Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menneskesmugling og menneskehandel Forelesning IKRS 30. sept. 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menneskesmugling og menneskehandel Forelesning IKRS 30. sept. 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menneskesmugling og menneskehandel Forelesning IKRS 30. sept. 2009
May-Len Skilbrei, Fafo

2 Oversikt over forelesningen
Internasjonale konvensjoner prioriteringer Norsk politikk Norsk lovgivning Grenseoppdragning mellom menneskehandel og menneskesmugling og mellom menneskehandel og hallikvirksomhet Erfaringer med menneskehandel

3 Min forskning Empirisk Teoretisk ”Norsk” prostitusjon, inne og ute
Politiske beslutninger om prostitusjon Østeuropeiske kvinner i prostitusjon i Norge Nigerianske kvinners prostitusjon i Norge Håndtering av ”utenlandsk” prostitusjon Teoretisk Forestillinger om partene i prostitusjon og prostitusjonspolitikk Virkningen av lovgivning og regulering Hvorfor begynner noen i prostitusjon?

4 Ulike perspektiver på menneskesmugling og menneskehandel
Et moralsk spørsmål Et spørsmål om arbeidsmarkedet Et menneskerettighetsspørsmål Et migrasjonsspørsmål Et spørsmål om organisert kriminalitet

5 Utnytting av migranter
UN Convention against Transnational Organized Crime from 2000 To frivillige tilleggsprotokoller til konvensjonen: Menneskesmugling: Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Menneskehandel: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children

6 FNs definisjon av menneskehandel
§ 3 [T]he recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.

7 Innholdet i definisjonen
Palermoprotokollen lister opp Handlinger Metoder Motiv

8 Utnytting Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs. Samtykke er irrelevant

9 Andre konvensjoner om menneskehandel
UN Convention for the Suppression of Traffic in Persons and of the Prostitution of others from 1949 erstattet av Palermoprotokollen Kvinnekonvensjonen (CEDAW) Europarådskonvensjonen

10 Norske forpliktelser i forhold til menneskehandel
Å forebygge menneskehandel Fattigdomsforebygging Holdningsskapende arbeid Å straffeforfølge menneskehandlere Ny lov, Strl § 224 Styrke politiets evne Styrke rettens evne Å assistere ofre for menneskehandel Sikkerhet Rehabilitering: økonomisk, sosialt, medisinsk Reintegrering

11 FNs definisjon av menneskesmugling
§ 3 [T]he procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident

12 Menneskesmugling og flyktningers rettigheter
Nødvendighet at noen organiserer migrasjonen En menneskerett å kunne flykte? Et kontinuum av involvering og utnytting Holdninger til ”uautoriserte” migranter

13 Kirkens bymisjon Vi har over tid vært med på å avdekke at det er et stort antall papirløse migranter i Norge, og mange av dem har helseproblemer. Dette er ikke et politisk utspill fra vår siden, dette er svar på en ny humanitær utfordring i Norge, sier informasjonssjef i Kirkens bymisjon Per Frogner til Dagsavisen, men legger til at de var forberedt politiske reaksjoner.

14 Libe Rieber-Mohn – Kirkens bymisjon kan gjøre vondt verre. De kan gi personer som oppholder seg her ulovlig falske forhåpninger, med ikke minst kan de forverrer situasjonen for mange som overlever her på svart arbeid, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Libe Rieber-Mohn (Ap). Hun understreker også at oppholdet deres her bryter med norsk lov.

15 Grensen mellom menneskehandel og menneskesmugling
Offeret er staten Man forutsetter at migrasjonen skjer frivillig Den som smugles er ikke ansvarlig, bare den som organiserer det

16 Grensen mot menneskesmugling
Nigerianske kvinners situasjon, migrasjon og prostitusjon Menneskesmugling en forutsetning for flyktninger fra hele verden Menneskehandlere profitterer på migranters sårbarhet Hvordan bestemme hvilke agenter som er hva?

17 Empirsk eksempel: nigerianske kvinners migrasjon til og prostitusjon i Europa
Reiser i mange etapper Ut av Nigeria Rundt i Vest-Afrika Til Nord-Afrika Fra Nord-Afrika til Europa Rundt i Europa

18 Hvem organiserer? Alle kvinnene hadde vært avhengig av en eller annen form for assistanse underveis Agent/sponsor Menneskesmugler Menneskehandler Hallik Ofte en kombinasjon

19 Menneskehandel, menneskesmugling eller hallikvirksomhet
Menneskehandel, menneskesmugling eller hallikvirksomhet? Viktige spørsmål å stille: Er alle ofre for menneskehandel? Har noen blitt utsatt for menneskehandel? Har alle blitt utnyttet i migrasjonsprosessen? Har noen blitt utnyttet i migrasjonsprosessen? Blir alle utnyttet av en tredjepart i prostitusjonen? Blir noen utnyttet av en tredjepart i prostitusjonen?

20 Grensen mellom menneskehandel og hallikvirksomhet
Ulike definisjoner ulike steder I sosialt arbeid I politiarbeid I rettssalen I politikken I prostitusjonen Hvor skal lista ligge hvor?

21 Hallikvirksomhet Straffelovens § 202 Den som
a) fremmer andres prostitusjon eller b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utvider grov uaktsomhet i så måte, straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år. Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag.

22 Menneskehandel § 224. Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til a) prostitusjon eller andre seksuelle formål, b) tvangsarbeid, c) krigstjeneste i fremmed land eller d) fjerning av vedkommendes organer, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år.

23 Menneskehandel På samme måte straffes den som
a) legger forholdene til rette for slik utnyttelse eller forledelse som nevnt i første ledd ved å anskaffe, transportere eller motta personen, b) på annen måte medvirker til utnyttelsen eller forledelsen, eller c) gir betaling eller annen fordel for å få samtykke til utnyttelsen fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller annen fordel.

24 Rettens grensedragning
Defineres i retten Få menneskehandelsdommer, men økning i hallikdommer fordi politiet har økt sin oppmerksomhet rundt prostitusjonsmiljøene

25 Utvikling over tid Thailandske kvinner (og menn)
Dominikanske kvinner (og menn) Russiske kvinner i Nord-Norge Østeuropeiske kvinner (og menn) i Sør-Norge Nye medlemsstatene øker fra 2003 av I 2004 kommer de nigerianske kvinnene

26 Eksempler på definisjonen av menneskehandel i retten:
”Dette kan etter rettens oppfatning ikke anses som misbruk av kvinnens sårbare situasjon at man forespør, gir korrekt informasjon og deretter høster økonomisk fortjeneste av at hun selv velger å prostituere seg. (…) Hvis dette skal rammes av § 224, vil det i praksis neppe bli nevneverdig anvendelsområde igjen for § 202” (Trondheim tingrett 1).

27 Eksempler på definisjonen av menneskehandel i retten:
”Det må i forlengelse av dette ses hen til at de fornærmede hadde reist fra dels svært vanskelige økonomiske, sosiale og familiære forhold i Estland og hadde slik situasjonen var begrensede muligheter til å forsørge seg selv i Norge på annen måte enn ved prostitusjon” (Trondheim tingrett 2).

28 Eksempler på definisjonen av menneskehandel i retten:
”Det er uten betydning for rettens avgjørelse at de fornærmede som har forklart seg opplyser at de visste at de skulle begynne å arbeide som prostituerte da de sa ja til tilbudet om å reise til Trondheim (…) Retten legger etter dette til grunn at det ikke forelå noe reelt og akseptabelt valg for de fornærmede annet enn å underkaste seg handlerne” (Trondheim tingrett 2).

29 Forholdet mellom menneskehandelserfaringer og den rettslige definisjonen:
Muligheten til å velge noe annet – sårbarhet før migrasjonen/prostitusjonen Da jeg var 13 døde bestemoren min, og et år senere falt Sovjet. Da begynte kaoset. Faren min mistet alt han hadde, og moren min begynte å drikke. Jeg hadde aldri bodd sammen med moren min, og jeg hadde store konflikter med henne da jeg var 16. Jeg ble rebelsk. Tenk deg, jeg hadde aldri bodd sammen med henne, og så skulle jeg plutselig bo der. Moren min pakket tingene mine og kastet meg ut da jeg var 16. Jeg bodde hos ulike venninner i ett år.

30 Forholdet mellom menneskehandelserfaringer og den rettslige definisjonen:
Muligheten til å slutte – sårbarhet underveis Jeg kunne ikke reglene i Norge og han sa at jeg ikke måtte snakke med noen fordi hvis jeg ble oppdaget ble jeg utvist uten penger. Derfor oppbevarte jeg pengene hos ham. Han skulle sende pengene etter via bank når jeg reiste hjem. Men det gjorde han ikke. Jeg fikk ikke tak i ham for han skiftet telefonen. Jeg hadde brukt opp visumet og han håpet nok at jeg ikke kom tilbake. Men jeg fikk andre kontakter. Det største problemet er at vi var så avhengige av andre.

31 Forholdet mellom menneskehandelserfaringer og den rettslige definisjonen:
Kvinnenes egen forståelse av det som har skjedd Jeg kan ikke si at jeg angrer. Jeg kan si at jeg angrer på å ha brukt mange år på ingenting, på den andre siden har jeg fått erfaringer. Jeg synes synd på andre, men jeg vil ikke synes synd på meg selv. Jeg kunne alltid slutte med det. Jeg kan ikke klandre andre. Den gangen jeg ble tvunget, var jeg bare uheldig.

32 Forholdet mellom menneskehandelserfaringer og den rettslige definisjonen:
Kvinnenes opplevelse av valg: Det er som du går til en giljotin hver dag. Jeg sier til meg selv: vær tålmodig, du får arbeidstillatelse og da kan du slutte [med prostitusjonen] og glemme at noe av dette har skjedd. Vi står etter første kunden og sier; skal vi gå hjem? Takk være gud for at vi ikke skylder noen noe, at vi kan bestemme det selv.

33 Sårbarhet uten rettighet
Ikke anerkjent forfølgelse, private problemer, ikke politiske Ikke anerkjente arbeidsrettigheter: økonomiske migranter, men ikke arbeidsmigranter Ikke anerkjent stigma, kulturforklaringer


Laste ned ppt "Menneskesmugling og menneskehandel Forelesning IKRS 30. sept. 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google