Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse

2 TEK10: Miljøkrav til materialer •” Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning..” (§9-5 Avfall ) •” Det skal velges produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer..”(§ 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer)

3 Krav om dokumentasjon •Ny europeisk byggevareforordning skal erstatte dagens byggevaredirektiv •Byggevareforordningen setter krav til hvilken produktdokumentasjon som må foreligge før omsetning og markedsføring av byggprodukter i EØS-området •Krav til dokumentasjon av egnethet for ombruk og materialgjenvinning?

4 Cradle-to-cradle •Utfordring - produkter med lang levetid •Gjenvinnings- og bruksmuligheter om 75-100 år ?? •Biologisk og teknisk kretsløp Figur fra ”Cradle to cradle i det byggede miljø”, Vugge til vugge et al

5 AVFALL = FØDE 5

6 C2C 5 cradle-to-cradle prinsipper 1.Giftfritt 2.Basert på resirkulerte materialer 3.Basert på fornybar energi 4.Resirkulering av vann i produksjonen 5.Sosial ansvarlighet Cradle to Cradle Products Innovation Institute www.c2ccertified.org

7 FRA SKADEMINIMERING TIL POSITIV PÅVIRKNING 7

8 Viktige forutsetninger for fremtidig ombruk og gjenvinning •Mulig å separere •Minst mulig skadet, bl.a. som følge av demontering •Rent (fritt fra impregnering, overflatebehandling etc) •Har relevant dokumentasjon (brann, varmeisolering, lydisolering, konstruktive krav osv)?

9 POSITIV PRODUKTUTVIKLING FOR VÅRE VANLIGE BYGGEMATERIALER 9

10 Tre Fornybart, ombrukbart og resirkulerbart Ta vare på disse egenskapene Nye trender: Bambus – meget hurtigvoksende (høstes etter 2-3 år), hardt Massivtre – uten lim eller andre materialtyper

11 Lavkarbonbetong / Miljøbetong En del av klinkeren er erstattet med flyveaske fra kullkraftverk eller slagg fra smelteverksindustrien Bruker avfall til nye produkter Reduserer klimagassutslipp Gir sterkere betong Økt fokus på bruk av fornybar energi til produksjon Brosjyre fra www.byggutengrenser.no

12 Metaller •Alle metaller kan gjenvinnes •40-50% av Europas metallproduksjon kommer fra gjenvunnet metall •Stor klimagevinst ved å gjenvinne •EPD angir resirkuleringsgrad •Hensikt å stille krav til resirkuleringsgrad?

13 UTVIKLING AV NYE MATERIALER BASERT PÅ CRADLE TO CRADLE 13

14 Biologisk ”sement” •bioMason •Produsert av bakterier som koraller •Lite energibruk •Råmaterialer: bakterier, gjær, urea, natriumklorid og sjøvann •5 dagers produksjonstid •1.plass i C2C- konkurranse 2013 •www.biomason.com

15 Cellulosebaserte produkter •Bygningsplater basert på 100% avfallsprodukter; papir, papp og avfall fra landbruket •Produsert av kun fornybar energi •Gjenbruk av vann i fremstillingsprosessen •3. Plass i C2C- konkurranse 2013 •www.ecorusa.com

16 Kompositter •Takheller i komposittmateriale •GR Green •Laget av brukte plastposer, plastflasker (23%) og kalkstein •100% resirkulerbart •Minst 50 års levetid •Kandidat til C2C-pris •www.grgreen.com

17 Økt bruk av plastavfall •EU-parlamentet foreslår bindende mål for innsamling og sortering av 80 % av alt plastavfall i EU. •I dag resirkuleres 25% 17

18 C2C-PAVILLION •Fornybar energi •Design for adskillelse •Godt inneklima •Sunne materialer •Kunnskapsdeling Cowi, GXN arkitekter, Vugge til vugge m.fl 18

19 19 Figur fra ”Cradle to cradle i det byggede miljø”, Vugge til vugge et al

20 20 Design is the first sign of intention. As designers, we promote a positive vision of the future, based upon the belief that many of the environmental problems we face are, at root, design challenges’. William McDonough FAIA. Int RIBA Co-author of Cradle to Cradle:

21 Inspirasjon og kunnskap •www.vuggetilvugge.dkwww.vuggetilvugge.dk •www.c2certified.orgwww.c2certified.org •www.trefokus.nowww.trefokus.no •www.byggutengrenser.nowww.byggutengrenser.no •http://www.norskindustri.no/Bransjer/Gje nvinning/http://www.norskindustri.no/Bransjer/Gje nvinning/ 21


Laste ned ppt "Fremtidens materialer med tanke på ombruk og gjenvinning Katharina Bramslev Grønn Byggallianse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google