Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

North Atlantic Drilling Ltd Status 14./15. mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "North Atlantic Drilling Ltd Status 14./15. mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 North Atlantic Drilling Ltd Status 14./15. mars 2011

2 2 Beslutninger •Etablert som eget selvstendig selskap, North Atlantic Drilling Ltd •Egenkapital $1,7 milliard, hvorav •75 % eid av Seadrill ($1,275 milliard) •25 % eid av eksterne investorer ($425 millioner) •Kontraktsportefølje på ca $3,1 milliarder •Enheter som overføres fra Seadrill til NADL: • boreskip West Navigator • halvt nedsenkbare rigger West Venture, West Alpha, West Phoenix • store oppjekkbare rigger West Epsilon, West Elara •Noteres på Oslo Børs under ticker NADL •Selskapet er ”live” fra 1. april 2011

3 3 Utsikter / planer •Harsh-environment markedet er kjennetegnet av •mange små selskap •ingen med flere enn seks enheter •Ny eierstruktur gir rom for vekst og konsolidering •Stor interesse for selskapet blant investorer •Mål om årlig utbytte til aksjonærene på minimum 7% •Seadrill forblir en langsiktig majoritetseier •Vurderer flere muligheter for å øke flåten •Søker lange kontrakter •Organisk vekst, bl.a. gjennom opsjon for en ny West Elara •Godt posisjonert for å lede konsolidering i markedet

4 4 Organisasjonsmessige forhold •Ledes av nåværende Europe-ledelse •Fortsetter som en del av Seadrill-konsernet; mottar tjenester fra konsernet som f.eks. IT/IS, lønn, faktura, finansielle tjenester, informasjon, forsikringer, etc. •Alle ansatte i Europe overføres til North Atlantic Drilling •Styringssystem videreføres •Alle individuelle og kollektive rettigheter og forpliktelser opprettholdes og videreføres •Rapporteringsforhold opprettholdes •Datasystemer, etc opprettholdes og videreføres •Business as usual

5 5 Formaliteter •Alle ansatte i Seadrill Offshore AS (offshoreansatte i Europe) overføres til North Atlantic Crew AS •Ansatte i Seadrill Management AS som tilhører landorganisasjonen i Europe overføres til North Atlantic Management AS •Ansettelsesselskapene for UK består, men vil skifte navn •North Atlantic overtar Seadrills medlemsskap i NR, inkludert forpliktelser i henhold til overenskomster •Ansattrepresentasjon i Seadrill Offshore AS overføres til North Atlantic Crew AS •Bedriftsspesifikke organer som offshore AMU, land AMU etc videreføres i North Atlantic Drilling regi, inkludert nyvalg for land-AMU •Kollektive forsikrings- og pensjonsordninger overføres eller opprettes på nytt i North Atlantic Drilling regi

6 6 Videre framdrift •Business as usual! •Informasjonsbrev til alle ansatte som blir overført, inkludert reservasjonsrett •Brev fra ny arbeidsgiver som bekrefter overførsel •Informasjon til relevante myndigheter om overførsel av arbeidsgiveransvar •Informasjon til relevante organisasjoner, forsikringsselskap, leverandører, kunder, etc.


Laste ned ppt "North Atlantic Drilling Ltd Status 14./15. mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google