Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Monogen diabetes - MODY Erling Tjora, PhD student Senter for diabetesgenetikk Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Monogen diabetes - MODY Erling Tjora, PhD student Senter for diabetesgenetikk Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Monogen diabetes - MODY Erling Tjora, PhD student Senter for diabetesgenetikk Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen

2 Hva er gener? •Koder i arvestoffet •Arvestoff finnes i alle celler –Cellekjernen •”Oppskrift” på proteiner i cellene •Gener uttrykkes forskjellig i forskjellige typer celler •Ca 20000 gener funnet hos mennesket

3 Egentlig en lang, tynn tråd med informasjon

4

5 Gener arves •Far og mor gir deg hver sin halvpart •Får hvert sitt ”sett” med gener fra begge foreldre –To forslag til oppskrift –Blandingen blir resultatet

6 Dominant og recessiv •Dominant –Egenskapen uttrykk for arv fra en av foreldrene •Eksempel: Brune øyne •Recessiv –Egenskapen uttrykk for arv fra begge foreldre •Eksempel: Blå øyne

7 Genetikk og den genetiske revolusjon •Genetikk – læren om gener og arvestoff –Hvordan gener fungerer –Hva som skjer når gener (koden) endres •Den genetiske revolusjon –Kartlegging av alle menneskets gener –Stor optimisme! •Kunne forstå sykdom ut fra genetikk

8 Genetikk og diabetes •Ikke så enkelt som man trodde •Type 1 og Type 2 diabetes –Mange genvarianter virker sammen •Skaper sårbarhet for diabetes –Miljøfaktorer

9 Type 1 og 2 – arvelig sårbarhet og… •Type 1 –Ukjent miljøfaktor starter ødeleggende prosess •Type 2 –Knyttet til overvekt og ugunstig metabolsk profil

10 Sammenheng mellom arv og miljø

11 Livet er ikke så enkelt som Harald Eia skal ha det til…

12 MODY •Maturity onset diabetes in the young •Èn genforandring (mutasjon) forårsaker diabetes –Monogen årsak –Miljø spiller lite (ikke) inn •Tilstanden arves fra (syke) bærere –50 % sannsynlighet for å arve fra en av foreldrene

13 MODY - kjennetegn •Diabetes skyldes svikt i insulinproduksjon –β-celledysfunksjon •Ofte debut av diabetes før 25 års alder •”Går i familien”

14 Nyfødtdiabetes •Diabetes som oppstår før 6 måneders alder •Samme arvegang som MODY –Noen nyoppståtte også •Skiller mellom –Permanent –Forbigående

15 Flere typer MODY •Flere kjente genforandringer gir MODY –Rammer forskjellige gener –11 er beskrevet til nå –Forårsaker MODY 1 til 11 •Noen relativt hyppige –MODY 3 (HNF1α-MODY) utgjør ~2% av all diabetes •Andre svært sjeldne

16 Hvor rammer genforandringene? •Noen rammer lesing / koding av arvestoff •Noen rammer enzymer som regulerer prosesser i kroppen •I ca 30 % av tilfellene kjenner vi ikke genet som gir MODY –MODY X –Finner ”MODY-mønster” iarvegang

17 MODY-formene arter seg forskjellig •Diabetesutvikling –Snikende eller rask utvikling –Alder ved debut av diabetes –Grad av svikt i insulinproduksjon •Behandlingsstrategi •Ledsagende problemer –Svikt i bukspyttkjertelens fordøyelsesfunksjon –Nyresvikt

18 Hva er MODY X? •Sannsynligvis mange forskjellige, uoppdagete MODY former –Forandringer i kjente MODY gener er ukjente •Ikke alle genforandringer gir sykdom –Forandringer i helt andre gener

19 Hvordan finner man MODY X •Undersøke de syke i en familie •Sammenligne med de friske i samme familie •Lete gjennom arvestoffet med forskjellige teknikker •Hva er det de syke har, som de friske ikke har? •Nål i høystakk

20

21 Diagnostikk •Diagnosen MODY stilles ut fra kjennetegn –Arvegang –Svikt i insulinproduksjon –Alder ved diabetes •Type MODY bestemmes ved gentesting –Hjelp av opplysninger om sykdomsforløp –”Kniv i høystakk”

22 Hvorfor forske på MODY? •Konsekvenser for den enkelte pasient –Behandling –Prognose –Genetisk veiledning •Konsekvenser for vitenskapen –Kunnskap om diabetes generelt •Lyskastersykdommer –Kunnskap om arv / fysiologiske prosesser

23 Eksempler – konsekvenser for den enkelte pasient •MODY-3 –Ligner på type 1 diabetes –Har i starten veldig god effekt av sulfonylurea •Amaryl ®, Mindiab ® med flere –Kunnskap om diagnose •Bedre metabolsk kontroll med ”målstyrt behandling” •Kan lenge slippe å bruke sprøyter

24 •MODY 2 –Rammer regulering av fastende blodsukker •”Glukostaten” i bukspyttkjertelen settes for høyt –”Skrur seg på” for seint •Mindre insulin ved faste •Resultat: Høyt fastende blodsukker MODY 2 Normalt Økende blodsukker

25 •”Glukostaten” fungerer normalt ved matinntak –Normal insulinutskillelse ved høyere blodsukre •Sjelden behov for behandling –Sjelden komplikasjoner –Sjelden forhøyet HbA1c

26 En historie om nyfødtdiabetes •En form for permanent nyfødtdiabetes skyldes en ødelagt saltkanal i cellene –Lar seg ikke lukke som den skal •Tradisjonelt behandlet med insulin fra fødsel •Et vanlig diabetesmedikament (Sulfonylurea) virker på samme kanal –Hjelper til å lukke den

27 Et vellykket behandlingsforsøk

28 MODY og viten om diabetes generelt •Sentrale gener for insulinproduserende celler –Èn enkelt genforandring gir diabetes •Hvorfor gir genforandringen sykdom? –Hvordan virker de enkelte delene av ”fabrikken”? –Hva ”skal til” for at cellene slutter å virke som de skal?

29 Eksempel – MODY og bukspyttkjertelen Utskillelse av fordøyelsessaft til tarm – Eksokrin funksjon Utskillelse av hormoner til blodsukkerregulering – Endokrin funksjon

30 Øycellene i kjertelen

31 Forskningsspørsmål •Hvorfor bor øycellene akkurat i bukspyttkjertelen? •Virker øycellene inn på fordøyelsesfunksjon (og omvendt)? •Hvorfor utvikler noen diabetikere svikt i bukspyttkjertelens fordøyelssfunksjon? •Hvorfor gir sykdom i fordøyelsesdelen diabetes?

32 MODY 8 – en lyskastersykdom •Nyoppdaget MODY –Oppdaget i Bergen… –Svært sjelden •Kjennetegn –Tegn til sykdom i bukspyttkjertel fra barnealder –Svikt i fordøyelsesfunksjon fra ungdomsalder –Diabetes fra ung voksen alder

33 Hvordan kaster MODY 8 lys? •Både diabetes og fordøyelsesfunksjon er påvirket –Taler for innvirkning på hverandre –Økt kunnskap om sykdomsmekanismer kan si noe om hvordan dette skjer •Forløpet er kjent –Undersøkelser ved forskjellige alderstrinn •Før, under og etter funksjonene begynner å svikte

34 MODY 8 – kunnskap har også betydning for den enkelte pasient •Nyoppdaget tilstand – mye er ukjent •En sykdom er ikke sjelden for den som har den!

35 Løser vi ”diabetesgåten” med dette? MODY 8 - sporet ?

36 Oppsummering •Arv og miljø – komplekst ved type 1 og type 2 diabetes •MODY – Èn genforandring gir diabetes –Nedarves fra syke bærere •50 % sannsynlighet hvis mor eller far er syk –11 forskjellige beskrevet til nå •Kunnskap om MODY –Viktig for den enkelte pasient –Kan kaste lys over diabetes generelt


Laste ned ppt "Monogen diabetes - MODY Erling Tjora, PhD student Senter for diabetesgenetikk Haukeland universitetssjukehus / Universitetet i Bergen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google