Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tuberkulose,- nytt og nyttig Guri Hoven Lungeseksjonen, SSK 09.09.11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tuberkulose,- nytt og nyttig Guri Hoven Lungeseksjonen, SSK 09.09.11."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tuberkulose,- nytt og nyttig Guri Hoven Lungeseksjonen, SSK 09.09.11

2  Latent tuberkulose  Tuberkulosesykdom 2

3 • Diagnostikk av latent Tb og Tb sykdom • Behandling av latent Tb • Tb sykdom

4 4  Latent tuberkuløs infeksjon?  Aktiv tuberkuløs sykdom?  TST-tester > 100 år  IGRA-tester Hvilken tilstand skal diagnostiseres?

5 5  In vitro blodprøver av cellemediert immunrespons  Tuberkulosebakterien har RD1 (Region of difference 1)  ESAT-6 ( Early secretory antigenic target 6)  CFP-10 ( Culture filtrate protein 10)  BCG-stammene og atypiske mykobakterier har ikke RD1 (unntak: M. marinum, M.kansasii og M.szulgai)  T-celler fra eksponerte personer produserer IFN-gamma når TB-spesifikke antigener blir tilsatt IGRA ( Interferon gamma release assay) IGT ( Interferon gamma immunological test)

6 6 Nye spesifikke blodtester ved TB: IFN-γ baserte assay  Bedre spesifisitet og sensitivitet  Ikke kryssreaksjon med BCG vaksinering  Ikke kryssreaksjon med ikke- humane mykobakterier  Testen differensierer ikke mellom aktiv og latent TB Stimulering av T celler med M. tuberculosis spesifikke Ag: som mangler i BCG og andre mykobakterier Frigjort IFN-  måles med ELISA eller ELISPOT metode IGRA: fra fhi.no

7 7 IGRA  QuantiFERON-TB GIT (ELISA) måler IFN-gamma nivå i plasma  T-SPOT.TB (Elispot) måler antall IFN-gamma-produserende celler

8 8 Tolkning av QuantiFERON-G Table Tabell fra MMWR, Recommendations and Reports December 16, 2005 / 54(RR15);49-55

9 9 Inkonklusive resultater: QFT vs T-SPOT.TB Basert på flere studier 2006 - 2009: QFTT-SPOT.TB Pasienter (latent/aktiv TB) 5 - 11 %1 - 3 % Barn < 5 år25 - 32 %2 % Eldre > 80 år12 %4 % Kortikosteroider18 %3 % Kjemoterapi36 %21 % Fra fhi.no

10 10 T-Spot.TB Indikasjon:  Ikke-konklusiv QFT  Vurder ved negativ QFT og mistanke om tuberkulosesmitte ved svekket immunitet grunnet alder, sykdom eller immunsupprimerende behandling Utføres etter avtale på FHI annenhver onsdag

11 11 Hvor gode er IGRA-testene? Sensitivitet Vurdert hos dyrkningsbekreftede TB-syke Spesifisitet Friske uten kjent risiko for eller eksponering for TB QFT-GOLD78% (95%KI,73-82%) 99% ikke BCG-vaksinerte (95%CI, 98-100%) QFT-GIT70% (95%CI,63-78%) 96% BCG-vaksinerte (95%CI, 94-98%) T-SPOT.TB90% (95%CI, 86-93%) 93% (95%CI, 86-100%) TST77% (95% CI 71-82%) 97% ikke BCG-vaksinerte (95%CI, 95-99%) 59% BCG-vaksinerte Systematic review: T-cell-based assays for the diagnosis of latent tuberculosis infection: an update.Pai M, Zwerling A, Menzies D. Ann Intern Med. 2008 Aug 5;149(3):177-84. Epub 2008 Jun 30.Pai MZwerling AMenzies D

12 12 Hvor gode er IGRA-testene? (LTBI)  IGRA-testene har svært høy spesifisitet, svekkes ikke av BCG-vaksine  TST spesifisitet høy hos ikke-BCG-vaksinerte, men lav og varierende hos BCG-vaksinerte  T-SPOT.TB har sannsynligvis høyere sensitivitet enn QFT og TST Pai MPai M, et al Ann Intern Med. 2008 Aug 5;149(3):177-84. Epub 2008 Jun 30.

13 13 Hvor gode er IGRA-testene? TB sykdom  7 kliniske studier (lav–intermediær TB-forekomst), IGRA hos voksne med mistenkt TB sykdom  Sensitivitet varierte fra 64 - 92%  IGRA kan miste 10–30% av TB syke, uegnet til å ekskludere TB  2 studier kombinerte IGRA med ekspektorat eller TST og fikk høy NPV T-cell interferon-g release assays for the rapid immunodiagnosis of tuberculosis: clinical utility in high-burden vs.low-burden settings Dheda, K,.. Current Opinion in Pulmonary Medicine2009,15:188–200

14 14  Systematisk gjennomgang av 4 studier ang ”within-subject” variabilitet og 13 studier som evaluerte TST effekt på etterfølgende IGRA-resultat  Begrenset data, men ”within-subject” variabilitet var tilstede i alle studier  Mest uttalt hos IGRA-positive, i mindre grad hos IGRA-negative  Boosting; fra 3 dager etter TST, varighet måneder?? Within-subject variability of interferon-g assay results for tuberculosis and boosting effect of tuberculin skin testing: a systematic review PLoS One. 2009 Dec 30;4(12):e8517. van Zyl-Smit RN, Zwerling A, Dheda K, Pai M.van Zyl-Smit RNZwerling ADheda KPai M BOOSTING?

15 15 Within-subject variability of interferon-g assay results for tuberculosis and boosting effect of tuberculin skin testing: a systematic review PLoS One. 2009 Dec 30;4(12):e8517. van Zyl-Smit RN, Zwerling A, Dheda K, Pai M.van Zyl-Smit RNZwerling ADheda KPai M BOOSTING?

16 16 Tanumsundersøkelsen 1000 av 2813 asylsøkere>18 år  Sept. 2005 - juni 2006  QFT, spørreskjema, TST og rtg th Resultat  912  29% (264) positiv QFT  50% (460) TST ≥ 6 mm  TST positive: 50% QFT negative  TST negative: 7% QFT positive (32/452) Winje BA, BMC Infect Dis. 2008 May 14;8:65.

17 17 Tanumsundersøkelsen Winje BA, BMC Infect Dis. 2008 May 14;8:65.

18 18 Tanumsundersøkelsen  43 % færre henvisninger vha QFT på asylsøkere sammenlignet med henvisning > 6mm  5/1000 fikk påvist (kulturbekreftet) tbc ved ankomst landet 5/5 eksponering, symptomer og pos. rtg th Winje BA, BMC Infect Dis. 2008 May 14;8:65.

19 19 Tanumsundersøkelsen, 5 TB-syke  2 ekskludert TST 15, QFT manglet TST 17, 1. QFT pos, 2. manglet  3 inkludert TST 9, QFT neg TST 10, QFT pos TST 18, QFT pos Winje BA, BMC Infect Dis. 2008 May 14;8:65.

20 20 IGRA Oppsummering 1/4  IGRA mer spesifikk enn TST  IGRA mer sensitiv enn TST ved immunsuppresjon  T-SPOT.TB mer sensitiv og færre inkonklusive enn QFT ved CD4 <100-200  Beslutningstøtte, utelukker ikke og skiller ikke LTBI eller TB sykdom

21 21 IGRA Oppsummering 2/4  Boosting??  Reduserer antall EU  Kan ikke brukes til å følge sykdomsutvikling eller nysmitte

22 22 IGRA Oppsummering 3/4 Påvise LTBI  Screening av definerte risikogrupper (innvandrere)  Smitteoppsporing  Immunsuppresjon (HIV, TNF-a, tx,...) Beslutningsstøtte ved TB-sykdom  Ekstrapulmonal TB, barn

23 23 IGRA Oppsummering 4/4 QFT primær IGRA test  Indikasjon: Pos. TST, evt. klinisk vurdering T-SPOT.TB sekundær IGRA test  Indikasjon: Inkonklusiv QFT test eller klinisk vurdering

24 Diagnostikk av tuberkulosesykdom  PCR  Rifampicinresistens  Raskere dyrkningssvar 24

25  Diagnostikk av latent tb og tb sykdom  Behandling av latent Tb  Tb sykdom

26 Latent tb, hvem skal ha behandling?  Tilby behandling for å redusere smitterisiko i samfunnet eller for å forhindre sykdom hos enkeltindividet?  Risikoscore, se e-bok på FHI.no 26

27 27

28 28

29 29

30 Risiko-score 30

31 31

32 32 DOT  Til hvem?  Hvorfor?  Kostnadseffektivt?

33 33 Medikamentell behandling av latent TB  Hvem skal ha?  Medisinsk indikasjon  Motivert pasient  Nytteverdi  Hvilken behandling?  3 mnder Isoniazid + Rifampicin  6 mnder Isoniazid  Pyridoxin?  DOT? I tilfelle hvorfor?  Risiko ved beh., lab  Obs andre medikamenter, p-pille, kortison...

34  Diagnostikk av latent tb og tb sykdom  Behandling av latent tb  Tb sykdom

35 35 Tuberkulose, sykdom

36 Tb, fordelt på fylker siste 10 år 36

37 37

38 Norge, insidens fra 1977 til 2009. FHI 38

39 39 Multiresistent tuberkulose i Norge 1978-2005

40 40 Isolering?  Hvor?  Hvor lenge?

41 Om mus og menn….Vaksinegjenombrudd?  IKEPLUS  Mykobakteriene har gener kalt esx-3, hjelper organismene å ”unngå” vertens immunforsvar  Esx-3 fjernet fra M. smegmatis, M.sm. injisert i mus.  Esx-3 gener fra M. tb satt inn i M. sm. (=IKEPLUS) som ble injisert i mus  IKEPLUS-infeksjonen raskt fjernet, vedvarende immunitet mot M. tb 41

42 42 TAKK!


Laste ned ppt "Tuberkulose,- nytt og nyttig Guri Hoven Lungeseksjonen, SSK 09.09.11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google