Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 1, oppgave b) Sett inn riktig form av substantivene. Diskuter gjerne hva disse ordene betyr: - å kaste loss - å seile - uvær (n) - kuling (m)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 1, oppgave b) Sett inn riktig form av substantivene. Diskuter gjerne hva disse ordene betyr: - å kaste loss - å seile - uvær (n) - kuling (m)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 1, oppgave b) Sett inn riktig form av substantivene. Diskuter gjerne hva disse ordene betyr: - å kaste loss - å seile - uvær (n) - kuling (m) - stråle (m) - skarp (adj.) - å takle - mestring (m)

2 1. Hvem passer denne (bok) ___ for? 2. Du kommuniserer fritt om mange (tema) ___. 3. Du gjør noen eller mange grammatiske (feil) ___. 4. Du ønsker å ta et skritt videre med det norske (språk) ___. 5. Du ønsker å forstå og bruke hverdagslige (uttrykk) ___. 6. Trollmor vil komme med en del (tanke) ___ i denne(bok) ___. 1. boka/boken 2. tema/temaer 3. feil 4. språket 5. uttrykk 6. tanker 6. boka/boken

3 7. Hun elsker (land) ___ sitt. 8. (skip) ___ og (båt) ___ kaster loss når de har ligget ved ei (havn) ___ og skal ut og seile. 9. Ute på (hav) ___ med åpne (seil) ___ må du møte det som kommer i din (vei) ___. 10. Det kan komme (uvær) ___ i form av (kuling) ___ og (storm) ___. 11. Etter (regn) ___ kommer alltid (sol) ___. 7. landet 8. Skip – båter 8. havn 9. havet 9. seil 9. vei 10. uvær 10. kuling 10. storm 11. regnet 11. sola/solen

4 12. Blir det (sol) ___ i morgen? 13. Nå er jeg lei av alt (regn) ___! 14. Strålene fra (sol) ___ er ganske skarpe i dag. 15. (regn) ___, (regn) ___ og atter (regn) ___! 16. Når barn lærer (språk) ___, lærer de det på en intuitiv (måte) ___. 17. De fleste voksne lærer nye (språk) ___ gjennom grundig (undersøkelse) ___ av (språk) ___. 12. sol 13. regnet 14. sola/solen 15. Regn – regn – regn 16. språk 16. måte 17. språk 17. undersøkelse 17. språket

5 18. Etter (tolvårsalder) ___ skjer det noe med barnet. 19. Fra denne (alder) ___ av er det vanskelig å lære helt korrekt (uttale) ___. 20. Ved hvilken (alder) ___ begynner barna på skolen? 21. De har mistet noe av sin barnlige (spontanitet) ___. 22. Hvor lang (tid) ___ må man studere for å klare diverse (eksamen) ___? 18. (tid) ___ flyr, ikke sant? 19. Har du (tid) ___ til å komme i morgen? 18. tolvårsalderen 19. alderen 19. uttale 20. alder 21. spontanitet 22. tid 22. eksamener 23. Tiden 24. tid

6 25. Hvis du har lært andre (språk) ___ før, blir det lettere å lære nye (språk) ___. 26. Hvor godt kan du (grammatikk) ___ i ditt eget (morsmål) ___? 27. Opplever du at du får positive (tilbakemelding) ___, jevnlig (støtte) ___ og god (respons) ___? 28. Helt fra man blir født, videre i (oppvekst) ___ og i voksen (alder) ___, prøver man å finne kulturelle (nøkkel) ___. 29. Man finner (nøkkel) ___ for å kunne takle (liv) ___ og (tilværelse) ___. 25. språk 26. grammatikken 26. morsmål 27. tilbakemeldinger 27. støtte 27. respons 28. oppveksten 28. alder 28. nøkler 29. nøkler 29. livet 29. tilværelsen

7 30. Det er disse (nøkkel) ___ som gir følelsen av (mestring) ___ og (tilhørighet) ___, for man kjenner (nøkkelsystem) ___ i (land) ___. 31. Når man skal flytte til et annet (land) ___, reiser man med alle disse gamle (nøkkel) ___ i (bagasje) ___. 32. I det nye (liv) ___ i Norge må man begynne å finne nye (nøkkel) ___, og det må mange gjøre i voksen (alder) ___. 30. nøklene 30. mestring 30. tilhørighet 30. nøkkel- systemet 30. landet 31. land 31. nøklene 31. bagasjen 32. livet 32. nøkler 32. alder


Laste ned ppt "Kapittel 1, oppgave b) Sett inn riktig form av substantivene. Diskuter gjerne hva disse ordene betyr: - å kaste loss - å seile - uvær (n) - kuling (m)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google