Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Jeg og samfunnet. Samfunn: ei gruppe individer som lever sammen. Norm: regel som sier noe om hva som er forventet normal atferd. Stikkord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Jeg og samfunnet. Samfunn: ei gruppe individer som lever sammen. Norm: regel som sier noe om hva som er forventet normal atferd. Stikkord."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Jeg og samfunnet

2 Samfunn: ei gruppe individer som lever sammen. Norm: regel som sier noe om hva som er forventet normal atferd. Stikkord

3 Formelle normer: skrevne, i form av et regelverk eller en lov. Uformelle normer: allment aksepterte regler for skikk og bruk.

4 Normsendere: de som er med på å påvirke oss i sosialiseringsprosessen. Sanksjon: positiv eller negativ reaksjon eller tilbakemelding. Stikkord

5 Rolle: summen av forventningene som er knyttet til deg i en situasjon. Rollekonflikt: når alle forventer noe ulikt av deg, fordi du har ulike roller i forhold til dem. Stikkord

6 Medfødt identitet: utseende, evner og personlighetstrekk. Kulturelt skapt identitet: formet av kultur og miljø. Identitet

7 Sosialisering er en prosess der vi tilegner oss de normene og rollene som gjelder i samfunnet. Primærsosialisering: sosialisering i den private sfæren. Sekundærsosialisering: sosialisering i det offentlige rom. Sosialisering

8 Bestemte oppfatninger om hva som er mannlig og hva som er kvinnelig. Det er sterke normer knyttet til kjønnsrollene, og vi blir sosialiserte til å oppføre oss som jenter eller gutter, kvinner eller menn.. Kjønnsroller og kjønnsidentitet

9 Kjønnsroller varierer mellom kulturer, og de endrer seg over tid.. Kjønnsroller og kjønnsidentitet


Laste ned ppt "1 Jeg og samfunnet. Samfunn: ei gruppe individer som lever sammen. Norm: regel som sier noe om hva som er forventet normal atferd. Stikkord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google