLES EIERSKAP • Motstridende interesser – aktive vs. passive • Selskapsrettslig og avtalerettslig regulering – avkastning (bla. dekning av formuesskatt) – innflytelse og deltagelse – informasjon – utløsning

27 27 GENERASJONSSKIFTE – FELLES EIERSKAP • Selskapsrettslig og avtalerettslig regulering - forts • forkjøpsrett • medsalgsrett

28 28 GJELDENDE RETT DELTAGERLOVEN • Hvilke utfordringer • Eksempler

29 29 EKSEMPEL I FISKER 51 % § 6, 2. ledd AN 49 % FARTØY

30 30 EKSEMPEL II fiskfAA FISKERAN 51 %49 % + aksjonæravtale – vedtekter indre selskap og lignende må ikke medføre at fisker ikke har kontroll §6 – 2. ledd FARTØY

31 31 EKSEMPEL III fiFAN FISKER AN 30 %21 %49 % F DØD FISKER/AN/EKTEFELLE - § 7, 2. ledd • 5 års frist • ektefelle ubegrenset – uskiftet bo Arvel. kap. III • 3 års frist i løpet av 5 årsfristen FARTØY

32 32 EKSEMPEL IV FISKERANSELSKAP AS/ASA AKTIVITET AKTIV AN ANDRE AKTIVITETER 51% FISKERI 49% IKKE OPPFYLT EIERKRAV IKKE OPPFYLT 30 %49 %21 % (10,3%) AKTIV 49 %

33 33 ADVOKATENS ROLLE: FORKLARE FISKERNE • Forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler • Konsesjon tildelt/betydning • Annen næringsvirksomhet – regulering • Respekten for regelverket nødvendig • Uenighet – adresseres til politikerne

34 34 PLIKTEN - REDERIENE • Bærekraftig forvaltning av ressursene som eierne er gitt tilgang til • Rettmessig utøvelse av fiskeriet – reglene skal overholdes

35 35 FISKERIMYNDIGHETENE • Rettsavklarende regler • Rettsavklarende praktisering av reglene • Skape forutberegnelighet

36 36 PROBLEMSTILLING • Flåtefornyelse – 1000 basistonn • Deltagerlov – overtagelse av eierandeler • Finansiering Kjell Stangeland i møte 8. desember 2010 vedrørende flåtefornyelse – 1000 basistonn

37 37 FLÅTEFORNYELSE: - OPPSUMMERING/KONKLUSJONER: • Investering i ny båt og/eller i økte strukturkvoter forutsetter: – At kombinasjonen av kvoter og priser framover gir tilsvarende basis lønnsomhet som i siste 3 års periode – At det fins et marked for erstattede båter til verdier tilsvarende påhvilende gjeld • Finansiell kapasitet til forsvarlig flåtefornyelse gjennom utskifting av båt: – Ringnot gruppen sett under ett har ikke finansiell kapasitet – Rederi med fullstrukturert kvote har finansiell kapasitet – Rederi uten strukturkvoter har ikke finansiell kapasitet – MEN: Store variasjoner innen gruppene • de svakeste rederiene med fullstrukturert kvote vil ikke ha finansiell kapasitet • de sterkeste rederiene uten strukturkvote vil ha slik kapasitet • Finansiell kapasitet til å styrke driftsgrunnlaget opptil 1.000 basistonn: – Rederi med fullstrukturert kvote har finansiell kapasitet – Finansielt krevende for rederi uten strukturkvoter, men ikke umulig • Finansiell kapasitet til både å øke driftsgrunnlag til 1.000 bt og utskifting av båt: – Finansielt krevende for rederi med fulle strukturkvoter, men ikke umulig – Rederi uten strukturkvoter har ikke finansiell kapasit et – Gjennom fusjon vil to rederi uten strukturkvote ha godt finansielt grunnlag for å styrke driftsgrunnlag og utskifting av båt • Driftsgrunnlaget bør styrkes gjennom bedre strukturordninger for å sikre forsvarlig flåtefornyelse

38 38 PROBLEMSTILLING VERDIER: • Forutsatt skipsverdi lik bokført verdi • Snittfartøy – 520 basistonn 50 mill. pr. 100 basistonn + kolemule 35 mill. pr. stk. ≂ 300 mill. i konsesjonsverdi • Generasjonsskifte – 50 % aktiv – 50 % inaktiv – utløser finansiering av NOK 150 mill. dersom likedeling ved generasjonsskifte

39 39 – Deltagerlovens krav tar bort investeringskapasitet – Generasjonsskifte må gjennomføres med tanke på videre drift, samdrift eller avvikling/salg • Derfor tenke helt nytt/eller nye regler nødvendig • Utgangspunkt – Norge skal ta opp en årlig kvote – hvem skal ha eierskap til flåten i fremtiden • Det sikre – vil komme en endring til eierskap til flåten • Kommer raskt de nærmeste 10 – 20 år • Forslag: – Arbeide frem en akseptabel sikring av at fiskere har kontroll og innflytelse • Likestille: – A-aksjer med kontroll/Eierskap – B-aksjer utbytterett – Ingen innflytelse – C-Aksjonæravtalen LØSNINGSFORSLAG:

40 40 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "1 VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011 18. – 19. AUGUST 2011 DELTAGERLOVEN OG GENERASJONSSKIFTE ADV. PER MAGNE STRANDBORG ADV. TERJE FISKERSTRAND."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google