Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Jeg og samfunnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Jeg og samfunnet."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Jeg og samfunnet

2 Stikkord Samfunn: ei gruppe individer som lever sammen. Norm: regel som sier noe om hva som er forventet normal atferd.

3 Stikkord Formelle normer: skrevne, i form av et regelverk eller en lov. Uformelle normer: allment aksepterte regler for skikk og bruk.

4 Stikkord Normsendere: de som er med på å påvirke oss i sosialiseringsprosessen. Sanksjon: positiv eller negativ reaksjon eller tilbakemelding.

5 Stikkord Rolle: summen av forventningene som er knyttet til deg i en situasjon. Rollekonflikt: når alle forventer noe ulikt av deg, fordi du har ulike roller i forhold til dem.

6 Identitet Medfødt identitet: utseende, evner og personlighetstrekk. Kulturelt skapt identitet: formet av kultur og miljø.

7 Sosialisering Sosialisering er en prosess der vi tilegner oss de normene og rollene som gjelder i samfunnet. Primærsosialisering: sosialisering i den private sfæren. Sekundærsosialisering: sosialisering i det offentlige rom.

8 Kjønnsroller og kjønnsidentitet
Bestemte oppfatninger om hva som er mannlig og hva som er kvinnelig. Det er sterke normer knyttet til kjønnsrollene, og vi blir sosialiserte til å oppføre oss som jenter eller gutter, kvinner eller menn. .

9 Kjønnsroller og kjønnsidentitet
Kjønnsroller varierer mellom kulturer, og de endrer seg over tid. .


Laste ned ppt "1 Jeg og samfunnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google