Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse Siv.ing. Steinar Amlo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse Siv.ing. Steinar Amlo."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse Siv.ing. Steinar Amlo

2 •Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for? •Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde? •Er beskrivelsene klare nok? •Hvordan kartlegge det vi ikke ser? •Eksempel på beskrivelser •Hvordan kan beskrivelsene bli bedre?

3 Nytteverdien av miljøsaneringsbeskrivelsen forutsetter at man faktisk leser den

4 •Selger/kjøper/leier av en eiendom •Eier (rehabilitere eller rive ?) (tilstandsanalyse) •Byggherre (input til byggeprosess) •Rådgiver (underlag til anbudsgrunnlaget) •Entreprenør (ved riving/rehab.) •Kommunen (byggesaksbehandling, kontroll) Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for?

5

6 Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde? Avfallsforskriften §15-5 a)hvem kartleggingen er utført av b)dato for kartleggingen c)resultatet av representative materialprøver og analyser

7

8 d)forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type e)plasseringen av farlig avfall i bygget, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil f)hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert

9

10 g.hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet h.hvor det farlige avfallet er planlagt levert i.alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell j.byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent.

11 Er beskrivelsene klare nok? Tja…. ”Ut fra byggeår kan bygningen tenkes å inneholde……” Upresis lokaliserings- og mengdeangivelse

12 Hvordan kartlegge det vi ikke ser ? Skjulte forekomster avdekkes ved å åpne konstruksjonen.

13 Kunnskap om: •byggeår •byggemåte => Mistanke om skjult miljøfarlig stoff

14 Asbestplater bak stålplater

15 Enkelte forekomster er utilgjengelige før riving: For eksempel XPS-plater under betonggulv på grunn. Da må vi forutsette at XPS-plater finnes og at de inneholder HKFK og BFH. Riveentreprenør må evt. ta prøve.

16 Det er ikke alltid totaløkonomisk eller praktisk ”riktig” å ta en materialprøve: •Mange forskjellige typer av samme stoff •Svært liten mengde av bygningsdelen •Bygningsdelen har lav vekt => Beskrive at bygningsdelen inneholder det miljøfarlige stoffet den kan inneholde

17

18 Forenklet miljøsanerings -beskrivelse •Kun for boliger og fritids- bebyggelse opp til 400 m 2 •Eksempler på bakgrunn av hva man normalt kan finne i eneboliger •Bør oppdateres med ny kunnskap •Fanger ikke opp spesielle forhold

19 Norconsults mal 1.Sammendrag 2.Innledning, bygnings- beskrivelse, tiltaksbeskrivelse 3.Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer 4.Kartlegging og materialprøvetaking

20 5.Avdekkede forekomster (hva vi har funnet) 6.Miljøsaneringsbeskrivelse (hvordan sanere/fjerne) 7.Konklusjon Vedlegg 1Analyseresultater materialprøver Vedlegg 2Skisser over avmerkede forekomster Vedlegg 3Fotos av en del av de avdekkede forekomstene

21

22 Vedlegg: Aktuelle forekomster, bilder med litt tekst

23 Hjellnes Consults mal 1.Sammendrag 2.Prosessen med miljøkartlegging og - sanering 3.Funn av miljøfarlige stoffer VEDLEGG 1.Befaringsrapport 2.Miljøsaneringsveiledning 3.Anbudsspesifikasjon 4.Erfaringstall 5.Analyserapporter

24 Angivelse av funn på skisse for hver etasje Forskjellig farge for forskjellig stoff

25 Veolia Miljø Entreprenør •Skriver om stoffet, forekomstene og hvordan saneringen skal utføres i ett •Saneringsskjemaer (for alle viktige forekomster)

26

27 Hvordan kan beskrivelsene bli bedre? Opplæring (kurs avholdes bl.a. av MEF, RIF, Norsas m.fl.) Kommunene må tørre å avvise ufullstendige/ dårlige beskrivelser Miljøsaneringsbeskrivelsen må inneholde: •Klare angivelser (kulepunkter ?) •Angi mengder (m 2, lm, stk, tonn) •Avmerke forekomster på tegning/skisse •Samletabell •Saneringsråd •Hvis lavkontaminerte masser, så skriv det


Laste ned ppt "Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse Siv.ing. Steinar Amlo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google