Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fornybar energi og GIEK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fornybar energi og GIEK"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fornybar energi og GIEK
Næringslivets Bistandskonferanse Wenche Nistad, adm. dir.

2 Rammer Alminnelig garantiordning: 110 mrd kr U-landsordningen:
Per i dag har vi tre forskjellige garantiordninger: Alminnelig garantiordning har en ramme på 80 mrd nok Byggelånsordningen har en ramme på 6,5 mrd nok Og U-landsordningen har en ramme på 3,15 Jeg kommer tilbake til de forskjellige produktene.

3 Hva dekker GIEK? Kommersiell risiko: Politisk risiko:
tap som skyldes at debitor er insolvent/konkurs dekkes med inntil 90 % Politisk risiko: tap som skyldes indre forhold i mottakerlandet: ekspropriasjon, nasjonalisering, krig… dekkes med inntil 95 % % GIEK dekker kommersiell og politisk risiko. Kommersiell risiko er definert som tap som skyldes at debitor er insolvent/konkurs og dekkes med inntil 90 % Avdekning for politisk risiko dekker tap som oppstår som følge av indre forhold i mottakerlandet, som for eksempel eksproriasjon, nasjonalisering eller krig. Politisk risiko kan dekkes med opp til 100 %.

4 Kompetanse i GIEK: Sol, vann og vind
Dedikerte saksbehandlere til prosjekter innen fornybar energi GIEK rekrutterer en medarbeider med særlig kompetanse innen vannkraft og infrastruktur GIEK har egen miljørådgiver

5 GIEKs produkter Långivergaranti (eksportkreditt)
Leverandørkredittgarantier Kontraktsgarantier Bondgarantier Investeringsgarantier (lån) Andre garantier GIEKs hovedprodukter er: långivergaranti leverandørkreditt båndgarantier kontraktsgaranti investeringsgaranti byggelånsgaranti

6 OECD-regler for fornybar energi
The Arrangement on Officially Supported Export Credits regulerer bl. a. Tilbakebetalingsprofil og -tid Minimumspremie og bruk av blandede kreditter Egen avtale for fornybar energi- og vannprosjekter Gjør det lettere å skaffe finansiering Økt fleksibilitet mht tilbakebetalingsprofil og mye lengre tilbakebetalingstid Gjelder kraftverk, deler av kraftverk, nødvendig utstyr til installasjon Til diskusjon: Lavkarbon og energieffektivisering Prosjekter som vesentlig bidrar til å redusere klimagasser eller energiforbruk Svært vanskelige avgrensninger og frykt for utvanning av Arrangement Politisk vilje, ny avtale i løpet av 2010 er realistisk Arrangement er en streng disiplin for å harmonisere eksportstøtte, bl.a minimum bistand (35%) i blandede kreditter. normalt serielån og 12 år maks for kraftverk (alle typer) Fornybaravtalen gir 18 år på fornybar prosjekter, inkl vannkraft, Vannprosjekter er drikkevann og avløp. Fleksibiliteten er viktig for sol og særlig vind. Annuitetslån. deler av kraftverk, kan være understell til offshore vind, kabling til land, utstyr til installasjon kan være spesialbygde løftefartøy, værdata m.m. Lav karbon kan være karbonfangst, men også Ultra Super Critical fossilkraftverk, evt ny smelteovnsteknologi. Energieffektivisering kan være vanskelig å måle. Også spørsmål om slike romslige finansieringsvilkår er nødvendige for å få prosjektene finansiert. Et slikt kriterie er lagt inn i avtaleutkastet.

7 U-landsordningen Garantiordning for investeringer i og eksport til utviklingsland Anvendes når risikoen er for høy for Alminnelig ordning Ordningen skal bidra til at norske eksportører deltar i utviklingsfremmende prosjekter

8 Prosjektvurderinger fornybar energi
Prosjektutvikling og byggeperiode Tekniske forhold Hydrologi/vind etc Eierens kvalifikasjoner og erfaring Markedet Kraftkjøpsavtaler Capacity payment Kontraktslengde Kontantstrøm i prosjektet

9 Transformator i Ghana Oppgradering og rehabilitering av transformatorstasjon Jacobsen Elektro AS sto for arbeidet Sikrer mer stabil strømforsyning i Ghana Staten Ghana er ansvarlig debitor eller garantist Långivergaranti fra GIEK under U-landsordningen

10 Vannkraft i Uganda/Bugoye
Samarbeid mellom TrønderEnergi og Norfund GIEK stiller investeringsgaranti Første gang norske investorer bygger vannkraft i Afrika 91 prosent av Ugandas befolkning er uten strøm Kraftverket vil øke Ugandas nasjonale strømforsyning med 7 %

11 Takk for oppmerksomheten!
Mer info:


Laste ned ppt "Fornybar energi og GIEK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google