Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diabetes-info fra Noklus Møteplassen 13. februar 2014 Kari Ulveland, laboratoriekonsulent i Noklus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diabetes-info fra Noklus Møteplassen 13. februar 2014 Kari Ulveland, laboratoriekonsulent i Noklus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diabetes-info fra Noklus Møteplassen 13. februar 2014 Kari Ulveland, laboratoriekonsulent i Noklus

2 Agenda • Laboratorieanalyser – Blodglukose • Fastende eller tilfeldig i løpet av dagen • Glukosebelastning – HbA1c – ACR (albumin-kreatinin ratio) • Norsk diabetesregister for voksne

3 Glukosemåling • På legekontoret: – Glukose måles i kapillært fullblod på HemoCue eller små glukoseapparater som også benyttes til egenmåling (ikke til diagnostikk) • Samarbeidende lab: – Glukose måles i innsendt venøst serum eller plasma på store analysemaskiner(diagnostikk) OBS! Metodeforskjeller +/- 20 % ikke uvanlig

4 Glukosetoleransetest • Prosedyre finnes i Laboratoriet I, kap.8 Peroral glukosetoleransetest • Venøst serum eller plasma sendes samarbeidende lab • Kapillærblod på eget instrument kan ikke brukes ( kun til måling av fastende før belastning settes i gang)

5 HbA 1c • Til kontroll av behandling • Til diagnostikk: – Brev fra Helsedirektoratet datert 06.09.12 – Brev fra Noklus datert 05.10.12

6 Diagnostiske kriterier for diabetes AnalyseGrenseverdi HbA1c≥ 6,5 % Hvis ikke HbA1c kan brukes: Fastende P/S-glukose≥ 7,0 mmol/L og/eller 2 timer etter inntak av 75 g vannfri glukose (82,5 g glukose monohydrat)≥ 11,1 mmol/L og/eller tilfeldig P/S-glukose i kombinasjon med symptomer≥ 11,1 mmol/L Nedsatt glukosetoleranse: - fastende P/S-glukose < 7,0 mmol/L og 2 timer etter glukoseinntak ≥ 7,8 og < 11,1 mmol/L

7 Fordeler med HbA1c • Stabilt gjennom døgnet og etter at prøven er tatt – pasienten slipper å møte fastende – nedbrytes ikke av blodcellene slik som glukose • Åpner for at diagnosen kan stilles på legekontoret

8 Forutsetninger for diagnostisk bruk av HbA1c HbA1c hos pasienten er representativt for gjennomsnittlig blodglukose Rekvirerende lege ↓ HbA1c-metoden er sporbar til IFCCs referansemetode Diagnostisk industri og laboratorium ↓ Laboratoriet oppfyller kvalitetskriteriene for diagnostisk HbA1c-testing Laboratorium i samarbeid med NOKLUS

9 Kvalitetskriteriene for diagnostisk bruk av HbA1c • God presisjon – Variasjonskoeffisient (CV) ≤ 2 % • God riktighet – Tillatt totalfeil ≤ +/- 7 % ved HbA1c = 6,5 % sammenlignet med en referansemetode

10 Hva skal dere gjøre? • Analysere intern kvalitetskontroll – hver dag analysen utføres – beregne og dokumentere CV (elektronisk kontrollskjema) • Besvare ekstern kvalitetskontroll hver gang – Noklus gir riktighetsvurdering • Tilfredsstilles kvalitetskravene? – konsekvenser?

11 Utsendelse HbA412 Noklus-kontroll 1Noklus-kontroll 2 Meget god Vurdering av avvik. Ekstern kvalitetskontroll Oppgitt CVAntall kontrollsvar i beregningenAntall dager i beregningen Ikke oppgitt Oppgitt CV. Intern kvalitetskontroll Samlet vurdering: Analysekvaliteten tilfredsstiller krav til diagnostisk bruk når det gjelder avvik fra sann verdi, men ettersom presisjonen (CV) ved intern kvalitetskontroll ikke er oppgitt, kan vi ikke uttale oss om denne oppfyller kravet til CV ≤ 2 %.

12 Utsendelse HbA412 Noklus-kontroll 1Noklus-kontroll 2 Meget god Vurdering av avvik. Ekstern kvalitetskontroll Oppgitt CVAntall kontrollsvar i beregningenAntall dager i beregningen 1,9470 Oppgitt CV. Intern kvalitetskontroll Samlet vurdering: Analysekvaliteten tilfredsstiller krav til diagnostisk bruk når det gjelder avvik fra sann verdi. Beregning av presisjon (CV) for intern kvalitetskontroll er basert på få analyseringer eller analyseringene er ikke utført hyppig nok til at CV vurderes mot kravet.

13 Metodeforskjeller HbA1c • Ja, men mindre enn tidligere • Kan akseptere en forskjell på +/- 10 % • Pasientene bør følges med en og samme metode hver gang

14 Måling av HbA1c for kontroll av diabetes • Helsedirektoratet har ikke satt noen bestemte kvalitetskrav – Analysekvaliteten bør være like god som til diagnostikk • Minstekravet (fra Noklusprosedyrene): Kontrollmateriale med kjent fasitverdiverdi analyseres minimum ukentlig og hver gang nye analysereagenser tas i bruk

15 Måling av albumin i urin – albumin-kreatinin ratio • Hvor ofte skal man måle ACR? – En gang per år på pasienter med diabetes uten mikroalbuminuri/proteinuri – 2-4 ganger per år på pasienter med diabetes og forhøyet albuminutskillelse – En gang per år på pasienter uten diabetes, men med spesiell kardiovaskulær risiko

16 Norsk Diabetesregister for voksne • Formål: Bedre kvaliteten på behandlingen av diabetespasienter • Tilbyr et elektronisk diabetesskjema til primærlegene • Tilbyr en diabetesjournal til spesialisthelsetjenesten

17 Journalsystem • Kan brukes for: – WinMed 2 og 3 – Infodoc Planario – Profdoc Vision – System X • Kan brukes dersom legekontoret har serveren sin på kommunen, men ikke dersom de har server hos CGM (en av journalleverandørene)

18 Opplysninger lagt inn i Årskontroll blankes ut 1. januar hvert år. Med unntak av: røykestatus/øyelege Årskontroll fra tidligere år finner du i denne drop-listen

19 Hva er gevinsten på legekontoret? • Enklere å holde oversikt på: - behandling av diabetes - årskontroll • Ferdig journalnotat etter årskontroll • Raskt å skrive henvisning til f.eks spesialist eller øyelege • Kvalitetssikring: Følger nasjonale faglige retningslinjers anbefaling for årskontroller

20 NOKLUS Diabetesskjema • Takst for bruk av skjemaet (takst 109, kr 80), en gang per år

21 For mer info om diabetesskjema Se www.noklus.no og Diabetesregister for voksnewww.noklus.no InnstallasjonsCD bestilles via TLF: 55979519/00 eller mail: karianne.lovevaas@noklus.no tone.vonheim.madsen@noklus.no


Laste ned ppt "Diabetes-info fra Noklus Møteplassen 13. februar 2014 Kari Ulveland, laboratoriekonsulent i Noklus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google