Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

På nett med barna?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "På nett med barna?."— Utskrift av presentasjonen:

1 På nett med barna?

2 Nettrelaterte overgrep Hvem kan hjelpe?
Plan for kvelden Om Redd Barna Barns nettbruk Mobbing på nett Hvem er jeg på nettet? Nettrelaterte overgrep Hvem kan hjelpe?

3 Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon
Barnekonvensjonen Arbeider for barn i hele verden Redd Barna arbeid for å fremme trygg nettbruk er forankret i vårt arbeid for å beskytte barn mot vold og seksuelle overgrep Redd Barna er en verdensomspennende organisasjon som kjemper for å virkeliggjøre barns rettigheter. FNs konvensjon om barnets rettigheter er utgangspunkt for alt vårt arbeid – både her i Norge og i Redd Barnas programland ute. Barns trygghet på Internett og mobiltelefon er et viktig arbeidsområde for Redd Barna. Foredraget bygger på gruppesamtaler og intervjuer med barn og unge. Redd Barna er en del av en Redd Barna-allianse, som også jobber med trygghet på Internett. I tillegg bruker jeg eksisterende forskning og andre undersøkelser om temaet. har intervjuet barn mellom 8 og 18 år. Denne informasjonen gir Redd Barna ny og viktig kunnskap om barnas bruk av Internett og foreldres holdninger til om barns mediebruk.

4 FNs barnekonvensjon: Barn har rett til…
… å si sin mening og bli hørt (artikkel 12) … å få og gi informasjon (artikkel 13) … privatliv (artikkel 16) … massemedia – tilgang til informasjon & beskyttelse mot skadelig informasjon (artikkel 17) … beskyttelse mot misbruk (artikkel 19) … lek og fritid (artikkel 31) Litt om Redd Barna og barnekonvensjonen Redd Barna er verdens største barnerettighetsorganisasjon. Vi arbeider i over 120 land – også i Norge. Grunnlaget for alt vårt arbeid er FNs barnekonvensjon, som er barnas egne menneskerettigheter. Rettighetsartiklene i barnekonvensjonen deles ofte inn tre deler / tema: Rett til beskyttelse (vold og overgrep, omsorgssvikt, krig og konflikt, farlig arbeid og utnytting) Rett til leve og utvikle seg (utdanning, helse, lek og fritid) Rett til deltakelse (å delta og si sin mening, og at barns mening blir tatt på alvor) Redd Barna og barns nettbruk Barns nettbruk berører flere av rettighetene barn har; internett er en viktig arena for barns deltakelse; som nevnt, her kan de skape, dele og få tilgang til informasjon, uttrykke sine meninger og finne fellesskap. Det er også en fantastisk kilde for læring og lek. Samtidig er internett også en arena hvor (noen) barn er i faresonen for å bli utnyttet, og derfor arbeider Redd Barna for barns rett til beskyttelse mot seksuelle overgrep – også på nettet. Dette arbeidet skjer på flere måter; vi arbeider for at hjelpeapparatet, og spesielt barnevernet, skal få økt kompetanse om nettrelaterte overgrep fordi forskning viser at barn i barnevernets omsorg/i kontakt med barnevernet er særlig utsatte og sårbare for nettrelaterte overgrep. Vi har også arrangert moderatorkonferanse med Kripos for å ansvarliggjøre nettsamfunn. Det er stor forskjell på om nettsamfunnene faktisk tar ansvar. Den røde knappen: Denne tipslinjen bygger på en tipslinje som Redd Barna opprettet allerede i 1996, men som ble overført til politiet i 2004. En annen del av arbeidet er forebygging, blant annet ved hjelp av foredrag som dette for barn og foreldre om trygg nettbruk. Samtidig som myndighetene/hjelpeapparatet er forpliktet til å ta et ansvar, er det selvsagt minst like viktig (eller enda viktigere) at de voksne som er nærmest barna – foreldre, familie, lærere – tar sitt ansvar for at barn skal ferdes på nettet på en trygg måte.

5 Hva gjør barna på nettet? Hva kan være positivt med barns nettbruk?
Diskusjon: Hva gjør barna på nettet? Hva kan være positivt med barns nettbruk? Understrek alt det positive her – læring, vennskap, spill med mer Tror dere at dere vet hva barna deres driver med på nett? Undersøkelser sier at foreldre tror og barna vet de ikke vet.

6 Spill: Husk å les bakpå og gjør dere opp en mening
Instagram: Snapchat KiK: gratis meldinger Ask. Fm: kan styre slik at du kjenner de som er der. App. Andrioig og apple. Alderskillene med symbolene – studer disse nærmere for de sier mye og det er ikke kun vold man ønsker styre unna.

7 Internett – en viktig del av barn og unges hverdag
Barn starter tidligere med å bruke internett Internett benyttes til underholdning, kommunikasjon med andre og til innhenting av informasjon Barn bruker medier først og fremst alene, og ofte flere samtidig Barn lærer mest om internett av seg selv – og hverandre Barn som er erfarne nettbrukere mestrer risikosituasjoner bedre Først og fremst positive opplevelser! Internett er en helt naturlig del av barns hverdagsliv. Nye tall fra Trygg bruk prosjektet i Medietilsynet viser at så mange som 98 prosent av norske barn mellom 8 og 18 år har tilgang til Internett hjemme. Siste tall fra det europeiske forskningsprosjektet EUkidsonline viser at 99 % av norske barn har internett hjemme. De fleste begynner i dag før skolealder. Nettet brukes i størst grad hjemme på eget rom, og deretter på skolen eller hjemme hos venner. Så mange som 98 prosent bruker pc til lekser, spill, surfing, e-post eller chatting. Barna bruker altså nettet som oppslagsverk, til å kommunisere med hverandre og til å ha det gøy. Barn og unge bruker mye tid på spill og andre underholdningstilbud på nettet. Få barn bruker nettet sammen med foreldre (selv om flere foreldre mener de bruker nettet med barna!), og barn lærer først og fremst om nettbruk av seg selv. Viktig å huske at risikosituasjon ikke nødvendigvis er skadelig! Barn som bruker internett mye kan havne i risikosituasjoner – det vil si bli utsatt for sjikane, møte ubehagelig materiale eller pågående personer - men erfarne barn har gjerne de nødvendige ferdighetene til å navigere i disse situasjonene.

8 Digital mobbing – noe annet enn «vanlig» mobbing?

9 Hva er digital mobbing? Enhver bruk av digitalt media for å mobbe noen
Skjer via nye verktøy, 24/7 Stort rom for feiltolkning Hardtslående kombinasjoner Anonymitet Nettet fanger Skjult dokumentasjon Ikke virkelig?

10 Eksempler ask.fm Minecraft og Mowiestar Planet
Amanda Todd: I have nobody I need someone Ask.fm er en tjeneste der man kan spørre anonyme spørsmål til de som har lastet ned appen. Blir brukt til mobbing, og foreldre til to ungdommer som tok livet av seg i England klandrer denne tjenesten for dette. GoSupermodel: eksempel på et spill der man chatter med andre i spillet. En jente ble utsatt for drapstrusler via dette spillet, men sa ikke ifra til moren før etter tre mnd. De gikk til politiet, og politiet sporet ip-adressene tilfem 11-årige jenter som ikke kjente hun de truet. Amanda Todd: canadisk 16-åring som tok livet av seg etter å ha blitt mobbet på sosiale medier, først og fremst Facebook. La ut en film på youtube hvor hun fortalte sin historie via tekst på hvite kort, og tok kort tid etterpå livet av seg.

11 Fra Si;D «Blant alle de flotte kommentarene på nettet, er det den dårlige som graver seg inn» «Hvis alle sier jeg er feit, så da er jeg vel det? Med noen få tastetrykk kan du ødelegge liv» Mange ungdommer tar opp mobbing på nett– og ber de som blir mobbet om å overse det. Det er mye mer vanlig enn vi kanskej vet. Samtidig de unge kan bli «vant til det» eller de vet hvordan de skal håndtere det.

12 Hva kan barna gjøre? Blokkere/fjerne personen fra kontakter Melde fra til de som eier nettstedet Melde fra til skole hvis det er medelev Spare på sms/ta screenshot for bevis Søke hjelp på nett: Kors på Halsen, Ung.no osv. Viktig: de skal kunne si ifra og be om hjelp fra en voksen, enten det er forelder eller lærer. Det siste sikrer dere om det å snakke med barna om hva som skjer på nett er like naturlig som å få vite hva som skjer i friminuttene. Da skjønner de at vi er interessert, at vi forstår deres sfære og at det ikke er noe privat eller fjernt fra oss.

13 Hva kan foreldre gjøre? Være gode rollemodeller for barna Lære barn om gode holdninger, på nett og i samfunnet ellers Snakke om hvordan språk barna bruker mot hverandre Ta kontakt med skole ved elevsaker Ta kontakt med konfliktråd for råd og bistand Ta kontakt med politiet ved alvorlige saker Aller viktigst: Det handler om holdninger og god folkeskikk! God språkbruk kommer hjemmefra

14 Hvem er jeg på nettet, og hvem kan se meg?
Litt om hvordan man kan beskytte selg via teknologien. Person vern.

15 Passord og personverninnstillinger
Viktig å snakke om konsekvenser ved deling av passord Tillitserklæring – men hva om de blir uvenner? Flest jenter som deler passord Hvordan endrer du innstillinger? Viktig for å redusere hvem som ser hva du/barna gjør De fleste nettsteder har denne muligheten Ta en titt på egne profiler før du gjør dette sammen med barna

16

17 Snakk med barna om: Hvordan presenterer jeg meg på nett, og hvem kan se meg? Alle bilder kan brukes i ny sammenheng Konsekvenser av bildedeling Hva er greit/ikke greit at ligger ute? Burde alle ha rett til å bestemme om bilder av dem skal deles? Delingskultur på godt og vondt: Facebook, Snapchat, Instagram osv. Eks: Facebook-babyer – hva skjer når de vokser opp? Foreldre har et ansvar for å gi barna sine gode holdninger. Være gode eksempler! Skolen har også et ansvar, men dette er generell barneoppdragelse. Barna kan teknologien – men dere har levd lenger og kan mer om konsekvenser.

18 Selvtillit, kropp og identitet – blogg, reklame og jaget etter «likes»

19

20 Hvordan kan foreldre bidra til positivt selvbilde?
Snakk om hva barna leser på nett, og lær dem kildekritikk Snakk om å være bevisst på at bloggere ofte kun deler de positive sidene Be dem høre med dere før de starter med noe de har lest om på nett Vær gode rollemodeller når det kommer til hva som er viktig i livet: alle er forskjellige Har ditt barn blogg? Snakk om hva som er greit/ikke greit å legge ut av både bilder og tekst. De skal også søke jobb en dag!

21 Nettrelaterte overgrep
Redd Barna arbeider for å beskytte barn mot seksuelle overgrep, også på nettet. Statistisk sett er det få barn som utsettes for seksuelle overgrep som følge av sin nettbruk. Men barn blir eksponert for mye på nettet, og noen barn blir utsatt for overgrep. Barn og unge er sårbare, spesielt hvis de er søkende, ensomme og sender signaler om at de ønsker oppmerksomhet. Mange barn forteller at de har fått seksuelle henvendelser – heldigvis håndterer barn og unge flest dette veldig godt; de sletter kontakten og unngår videre kommunikasjon. Eksempler på dette er; *Oppfordring om å sende sexy bilder av seg selv *Tilbud om sex *Krenket av grovt språk *Tilbud om penger eller gaver for sex Barn kan også utsettes for krenkelser på nettet gjennom; *oppleve blotting *bli manipulert eller selv ta initiativ til å produsere filmer/bilder med seksualisert innhold; det blir et overgrep dersom det brukes som et pressmiddel til å levere enda flere bilder/filmer og/eller bli tvunget til å møtes ansikt til ansikt. Slike bilder kan raskt mangfoldiggjøres. Bilder kan manipuleres og settes i nye sammenhenger. Det kan også brukes til å presse barn til å møtes ansikt til ansikt. Barn som uttrykker sin sårbarhet, er utleverende og utprøvende på nettet er sårbare for å bli kontaktet av overgripere på nettet. Overgripere bruker nettet til å komme i kontakt med barn. De bruker sosiale møteplasser for barn. De kontakter veldig mange barn samtidig, enten med eller uten falsk identitet. De bruker ofte en vennskapelig og hverdagslig omgangsform for å komme i kontakt med barn. Mens mange barn sletter henvendelser fra personer de ikke kjenner fra før av, følger ofte barna opp kontakten. Barn som har profiler/blogger som uttrykker mye personlig og privat informasjon – så kan overgriper lettere bygge opp tillit til barnet gjennom å vise støtte og forståelse for barnets situasjon. Overgriper bruker lang tid på å bygge opp kontakt og tillit, slik at barna ser på denne personen som en venn, støttespiller og/eller en mulig kjæreste. Når barnet har fått tillit til personen, begynner overgripere å introdusere tema sex gradvis. De viser bilder og ber om å få bilder tilbake. Noen barn håndterer dette bra, og sletter kontakten. Andre igjen har kanskje fått så mye positiv bekreftelse og oppmerksomhet fra overgriper at de syns det er vanskelig å si nei. Dermed videreføres kontakten med stadig mer fokus på sex og utveksling av bilder/filmer. Etter hvert kan overgriper bruker dette som et pressmiddel for barna til å sende enda grovere bilder/og eller møtes ansikt til ansikt. En vanlig trussel barn blir utsatt for er at overgriper viser bilder til foreldre, dersom de ikke gjør som barna sier. I slike situasjoner kan barn bli utsatt for overgrep via nettmøter. Vi som er voksne har et stort ansvar for å følge med på hvem barna er i kontakt med, og ikke minst lære barn å håndtere slike situasjoner på nettet.

22 Jente (14) la ut bilder av seg selv i undertøyet på penest
Jente (14) la ut bilder av seg selv i undertøyet på penest.no, og ble smigret da en mann tok kontakt med henne. Men da hun nektet å sende flere bilder, la han ut undertøysbildene og bilder av ansiktet hennes på youtube. Og mannen truet videre med å kontakte foreldrene hennes og gjøre bildene tilgjengelige slik at andre på skolen hennes kunne se dem. Jenten ble redd, og lot seg true til å sende mannen flere bilder. Vi anbefaler at dere ser dokumentaren NAKEN PÅ NETT. Den er på NRK sine nettsider. LENKE; 22

23 Hva kan barn oppleve? Hva kan barn gjøre?
Å bli kontaktet av voksne som utgir seg for å være barn Å bli bedt om sende bilder av seg selv Å bli utsatt for blotting Å bli manipulert til å vise seg på webcam Hva kan barn gjøre? Blokkere kontakten Melde fra til de som eier nettstedet Si ifra til en voksen

24 Hva kan foreldre gjøre? Snakke med barna om hva de gjør på nettet Gjøre barn på trygge på hvordan de skal reagere ved ubehagelige henvendelser Gjøre seg selv og barna kjent med innstillinger på ulike nettsteder Ta kontakt med politi ved alvorlige saker Viktig: Barna må vite at de kan si ifra til dere, uansett om de føler skyld eller ikke. Det er aldri barnets skyld!

25 Hva øker fare for overgrep?
Å være utleverende og personlig og privat informasjon Å utgi seg for å være eldre enn det man er Uttrykke behov for oppmerksomhet og bekreftelse Publisere seksualiserte bilder og filmer av seg selv Åpne chattesteder med seksualisert omgangsform Å gå på nettmøter alene Nettmøter med personer som er eldre Utveksle bilder og filmer mot betaling, kontantkort eller andre goder

26 Rød knapp – begynte hos Redd Barna. Nå hos politiet
Rød knapp – begynte hos Redd Barna. Nå hos politiet. Vi har akkurat hatt en konferanse for Moderatorer som sitter bak steder barn bruker. Vi hadde deiligst.no, Og Supermodel og Moviestarplanet der,

27 Her er Kripos sin tipslinje
Her er Kripos sin tipslinje. Her er det mye informasjon om nettovergrep, og politiets arbeid for å bekjempe nettrelaterte overgrep. 2075 tips hittil i 2012, 1438 seksuelle 27

28 Hvordan kan dere ta opp nettvett med barna deres på hjemmebane?
Del gode ideer med hverandre

29 Gjennom samtaler med barn og unge har Redd Barna utviklet noen Nettvettregler, og vi har en nettside med tips til barn og foreldre.

30 Kors på halsen: noen å snakke med
SIDEN november i fjor fikk kors på halsen status som nasjonal hjelpelinje for trygg bruk spørsmål. Her er det voksne som tar i mot henvendelser fra barn via e-post, chat og telefon; Litt informasjon om tjenesten; Landsdekkende tilbud for alle mellom 6-18 år FNs barnekonvensjon artikkel 12: ”Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt, i saker som angår dem” 6 ansatte + 1 prosjektleder chat Bemannes av ca 150 frivillige på ett svarsted i Oslo Grundig opplæring, oppfølging og veiledning Røde Kors-telefonen Å være trygge, voksne støttespillere i barn og ungdoms hverdag. Som våger å snakke med dem om det de har på hjertet. Uansett tema. Gratis og helt anonymt! Å være tilstede der barn og unge er – i deres kanaler, på deres premisser. ( og 30

31

32 Slettmeg.no

33 www.ung.no http://www.brukhue.com/ http://www.konfliktraadet.no/
Andre nettressurser

34 Viktig å tenke på som forelder
Interesser deg for hva barna gjør på internett Husk at passord er privat Ta forhåndsregler for deling av bilder Det er viktig med respekt for andre, også på nett Vær kritisk til innhold på nett Barn vil lære av dere – vær gode rollemodeller Til sist – internett er en fantastisk oppfinnelse, men tenk over hvordan du og dine barn bruker det!

35 «Sjekkliste» Har du spurt: Hvordan var det på nett i dag?
Har du snakket med barnet om personverninnstillinger? Har du sjekket aldersgrenser for spill? Har du snakket om bildedeling? Har du snakket om respekt for hverandre, også på nett? Har du snakket om at det er lov å si ifra – uansett! Har dere sjekket ut nettsider hvor dere kan lære mer? Har du spurt: Hvordan var det på nett i dag?


Laste ned ppt "På nett med barna?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google