Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011"— Utskrift av presentasjonen:

1 VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011
WIKBORG REIN VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011 18. – 19. AUGUST DELTAGERLOVEN OG GENERASJONSSKIFTE ADV. PER MAGNE STRANDBORG ADV. TERJE FISKERSTRAND KOMPETANSEGRUPPE FOR FISKERI OG HAVBRUK

2 Spisskompetanse, klientfokus og forretningsforståelse
WIKBORG REIN Spisskompetanse, klientfokus og forretningsforståelse

3 hva kan våre klienter forvente?
Rådgivning av høyeste kvalitet Forretningsmessige gode løsninger til riktig tid Engasjerte advokater med forståelse for klientens behov Bransjekunnskap, oppdatert fagkunnskap og erfaring fra tilsvarende oppdrag Unik internasjonal kompetanse/erfaring

4 om Wikborg REIN Etablert et av de ledende advokatfirmaene i Norge Norges største og mest internasjonale advokatfirma 215 advokater, hvorav 69 partnere Fullservice forretningsadvokatfirma med spisskompetanse innenfor alle forretnings- juridiske disipliner Bistår sentrale norske og internasjonale aktører i næringslivet og offentlig sektor

5 etikk og verdier Omfattende internt etisk regelverk i tillegg til Advokatforeningens regler Strenge regler om konfidensialitet Firmaets virksomhet er basert på grunnleggende verdier om lagånd, kunnskap og integritet Integritet betyr for oss at klientens behov alltid ivaretas

6 slik arbeider vi Firmaets organisering sikrer at oppdrag plasseres hos advokater med kompetanse og kapasitet til å løse oppdraget best Åpen dialog med klienten om rammen for oppdraget Høy grad av tilgjengelighet og tempo Spisskompetanse, effektivitet og teamarbeid gir konkurransedyktig prisnivå Kvalitetssikring i alle ledd av organisasjonen

7 virksomhetsområder Firmaet er organisert i seks virksomhetsgrupper:
Bank og Finans Corporate Energi og Naturressurser Fast Eiendom og Entreprise Handel, Industri og Offentlig virksomhet Shipping og Offshore Organiseringen fremmer bransjekunnskap og kommersiell forståelse for klientens virksomhet

8 juridiske kompetanseområder
Juridisk spisskompetanse gjennom firmaets kompetansegrupper: Arbeidsrett Børs, verdipapir og finansregulatorisk rett Energi- og petroleumsrett EU/EØS- og konkurranserett Fast eiendoms rettsforhold Finans, pant og dekningsrett Fiskeri og havbruk Forsikringsrett Immaterialrett IT og telekom Kontraktsrett og entreprise Miljørett Prosedyre og tvisteløsning Restrukturering og konkurs Selskapsrett og regnskap Sjørett, offshore og transport Skatt og avgift

9 sterk internasjonal orientering
Kontorer i utlandet - globalt nettverk av ledende utenlandske advokatfirmaer Gir stor fleksibilitet og mulighet for å arbeide effektivt internasjonalt Mange advokater med internasjonal erfaring Advokater med kompetanse innen: Engelsk rett Singaporsk rett Kinesisk rett Filippinsk rett Gresk rett Amerikansk rett Russisk rett Spansk rett Brasiliansk rett

10 anerkjennelse av wikborg rein
Topprangert av anerkjente internasjonale “Legal Directories”, blant annet: Legal 500 Chambers & Partners ILO (International Law Office) ClientChoiceAward 2007 and 2008 Tilkjent for “excellentclientcare”, “quality of service” og “ability to add real value to theirclients’ business” Kåret til det mest attraktive advokatfirmaet å arbeide i av jusstudenter, Universum 2010

11 hva sier våre klienter? Klientundersøkelse 2008/2009
Wikborg Rein har en meget høy grad av tilfredse klienter Klientene anser Wikborg Reins advokater som svært dyktige, med juridisk spisskompetanse samt gode evner til å sette seg inn i klientenes virksomhet Klientene anser advokatene i Wikborg Rein som grundige og etterrettelige Klientene mener Wikborg Rein er bedre enn våre konkurrenter

12 kontaktinformasjon www.wr.no
Oslo Tlf.: (+47) Fax: (+47) E-post: Bergen Tlf.: (+47) Fax: (+47) E-post: London Tlf.: (+44) Fax: (+44) E-post: Singapore Tlf.: (+65) Fax: (+65) E-post: Kobe Tlf.: (+81) Fax: (+81) E-post: Shanghai Tlf.: (+86) Fax: (+86) E-post:

13 dagens tema Generasjonsskifte utfordringer for eiere i selskaper med betydelige verdier Hvilke spesielle utfordringer medfører deltagerloven for eierne av selskapene

14 Generasjonsskifte – planlegging en fordel
Hvorfor – formål Når Hvordan Hensynet til bedriften Hensynet til eierne Nåværende eiers kapitalbehov Endring i skatte- og avgiftsregler Verdiendringer

15 generasjonsskifte – arvelovens fordeling
8,3 % 25 % 5 % 6,25 % 2. generasjon 25 % 25 % 25 % 25 % 2. generasjon AS (holding ) Familie AS

16 generasjonsskifte – Regulert
Vedtektene i 3. generasjon I AS A-aksjene har stemmerett Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS Rett til å utpeke styret (observatør?) Utbyttepolitikk Forkjøpsretter generasjon 3. generasjon I AS A-aksjer: Aktiv datter (20%) B-aksjer: Passive søsken (80%) 3. generasjon II AS A-aksjer: Far (2. generasjon) (2%) B-aksjer: Barn (3. generasjon) (98%) 2. generasjon 3. generasjon 25 % 25 % 25 % 25 % Vedtektene i 3. generasjon II AS A-aksjene har stemmerett A-aksjene skal ha større utbytte Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS Omdanning til 1 aksjeklasse etter Fars død Rett til å utpeke styret Flertallskrav til beslutninger Utbyttepolitikk Forkjøpsretter 2. generasjon AS (holding) Aksjonæravtale i 2. generasjon AS Rett til å utpeke styret Flertallskrav til beslutninger Utbyttepolitikk Forkjøpsretter Grupperinger (etter hvis arving i 2. generasjon man stammer fra) Rett til innsyn i styrearbeid Familie AS

17 generasjonsskifte – fiskeriselskap
Vedtektene i 3. generasjon I AS A-aksjene har stemmerett Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS Utbyttepolitikk Forkjøpsretter Rett til innsyn i styrearbeid mv generasjon 3. generasjon I AS A-aksjer: Aktiv datter (80%) B-aksjer: Passive brødre (20%) 3. generasjon II AS A-aksjer: Passiv Far (2. generasjon ) (2%) B-aksjer: Passive Barn (3. generasjon) (98%) 2. generasjon 3. generasjon 20 % Passiv 30 % 20 % 30 % Aktiv Vedtektene i 3. generasjon II AS A-aksjene har stemmerett A-aksjene skal ha større utbytte Aksjonæravtale i 3. generasjon II AS Omdanning til 1 aksjeklasse etter Fars død Rett til å utpeke styret Flertallskrav til beslutninger Utbyttepolitikk Forkjøpsretter 2. generasjon AS Aksjonæravtale i 2. generasjon AS Utbyttepolitikk Forkjøpsretter Rett til innsyn i styrearbeid mv Familie AS

18 generasjonsskifte – noen momenter
Tidspunkt markedsverdier arveavgiftsgrunnlag / skattemessige verdier I live gave, gavesalg eller salg gavebrev aksjonæravtaler

19 generasjonsskifte – noen momenter
Ved død arveloven testamente Likedeling vs. skjevdeling verdier og / eller eiendeler muligheter og begrensninger Mindreårige barn Overformynderiet

20 Generasjonsskifte – hvem skal overta bedriften?
Skal kun én eller noen få overta? Prosessen med å utpeke den eller de som skal overta virksomheten bør skje på et tidlig stadium Erfaring tilsier at prosessen bør være relativt åpen Diskusjonene kan også gjennomføres i sammenheng med planleggingen av arv i vid forstand – hvordan fordele øvrige eiendeler ”Innfasing” av den nye generasjonen i driften bør skje gradvis Ved å ta slike diskusjoner opp tidlig vil man kunne motvirke eller redusere konfliktnivået

21 generasjonsskifte – arveavgift
Avgiftsgrunnlaget for ikke-børsnoterte norske aksjer 60 eller 100% av skattemessig formuesverdi 1.1. restruktureringer og kapitalendringer 60% rabatt kun for MNOK 10 (beregnet ut fra 100% av skattemessig verdi) fradrag for 20% av latent gevinst

22 generasjonsskifte - arveavgift
Eksempel arveavgiftsgrunnlag – skattemessig formuesverdi MNOK 15 60 % av skattemessig formuesverdi inntil MNOK 10 MNOK 6 +100% av skattemessig formuesverdi MNOK 5 MNOK 5 - latent skatt antatt MNOK 1 MNOK 1 - andre fradrag MNOK 1 = arveavgiftsgrunnlag MNOK 9

23 generasjonsskifte - arveavgift
Finansiering lån selskapets midler? avdragsordningen rentefri avdragsbetaling over 12 år 25% eierskap Særskilt om gave til aksjeselskap

24 generasjonsskifte - verdsettelse
Hvilken verdi skal legges til grunn ved fordeling / utløsning markedsverdi vs. bokført eller annen avvikende verdi risiko hensynet til bedriften finansiering

25 generasjonsskifte - verdsettelse
Hva er markedsverdi? avkastning vs. eiendeler hele selskapet vs. minoritetspost konsesjonsverdier utsatt skatt usikker fangstinntekt ressurser regulatoriske forhold

26 generasjonsskifte – felles eierskap
Motstridende interesser aktive vs. passive Selskapsrettslig og avtalerettslig regulering avkastning (bla. dekning av formuesskatt) innflytelse og deltagelse informasjon utløsning

27 Generasjonsskifte – felles eierskap
Selskapsrettslig og avtalerettslig regulering - forts forkjøpsrett medsalgsrett

28 gjeldende rett deltagerloven
Hvilke utfordringer Eksempler

29 Eksempel I FISKER § 6, 2. ledd AN 51 % 49 % FARTØY

30 eksempel II fiskf AA + aksjonæravtale – vedtekter
indre selskap og lignende må ikke medføre at fisker ikke har kontroll §6 – 2. ledd FISKER AN 51 % 49 % FARTØY

31 eksempel III fi F AN FISKER FISKER AN 30 % 21 % 49 % F FARTØY DØD
FISKER/AN/EKTEFELLE - § 7, 2. ledd 5 års frist ektefelle ubegrenset – uskiftet bo Arvel. kap. III 3 års frist i løpet av 5 årsfristen

32 EKSEMPEL IV FISKER AN SELSKAP AS/ASA AKTIVITET AKTIV AN AKTIV 30 %
49 % 21 % (10,3%) ANDRE AKTIVITETER 51% FISKERI 49% AKTIVITET AKTIV IKKE OPPFYLT 49 % AN AKTIV EIERKRAV IKKE OPPFYLT

33 ADVOKATENS ROLLE: FORKLARE FISKERNE
Forholde seg til de til enhver tid gjeldende regler Konsesjon tildelt/betydning Annen næringsvirksomhet – regulering Respekten for regelverket nødvendig Uenighet – adresseres til politikerne

34 plikten - rederiene Bærekraftig forvaltning av ressursene som eierne er gitt tilgang til Rettmessig utøvelse av fiskeriet – reglene skal overholdes

35 fiskerimyndighetene Rettsavklarende regler
Rettsavklarende praktisering av reglene Skape forutberegnelighet

36 problemstilling Flåtefornyelse – 1000 basistonn
Deltagerlov – overtagelse av eierandeler Finansiering Kjell Stangeland i møte 8. desember 2010 vedrørende flåtefornyelse – 1000 basistonn

37 flåtefornyelse: - oppsummering/konklusjoner:
Investering i ny båt og/eller i økte strukturkvoter forutsetter: At kombinasjonen av kvoter og priser framover gir tilsvarende basis lønnsomhet som i siste 3 års periode At det fins et marked for erstattede båter til verdier tilsvarende påhvilende gjeld Finansiell kapasitet til forsvarlig flåtefornyelse gjennom utskifting av båt: Ringnot gruppen sett under ett har ikke finansiell kapasitet Rederi med fullstrukturert kvote har finansiell kapasitet Rederi uten strukturkvoter har ikke finansiell kapasitet MEN: Store variasjoner innen gruppene de svakeste rederiene med fullstrukturert kvote vil ikke ha finansiell kapasitet de sterkeste rederiene uten strukturkvote vil ha slik kapasitet Finansiell kapasitet til å styrke driftsgrunnlaget opptil basistonn: Finansielt krevende for rederi uten strukturkvoter, men ikke umulig Finansiell kapasitet til både å øke driftsgrunnlag til bt og utskifting av båt: Finansielt krevende for rederi med fulle strukturkvoter, men ikke umulig Gjennom fusjon vil to rederi uten strukturkvote ha godt finansielt grunnlag for å styrke driftsgrunnlag og utskifting av båt Driftsgrunnlaget bør styrkes gjennom bedre strukturordninger for å sikre forsvarlig flåtefornyelse

38 problemstilling verdier:
Forutsatt skipsverdi lik bokført verdi Snittfartøy – 520 basistonn 50 mill. pr. 100 basistonn + kolemule 35 mill. pr. stk. ≂ 300 mill. i konsesjonsverdi Generasjonsskifte 50 % aktiv – 50 % inaktiv utløser finansiering av NOK 150 mill. dersom likedeling ved generasjonsskifte

39 Derfor tenke helt nytt/eller nye regler nødvendig
LØSNINGSFORSLAG: Deltagerlovens krav tar bort investeringskapasitet Generasjonsskifte må gjennomføres med tanke på videre drift, samdrift eller avvikling/salg Derfor tenke helt nytt/eller nye regler nødvendig Utgangspunkt – Norge skal ta opp en årlig kvote – hvem skal ha eierskap til flåten i fremtiden Det sikre – vil komme en endring til eierskap til flåten Kommer raskt de nærmeste 10 – 20 år Forslag: Arbeide frem en akseptabel sikring av at fiskere har kontroll og innflytelse Likestille: A-aksjer med kontroll/Eierskap B-aksjer utbytterett – Ingen innflytelse C-Aksjonæravtalen

40 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "VESTNORGES REDERIFORENING SOLSTRANDSEMINARET 2011"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google