Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Årsmøte i EL & IT Klubben Fabricom

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Årsmøte i EL & IT Klubben Fabricom"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Årsmøte i EL & IT Klubben Fabricom
2007

2 Agenda. Åpning av Årsmøte.
Konstituering, valg av ordstyrer og referent. Valg 1 (Siste dags valg) Årsberetning. Regnskap. Innkomne saker. Generell info. Fra Rogaland Elektromontørforening v/ John Helge Kallevik. Valg 2

3 Valg av ordstyrer og referent.
Konstituering. Valg av ordstyrer og referent.

4 Årsberetning for 2007. Jeg beklager at jeg ikke kan møte ved dette årsmøte sammen med dere, men jeg har en familie jeg må besøke ved jevne mellomrom i Thailand. Jeg er overbevist at dette går bra uten min tilstedeværelse. Så til det vi er kommet for: ÅRSBERETTNINGEN FOR 2007. 2007 har vært ett godt år for Fabricom. Anleggene på Gullfaks A og C klarte vi til de oppsatte tidspunkt. Melkøya var jo også ett prosjekt som vi

5 husker, og som samtlige fort ønsker å glemme
husker, og som samtlige fort ønsker å glemme. Vi har også hatt store jobber på Ekofisk (GEM og C-tour), og som fortsetter inn i I skrivende stund er vi i ferd med å avslutte Ekofisk C-tour. Klubben har i 2007 hatt 5 forhandlingsmøter med bedriften, og vi har hatt klubbstyremøter i forbindelse med disse. Vi har laget en anleggsavtale for Tjeldbergodden, som etter klubbens syn var god (offshorelønn). Medlemsmøter, Gullfaks C vi hadde ca 10 møter. Det ble diskusjoner om medlemsmøtene pga overtidsarbeid som var i den perioden. Klubben mener at når vi skal ha medlemsmøter, så bør alle møte opp. På C tour og Gem 2 prosjektene har vi hatt ca 3 møter + 2 fellesmøter med EL&IT og fellesforbundets medlemmer.

6 I november 2007, hadde styret i klubben en samarbeidskonferanse med klubbstyret i fellesforbundet ved bedriften. Dette var meget positivt, og vi prøver å gjennomføre dette minimum en gang i året. Klubbstyret mener at medlemmene får mye igjen ved att de to klubbstyrene har ett tett samarbeid, og møter i forhandlinger med bedriften med samme agenda.

7 Permitteringer. Ingen permitteringer på elektro i 2007.

8 Medlemsutvikling. Pr , er vi 82 medlemmer i klubben. Vi har stadig tilsig, men fortsatt har vi ikke 100% oppslutning. Klubben håper at også medlemmene er med på og reklamere for klubben til nyansatte. Vi kan ikke godta gratis passasjerer som står utenfor foreningen. Målet må alltid være 100%.

9 Aktivitet. Det har i årsmøteperioden vært følgene aktivitet:
Ordinere klubbstyremøter : Ordinere forhandlingsmøter med bedriften: 5 Medlemsmøter på Gullfaks C : Medlemsmøter på Ekofisk Klubben har i årsmøteperioden hatt nok av saker til forhandlinger med bedriften. Div. ting fra medlemmer frontet mot bedrift. Lokale lønnsforhandlinger og tvistesaker har tatt mye tid og resurser. Klubbformannen har hatt mye møteaktiviter ifm. Utvalg og konferanser. Klubbformann har hver mandag telefonmøte med bedriften. Bedriften har i perioder benyttet seg av mye innleie av montører pga. stor aktivitet. Klubben ser helst at Bedriften ansetter personell isteden for innleie.

10 Prosjekter. Gullfaks A gjorde vi ferdig separatorprosjektet i 2007.
Gullfaks C gjorde vi ferdig Tordisprosjektet i 2007. Vi hadde noen fra elektro og instrument på Tjeldbergodden i en kort og hektisk periode. På Ekkofisk forsatte GEM-prosjektet med litt opp og ned i bemanningen. På Ekkofisk har vi også C-tour, som i skrivende stund er i ferd med å avslutte.

11 Lønnsoppgjøret 2007. Mellomoppgjøret i år gav oss ett kronetillegg på 5,97 kr. på grunnlønn. 3 E lønn økte pga. dette fra 26,02 – 27,11. Bedriften har ikke vært villig til å gi oss noe ved de lokale forhandlinger i år. Vi fikk på tross av dette øket kronetillegget for bevegelig helligdag opp til kr: 228.

12 Rogaland Elektromontørforening.
Fabricom AS er engasjert i Rogaland montørforening, leder sitter i oljeutvalget + studieutvalget styremedlemmet sitter i HMS utvalget. Sekretær har vært på oljekonferanse i Haugesund. Klubbformann har vært med på møter i oljeutvalget, studieutvalget, styremøter i fagforeningen,HMS konferanse i EL & IT regi. Møter i Tractebell og Suez. Helth and saftymøter i Tractebell, EWC møter i Tractabell og Suez og informasjonsmøter i Suez vedr. sammenslåingen med Gas de France.

13 REGNSKAP 2007. VED ODD HELGE HAMRE Kasserer i EL & IT Klubben

14 Høyrentekonto.

15

16 Brukskonto.

17

18 Klubbkasse

19

20 Revisjonsberetning

21 Revisjonsberetningen for 2007.

22 Innkomne saker. Ingen innkomne saker.

23 Rogaland Elektromontør forening v/John Helge Kallevik

24 Valg.


Laste ned ppt "Velkommen til Årsmøte i EL & IT Klubben Fabricom"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google