Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et veivalg til fremgang

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et veivalg til fremgang"— Utskrift av presentasjonen:

1 Et veivalg til fremgang
Utviklingstrappa Et veivalg til fremgang

2 Bakgrunn I 2000 ble alle idretter tilknyttet Olympiatoppen pålagt å utvikle en modell for sin talentutvikling. Modellen har fått navnet Utviklingstrappa. Orienteringsforbundets utviklingstrapp ble påbegynt av Erlend Slokvik i 1997 og fulgt opp av Egil Johansen. Første utkast ble ferdigstilt av Jan Arild Johnsen i samarbeid med Trine Rannem Halse i 2001/02.

3 Mål Målet med Orienteringsforbundets utviklingstrapp er å sikre en systematisk utvikling av utøverne fra nybegynnere til elitenivå og derigjennom sikre medaljer i internasjonale mesterskap.

4 Hvordan

5 Hvordan En utviklingsmodell som består av seks utviklingstrinn.
Modellen er forankret i dokumentasjon og kunnskap fra: Orienteringsforbundet, kretser, klubber Tidligere og nåværende toppløpere, trenere, ledere. Olympiatoppen og NIH.

6 Delmål Skape en felles forståelse for utvikling av utøver og treningsmiljø. Sikre langsiktige utviklingsprosesser i treningsmiljøene. Synliggjøre nødvendige aktiviteter og treningsmetoder på ulike utviklingstrinn. Synliggjøre nødvendig treningsmengde Skape treningsmiljø preget av: Disiplin, gode holdninger Lagmoral, Innstilling Fellesskap Entusiasme, glede og humør Respekt for lover og regler Skape motivasjon Synliggjøre nødvendige ressursbehov og sikre tilgang til ressurspersoner Bidra til mindre frafall

7 Utviklingstrappens 6 utviklingstrinn

8 Utviklingstrappens 6 utviklingstrinn
Antatt alder Prioritert utviklingsområde 1 11-13 år Orienteringsteknisk forståelse og skogtilvenning/trygghet/basis utholdenhet 2 13-15 år Kart og terrengforståelse. Utholdenhet og kroppsbeherskelse. 3 15-17 år Lære å trene. Videreutvikle tekniske ferdigheter 4 17-20 år Perfeksjonere teknikk og videreutvikle utholdenheten 5 20-2X år Videreutvikling og spesialisering av ferdighetene 6 2X- år Spesialisering og formtopping mot internasjonale mesterskap

9 Utviklingstrappens 6 utviklingstrinn
Medaljører i internasjonale mesterskap Alle med aktivitetsglede Alle Treningslyst og/eller talent Talent og/eller motiverte utøvere Motiverte utøvere Utøvere med sterk vilje og evne til å prioritere Egenmotivasjon 6 Landslag/Toppløpere i NM (senior) 5 Premierte NM løpere/toppløpere blant juniorer 4 Gode ungdomsløpere/juniorer 3 Ungdomsløpere 2 Nybegynnere 1

10 Utvikling Utvikling Forandring Utvikling betinger forandring!
Utviklingstrappa er en bevisstgjøring av de tiltak som kreves for å oppnå utvikling for utøverne på hvert utviklingstrinn. Utvikling Forandring

11 Utviklingstrappens oppbygging
Hvert trinn inneholder: Mål Grunnforutsetninger Ansvarsforhold Utviklingsområder Fysisk O-teknisk Mentalt/holdninger Konkurranseaktivitet og samlinger Tester for måling av prestasjonsutvikling Alle med aktivitetsglede Alle Treningslyst og/eller talent Talent og/eller motiverte utøvere Motiverte utøvere Utøvere med sterk vilje og evne til å prioritere Egenmotivasjon

12 1. Mål En beskrivelse av de viktigste ferdighetene som skal opparbeides i perioden.

13 2. Grunnforutsettinger En beskrivelse av hvilke grunnforutsetninger som bør være til stede for videre utvikling. Antall trenere og leder/veileder Tilgang til kart og terreng Konkurranser Fellestreninger Samlinger Bosted Arbeide/studier Økonomi

14 3. Ansvar for utvikling Ansvar Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3 Trinn 4 Trinn 5
Utøver Lite Litt Mye Svært mye Alt? Trener Foreldre Klubb Krets Landslag

15 4.1 Utvikling av fysisk kapasitet
Utviklingstrappa innholder en beskrivelse av : Treningsforståelse og kunnskapsnivå Arbeidskrav Treningsmengde og belastning Testsystem Orienteringsløp er en ”ikke målbar” idrett og fysiske tester er et redskap for å måle om utvikling finner sted.

16 4.1 Utvikling av fysisk kapasitet
Type test: Trinn i utviklingstrappa Hyppighet Terrengtest i sommerhalvåret (1) Terrengtest er løpetest over en fast distanse. Trinn 1 - 6 2-3 ganger i sommerhalvår 3000 meter test i sommerhalvår (2) . Trinn 3 - 6 1-3 ganger årlig Test av maksimalt oksygenopptak/terskel i lab. Alle typer systematiske laboratorietester er et forbundsansvar. Trinn 4 - 6 2-6 ganger årlig

17 4.1.1Utvikling av løpeteknikk
”Orienteringsløp arrangeres i alle typer terreng fra tungt uryddig skogsterreng til stier og bygater. Utøveren bør beherske et bredt spekter av løpeteknikker for å kunne opprettholde størst mulig hastighet (gjennomsnittsfart) uavhengig av terreng og underlag”

18 4.1.1 Utvikling av løpeteknikk
Utviklingstrappa peker på hvilke faktorer som utvikler en god løpeteknikk. Kroppsholdning Balanse Bevegelighet Muskelstyrke Dristighet

19 4.2 Utvikling av O-teknikk
”Opptrening av o-teknikk er en prosess som for nybegynneren starter med læring av kartets språk og dialekter til eliteløperen som uavhengig av terreng kan gjennomføre o-løp som om det var et rent terrengløp med merket løype”

20 4.2 Utvikling av O-teknikk
Utviklingstrappa synliggjør : Nødvendige ferdigheter Grunnforutsetninger for o-teknisk utvikling Tilgang til kart Tilgang til variert terreng Utfordringer Oppfølging og tilbakemelding

21 4.2 Utvikling av O-teknikk
Tilgang til kart Klubbene må sørge for gode og oppdaterte kart. Opplæring av orienteringsferdigheter skjer i hovedsak gjennom praktisk utførelse. God kartforståelse kan bare opparbeides med mye tid i terrenget med kart.

22 4.2 Utvikling av O-teknikk
Tilgang til varierte terreng Oppsøke nye utfordringer i andre områder, kretser, landsdeler og land for å stimulere til utvikling. Utøveren må utfordres i nye og ukjente områder med den hensikt at utøveren lærer seg kartets språk og ”dialekter” Foreta bevisste valg av treningsområder med sikte på utvikling av ønskede ferdigheter

23 4.2 Utvikling av O-teknikk
Tekniske utfordringer Tilpasning av treninger til utøvernes ferdighetsnivå. (mestring) Utfordre med variasjon i øvelser, distanser, terrengområder og målestokk. Holdninger til spesialisering og basistrening. Tidlig o-teknisk spesialisering vil hindre utvikling av optimal o-teknikk?

24 4.2 Utvikling av O-teknikk
Oppfølging og tilbakemelding til utøveren Mestring og kontinuerlig utvikling fører til økt motivasjon og inspirasjon. Grunnlaget for mestring ligger i trygghet på egne ferdigheter. Tryggheten opparbeides med gode tilbakemeldinger på utførelse.

25 4.3 Holdninger og mental ferdigheter
Hvordan lære å ”tenke riktig til riktig tid” Forståelse og utvikling av (idrettsrettede) mentale ferdigheter Fokus på verdier og holdninger Etterleve regler Sportsånd Felleskap Naturen Doping

26 4.4 Konkurranser Hvor mange konkurranser bør en utøver løpe?
Hvilken type konkurranser? Klubb/krets/nasjonalt/internasjonalt Samlinger?

27 Utviklingstrappa 15-17 år. Et eksempel (side 35)


Laste ned ppt "Et veivalg til fremgang"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google