Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FK Mandalskameratene  Årsmøte 18.11-2002. Dagsorden 0.Velkommen 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent Valg av 2 referenter Valg av 2 representanter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FK Mandalskameratene  Årsmøte 18.11-2002. Dagsorden 0.Velkommen 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent Valg av 2 referenter Valg av 2 representanter."— Utskrift av presentasjonen:

1 FK Mandalskameratene  Årsmøte 18.11-2002

2 Dagsorden 0.Velkommen 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent Valg av 2 referenter Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen, Valg av 2 representanter til tellekorps 3. Godkjenning av dagsorden Godkjenning av stemmeberettige 4.Status og framtid; hovedstyrets leder 5.Behandling av klubbens årsmeldinger 6.Økonomisk status pr. 1. november 2002 7. Behandling av innkomne forslag 8. Fastsettelse av kontingent / treningsavgift 9.Behandling av klubbens budsjett 2003 10.Utmerkelser 11.Valg 12. Avslutning

3 Forretningsorden 1.Årsmøtet ledes av den valgte dirigent. Protokoll føres av valgte sekretær. 2.Dirigenten har rett til å gjøre fremlegg om forkortet taletid og fremlegg om strek med de inntegnede talere. 3. Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten. Fremleggene skal være undertegnet av forslagsstiller. Forslag kan ikke stilles etter at strek er satt. Fremlegg utover det som er på sakslisten kan ikke komme under debatt og avstemning uten at 2/3 av de stemmeberettige gir sin tilslutning. 4.Alle vedtak avgjøres med simpelt flertall. 5.I protokollen føres alle forslag og de vedtak som gjøres med antall stemmer pro og kontra.

4 4. Status og framtid

5 Status og framtid  For ett år siden  3 oppgaver  Holde oppe engasjementet  Samles om felles mål  Arbeid på alle plan viktig  Dilemmaer  1 divisjon / Økonomi  Elitesatsing / Breddesatsing  Dugnadsånd / Proffesjonalisering  Lokalt eierskap / Bedrift

6 Eggen-postulater  Du har lov til å være sint, men bare ett sekund på rad!  Det er viktig å gå ut på banen for å være best mulig sjøl, men enda viktigere er innstillinga om å gjøre medspillerne gode.  Bruk ego - energien til kollektivets beste.

7 Noen visdomsord om strategi ”Hvis du legger om kursen 15 grader i rom sjø, oppfattes det ikke dramatisk. Men hvis du har seilt den kursen over tid, kommer du til et helt annet sted enn du ellers ville gjort.” ”F or å kommunisere tydelig, må det å tenkes tydelig - på spørsmål av typen: Hva er det egentlig denne klubben driver med? Hva står vi for? Hvor står vi? Hvorfor engasjerer vi oss?”

8 Visjon  FK Mandalskameratene skal være en av Agders beste og mest attraktive klubber i topp- og breddefotball og en god ambassadør for fotballen i distriktet

9 Overordnede målsettinger  Etablere herre A-lag i 1. divisjon  Bli bedre på Agder i talentutvikling  Være best på breddefotball i distriktet  Utvikle et åpent, engasjerende og inkluderende miljø  Etablere en sikker økonomisk plattform

10 Utfordring SpissBredde Frivillighet Profesjonalitet

11 Kortversjon  MK - en klubb i Norsk Toppfotball  Sport  Topp  Bredde  Struktur  Administrativt  Økonomisk  Anlegg  Kultur  Miljø  Samarbeid

12 Ny organisasjonsplan Daglig Leder Markedssjef Sportslig utvalg seniorSportslig utvalg barn/ungdom ProsjektutvalgMarkedsutvalg KommunikasjonsutvalgØvrige utvalg KontrollutvalgValgkomite Hovedstyre 6 medlemmer Årsmøte

13 Utvalgenes arbeidsoppgaver Markeds- utvalg Alle sponsor- inntekter og -pleie Prosjekt- utvalg All øvrige inntektsbringende tiltak Komm.- utvalg Kommunikasjon eksternt og internt Sportslig utvalg senior All sportslig aktivitet for senior Sportslig utvalg barn/ungd. All sportslig aktivitet for barn/ungd.

14 Eggen-postulater  Du er ikke dyktig hvis du ikke kan bruke dyktigheten din til å gjøre andre dyktige!  Det spiller ingen rolle hvem som kommer med de gode ideene - bare de kommer!  Den viktigste forutsetninga for å oppnå framgang og suksess, er inderlig å unne andre suksess!

15 5.Behandling av klubbens årsmeldinger  Hovedstyret  Sportslig utvalg  Ungdomsutvalg  Prosjektutvalg  Markedsutvalg (herunder nettsidene)

16 6.Økonomisk status pr. 1. november 2001

17 7. Behandling av innkomne forslag 1.Styresammensetning 2.Kassekreditt

18 Forslag 1: Styresammensetning  Hovedstyret består etter dagens regler av 5 medlemmer. Arbeidsoppgavene er fordelt ved at hvert styremedlem har følgende oppgaver; Leder hovedstyre, Leder Ungdomsutvalg, Leder Prosjektutvalg, Leder Markedsutvalg samt Leder Sportslig utvalg.  Styret anbefaler en økt satsing på ekstern og intern kommunikasjon og foreslår som en prøveordning på ett år, å utvide styret med ett medlem som også får utvalgsansvar; Leder for Kommunikasjonsutvalg  Styrets forslag  Styret utvides med ett styremedlem som skal ha spesielt ansvar for klubbens kommunikasjonsprofil.  Dette gjøres som en prøveordning klubbåret 2003  Ordningen evalueres av styret og vurderes på nytt neste ordinære årsmøte  I ovennevnte periode har styrets leder dobbeltstemme, ved stemmelikhet i styret  Styret får fullmakt til å gjennomgå og tilpasse klubbens organisasjonsplan ift. ovennevnte og klubbens vedtekter

19 Forslag 2: Kassekreditt  Klubben har p.t. ingen lån verken knyttet til investeringer eller drift  Gjennom året svinger likviditeten, og det kan derfor oppstå behov for ekstern likviditet  Styret anbefaler at det gis fullmakt til styret å oppta likviditetslån, om nødvendig med pant i klubbhus e.l.  Styrets forslag  Styret gis fullmakt til å oppta likviditetslån på inntil stort kr. 600.000,-  Styret gis fullmakt til om nødvendig å stille sikkerhet i verdier klubben har opparbeidet

20 8. Fastsettelse av kontingent / treningsavgift

21 9.Behandling av klubbens budsjett 2003  Regnskapet følger kalenderåret, og avlegges følgelig ikke før etter årsskiftet (ekstraordinært årsmøte februar 2003).  Budsjett for året 2003 bør etter nåværende styrets mening være det nyvalgte styret ansvar.  Nåværende styre har derfor ikke laget budsjettforslag for sesongen 2003, men anbefaler det nye styret å legge fram budsjett for 2003-sesongen til orientering for ekstraordinært årsmøte februar 2003.  Ovennevnte praksis var gjeldende for inneværende styreperiode, og har etter nåværende styrets mening fungert tilfredsstillende.

22 10.Utmerkelser

23 11.Valg  Verv på valg  Styreleder 1 år  Styremedlem (leder sportslig utvalg senior) 2 år  Styremedlem (leder markedsutvalg) 2 år  Styremedlem (leder prosjektutvalg) 1 år  Revisor  Arkivar  Leder kontrollkomite  Valgkomite  Verv som ikke er på valg  Styremedlem (leder sportslig utvalg barn/ungd.)  Styremedlem (leder kommunikasjonsutvalg)

24 Valgkomiteens Kandidater På valg: Styreleder:Robert Helland Olsen Styremedlem (Markedsutvalg):Geir Johnsen Styremedlem (Prosjektutvalg):Erik Johansen Styremedlem (Sport- senior):Øyvind Skoie Ikke på valg: Styremedlem (Sport- b/ungd):Sigrunn Strand Berge Styremedlem (Kommunikasjon):Rune Lohne

25 Prosjektutvalget  Leder  Erik Johansen  Medlemmer  Svein Andersen  Per Ivar Jahnsen  Torstein Wremer

26 Markedutvalg  Leder  Geir Johnsen  Medlemmer  Tor Geir Kvinen  Ole Terje Thorstensen  Per Kristian Wathne

27 Sportslig utvalg - Senior  Leder  Øyvind Skoie  Medlemmer  Rune Kile  Albert Gabrielsen  Rune Lohne  (Brede Pedersen)

28 Sportslig utvalg - barn/ungdom  Leder  Sigrun Strand Berge  Medlemmer  Even Sagebakken  Einar Medby  Normann Kastrud  Marius Austrud  Lillian Skjørten  Bosse Wiberg  Monika Olsen

29 Kommuniksajonsutvalg  Leder  Rune Lohne  Medlemmer  Sverre Johnsen  Arne Tobiassen

30 Organisasjonskart Sverre Johnsen Arne Tobiassen Rune Kile Albert Gabrielsen Rune Lohne (Brede Pedersen) Tor Geir Kvinen Ole Terje Torstensen Per Kristian Wathne Per Ivar Jansen Svein Andersen Trostein Wremer Even Sagebakken Einar Medby Normann Kastrud Marius Austrud Lillian Skjørten Boss Wiberg Monika Olsen Valgkommite Sportslig utvalg Øyvind Skoie Markeds utvalg Geir Johnsen Kommunikasjon Rune Lohne Ungdomsutvalg Sigrun Strand Berge Prosjekt utvalg Erik Johansen Styrets leder Robert Helland Olsen

31 Øvrige valg  Revisor  Æresmedlemskomite  Arkivar  Leder kontrollkomite  Valgkomite

32 12. Avslutning  Valgkomite  Takk til utgående styremedlemmer  Takk til alle  Ansatte  Styre- og Utvalgsmedlemmer  Trenere / Spillere  Supportere / Medlemmer  Dugnadskorps  Sponsorer  Media  Mandal kommune  Velkommen til nye med verv

33  Lykke til med sesongen 2003 !


Laste ned ppt "FK Mandalskameratene  Årsmøte 18.11-2002. Dagsorden 0.Velkommen 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av dirigent Valg av 2 referenter Valg av 2 representanter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google