Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingstrappa Et veivalg til fremgang. Bakgrunn  I 2000 ble alle idretter tilknyttet Olympiatoppen pålagt å utvikle en modell for sin talentutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingstrappa Et veivalg til fremgang. Bakgrunn  I 2000 ble alle idretter tilknyttet Olympiatoppen pålagt å utvikle en modell for sin talentutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingstrappa Et veivalg til fremgang

2 Bakgrunn  I 2000 ble alle idretter tilknyttet Olympiatoppen pålagt å utvikle en modell for sin talentutvikling. Modellen har fått navnet Utviklingstrappa.  Orienteringsforbundets utviklingstrapp ble påbegynt av Erlend Slokvik i 1997 og fulgt opp av Egil Johansen.  Første utkast ble ferdigstilt av Jan Arild Johnsen i samarbeid med Trine Rannem Halse i 2001/02.

3 Mål  Målet med Orienteringsforbundets utviklingstrapp er å sikre en systematisk utvikling av utøverne fra nybegynnere til elitenivå og derigjennom sikre medaljer i internasjonale mesterskap.

4 Hvordan

5  En utviklingsmodell som består av seks utviklingstrinn.  Modellen er forankret i dokumentasjon og kunnskap fra:  Orienteringsforbundet, kretser, klubber  Tidligere og nåværende toppløpere, trenere, ledere.  Olympiatoppen og NIH.

6 Delmål Skape en felles forståelse for utvikling av utøver og treningsmiljø.  Sikre langsiktige utviklingsprosesser i treningsmiljøene.  Synliggjøre nødvendige aktiviteter og treningsmetoder på ulike utviklingstrinn.  Synliggjøre nødvendig treningsmengde  Skape treningsmiljø preget av:  Disiplin, gode holdninger  Lagmoral, Innstilling  Fellesskap  Entusiasme, glede og humør  Respekt for lover og regler  Skape motivasjon  Synliggjøre nødvendige ressursbehov og sikre tilgang til ressurspersoner  Bidra til mindre frafall

7 Utviklingstrappens 6 utviklingstrinn

8 TrinnAntatt alderPrioritert utviklingsområde 111-13 årOrienteringsteknisk forståelse og skogtilvenning/trygghet/basis utholdenhet 213-15 årKart og terrengforståelse. Utholdenhet og kroppsbeherskelse. 315-17 årLære å trene. Videreutvikle tekniske ferdigheter 417-20 årPerfeksjonere teknikk og videreutvikle utholdenheten 520-2X årVidereutvikling og spesialisering av ferdighetene 62X- årSpesialisering og formtopping mot internasjonale mesterskap

9 Alle med aktivitetsglede Alle Treningslyst og/eller talent Talent og/eller motiverte utøvere Motiverte utøvere Utøvere med sterk vilje og evne til å prioritere Egenmotivasjon Utviklingstrappens 6 utviklingstrinn Medaljører i internasjonale mesterskap Landslag/Toppløpere i NM (senior) Premierte NM løpere/toppløpere blant juniorer Gode ungdomsløpere/juniorer Ungdomsløpere Nybegynnere 1 2 3 4 5 6

10 Utvikling Utvikling betinger forandring!  Utviklingstrappa er en bevisstgjøring av de tiltak som kreves for å oppnå utvikling for utøverne på hvert utviklingstrinn. Utvikling Forandring

11 Utviklingstrappens oppbygging Hvert trinn inneholder: 1. Mål 2. Grunnforutsetninger 3. Ansvarsforhold 4. Utviklingsområder 1. Fysisk 2. O-teknisk 3. Mentalt/holdninger 4. Konkurranseaktivitet og samlinger 5. Tester for måling av prestasjonsutvikling Alle med aktivitetsglede Alle Treningslyst og/eller talent Talent og/eller motiverte utøvere Motiverte utøvere Utøvere med sterk vilje og evne til å prioritere Egenmotiva sjon

12 1. Mål  En beskrivelse av de viktigste ferdighetene som skal opparbeides i perioden.

13 2. Grunnforutsettinger  En beskrivelse av hvilke grunnforutsetninger som bør være til stede for videre utvikling.  Antall trenere og leder/veileder  Tilgang til kart og terreng  Konkurranser  Fellestreninger  Samlinger  Bosted  Arbeide/studier  Økonomi

14 3. Ansvar for utvikling AnsvarTrinn 1Trinn 2Trinn 3Trinn 4Trinn 5Trinn 6 UtøverLiteLittMyeSvært mye Alt? TrenerSvært mye ForeldreSvært mye Mye LittLite KlubbSvært mye Mye KretsLiteMyeSvært mye LittLite LandslagLiteLittMyeSvært mye

15 4.1 Utvikling av fysisk kapasitet  Utviklingstrappa innholder en beskrivelse av :  Treningsforståelse og kunnskapsnivå  Arbeidskrav  Treningsmengde og belastning  Testsystem  Orienteringsløp er en ”ikke målbar” idrett og fysiske tester er et redskap for å måle om utvikling finner sted.

16 4.1 Utvikling av fysisk kapasitet Type test:Trinn i utviklingstrappaHyppighet Terrengtest i sommerhalvåret (1) Terrengtest er løpetest over en fast distanse. Trinn 1 - 62-3 ganger i sommerhalvår 3000 meter test i sommerhalvår (2). Trinn 3 - 61-3 ganger årlig Test av maksimalt oksygenopptak/terskel i lab. Alle typer systematiske laboratorietester er et forbundsansvar. Trinn 4 - 62-6 ganger årlig

17 4.1.1Utvikling av løpeteknikk ”Orienteringsløp arrangeres i alle typer terreng fra tungt uryddig skogsterreng til stier og bygater. Utøveren bør beherske et bredt spekter av løpeteknikker for å kunne opprettholde størst mulig hastighet (gjennomsnittsfart) uavhengig av terreng og underlag”

18 4.1.1 Utvikling av løpeteknikk  Utviklingstrappa peker på hvilke faktorer som utvikler en god løpeteknikk.  Kroppsholdning  Balanse  Bevegelighet  Muskelstyrke  Dristighet

19 4.2 Utvikling av O-teknikk ”Opptrening av o-teknikk er en prosess som for nybegynneren starter med læring av kartets språk og dialekter til eliteløperen som uavhengig av terreng kan gjennomføre o-løp som om det var et rent terrengløp med merket løype”

20 4.2 Utvikling av O-teknikk  Utviklingstrappa synliggjør :  Nødvendige ferdigheter  Grunnforutsetninger for o-teknisk utvikling  Tilgang til kart  Tilgang til variert terreng  Utfordringer  Oppfølging og tilbakemelding

21 4.2 Utvikling av O-teknikk  Tilgang til kart  Klubbene må sørge for gode og oppdaterte kart.  Opplæring av orienteringsferdigheter skjer i hovedsak gjennom praktisk utførelse.  God kartforståelse kan bare opparbeides med mye tid i terrenget med kart.

22 4.2 Utvikling av O-teknikk  Tilgang til varierte terreng  Oppsøke nye utfordringer i andre områder, kretser, landsdeler og land for å stimulere til utvikling.  Utøveren må utfordres i nye og ukjente områder med den hensikt at utøveren lærer seg kartets språk og ”dialekter”  Foreta bevisste valg av treningsområder med sikte på utvikling av ønskede ferdigheter

23 4.2 Utvikling av O-teknikk  Tekniske utfordringer  Tilpasning av treninger til utøvernes ferdighetsnivå. (mestring)  Utfordre med variasjon i øvelser, distanser, terrengområder og målestokk.  Holdninger til spesialisering og basistrening.  Tidlig o-teknisk spesialisering vil hindre utvikling av optimal o- teknikk?

24 4.2 Utvikling av O-teknikk  Oppfølging og tilbakemelding til utøveren  Mestring og kontinuerlig utvikling fører til økt motivasjon og inspirasjon. Grunnlaget for mestring ligger i trygghet på egne ferdigheter. Tryggheten opparbeides med gode tilbakemeldinger på utførelse.

25 4.3 Holdninger og mental ferdigheter  Hvordan lære å ”tenke riktig til riktig tid”  Forståelse og utvikling av (idrettsrettede) mentale ferdigheter  Fokus på verdier og holdninger  Etterleve regler  Sportsånd  Felleskap  Naturen  Doping

26 4.4 Konkurranser  Hvor mange konkurranser bør en utøver løpe?  Hvilken type konkurranser?  Klubb/krets/nasjonalt/internasjonalt  Samlinger?

27 Utviklingstrappa  15-17 år. Et eksempel (side 35) 15-17 år. Et eksempel


Laste ned ppt "Utviklingstrappa Et veivalg til fremgang. Bakgrunn  I 2000 ble alle idretter tilknyttet Olympiatoppen pålagt å utvikle en modell for sin talentutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google