Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ufordringer er til for å løses – på sikt....

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ufordringer er til for å løses – på sikt...."— Utskrift av presentasjonen:

0 Utvikling av legemidler mot lakselus – hvor står vi i dag?
Benedicte Fossum PHARMAQ AS

1 Ufordringer er til for å løses – på sikt....
Tilgang til nye virkestoffer – en forutsetning og en utfordring Innledende tester utelukker de fleste virkestoffene fordi de er giftige for fisk eller mangler effekt Formulering – nøkkelfaktor for utvikling av gode lusemidler Ufravikelige myndighetskrav - og interne krav - må dokumenteres Krevende gjennomføring av et dokumentasjonsløp – min. 4 år Varig tilgang på lusemidler avhenger av korrekt bruk av dagens midler og kontinuerlig nyutvikling

2 Tilgang til nye virkestoffer
Avhengig av tilgang på toksikologisk dokumentasjon Plantevernmidler eller legemidler til annen anvendelse er gode kilder Rettighetshavere nølende til bruk i fisk - frykt for omdømme Ingen nye midler introdusert siden Slice kom i

3 Norge har flest lusemidler tilgjengelig – viktig å fortsette å bruke dem riktig
Historisk midler Kitinsyntese inhibitorer Organofosfater Hydrogenperoksyd Bademidler (pyrethroider) ALPHA MAX (deltamethrin) Betamax/Excis (cypermethrin) Orale midler (avermectiner) Slice (emamectin benzoate) Biologiske metoder Leppefisk Alle har terapeutisk effekt. Kun emamectin har profylaktisk effekt. Calicide (teflubenzuron) Samosan Resistens er et økende globalt problem – nye midler glimrer med sitt fravær…

4 Innledende tester utelukker de fleste substanser
Screening på luselarver gir grunnlag for å vurdere effekt Effektive substanser er ofte vel så toksiske for fisk som for lus... Substans EX er lovende, men tilgang på aktivsubstans med dokumentasjon er et problem

5 Formulering – nøkkelfaktor for utvikling av gode lusemidler
Løsliglighet i saltvann kan være en utfordring Opptak av aktivsubstans fra fôr må maksimeres Smakelighet er en utfordring Stabilitet av produktet må sikres

6 Ufravikelige myndighetskrav
4/4/ :36 AM Ufravikelige myndighetskrav Kvalitet Lover Forskrifter Retningslinjer GCP GLP GMP Interne krav Praktisk anvendelse Sikkerhet Effekt Laws and regulations, pharmacopoeias and guidance documents constitute the regulatory framework for licensing of fish vaccines. The companies need to know the regulatory framework in each of the countries where they intend to license the vaccine. Regional legislation secures harmonisation of several aspect of licensing within a region. The EU legislation is an example of this for the countries within the EU/EEA. International harmonisation secures that aspect re. licensing are harmonised between regions. An example is the VICH (International Cooperation on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary Medicinal Products) that harmonises the requirements to the licensing documentation in the EU, the USA and Japan. (The less familiar you are with the regulatory framework, the more obstacles you encounter in the process of bringing a vaccine to the market.) On request, organisations and national and regional authorities provide the company with needed information. Internet is used extensively by companies and has increased the availability of information considerably in recent times. However, the availability of the information depends on the language used. We would very much welcome English versions for some of these web sites. Like krav i EU – felles godkjenningsordning (nesten) Varierende krav i andre land © PHARMAQ 6

7 Krevende gjennomføring av et dokumentasjonsløp
4/4/ :36 AM Krevende gjennomføring av et dokumentasjonsløp Sammendrag Produksjon og kontroll Effekt Referanser Sikkerhet Rather detailed and extensive requirements apply for licensing documentation. In addition to the administrative documentation, the Production and Control, Safety and Efficacy of the vaccine must be documented. Requirements for licensing documentation varies globally. Within some regions the requirements are harmonised f.ex. within the EU/EEA. This picture represents a typical EU dossier for an inactivated conventional fish vaccine. We appreciate the international harmonisation work performed by the VICH, where the industry is acting jointly with the authorities. Even though there are obvious benefits to the pharmaceutical industry of the harmonisation process, it may sometimes impose unreasonable requirements, as will be shown later in the presentation. I will now present examples of regulatory constraints related to the licensing documentation. Det kreves mye tid og ressurser for å utvikle trygge og effektive legemidler © PHARMAQ 7

8 Sikkerhet dokumenteres på fire nivåer
4/4/ :36 AM Sikkerhet dokumenteres på fire nivåer Sikkerhet The licensed vaccines do not necessarily reflect the vaccines actually used. The national regulations in some countries allow pre-licensing use of vaccines in special circumstances, ex. due to the epidemiological situation. e.g. in Norway and Chile, two of the world leading fish farming countries of salmonids, vaccines for the protection against Infectious Pancreas Disease are used extensively. However, the authorities require comprehensive vaccine documentation to be submitted for careful evaluation prior to approval of pre-licensing use. Vaccines against new diseases or vaccines with improved efficacy or safety will contribute favourably to the economy for the industry, thus underlining the importance of time to market for the fish farming industry. Sikkerhet for fisken, konsumenten, miljøet og brukeren © PHARMAQ 8

9 Et krevende løp fra FoU til marked
4/4/ :36 AM Et krevende løp fra FoU til marked 3 - 7 years 1 - 3 years Utvikling “Post licensing” Dokumentasjon Godkjenning Markedsføringstillatelse Kontinuerlig utvikling av regulatoriske rammeverk For how many fish vaccines have this been completed? Kostnadsrammen for et nytt lakselusmiddel er høy!! © PHARMAQ 9

10 En anbefaling.... Og i fremtiden.....?
Fortsett å bruke tilgjengelige midler riktig Bytt mellom tilgjengelige stoffgrupper (i praksis bytte mellom pyretrioder til bad og emamectin i fôr) Og i fremtiden.....? Utvikling av nye terapeutiske legemidler er et satsningsområde for PHARMAQ Men det vil ta tid før nye produkter kommer på markedet! Viktig å hindre resistensutvikling – trolig lang tid før nye lusemidler introduseres

11 “We make aquaculture progress!”
Cobia Photo: Kjersti Gravningen


Laste ned ppt "Ufordringer er til for å løses – på sikt...."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google