Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per Isdal FO-Oslo 14.05. 2014 SMITTET AV VOLD «Hvem hjelper hjelperne?» Per Isdal - ATV.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per Isdal FO-Oslo 14.05. 2014 SMITTET AV VOLD «Hvem hjelper hjelperne?» Per Isdal - ATV."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Per Isdal FO-Oslo 14.05. 2014 SMITTET AV VOLD «Hvem hjelper hjelperne?» Per Isdal - ATV

3

4 «Smittet av Vold» OM fenomenene sekundærtruamatisering, compassion fattigue og utbrenthet i hjelperrollen OM hvordan arbeidet med elendighet virker inn på hjelperen OM hvordan vi kan bevare oss selv i et ekstremt arbeid Per Isdal - ATV

5 3 ansvar 1.Dette handler om arbeidsmiljøet og er dermed et lederansvar 2.Vi er kolleger og i en så krevende jobb har alle ansvar for hverandre 3.Hver enkelt har et ansvar for seg selv - legge merke til - si i fra om - egenomsorg Per Isdal - ATV

6 MENNESKER TÅLER IKKE VOLD 1960-tallet; Vietnamsoldater kan egentlig ikke tåle vold (PTSD) 1970-tallet; kvinner kan egentlig ikke tåle vold 1990-tallet; barn kan ikke tåle å leve med vold 2000-tallet; terapeuter kan egentlig ikke tåle vold «lille speil på veggen der, hvem blir sykest i landet her?» Per Isdal - ATV

7 Dumme spørsmål! Per Isdal - ATV

8 Hvordan orker du å jobbe med de fæle greiene? Per Isdal - ATV

9 He – he….. (jeg er så lei av sånne dumme spørsmål – uff, enkle mennesker!) ”nei, nei. Det er faktisk en fin og spennende jobb. Jeg rett og slett liker den. Og så må du huske at jeg har trening på å takle det” Litt annet svar når en kvinne (pen) spør: ”nei, det er ganske tøft, jeg har jo noen av de mest voldelige klientene i Norge. Det er fryktelige ting de forteller. Det er viktig at det er noen som orker å jobbe med dem. Men det er en givende jobb og faglig sett veldig utfordrende og stimulerende, det er en jobb som passer for meg og som jeg er veldig glad i” Per Isdal - ATV

10 Et veldig godt spørsmål! Per Isdal - ATV

11 Et ærlig svar ”nei, jeg blir jo egentlig både sjuk og dårlig av alt det fæle jeg hører og står i. Jeg har blitt forandret som menneske, har mareritt om vold de fleste netter, får stadig flashbacks med fæle bilder inne i hodet mitt. Sliter både med hodepine og konsentrasjonsvansker og litt problematisk fordøyelse. Jeg har egentlig mistet alt håp og tror at det jeg gjør er fullstendig nytteløst. Noen ganger har jeg lyst til å ta livet av klientene mine og jeg tenker også inne i mellom fæle tanker om å skade de jeg er glad i. Jeg føler at det er voldsutøvere, pedofile og voldtektsmenn over alt og jeg tør ikke slippe ungene mine ut av huset. Jeg er mye sint hjemme, jeg krangler på jobben og synes at alle andre egentlig er idioter. Jeg hater mye og mange. Jeg orker ikke lenger omgås folk, men vil heller være alene og se på drit på TV. I tillegg har jeg fått rare smaker slik som for eksempel at jeg har begynt å like køntry og romantiske komedier. Jeg skammer meg! Men ellers er det all-right!!! Per Isdal - ATV

12 Hva lærte vi på ”psykologskolen” Jeg vil påstå at jeg ikke på noen måte var forberedt på hvordan arbeidet i grusomhetens nærhet skulle påvirke meg. Flinkhetsidealet var sterk (flinkhet er å ikke reagere?) ”Ikke ta med jobben hjem” – som om det finnes en på/av knapp Hvordan ble dere forberedt på deres «innføringsprogram»? Per Isdal - ATV

13 En jobb med sterke inntrykk! Sykepleierne var tidlig ute -Sykepleiere på akuttmottak; alvorlige skader og mulig død -Mistet følsomheten Hvorfor skal ikke det samme skje med oss? Per Isdal - ATV

14

15

16

17

18

19 Vitne til vold og overgrep Dere -Hører om vold og overgrep -Noen ganger ser dere det (?) -Ser resultat av vold og overgrep -Ser selv for dere hvordan barn har det i disse situasjonene ”Vitne til vold” står høyt på internasjonale og diagnostiske traumelister Isdal & Stav - ATV

20 Per Isdal - ATV

21 ”Hva er den aller verste lyden som finnes? Per Isdal - ATV

22 lyd -Den desidert mest aversive/vonde lyd som finnes er BARNEGRÅT! Vi står i jobber der hverdagen er å høre barns gråt, smerte, fortvilelse, lidelse og ensomhet Vi har en særlig kapasitet til å preges av opplevelser av FARE Per Isdal - ATV

23 Påstand Vi blir utsatt for svært sterke og vonde stimuli i vårt arbeid (et arbeid i grusomhetens nærhet) Vi er i risiko for å bli preget, endret og i ytterste forstand syke av jobben Per Isdal - ATV

24 Belastning; traumatisering og sekundærtraumatisering Direkte;indirekte; -Vold -suicid- historier -Trussler- virkeligheter -Krenkelser- framtider -Grenseoverskridelser- barndommer -Seksualisering- Pårørendes avmakt -selvskading -avvisning Per Isdal - ATV

25 “Belastningsidol” Når dere tenker på jobbene deres hva er de 3 sterkeste belastningene dere opplever? 1. 2. 3. Per Isdal - ATV

26 Svaret! “Det å ikke kunne hjelpe!” Hva sier de at det handler om: -Rammene (økonomi/oppdrag) gjør at de ikke får følge opp mennesker og gi den hjelpen de ønsker og tror på -Har ikke tid nok -Har ikke ressurser nok -Får ikke lov -Klientene tar ikke imot hjelp Er det fordi vi er hjelpere at det å ikke kunne hjelpe er det vondeste som finnes? Per Isdal - ATV

27 Om å møte veggen Når jobben kommer for nær vår egen virkelighet Når vi treffes mange nok ganger Per Isdal - ATV

28 «vareopptelling» Hva skjer med meg? Per Isdal - ATV

29 vareopptelling

30 1. oppdagelse Et alvorligere menneske Et sintere menneske Er det alderen? Er det mitt egentlige jeg? Er det jobben? Per Isdal - ATV

31

32

33

34

35

36 «utenforhet»

37 overbelastning Stresset (det traumatiske) blir en belastning • Generell motstand mot kompliserte stimuli • Konsentrasjonsvansker • unngåelse av ubehagelige stimuli, økt følsomhet. • Sosial og emosjonell overbelastning – behov for selvbeskyttelse Per Isdal - ATV

38 PTSD • Normalreaksjoner på overveldende opplevelser Symptomer: Uro, flashbacks, mareritt, følelsessvingninger (inkl. aggresjon), generell engstelse, unngåelse, nummenhet, konsentrasjons og hukommelsesvansker, søvnvansker, muskelspenninger, fordøyelsesbesvær, hodepine og andre somatiske plager Per Isdal - ATV

39 Belastningspsykologi - Viktige faktorer • Alvorlighet – hvor farlig/ille er det • Frekvens – hvor ofte skjer det • Safe place - har vi rom for omsorg og støtte • Personlig historie og livssituasjon Per Isdal - ATV

40 PTSD for hjelpere • PTSD er normalreaksjon på traumatiske hendelser. På samme vis er hjelperens reaksjoner og tegn på traumatisk stress eller vikarierende traumatisering normale reaksjoner på stressfylte og tildels traumatiske hendelser for hjelperen • SEKUNDÆRTRAUMATISK STRESS - symptomorientert begrep • VIKARIERENDE TRAUMATISERING - samspillsbegrep • COMPASSION FATIGUE - tilstandsbegrep Per Isdal - ATV

41 Compassion fattigue Compassion fatigue (involverings utmattelse, medfølelses- tretthet, empati-utbrenthet, engasjements-død) kombinasjonen av sekundær PTSD og utbrenthet Compassion; ”..a feeling of deep sympathy and sorrow for another who is stricken by suffering or misfortune, accompanied by a strong desire to alleviate the pain or remorse its cause” Compassion er menneskets viktigste legende kraft, den mest potente endringsfaktor som finnes Compassion fattigue kan bli forstått som ”the cost of caring” for mennesker i følelsesmessig smerte Per Isdal - ATV

42

43 Nervøs aktivering Limbisk fyring -Trigger autonome nervesystem -Sympatiskus Puls og blodtrykk Blodtilstrømming Oppmerksomhet Forsvarssenter (venstre temporallapp) Per Isdal - ATV

44 Stress og det autonome nervesystem Perisdaltikken (peristaltikken) Per Isdal - ATV

45 HVORFOR FÅR HJELPEREN REAKSJONER? - EMPATISK OG FØLELSESMESSIG TILSTEDEVÆRELSE I MØTE MED GRUSOMME VIRKELIGHETER (vi er ikke psykopater!) MOTVIRKE VIKARIERENDE TRAUMATISERING 1.Se på det som en form for yrkesrisiko – er med på å normalisere hjelperens reaksjoner og ettervirkninger av arbeidet 2.Bryte isolasjon – bryte med tabu, skam og isolasjon som dette feltet har vært preget av. MANGE HJELPERE STREVER MED SINE REAKSJONER ALENE Nb! FLINK er farlig, det er profesjonelt å reagere. Per Isdal - ATV

46 I DETTE ARBEIDET MÅ VI FORVENTE A REAGERE!. I hvilken grad forstår vi og ser sammenhengen i våre egne reaksjoner?. I hvilken grad setter vi inn tiltak for å mestre reaksjonene på en god måte? SPØRSMALET ER IKKE OM VI BLIR PÅVIRKET, MEN HVORDAN OG HVA VI GJØR MED DET Per Isdal - ATV

47

48 Leirbålet Den absolutt modigste indianerstammen i Amerika hadde et rituale En gang i året reiste krigerne ut i ødemarken, satte opp sine telt og tente et stort bål Så satt de rundt bålet og fortalte hverandre historier om alt det fæle de hadde opplevd, hvor redde de hadde vært, om venner de hadde mistet De gråt og skrek i en uke – og trøstet hverandre De var sikker på at for å kunne være sterke så måtte de finne et sted der de kunne være ”svake” HVOR ER VÅRE LEIRBÅL? Per Isdal - ATV

49 refleksjon • Hvor er våre leirbål • Hva slags leirbål kan vi trenge Per Isdal - ATV

50 2 grunnleggende behov: - Å reagere, sette ord på, få ut, snakke….. - Å bli mottatt, hørt på, støttet, forstått…. Isdal & Stav - ATV

51 ATVs rutiner 1.Alle ansatte er godt skolert i s.t. og c.f. 2.POLICY-dokument i personalhåndboka 3.Egen ”traumeansvarlig” for personalet 4.Høy satsing på traumebearbeidingsmetodikk (debriefing, TIR, TFT, EMDR) som vi også bruker på hverandre. 5.Faste debriefingsgrupper 2 ganger i halvåret 6.Kollegastøtte: Åpen dørs politikk 7.Punkt i årsrapporten 8.Voldsfrie soner 9.Faglige diskusjoner fri for ”krenkelser” 10.Sosial satsing: fest, mat, dans, KOS 11.Suksess-kaffe Per Isdal - ATV

52 SAFE-PLACE Hvordan jobber vi sammen og hvordan styrker vi hverandre? Har vi et miljø som er: -Støttendekritiserende -Forståelsesfulltkorrigerende -Varmtutrygt -Hyggeligklaging og subg. -Ikke-aggressivtsinne og konflikt Per Isdal - ATV

53 Personlig strategi Utgangspunkt i at jobben gjør noe med meg Jeg prøver å balansere AKSEPTERE: ”det er greit Per, du trenger en romantisk komedie, kos deg med køntry du” ”det er klart du har behov for å være litt alene” UTFORDRE (litt): ”kom igjen, du trenger å møte folk”, ”nei, hør på den jazzplaten og se i hvertfall en russisk/kurdisk/fransk film” «slutt å være så flink, ta hensyn til at jeg har en tøff jobb» Per Isdal - ATV

54

55

56 om å se sammenhengen …avgjørende å se sammenheng -Gir mening -Normaliserer oss selv -Setter ting i perspektiv -Åpner for endring Per Isdal - ATV

57 Vonde historier vs. Gode historier • Jobben med barn og unge som har det vanskelig gir et hav av opplevelser - smertefulle og vonde - rørende, flotte og vakre • De vonde historiene kan lett få hovedplassen og våre yrkers fokus på problemer framelsker deling av de vonde historiene. • For å motvirke at tro og håp på muligheter og en bedre verden blir borte og for å bevare vår kraft bør vi aktivt passe på å dele og huske de gode historiene. Dette er viktig ikke bare for oss men også for alle de barn og unge vi møter. Per Isdal - ATV

58 Stakkars deg? Er jeg syk? Nei, jeg er terapeut og jeg reagerer som de fleste terapeuter på jobben (64% risikosonen for PTSD) Syk = å ikke kunne jobbe Stygge tolkninger; diagnostisering Vårt behov for å individualisere både egne og andres reaksjoner Per Isdal - ATV

59 politikk - Det er ikke vi som er syke, det er jobbene som er farlige - «Syk» varierer med belastningen i jobben; Antall saker, alvoret i sakene, skolering, oppfølging, mulighet til restituering, kollegamiljø, ledelse, opplevelse av kontroll, mening i arbeidet, kompetanse osv. -Vår individuelle mestring (self compassion) kan aldri fjerne risikoen for «syk». Vi kan ikke som enkeltpersoner «flinke» oss bort fra «syk» Dette dreier seg i høy grad om våre arbeidsvilkår! Dette er fagpolitiske kampspørsmål og medarbeidere, politikere, helsebyråkrater og fagforeninger har for lite kunnskap om arbeidsrisiko i våre yrker! Per Isdal - ATV

60 Noen ganger…. drømmer jeg om å jobbe i kassa på Per Isdal - ATV

61 Hva gir jobben meg: Berikelser • Opplevelsen av å bli et rikere menneske • Jeg gjør noe godt og viktig i samfunnet • Jeg hjelper de som har det vondt • Barn og unge blir glad i meg, det oppstår bånd • Jeg får oppleve fantastiske øyeblikk av kontakt • Jeg får oppleve mestring og kontroll av svært krevende situasjoner • Intellektuelle og emosjonelle utfordringer, det er aldri kjedelig • Jeg får oppleve endring • Jeg blir et bedre menneske • Jeg blir enda gladere for det gode jeg selv har i livet og setter enda mer pris på mine barn Per Isdal - ATV

62 Vekst • «Traumatisk vekst» • Mening ut over oss selv gjør oss til bedre mennesker • Bedre mennesker har bedre liv Per Isdal - ATV

63 Men…. Vi må ta vare på oss selv og våre sjeler «Mot alt som er vondt, hjelper alt som er godt (for deg)» Per Isdal - ATV


Laste ned ppt "Per Isdal FO-Oslo 14.05. 2014 SMITTET AV VOLD «Hvem hjelper hjelperne?» Per Isdal - ATV."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google