Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lesing Individualisering Mening Mestring Langemyr skole og ressurssenter, Grimstad LIMM Hanne Sellæg Elisabeth Lund Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lesing Individualisering Mening Mestring Langemyr skole og ressurssenter, Grimstad LIMM Hanne Sellæg Elisabeth Lund Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lesing Individualisering Mening Mestring Langemyr skole og ressurssenter, Grimstad LIMM Hanne Sellæg Elisabeth Lund Andersen

2 LIMM- et erfaringsbasert lesemateriell utviklet for å fremme leseforståelse hos elever med autismespekter-forstyrrelser og lignende forståelsesvansker - 2010

3 Vår erfaring er at barn via LIMM også utvikler sitt språk: • ekspressivt- uttalemessig og • impressivt- begrepsmessig

4 Hvem er LIMM for? Primært for elever med ASF, men også for elever med språkvansker, med utviklings-hemming i ulik grad, med lærevansker, med Downs syndrom og med flerspråklighet

5 LIMM i to deler • Del 1: For elever på begynnernivå i lesing og /eller språkutvikling • Del 2: For elever som har en del leseferdigheter, men som strever med forståelse av tekst, og som derfor trenger omfattende tilrettelegging

6 Hvorfor LIMM? For å: • gjøre lesing meningsfylt • sikre motivasjon og forståelse • trekke lesing inn i elevens hverdag • utvikle språk og begreper • kunne nyttegjøre seg lesing på viktige områder i livet

7 • Hva handler lesing om? Lesing: L = A x F (x M) • Hva handler autisme om? Blant annet om utfordringer knyttet til: svak sentral koherens, mangelfullt utviklet theory of mind og svekkede eksekutive funksjoner Autisme og leseforståelse

8 Motsetninger leseforståelse og autisme: - å skjønne sammenheng i en tekst - vanskelig for elever med med svak sentral koherens - å tolke forfatterens budskap - vanskelig for elever med med svak ToM - å aktivisere bakgrunnskunnskap - vanskelig for elever med svake eksekutive funksjoner ”Leseforståelse innebærer å utvinne og skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med skrevet tekst” (Bråten 2007, s. 11)

9 Viktige prinsipper for LIMM • Tenke individuelt • Ha en visuell og forutsigbar tilrettelegging • Å skape motivasjon ved å bygge på elevens styrker, interesser, opplevelser og erfaringer

10 • Ta hensyn til elevens behov for tilrettelegging • Knytte lesing til naturlige situasjoner i barnets hverdag Prinsipper forts…

11 Hva består LIMM av?

12 • En teoretisk del • Lærerveiledning til del 1 og del 2 • Enkelt kartleggingsmateriell – for å finne noe å bygge på, samt for å tenke gjennom hva lesing skal bety for barnets livskvalitet • Konkret materiell, eksempler og idèer fra begynnerlesing til mer avansert lesing • Maler og malbeskrivelser

13 LIMM del 1- begynneropplæring Organisert i 4 nivåer: Nivå 1- ett ord Nivå 2- to ordsetninger Nivå 3- tre ordsetninger Nivå 4- lesing knyttet til fakta

14 Viktige prinsipper i begynneropplæringen • Knytte mening til første leste ord • Velge ord som har betydning for eleven • De første ord bør ha ulik form og lengde • Benytte både manipulativt og databasert materiale bil svømme appelsin

15 Små bokstaver for tydelige ordbilder

16 Unngå feilinnlæring

17 Nivå 1, lesebrett 1

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Lærers kartotek

31 Bokstavbrett

32 Lesebrett-1 ferdig utfylt

33 Arbeidsbok-1

34 Lesebok 1

35 Ukeplan

36

37 Logg

38 Kommunikasjonsbok

39 Nivå 2

40 Nivå 3

41 Nivå 4

42 Kan lesing fremme språkutvikling? • Lesing fremmer språkutviklingen når den er individuelt tilpasset. • Lesing har en visuell form som matcher barnets visuelle bearbeidingsstil – det er lettere å oppfatte og trekke slutninger ut fra skrevet tekst fremfor muntlig tekst • Lesing fremmer ulike sider av språket: det rent uttalemessige, tydeliggjør stavelser og strukturer i språket. • Når tekst og billedillustrasjoner knyttes sammen, og omhandler forhold som er betydningsfulle for barn med ASF, økes ordforråd og begrepsforståelse. • Når barnet via lesing får ord og begreper, fremmes også de pragmatiske eller kommunikative sidene av språket. Skrift viktig i denne sammenheng.

43 Maler

44 LIMM del 2 • Målgruppe: – Elever som leser godt teknisk og har et velutviklet språk • Har forutsetning for å tilegne seg informasjon gjennom lest tekst • Har vansker med å forstå innholdet/budskapet i det de leser

45 • Ikke konkret materiale på samme måte som i del 1 • Bygger videre på prinsippet om å ta utgangspunkt i elevens interesser, erfaringer og opplevelser • Fungerer i hovedsak som en lærerveiledning med eksempler og idèer.

46 Hovedoverskrifter, del 2 • Målsetting, kartlegging og hensikt • Tilrettelegging av tekst • Tre hovedtyper tekst • Mestring av dagligliv • Fakta/pensum • Skjønnlitteratur • Undervisning i gruppe

47 Målsetting, kartlegging og hensikt: • Målet med LIMM del 2 er å gi lærere og andre et pedagogisk verktøy for å lære elever med ASF å hente nødvendig informasjon ut av skrevet tekst. • Del 2 inneholder to kartleggingsskjema og leseintervjuskjema • Hensikten med kartleggingen er å være presis i forhold til tilrettelegging og innhold i tekster som brukes overfor elevgruppen

48 Tilrettelegging av tekst Fysisk og grafisk tilrettelegging Digital tilrettelegging Tilrettelegging og forklaring av innhold og sammenheng Enkelt  «Bortimot umulig»

49 Bruksanvisning til livet • Almanakker og logger • Ta valg • Forberede situasjoner • Kjente metoder og programvare: • Sosiale historier og visuelle forklaringer • Trippelkommunikasjon • KAT-kassa

50

51 Å reise på messe+÷Å være på skolen+÷ Vi reiser klokka ni. Vi skal ha en vanlig førstetime Vi kjører bil i nesten en time Jeg skal ha time sammen med Hanne. Vi skal lese om sjømerker. De voksne som skal være med er Per, Pål og Espen Vi skal ha påskelunch sammen med I-klassen. Det er mange ungdommer i hallen Vi skal ha vanlig storefriminutt Jeg må stå og selge sjømerker, men jeg kan bytte med de andre elevene Etter friminuttet skal klassen se filmen ”Ulvesommer” Vi skal spise lunch i kafeen i hallen Vi skal ha gymtime klokka ett, som vanlig. Vi skal være der til klokke ett. Jeg vil være på skolen □ Jeg vil være med på messe □ Jeg må hjelpe til å rydde sammen før vi reiser hjem igjen. Vi er tilbake på skolen klokka to Elevmesse i Kristiansand I morgen skal noen i klassen delta p å en elevmesse i Kristiansand. Det er i S ø rlandshallen. Jeg har v æ rt i S ø rlandshallen, og vet hvordan det er der. Vi skal selge sj ø merkene v å re. Pengene vi tjener, skal vi bruke til å reise p å leirskole for i juni. Ikke alle i klassen skal v æ re med. Jeg kan velge om jeg vil v æ re med, eller om jeg vil v æ re p å skolen.

52 Faktabøker og pensumlitteratur • Undervisningsmetoder og læringsstrategier • Før lesing • Forkunnskaper - hva vet vi om dette fra før? • Motivasjon – what`s in it for me? • Oversikt – er teksten tilstrekkelig strukturert? • Fokus – hva er mulige distraksjonsfaktorer?

53 Undervisningsmetoder og læringsstrategier • Under lesing • Stopp opp og tenk – hva har jeg lest/lært/forstått så langt? • High-light • Lag illustrasjoner • Oversikt - er den fortsatt tilstede? • Fokus! (husk at det kan være risikabelt å avbryte en aktivitet)

54 Undervisningsmetoder og læringsstrategier Etter lesing: • Samtale om teksten – sannsynligvis ikke så effektivt • Spørsmål til teksten: • Direkte, fra et sted i teksten – går greit • Direkte, sammensatt svar – går som regel greit • Indirekte – kan være vanskelig • Refleksjon og videre fabulering – sannsynligvis svært vanskelig • Fleip eller fakta

55

56 Jakten på den gode leseopplevelsen

57 Gruppeundervisning • Lesegrupper – Pensum, skolerelaterte tekster – Felles fokus på hverandres interesser interesser • Felles opplevelser og erfaringer - Tekster knyttet til tema uteskole • Nyheter, nettaviser – Tekster knyttet til tema uteskole

58 Takk for oss Vil du vite mer, eller ønsker du å bestille? Ta kontakt med elisabeth.andersen@grimstadskolen.no Songvaar VekstVekst Langemyr skole eller


Laste ned ppt "Lesing Individualisering Mening Mestring Langemyr skole og ressurssenter, Grimstad LIMM Hanne Sellæg Elisabeth Lund Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google