Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Trosopplæring for alle uansett funksjonsnivå

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Trosopplæring for alle uansett funksjonsnivå"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Trosopplæring for alle uansett funksjonsnivå
Torun Pedersen Undervisningsrådgiver Agder og Telemark bispedømme

3 Menneskeverdet hviler
ikke på hva vi har gjort og ikke gjort ikke på hva vi kan og ikke kan Men på Guds betingelsesløse kjærlighet til hvert enkelt menneske Skapt i Guds bilde……. Ikke nødvendigvis inneha spesielle egenskaper, men et hvert menneske avspeiler en flik av Guds ansikt Det å være menneske – er å være skapt i Guds bilde ….Men det som går for å være uforstandig i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Det som regnes som svakt i verden, utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som står lavt i verden, det som blir foraktet, det som ingenting er, det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som er noe,…. 1 Kor 1:27-28 La oss starte med menneskeverdet. La oss minne hverandre om hvor menneskeverdet er forankret. Det er ikke forankret i * hva vi har gjort og ikke gjort ikke på hva vi kan og ikke kan Men det er forankret i Guds betingelsesløse kjærlighet til den enkelte. Vi er alle skapt i Guds bilde Hva betyr det? Det betyr ikke først og fremst at vi innehar spesielle egenskaper, men la meg si det slik: et hvert menneske avspeiler en flik av Guds ansikt. Det å være menneske er å være skapt i Guds bilde La oss lese fra 1.Korinterbrev og minne hverandre om at Gud ofte velger ut det som vi som mennesker ser på som det svakeste ledd…..

4 Trosopplæringsreformen
MÅL Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring Som fremmer kristen tro Gir kjennskap til den treenige Gud Gir hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte I alderen 0-18 år Uansett funksjonsnivå Så har vi fått en stor trosopplærings reform i kirka vår en reform som nå prøves ut i mange menigheter ut over hele landet og målet er klart: Vi skal utvikle en systematisk trosopplæring Som fremmer kristen tro Gir kjennskap til den treenige Gud Gir hjelp til livstolkning og livsmestring for alle døpte I alderen 0-18 år Dette skal vi gjøre : Uansett funksjonsnivå Dette er en utfordring som er kjempeviktig for oss! Det er en utfordring som vi som menighet er nødt til å ta på alvor…. Dette er en utfordring for oss alle uansett trosopplæringsmidler eller ikke.

5 I møte med barn- og unge med særskilte behov
To påstander: Dette vil kreve noe ekstra av oss i menigheten! Dette vil gi oss ekstra ressurser! I møte med barn og unge med særskilte behov vil jeg gjerne komme med to påstander: Dette vil kreve noe ekstra av oss – ja, jeg tror det er sant. Det vil kreve noe ekstra – kanskje må det settes inn både menneskelige og økonomiske ressurser Men jeg har en påstand til: Dette vil gi oss ekstra ressurser…………….. Om du glemmer alt jeg sier, håper jeg at dette er noe du vil sitte igjen med: Vi har ekstra ressurser som vi ofte ikke ser og heller ikke tar i bruk……….

6 Hvem er de med særskilte behov?
Cerebral parese…….. De læringssvake…… De som ingen diagnose har. . Downs syndrom Hørsels-hemmede AUTISTER! Døve og svaksynte Hvem er så disse med særskilte behov? Det er en stor gruppe, noen mer synlige enn andre. Noen med fysiske og andre med psykiske hemninger. Dette er ikke en ensartet gruppe, der vi kan skreddersy et trosopplæringsprogram som kan passe for alle. Mangfoldet er uendelig. Det er nettopp noe av utfordringen!! Rullestolbruker…

7 Individuell tilrettelegging
Har vi økonomi? Har vi menneskelige ressurser? Har vi tid? Eller…….. Har vi vilje? Har vi tro? Har vi håp? Har vi kjærlighet? Størst av alt er barnet Størst av alt er kjærligheten Har vi økonomi? Har vi menneskelige ressurser som er nødvendige Har vi tid til dette? Men kanskje er det viktigere å spørre om vi har vilje……. Dette vil kreve noe av oss!!!! Har vi tro Har vi håp Har vi kjærlighet Det viktigste spørsmålet blir: har vi kjærlighet……. Overskriften over hele trosopplæringsreformen er: Størst av alt er barnet Størst av alt er kjærligheten Jeg tror det aller viktigste er kjærlighet til barna – en kjærlighet som ikke bare innholder følelser men handling

8 Retten til et åndelig liv
Inger Lise, konfirmert i voksen alder Rett til å være et helt menneske – rett til et åndelig liv Den åndelige dimensjonen hører med til de grunnleggende behov hos alle mennesker! Alle mennesker har en troshistorie Inger Lise – min barndomsvenninne med Downs syndrom ble ikke konfirmert som 15 åring, men ble konfirmert i voksen alder. Det er sårt å tenke på. Dette har heldigvis forandret seg. Rett til å være et helt menneske – rett til et åndelig liv Den åndelige dimensjonen hører med til de grunnleggende behov hos alle mennesker! Dette er slått fast i den allmenne tenkningen rundt menneskerettigheter og er tatt med i Folkeretten Alle mennesker har en troshistorie og de har rett til å bli møtt og tatt på alvor også med sitt trosliv.

9 Økonomi Sørge for at kirkevergebudsjettet inneholder en fast post for tilrettelegging av konfirmanter med særlige behov § 9.6b - Lovsamling for DNK. Fellesrådet har et tydelig ansvar for å legge til rette for konfirmantundervisning for unge med særlige behov Arbeide for at trosopplæring fra 0-18 får de samme vilkårene.

10 En ny og annerledes frivillighet?
Støttekontakter/assistenter - noen avgrensede timer i måneden Pensjonister Som har tid til å være nær Ungdommer Som ønsker en annerledes tjeneste Familier Som ønsker å inkludere et nytt familiemedlem noen timer i måneden og som sammen ønsker å gjøre noe for å dele troen. Vi er ikke på utkikk etter eksperter, men etter medmennesker Jeg tror vi vil trenge en ny og litt annerledes frivillighet Støttekontakter/assistenter - noen avgrensede timer i måneden Pensjonister Som har tid til å være nær Ungdommer Som ønsker en annerledes tjeneste Familier Som ønsker å inkludere et nytt familiemedlem noen timer i måneden og som sammen ønsker å gjøre noe for å dele troen. Kanskje lære bort noen kristne sanger, aftenbønn eller gå sammen på en samling i menigheten. Vi er ikke på utkikk etter eksperter, men etter medmennesker

11 Mangfoldet beriker fellesskapet
Fargerike fellesskap Jesu Kristi legeme - Mangfoldet er tegnet på et ekte menighetsfellesskap. Men vi er ikke i himmelen enda……… Mangfoldet beriker fellesskapet og er tegnet på et ekte menighetsfellesskap. Derfor trenger en hver menighet alle slags mennesker. De fargerike fellesskapene - der alle blir synlige Jesu Kristi legeme – det vakreste bilde på en menighet. Der vi alle er viktige og har en plass og en funksjon Men vi er ikke i himmelen enda………

12 Normale barn med glede, sinne, aggresjon, avvisning, noen med små sosiale ferdigheter - andre med store sosiale ferdigheter……. La oss ikke gjøre dem til glansbilder Tålmodighet Mindre effektivitet Små skritt er kanskje store skritt for noen Normale barn med glede, sinne, aggresjon, avvisning, noen med små sosiale ferdigheter ……. Osv……… La oss ikke gjøre dem til glansbilder Dette krever ofte stor Tålmodighet Vi opplever mindre effektivitet - eller handler det om å måle effektiviteten på en annen måte? Små skritt er kanskje store skritt for noen. Fokusere på det som er viktig…….

13 Hva er det viktigste vi kan gi til alle dåpsbarn og til dem som har særskilte behov?
Trygghet ”Jeg kjenner mine og mine kjenner meg” Tilhørighet ”Jeg har kalt deg med navn – du er min” Tillit ”Kronet med ære og herlighet” ”Jeg kaller dere venner” ”Jeg har utvalgt dere” Trivsel/glede ”Gled dere i Herren - igjen vil jeg si gled dere” 4 T`er – 4 verdier som er avgjørende for trosmiljøet …………..slik at troen kan vokse…………….. Fire t`er som er viktig for meg å formidle til en ny generasjon. Men det aller viktigste er kanskje håpet……. Vekstmiljø - trosmiljø

14 Håp Håpet om Guds rike. Et håp inn i den hverdagen jeg lever i
- Og et evighetshåp - også for det evige livet!

15 Kjære Gud, gi oss visdom slik at vi når inn til dem!
Selges ikke fem spurver for et par skilling? Og ikke én av dem er glemt hos Gud. Dere er mer verd enn mange spurver. Luk 12,6 Vi vet at noen utfordringer blir store. Jeg lette på nettet etter bilder - fant jeg dette maleriet som heter ”Autist” Men Guds kjærlighet når inn til alle sine skapninger. Han er ikke langt borte fra en eneste en av oss. Autist

16 Et lite dåpsbarn med Downs syndrom
Jeg synes det er et vakkert bilde - samtidig er det et bilde som utfordrer meg……. Jeg er ikke i tvil om at dette barnet er elsket og vil bli tatt vare på. Det fremgår av relasjonen mellom mor og barn, men det vil også kreve noe ekstra av foreldrene som står rundt….. og jeg ønsker så inderlig at vi som kirke kunne bidra inn i denne situasjonen og gi dette barnet en god trosopplæring: Slik at familien virkelig fikk merke en kirke som står sammen med dem - i å gi barnet de beste verdier.

17

18 Spørsmål til samtale Hvor møtes trosopplæring og diakoni?
Vurder konkrete muligheter som dere vil satse på fremover? Det kan være noe nytt eller noe dere vil utvikle videre…….

19


Laste ned ppt "Trosopplæring for alle uansett funksjonsnivå"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google