Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN UTVIKLE PERSONSENTRERT OMSORG I PRAKSIS?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN UTVIKLE PERSONSENTRERT OMSORG I PRAKSIS?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN UTVIKLE PERSONSENTRERT OMSORG I PRAKSIS?
Kløveråsseminaret 24.mai 2011 Janne Røsvik

2 Hva er personsentrert omsorg?
Et verdigrunnlag En omsorgsfilosofi Nært knyttet til miljøterapi/ ikke-medikamentell behandling

3 VIPS-rammeverket personsentrert omsorg for personer med demens
V vår Verdi er ikke avhengig av alder eller kognitive ressurser I Individuelt tilrettelagt omsorg P tar hensyn til Perspektivet til personen med demens S et Sosialt miljø der personen med demens er en del av fellesskapet 6 indikatorer til hvert element Kitwood 1997, Brooker 2007

4 Indikatorer på at vi ivaretar perspektivet til personen med demens (P)
 P5 utfordrende atferd som kommunikasjon Blir “utfordrende adferd” analysert for å finne hva som kan ligge bak? P6 å være TALSMANN Hvordan ivaretar vi rettighetene til en person som gjør de andre på avdelingen utrygge?

5 Hvilke verdier har vi egentlig?
Formelle verdier Skjulte verdier: Verdier vi ofte ikke er oss bevisst at vi har. Det er disse som styrer oss mest Skjulte verdier hos hver enkelt Skjulte verdier i miljøet og kulturen på avdelingen Verdi-hierarki

6 Hvordan påvirker verdiene våre hverdagen til pasientene?
Verdiene våre forsterker atferden vår Verdiene våre øker sannsynligheten for at vi gjør det samme flere ganger

7 Verdiene preger hvordan vi utfører handlinger
– stell og pleie - kommunikasjon -omtale av pasienten

8 Opplever personen med demens omsorgen som personsentrert?
”De tror jeg er dum, jeg ser det på dem! ” ”Ingen liker meg. Jeg liker ikke meg selv heller” ”Før var jeg noe” Killick and Allen 2004

9 Hvordan opplever pårørende omsorgen vi gir?
”Jeg blir provosert av det jeg leser på hjemmesiden deres, hadde de gjort det som stod der hadde alt vært bra!” Oslo, februar 2011

10 Hva sier personalet? Det som påvirker jobbtilfredshet mest er ikke grad av utfordrende atferd hos pasientene, men om de opplever støtte Cole 2000

11 Det hender at Sverre slår.
Den nye ekstravakten har fått vite at hun må gi ham medisinene fra siden

12 Hvilken verdi ligger i dette?
En skjult verdi? Det viktige er å beskytte personalet fra personer med demens som slår En personsentrert verdi? Det viktige er å skape oversiktlige situasjoner slik at Sverre som har demens ikke blir redd eller frustrert

13 Sverre blir svært sint når ekstravakten prøver å stikke piller inn i munnen hans fra siden, han skvetter til, snur seg og slår etter henne. Hvorfor fungerer ikke tiltaket?

14 Hvorfor fungerer ikke tiltaket?
Er det hvordan tiltaket er utført på som er feil, dvs mangel på kunnskap? Er det hvordan tiltaket er utført, dvs preget av en uheldig holdning? Er det feil tiltak vurdert ut fra Sverres situasjon, slik han opplever verden?

15 Kunnskaper er en forutsetning for personsentrert omsorg , men
Ren kunnskapsformidling til de ansatte viser i liten grad vedvarende effekt på omsorgen som gis til pasientene Aylward 2003, Lintern 2000, Moniz-Cook 1998, Smyer 1992, Turner 2005, Wallin 2009

16 Likte de forelesningen?
Effekt av kurs og forelesning Ø. Kirkevold, fritt etter Donald L. Kirkpatrick Merker pasienten forskjell? Endret de atferd? Endret de holdning? Likte de forelesningen?

17 Hva hindrer oss i å være personsentrert?
Vi blir så opptatt av demenssykdommen, symptomene og alt personen ikke kan Vi mangler ord som beskriver hva personsentrert omsorg er i konkrete situasjoner

18 Vi har ofte de riktige intensjonene, men
Er vi i stand til å se udekkede behov bak atferd? Er vi i stand til å skape fellesskap der personen med demens kjenner seg inkludert? Er vi i stand til å se situasjonen fra perspektivet til personen med demens? Lar vi pårørende hjelpe oss i omsorgen?

19 Hvordan gå fra endret holdning til endret handling?
Affektivt aspekt Kognitivt aspekt Handlingsaspekt

20 Hva trenger den enkelte pleier for å gi personsentrert omsorg?
Kunnskap om hva som påvirker personens atferd Empati og kommunikasjonsferdigheter Engasjement McCormack and McCance, 2006

21 Hvordan lærer den enkelte personsentrert omsorg ?
Hver pleier må få tro på at hun selv vil mestre å bruke kunnskapen (self efficacy) Gjennom rollemodeller som viser personsentrert omsorg i konkrete, daglige situasjoner, for eksempel måltider Bandura 1997

22 Hvordan utvikle personsentrert omsorg på vår avdeling?
Gjennom sosiale normer: personsentrert omsorg blir formidlet av både formelle og uformelle ledere på avdelingen Vi må ha et fast forum der personsentrerte verdier blir formidlet og kunnskap blir delt

23 Knowlegde translation
‘A dynamic and iterative process that includes synthesis, dissemination, exchange and ethically sound application of knowledge’ Canadian Institutes of Health Research (Straus, 2009)(p166). Knowlegde translation

24 Hvordan få kunnskapen oversatt til praktisk omsorg
Hvordan få kunnskapen oversatt til praktisk omsorg? (Knowledge translation) Pleierne på avdelingen må sammen Diskutere konkrete situasjoner Reflektere over det som skjer og Evaluere tiltak sammen Kitson et al 1998 , Lintern 2000, Damshroeder 2006, Damschroder et al., 2009; Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004

25 Hvordan utvikle personsentrert omsorg i vår avdeling?
Personalet trenger å ha innflytelse på beslutninger i omsorgen Personalet trenger anerkjennelse Personalet trenger støtte og tilbakemelding på omsorgen de gir Kitwood 1994, Brooker 2007, Woods 2001, Cole 2000, Robertson 1994,Keane 2005

26 Hva er nødvendig i organisasjonen?
Kunnskapsbase i avdelingen Kultur og miljø i avdelingen som er åpent Intern facilitator: ildsjel/veileder/leder Kitson et al 2002, McCormack 2004, Lintern 2000

27 Hvordan kan vi sikre at omsorgen er personsentrert?
Vi må ha verdistandarder som er så konkrete at vi kan bruke dem til å vurdere det vi gjør og konsekvensene av det vi gjør (for eksempel VIPS)

28 Hvordan utvikle personsentrert omsorg i praksis?
Vi formes av de vi er sammen med. Vi viser empati for pasientene i den grad vi selv blir møtt med empati av våre læremestre Holm og Aspegren 1995


Laste ned ppt "HVORDAN UTVIKLE PERSONSENTRERT OMSORG I PRAKSIS?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google