Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Erfaringer fra containerkontroll Nils Henrik Agerup DSB.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Erfaringer fra containerkontroll Nils Henrik Agerup DSB."— Utskrift av presentasjonen:

1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Erfaringer fra containerkontroll Nils Henrik Agerup DSB

2 Deltakere containerkontroll •DSB •Sjøfartsdirektoratet •Statens vegvesen •Politiet •Kystverket •Toll- og avgifts- direktoratet •Lokalt brannvesen (som observatør)

3 Regelverk •Forskrift om landtransport av farlig gods med ADR/RID •”Forskrift om transport av farlig last på skip” med IMDG koden •”Forskrift om farlig last i havnedistrikt” (viser til ADR og IMDG koden) •”Forskrift om sikre containere”, CSC konvensjonen og CSC sirkulære 134 vedr. uakseptable skader på CSC containere.

4 Sikkerheten til kontrollpersonellet • Trafikk –Lastebiler/trailere –Trucker • Hengende last • Lavt oksygeninnhold • Insektsbekjempningsmidler (fumigants) • Klemfare, ras av last • Skarpe objekter.

5 Kontroll av CSC container

6

7 Kontroll av CSC container uten farlig gods

8 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar8 Container for farlig gods ADR/RID 7.1.4 En storcontainer må ikke ha følgende skader: •Sidebjelker oppe og nede, dørkarm oppe og nede, gulvbjelker, hjørnestolper og hjørnebeslag må ikke ha: –bulker eller nedbøyning på mer enn 19 millimeter, –sprekker eller brudd, –mer enn en skjøt eller en dårlig skjøt, –mer enn to skjøter i noen sidebjelke oppe eller nede, eller –skjøt i dørkarm nede eller i hjørnestolpe. •Utette pakninger, •Deformasjon av hele konstruksjonen slik at riktig anbringelse av håndteringsutstyr samt anbringelse og sikring på chassis eller kjøretøy ikke er mulig.

9 Vanligste typer feil og mangler: •Utgåtte sertifikater •Feil ved merking (faresedler, UN nr.) •Strukturelle skader på container •Hull/sprekk/skadd pakn./lås •Mangler ved sikring av last

10 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar10 Container/Vehicle Packing Certificate ADR/RID og IMDG-koden 5.4.2 •Containeren eller kjøretøyet skal ledsages av et stuingssertifikat. Ni punkter. •Stemples og underskrives av den personen som er ansvarlig for stuingen. Avsender? •Dette kan inngå i farlig gods transportdokumentet. •Gjelder sjøtransport og transport på land før eller etter en sjøtransport.

11 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar11 •Containeren/kjøretøyet er egnet til å bli lastet med godset •Oppfyller IMDG-kodens adskillelsesbestemmelser •Alle kolli er inspisert for skader og kun de som er i tilfredsstillende stand er lastet •Fat er lastet stående •Godset er lastesikret •Gods i bulk er jevnt fordelt •For gods av klasse 1, unntatt 1.4S: Container eller kjøretøy oppfyller kravene i IMDG-koden 7.4.6. •Container eller kjøretøy er korrekt merket med store faresedler og merker Container/Vehicle Packing Certificate Viktige punkter:

12 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar12 CSC sertifikat •Containeren må være godkjent og kontrollert. •Periodisk kontroll. Første etter 5 år deretter med høyst 30 mnd intervall. •ACEP. Betyr at containeren er under et godkjent kontinuerlig vedlikeholdsprogram

13 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar13 Merking •Merking med store faresedler •Merke for miljøfare/marine pollutant •Merke for høy temperatur •UN nummer enten på den store fareseddelen eller på eget oransje merke like ved fareseddelen •Containeren skal merkes på alle fire sider •Merkingen skal tåle 3 mnd. i sjøen

14 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar14 Merking

15 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar15 Merking

16 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar16 Merking

17 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar17 Merking

18 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar18 Merking

19 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar19 Merking

20 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar20 Merking

21 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar21 Merking

22 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar22

23 Lastesikring •ADR/RID: 7.5.7 Håndtering og stuing •IMDG-koden: Kap. 7.5 •IMO/ILO/UN ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTU’s). Last i stykkgodscontainer/kjøretøy skal være jevnt fordelt med ikke mer enn 60 % i en ende av enheten. Tyngdepunkt skal være så nær midten av container/enhet som mulig. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar23

24 Lastesikring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar24

25 Lastesikring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar25

26 Lastesikring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar26

27 Strukturskader Vanligste skader: •Bulker i CSC rammen •Rustskader •Feil på dørpakning Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar27

28 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar28

29 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar29

30 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar30

31 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar31

32 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar32

33 Merking av semi-tilhenger - IMDG •En semi-tilhenger som skal transporteres på skip ihht IMDG- koden skal merkes med store faresedler på alle fire sider. •Ansvarlig for merkingen er den som laster opp semi- tilhengeren og som har undertegnet på container/vehicle packing certificate. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar33

34 ADR merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar34

35 Utbedring av manglende merking - IMDG Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar35

36 Utbedring av manglende merking - IMDG Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar36

37 Utbedring av manglende merking - IMDG Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar37

38 Takk for oppmerksomheten Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar38


Laste ned ppt "Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar1 Erfaringer fra containerkontroll Nils Henrik Agerup DSB."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google