Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringslivets Bistandskonferanse 10.02.10 Wenche Nistad, adm. dir. Fornybar energi og GIEK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringslivets Bistandskonferanse 10.02.10 Wenche Nistad, adm. dir. Fornybar energi og GIEK."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringslivets Bistandskonferanse 10.02.10 Wenche Nistad, adm. dir. Fornybar energi og GIEK

2 Rammer Alminnelig garantiordning:110 mrd kr U-landsordningen:3,15 mrd kr

3 Kommersiell risiko: tap som skyldes at debitor er insolvent/konkurs dekkes med inntil 90 % Politisk risiko: tap som skyldes indre forhold i mottakerlandet: ekspropriasjon, nasjonalisering, krig… dekkes med inntil 95 % - 100 % Hva dekker GIEK?

4 Kompetanse i GIEK: Sol, vann og vind Dedikerte saksbehandlere til prosjekter innen fornybar energi GIEK rekrutterer en medarbeider med særlig kompetanse innen vannkraft og infrastruktur GIEK har egen miljørådgiver

5 GIEKs produkter Långivergaranti (eksportkreditt) Leverandørkredittgarantier Kontraktsgarantier Bondgarantier Investeringsgarantier (lån) Andre garantier

6 OECD-regler for fornybar energi The Arrangement on Officially Supported Export Credits regulerer bl. a.  Tilbakebetalingsprofil og -tid  Minimumspremie og bruk av blandede kreditter Egen avtale for fornybar energi- og vannprosjekter  Gjør det lettere å skaffe finansiering  Økt fleksibilitet mht tilbakebetalingsprofil og mye lengre tilbakebetalingstid  Gjelder kraftverk, deler av kraftverk, nødvendig utstyr til installasjon Til diskusjon: Lavkarbon og energieffektivisering  Prosjekter som vesentlig bidrar til å redusere klimagasser eller energiforbruk  Svært vanskelige avgrensninger og frykt for utvanning av Arrangement  Politisk vilje, ny avtale i løpet av 2010 er realistisk

7 U-landsordningen Garantiordning for investeringer i og eksport til utviklingsland Anvendes når risikoen er for høy for Alminnelig ordning Ordningen skal bidra til at norske eksportører deltar i utviklingsfremmende prosjekter

8 Prosjektvurderinger fornybar energi Prosjektutvikling og byggeperiode Tekniske forhold Hydrologi/vind etc Eierens kvalifikasjoner og erfaring Markedet Kraftkjøpsavtaler Capacity payment Kontraktslengde Kontantstrøm i prosjektet

9 Transformator i Ghana Oppgradering og rehabilitering av transformatorstasjon Jacobsen Elektro AS sto for arbeidet Sikrer mer stabil strømforsyning i Ghana Staten Ghana er ansvarlig debitor eller garantist Långivergaranti fra GIEK under U- landsordningen

10 Vannkraft i Uganda/Bugoye Samarbeid mellom TrønderEnergi og Norfund GIEK stiller investeringsgaranti Første gang norske investorer bygger vannkraft i Afrika 91 prosent av Ugandas befolkning er uten strøm Kraftverket vil øke Ugandas nasjonale strømforsyning med 7 %

11 Mer info: www.giek.no Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Næringslivets Bistandskonferanse 10.02.10 Wenche Nistad, adm. dir. Fornybar energi og GIEK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google