Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vårmøte HSIL Langrenn Klubbhuset, 7/6-2011. Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vårmøte HSIL Langrenn Klubbhuset, 7/6-2011. Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vårmøte HSIL Langrenn Klubbhuset, 7/6-2011

2 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Årsregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

3 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Årsregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

4 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Årsregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

5 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Årsregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

6 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Årsregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

7 Endring av ”årshjulet” •Nåværende ordning –Regnskapet føres og rapporteres på kalenderår – halvårsregnskap leveres juni –Budsjett gjøres på sesong – juni til mai –Styrerepresentanter velges og innsettes basert på syklus for Vårmøter, som følger ”sesong-hjulet •Ny ordning – gjeldende fra og med vårmøtet 2011. –Regnskapet føres og rapporteres på kalenderår – halvårsregnskap leveres i juni –Budsjett vil fremover følge regnskapsåret –”Vårmøtet” legges til februar –Et eventuelt trenerskifte skjer ved sesongslutt 31/4

8 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Årsregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

9 Årsregnskap for 2010 •Årsresultat for avlagt regnskap i 2010 ble på minus 32 KNOK •Overforbruk skyldes i all hovedsak smøre boder samt trener lønninger •Kommenteres kun kort da vi operer med sesongbudsjett som vil bli godt i gjennom i større detalj.

10 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Årsregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

11 Sesongregnskap 2010/2011

12 Sesongregnskap 2010/2011Inntekter for Sesongen •Det har vært jobbet godt på inntektssiden for sesongen 2010/11 •110KNOK høyere inntekter enn budsjettert •Spesielt godt jobbet på sponsorsiden og dugnadssiden •Negativt kan vi merke oss at egenandeler er lavere enn budsjettert

13 Sesongregnskap 2010/2011Inntekter for Sesongen Forts. •Sponsorinntekter, her må det rettes en stor takk til alle bidragsytere Spesielt S-bygg ved Håkon Elvevoll og OBOS ved Åge Pettersen •Dugnader, her er det jobbet godt av mange kan nevne Mulitsport uka, Reverock, Smart Club, ski lodd, Idrettens dag, Liastua •Skifestivalen stort å krevende arrangement kommer tilbake til denne under kostnader •Gruppeavgift, Se på kostnader ved deltagelse ski renn •Egenandeler, Samlinger, renn, team kollen, diverse her var det en stor diskusjon i fjor. •Tilskudd er hodestøtte og tippemidler •Treningstøy utgangspunktet et null sum spill hvor kost er lik inntekt

14 Sesongregnskap 2010/2011Kostnader •På kostnadssiden har vi en sprekk på litt over 15% •Det er spesielt innkjøpssiden vi har opplevd en sprekk på, i tillegg til feilbudsjettering •På lønnsiden har vi også hatt en sprekk, skyldes husleie Hassler og at trener i år faktisk har tatt ut lønn. •Når det gjelder Reisekostnader, Samlinger og nasjonale stevner/mesterskap må disse sees under ett og disse er noe lavere enn budsjett, skyldes færre reisende enn planlagt

15 Sesongregnskap 2010/2011Kostnader Forts Hoved avvik •Det er spesielt innkjøpssiden vi har opplevd en sprekk på, i tillegg til feilbudsjettering •På lønnsiden har vi også hatt en sprekk, skyldes husleie Hassler og at trener i år faktisk har tatt ut lønn. •Smøreboder var uteglemt i budsjettet

16 Sesongregnskap 2010/2011Kostnader Forts •Det er kostbart å drive ski i Norge. Utøverne og støttepersonell har belastet regnskapet med 500KNOK i kost til reiser, samlinger og renn. •Det kan se ut som kostnader er som budsjettert Men •Antall reisende har vært lavere ergo har kostnad vært høyere •Samlede egenandeler er på snaue 70 KNOK, hvilket innebærer at klubben har bidratt med 85% dekning. •Kan legges til at det er kostnader som den enkelte dekker direkte

17 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Resultatregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

18 Budsjett 2011/2012

19 Budsjett 2011/2012 Lagt inn tall fra TO budsjett

20 Budsjett 2011/2012 Hva kan vi gjøre på inntektsiden •Sponsorinntekter kan ikke forvente like høye sponsor inntekter fremover, legger oss på linje med budsjett for forrige sesong. •Dugnader, vi har lagt opp til 5 dugnader for neste sesong, ønskes det flere, stort sett de samme som stiller hver gang, krav om at jr/sr dekker inn Reverock

21 Budsjett 2011/2012 Hva kan vi gjøre på kostnadssiden •Kostnadsnivået er tatt ned betraktelig •Økning på fremmed tjenester som i all hovedsak er regnskap •Regnskap øker også adm kostnader gjennom program vare, etc.

22 Budsjett 2011/2012 Hva kan vi gjøre forslag fra styre •Øke treningsavgift med 10% for alle rundet opp til nærmeste 50 lapp •Akonto egenandeler på forhånd •+

23 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Resultatregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

24 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Resultatregnskap 2010 –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt

25 Innstilling fra valgkomiteen til nytt styre i langrennsgruppa Valgkomiteen for 2011 har bestått av Øystein Strand, Kristian Fjellhaug og Sissel Vollan. Følgende styremedlemmer ble valgt for 2 år på vårmøtet i 2010, og har dermed et år igjen av sin periode. •StyremedlemErica BratliePerioden Juni 2010 – Februar 2012 •StyremedlemAndreas HildengPerioden Juni 2010 – Februar 2012 •StyremedlemOla HortenPerioden Juni 2010 – Februar 2012 •ØkonomiansvarligMari-Ann HauglandPerioden Juni 2010 – Februar 2012 • Valgkomiteens innstilling på ny styreleder: •Kåre Martin Granerud - velges for 1 år,Perioden Juni 2011 – Februar 2012 Valgkomiteens innstilling til ny sportlig leder: •Jan Erik Moe – velges for 2 år, Perioden June 2011 – 1/5 2013 Aktives representantVelges av de aktive for 1 år av gangen Innstilling på ny valgkomitè for 2012 •Kristian Fjellhaug (leder) •Sissel Vollan •Christiane Bjørnstad Berg • •Oslo 03.05.2010 •Valgkomiteen

26 Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer til underskriving av protokoll •Årsberetninger for sesongen 2010/2011Sportslig leder •Orientering om sesongopplegg 2011/2012Sportslig leder •Endring av ”årshjulet” for langrennsgruppa Styret •ØkonomiStyret –Sesongregnskap 2010/2011 –Budsjett 2011 •Innkomne forslag •Valg av representanter til styretLeder valgkomite •Eventuelt


Laste ned ppt "Vårmøte HSIL Langrenn Klubbhuset, 7/6-2011. Agenda •Åpning •Godkjenning av innkalling –Dagsorden –Valg av ordstyrer –Valg av referent –Valg av to personer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google