Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRESENTASJONEN AV HELSEFORETAKET KJELL STANDAL A/S Grunnpilarer i systemet Kjell Standal A/S Denne presentasjonen vil sannsynligvis føre til diskusjon,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRESENTASJONEN AV HELSEFORETAKET KJELL STANDAL A/S Grunnpilarer i systemet Kjell Standal A/S Denne presentasjonen vil sannsynligvis føre til diskusjon,"— Utskrift av presentasjonen:

1 PRESENTASJONEN AV HELSEFORETAKET KJELL STANDAL A/S Grunnpilarer i systemet Kjell Standal A/S Denne presentasjonen vil sannsynligvis føre til diskusjon, noe som vil skape gjøremål. Hvis du vil bruke PowerPoint til å holde oversikt over disse gjøremålene i løpet av presentasjonen, gjør du følgende: •Klikk med høyre museknapp i Lysbildefremvisning •Velg Møteassistent •Velg kategorien Gjøremål •Skriv inn gjøremål etter hvert som de dukker opp Velg OK hvis du vil lukke denne boksen Når du gjør dette, vil det automatisk bli laget et lysbilde med gjøremål på slutten av presentasjonen der punktene din vil vises.

2 Statusoppsummering: Kjell standal a/s: 1.- eier/leier lokaler og drifter disse. 2.- leier inn ekspertise på alle felt 3.- er ansvarlig for og formidler total bud- sjettering for drift alle driftsvilkår.

3 Organisasjonskart. UNDERVISNING. 1.- GRUNNUTDANNELSE. 2.- VIDEREUTDANNELSE 3.- OPPLÆRING/PRAKSIS 4.- VEILEDNING/PRAKSIS 5.-GODKJENNING 6.- NIVÅVURDERING 7.- DEP. - GODKJENNING

4 Viktige områder  Lag en liste over forsinkelser og problemer siden forrige statusoppdatering: –Lag en liste over korrigerende tiltak –Diskuter avvik fra tidsplanen  Vær sikker på at du har forståelse for: –Problemene som forårsaker forsinkelser eller hemmer fremdrift –Hvorfor problemet ikke var forventet –Kunder som ønsker å ta opp saker med den øverste ledelsen

5 Tidsplan  Lag en liste over viktige datoer.  Formidle budskapet på en enkel måte slik at deltakerne ikke distraheres av detaljer.  Del om nødvendig ut en mer detaljert tidsplan: –Sørg for at du kjenner detaljene i tidsplanen slik at du kan svare på spørsmål

6 Levering  Lag en liste over de viktigste leveransene: –Fra dere til kunden –Fra dere til eksterne tjenester –Fra eksterne tjenester til dere –Fra andre avdelinger til dere  Vær bevisst på din grad av tiltro til hver leveranse: –Indiker om nødvendig tillitsnivå på lysbilder

7 Kostnader  Lag en liste over nye kostnadsoverslag: –Inkluder opprinnelige beregninger: •Forstå bakgrunnen for forskjeller i disse numrene, og vær forberedt på spørsmål  Ved kostnadsoverskridelser: –Oppsummer hvorfor –Lag en liste over korrigerende eller forebyggende tiltak –Ha realistiske forventninger til fremtidige utgifter

8 Teknologi  Sett opp en liste over tekniske problemer som er løst.  Lag en liste over fremtredende tekniske problemer som må løses: –Oppsummer innvirkning på prosjektet  Lag en liste over alle usikre tekniske avhengighetsforhold for prosjektet: –Oppgi bakgrunnen for tvilen –Oppsummer iverksatte tiltak eller reserveplan

9 Ressurser  Oppsummer prosjektressurser: –Reserverte ressurser (heltidsressurser) –Deltidsressurser –Foreslå alternativer hvis prosjektet hemmes av manglende ressurser  Forstå at kunder kanskje ønsker å bli forsikret om at alle mulige ressurser tas i bruk, men på en slik måte at kostnadene er under kontroll.

10 Mål for neste evaluering  Dato for neste statusoppdatering.  Lag en liste over mål for neste evaluering: –Spesifikke tiltak som vil bli iverksatt –Problemer som vil bli tatt opp  Sørg for at alle som er involvert i prosjektet, forstår handlingsplanen.


Laste ned ppt "PRESENTASJONEN AV HELSEFORETAKET KJELL STANDAL A/S Grunnpilarer i systemet Kjell Standal A/S Denne presentasjonen vil sannsynligvis føre til diskusjon,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google