Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Diakonikurs.com Bjørge Aass Velkommen til kurs Sorg og kriser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Diakonikurs.com Bjørge Aass Velkommen til kurs Sorg og kriser."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Velkommen til kurs Sorg og kriser

2 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Kveldens program  Sorg i Bibelen  Definisjon av sorg  Sorgfaser  Når reaksjonene uteblir  Hvordan hjelpe i sorgen?  Andre former for sorg  Litt om kriser

3 © Diakonikurs.com Bjørge Aass «Den sitter så dypt – og gjør så vondt»

4 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Sorg i Bibelen  Stikkord  Lidelse - Job 7.1 ff  smerte  gråt  tåre  bedrøvelse  fortvilelse  jammer  hjerte  sørge

5 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Sorg i Bibelen (2)  Sorg oppstår ved:  Død – Joh 11,19  Lidelse – Joh 16,29; 1 Pet 2,19  Fiendskap – 2 Sam 2,26  Uforstand – Ordsp 10,1  Synd er opphavet til det destruktive. Se eventuelt Salme 38  Det kommer en dag, det finnes et sted, hvor sorgen skal ta slutt:  Åpb 21,1-5a

6 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Definisjon av sorg  «Sorg er den følelsen en opplever ved tap»

7 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Sorgfaser (1)  Sjokkfasen. Tett opp til dødsdagen. Reaksjoner:  oppspilt  stivne til  rastløs  kjenne fysisk smerte  føle uvirkelighet  apatisk

8 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Sorgfaser (2)  Reaksjonsfasen. Her er samtalen som «verktøy» viktig. Denne fasen preges av:  følelsesmessig utladning  ensomhet  lengsel og leting  angst  skyldfølelse  søvnproblemer  aggresjon

9 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Sorgfaser (3)  Bearbeidingsfasen. Man ser framover igjen. Vurderer situasjonen og opplevelser i lys av det som har skjedd.  Nyorienteringsfasen. Man kan se at man har modnes, eller lært noe. Men man sitter ofte igjen med følelsen av at det var «dyrt kjøpt, men…»

10 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Oppgave  To og to.  Del egne erfaringer med hverandre i forhold til de fire fasene.

11 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Når reaksjonene uteblir  Noen gjør seg harde.  Noen inntar en fromhetsrolle.  Noen flykter i oppgaver.  Til «unormal sorg» regner man med fravær av sorg.  «Sjelesorgen må alltid ta sikte på å hjelpe den sørgende til ikke å være taper, eller sterk.» Gunnar Elstad

12 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Hvordan hjelpe i sorgen  Samtale om den døde  Praktiske oppgaver  Være tilstede, omtanke  Drøfte framtiden  Holde sammen som familie

13 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Andre former for sorg  Sorg/smerte:  Over det gode livet jeg ikke har lenger  Over det gode livet jeg ikke fikk/ aldri opplevde  Over det vonde livet jeg opplevde

14 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Andre former for sorg 2  Tap av en som betydde mye for meg. Når en du er glad i er borte. Dør eller forlater deg, ikke er glad i deg lenger eller skuffer deg.  Tap av en å være glad i, en å bety noe for. Gode venner eller kolleger.  Tap av noe som betydde mye for deg. Helse, legemsdeler, spenstig og sprek kropp, fin og glatt hud.  Tap av livsoppgaver, livsform og livsstil. Hus og hjem, god økonomi, barn du aldri fikk eller barn du mistet, personer som endret livsstil og ble «annerledes» for deg (for eksempel ved alkoholmisbruk), avvisning fra viktige personer i livet ditt, respekt for en person, selvrespekt.  Tap kan også oppleves ved den følelsesmessige døden som kommer når: Tålmodigheten er slutt, håpet om forandring er forbi, kjærligheten er brukt opp, troen er blitt borte, tilliten er blitt sveket, omsorgen opphører, glede og latter er forstummet, de gode ord sies ikke mer.

15 © Diakonikurs.com Bjørge AassKriser  Hva er en krise?

16 © Diakonikurs.com Bjørge Aass RAKSJONER PÅ TRAUMATISKE HENDELSER  Vi vil imidlertid først presisere at samme hendelse ikke nødvendigvis gir samme type reaksjon hos alle mennesker, men være avhengige av hva som har skjedd, og kontekstuelle og personlige forhold.  Reaksjoner etter traumatiske hendelser vil således variere som en følge av mange faktorer:

17 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Forhold ved den traumatiske hendelsen:  Graden av opplevd fare for å bli skadd eller av å være i livsfare  Intensiteten og varigheten av den traumatiske hendelsen  Sterke og langvarige traumatiske sanseinntrykk, f.eks. bli eksponert for mye blod, døde mennesker, sterk ubehagelig lukt, ubehagelig lyd, være innestengt eller holdt som gissel  Være vitne til at ens nærmeste dør eller kommer alvorlig til skade  Være vitne til at andre blir skadd eller dør  Være vitne til omfattende samfunnsødeleggelse som fører til tap av eiendeler, bosted, kaos og oppløsning

18 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Sider ved støtten en person/familie har tilgang på:  Sosiale ressurser som støtte fra familie, venner, etc.  Støtte i arbeidssituasjonen fra overordnede og kollegaer  Religiøs tilknytning og medlemskap i organisasjoner som medfører støtte

19 © Diakonikurs.com Bjørge Aass VÅR VIKTIGSTE OPPGAVE   Å være tilstede!

20 © Diakonikurs.com Bjørge Aass Det er lov å spørre!

21 © Diakonikurs.com Bjørge Aass


Laste ned ppt "© Diakonikurs.com Bjørge Aass Velkommen til kurs Sorg og kriser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google