Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvikling av legemidler mot lakselus – hvor står vi i dag? Benedicte Fossum PHARMAQ AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvikling av legemidler mot lakselus – hvor står vi i dag? Benedicte Fossum PHARMAQ AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvikling av legemidler mot lakselus – hvor står vi i dag? Benedicte Fossum PHARMAQ AS

2 Ufordringer er til for å løses – på sikt.... •Tilgang til nye virkestoffer – en forutsetning og en utfordring •Innledende tester utelukker de fleste virkestoffene fordi de er giftige for fisk eller mangler effekt •Formulering – nøkkelfaktor for utvikling av gode lusemidler •Ufravikelige myndighetskrav - og interne krav - må dokumenteres •Krevende gjennomføring av et dokumentasjonsløp – min. 4 år Varig tilgang på lusemidler avhenger av korrekt bruk av dagens midler og kontinuerlig nyutvikling

3 Tilgang til nye virkestoffer •Avhengig av tilgang på toksikologisk dokumentasjon •Plantevernmidler eller legemidler til annen anvendelse er gode kilder •Rettighetshavere nølende til bruk i fisk - frykt for omdømme •Ingen nye midler introdusert siden Slice kom i 1999....

4 Norge har flest lusemidler tilgjengelig – viktig å fortsette å bruke dem riktig Bademidler (pyrethroider) •ALPHA MAX (deltamethrin) •Betamax/Excis (cypermethrin) Orale midler (avermectiner) •Slice (emamectin benzoate) Biologiske metoder •Leppefisk Alle har terapeutisk effekt. Kun emamectin har profylaktisk effekt. Historisk midler • Kitinsyntese inhibitorer • Organofosfater • Hydrogenperoksyd Resistens er et økende globalt problem – nye midler glimrer med sitt fravær…

5 Innledende tester utelukker de fleste substanser •Screening på luselarver gir grunnlag for å vurdere effekt •Effektive substanser er ofte vel så toksiske for fisk som for lus... •Substans EX er lovende, men tilgang på aktivsubstans med dokumentasjon er et problem

6 Formulering – nøkkelfaktor for utvikling av gode lusemidler •Løsliglighet i saltvann kan være en utfordring •Opptak av aktivsubstans fra fôr må maksimeres •Smakelighet er en utfordring •Stabilitet av produktet må sikres

7 Ufravikelige myndighetskrav Like krav i EU – felles godkjenningsordning (nesten) Varierende krav i andre land KvalitetEffektSikkerhet •Lover •Forskrifter •Retningslinjer •GCP •GLP •GMP •Interne krav •Praktisk anvendelse

8 Krevende gjennomføring av et dokumentasjonsløp Det kreves mye tid og ressurser for å utvikle trygge og effektive legemidler ReferanserProduksjon og kontroll Sammendrag Sikkerhet Effekt

9 Sikkerhet dokumenteres på fire nivåer Sikkerhet for fisken, konsumenten, miljøet og brukeren Sikkerhet

10 Et krevende løp fra FoU til marked “Post licensing” Utvikling DokumentasjonGodkjenning Kostnadsrammen for et nytt lakselusmiddel er høy!! Kontinuerlig utvikling av regulatoriske rammeverk Markedsføringstillatelse 3 - 7 years1 - 3 years

11 En anbefaling.... •Fortsett å bruke tilgjengelige midler riktig •Bytt mellom tilgjengelige stoffgrupper (i praksis bytte mellom pyretrioder til bad og emamectin i fôr) Og i fremtiden.....? •Utvikling av nye terapeutiske legemidler er et satsningsområde for PHARMAQ •Men det vil ta tid før nye produkter kommer på markedet! Viktig å hindre resistensutvikling – trolig lang tid før nye lusemidler introduseres

12 “We make aquaculture progress!” Cobia Photo: Kjersti Gravningen


Laste ned ppt "Utvikling av legemidler mot lakselus – hvor står vi i dag? Benedicte Fossum PHARMAQ AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google