Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

-. Fra et psykodynamisk behandlingsprogram til mentaliseringsbasert terapi Gjør MBT en forskjell?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "-. Fra et psykodynamisk behandlingsprogram til mentaliseringsbasert terapi Gjør MBT en forskjell?"— Utskrift av presentasjonen:

1 -

2 Fra et psykodynamisk behandlingsprogram til mentaliseringsbasert terapi Gjør MBT en forskjell?

3 - Elfrida Hartveit Kvarstein Seksjon for personlighetspsykiatri Oslo Universitetsssykehus elfkva@ous-hf.no G.Pedersen, Ø.Urnes, B.Hummelen, T.Wilberg, S.Karterud

4 - Bakgrunn

5 MBT - et godt alternativ ved emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse ??  Positive effekter av MBT : 3 britiske RCT (voksne og ungdom) 1 nederlandsk naturalistisk studie (voksne)  Ikke klare MBT fortrinn: 1 dansk RCT (voksne)

6 Tidligere MBT studier: Begrensninger  Kun en RCT utenfor det «originale miljø»  MBT sammenlignes oftest med mindre spesialisert behandling  Det er usikkert hvordan MBT utøves

7 Første norske MBT enhet etablert i 2008  1993-2008: Psykodynamisk gruppebasert behandling  2008: Omlegging til MBT  2008-2013:MBT

8 - Utgangspunktet: Et gruppebasert psykodynamisk behandlingsprogram

9 Det psykodynamiske programmet I: 18 ukers gruppebasert behandlingsprogram i dagavdeling (11 timer pr uke)  Dynamisk gruppepsykoterapi, billedterapi, løsningsfokusert og kognitiv gruppe II: Langtids poliklinisk dynamisk gruppepsykoterapi (ukentlig)  Erfarne, høyt kvalifiserte terapeuter:  Gruppeanalytisk utdannelse  3 psykiatriske sykepleiere, 2 psykiatere, billedterapeut, fysioterapeut, sosionom, psykolog  Gjsn alder 48 år, 80% kvinner  Maksimal behandlingslengde 4 år Karterud & Urnes, 2004

10 Effekter av tradisjonelt psykodynamisk behandlingsprogram  Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (PF):  Gode resultater for pasienter i langtidsterapi  Store problemer for pasienter som faller ut av terapi i tidlig fase  Høyest drop-out for pasienter med lavest fungeringsnivå (Hummelen et al, 2006, Kvarstein et al 2004,2013)

11 - Å implementere MBT

12 Konsensus om MBT  Nordisk gruppekonsensus med Anthony Bateman  Manual MBT individualterapi (Karterud & Bateman, 2010)  Manual MBT psykopedagogisk gruppe (Karterud & Bateman, 2011)  Manual MBT gruppeterapi (Karterud, 2012)  MBT Adherence and Competence Scale (MBT-ACS) (Karterud et al., 2013).

13 Å lære seg MBT  Kurs/seminarer for alle terapeuter og veiledere  Ukentlig videobasert veiledning  Individuell terapi  Gruppeterapi

14 MBT programmet Målgruppe: Emosjonelt ustabil PF og lav fungering (GAF<50) Innledende forberedelse  Mentaliseringsbasert dynamisk formulering (Simonsen et al, 2011)  Kriseplan Fokus på mentalisering, psykoedukasjon, interpersonlig orientering År 1: Psykopedagogisk gruppe (12x), Ukentlig individuell terapi og dynamisk MBT gruppe År 2-3: Ukentlig dynamisk MBT gruppe, Individualterapi nedtrappes gradvis Maksimal behandlingsvarighet 3 år

15 Ble det MBT pasientene fikk?  19 individual terapi sesjoner av 8 terapeuter i programmet  MBT-ACS: skala 1-7, skåre 4 er tilfredstillende :  MBT Etterlevelse 4.7 (SD 1.2)  MBT Kompetanse 4.4 (SD 1.2)  MBT-ACS : Høy skala reliabilitet: Etterlevelse (0.84), Kompetanse (0.88)

16 - Problemstillinger

17  Var MBT som implementert i en norsk behandlingsenhet, effektiv behandling for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse?  Var utfallet av MBT bedre enn det tradisjonelle gruppebaserte, psykodynamiske behandlingsprogram ?

18 - Aktuelle studie - sammenligner to spesialiserte PF behandlinger

19 Diagnostikk ved behandlingsstart  Mini International Neuropsychiatric Interview (M.I.N.I.)  Structured Clinical Interview for DSM Disorders (SCID-II)  SCID-II v/erfarne terapeuter, 10–20 års praksis, gjennomført SCID II kurs

20 Felles utfallsmål The Brief Symptom Inventory 18 (BSI) - kort versjon av SCL-90-R (Derogatis et al)  Selvrapportering av symptomer (depresjon, angst og somatisering)  0-4 skala  Klinisk skår: > 0.8 The Circumplex of Interpersonal Problems (CIP) - 48 item, kort versjon Inventory of Interpersonal Problems-Circumplex version (IIP-C) (Pedersen, 2002)  Selvrapport av interpersonlige problemer  0-4 skala  Klinisk skår: > 0.8 Global Assessment of Functioning (GAF) (Axis V, DSM IV)  0-100 skala  Klinisk skår: < 60

21 Andre utfall  Selvskading  Selvmordsforsøk  Sykehusinnleggelser  Bruk av psykofarmaka  Antall måneders arbeid eller studie siste år

22 Statistikk  Lineære regresjonsmodeller (mixed models) (Singer & Willett, 2003)  Repiterte vurderinger (utfallsmål) Psykodynamisk program  Gj sn 3.4 vurderinger  91% minst 3 ganger, 10 % hadde 5 vurderinger MBT  Gj sn 3.6 vurderinger  74 % minst 3 ganger, 27 % minst 5 vurderinger

23 - Hvordan det gikk det?

24 Pasientene hadde sammenlignbart utgangspunkt Psykodynamisk behandlingsprogram N=281  83% kvinner  Gjsn alder 30 år  Første psykiatrisk behandling 20 år  Antall behandlingsserier median 1  GAF: 46  BSI: 1.9  CIP: 1.8  Arbeid/studie: 46% > 50% ufør MBT N= 64  84% kvinner  Gjsn alder 26 år  Første psykiatrisk behandling 16 år  Antall behandlingsserier median 3  GAF: 48  BSI: 2.1  CIP: 1.7  Arbeid/studie: 56% > 50% ufør

25 Psykodynamisk program (n= 281)MBT (n=64) Mean number BPD criteria6 (1) Mean number PD criteria17 (6)15 (7) Mean number of PDs1.7 (0.8)1.6 (0.8) % Avoidant PD2417 Comorbid symptom disorders2.6 (1.3)2.7 (1.5) % Eating2419 % Mood7381 % Anxiety6769 % Substance use3022

26 MBT pasienter hadde bemerkelsesverdig lav drop-out ** Psychodynamic programMBT Duration < 3 months (drop-out) %15 2 Duration 3- 5 months %27 3 Duration 6-17 months %2037 Duration 18-29 months %1527 Duration > 30 months %2232 Mean months in treatment (SD)17(19)23(12)

27 MBT Psykodynamisk program Stor forskjell i langtidsforløpet **

28 Vesentlig større MBT effekt størrelser BaselineEstimert 3 års effekt størrelse BSI MBT2.11.79 Psykodynamisk program1.90.88 Forskjellns** CIP MBT1.71.41 Psykodynamisk program1.80.91 Forskjellns** GAF MBT481.46 Psykodynamisk program460.67 Forskjellns** ** p< 0.001

29 Større bedring i arbeidsfunksjon for MBT pasienter * Tabellen viser antall måneder i arbeid/studie foregående år

30 For begge: Reduksjon av selvskading og selvmordsforsøk

31 For begge: Reduksjon av sykehus innleggelser

32 For begge: Reduksjon av medikamentbruk

33 For begge: Flere etablert nær relasjon

34 - Konklusjoner

35  MBT er en effektiv behandling ved emosjonelt ustabil PF  Lar seg vellykket implementere  Lav drop-out rate  Store effekt størrelser  Redusert symptombelastning, selvskading og sykehusinnleggelser  Bedring av psykososial, arbeidsmessig og interpersonlig fungering  Pasienter som fikk MBT klarte seg bedre enn sammenlignbare pasienter i psykodynamisk, gruppebasert behandlingsprogram

36 -

37 - Elfrida Hartveit Kvarstein Seksjon for personlighetspsykiatri Oslo Universitetsssykehus elfkva@ous-hf.no G.Pedersen, Ø.Urnes, B.Hummelen, T.Wilberg, S.Karterud


Laste ned ppt "-. Fra et psykodynamisk behandlingsprogram til mentaliseringsbasert terapi Gjør MBT en forskjell?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google