Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra containerkontroll

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra containerkontroll"— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra containerkontroll
Nils Henrik Agerup DSB Erfaringer fra containerkontroll Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

2 Deltakere containerkontroll
DSB Sjøfartsdirektoratet Statens vegvesen Politiet Kystverket Toll- og avgifts- direktoratet Lokalt brannvesen (som observatør)

3 Regelverk Forskrift om landtransport av farlig gods med ADR/RID
”Forskrift om transport av farlig last på skip” med IMDG koden ”Forskrift om farlig last i havnedistrikt” (viser til ADR og IMDG koden) ”Forskrift om sikre containere”, CSC konvensjonen og CSC sirkulære 134 vedr. uakseptable skader på CSC containere.

4 Sikkerheten til kontrollpersonellet
Trafikk Lastebiler/trailere Trucker Hengende last Lavt oksygeninnhold Insektsbekjempningsmidler (fumigants) Klemfare, ras av last Skarpe objekter.

5 Kontroll av CSC container

6 Kontroll av CSC container

7 Kontroll av CSC container uten farlig gods

8 Container for farlig gods ADR/RID 7.1.4
En storcontainer må ikke ha følgende skader: Sidebjelker oppe og nede, dørkarm oppe og nede, gulvbjelker, hjørnestolper og hjørnebeslag må ikke ha: bulker eller nedbøyning på mer enn 19 millimeter, sprekker eller brudd, mer enn en skjøt eller en dårlig skjøt, mer enn to skjøter i noen sidebjelke oppe eller nede, eller skjøt i dørkarm nede eller i hjørnestolpe. Utette pakninger, Deformasjon av hele konstruksjonen slik at riktig anbringelse av håndteringsutstyr samt anbringelse og sikring på chassis eller kjøretøy ikke er mulig. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

9 Vanligste typer feil og mangler:
Utgåtte sertifikater Feil ved merking (faresedler, UN nr.) Strukturelle skader på container Hull/sprekk/skadd pakn./lås Mangler ved sikring av last

10 Container/Vehicle Packing Certificate
ADR/RID og IMDG-koden 5.4.2 Containeren eller kjøretøyet skal ledsages av et stuingssertifikat. Ni punkter. Stemples og underskrives av den personen som er ansvarlig for stuingen. Avsender? Dette kan inngå i farlig gods transportdokumentet. Gjelder sjøtransport og transport på land før eller etter en sjøtransport. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

11 Container/Vehicle Packing Certificate Viktige punkter:
Containeren/kjøretøyet er egnet til å bli lastet med godset Oppfyller IMDG-kodens adskillelsesbestemmelser Alle kolli er inspisert for skader og kun de som er i tilfredsstillende stand er lastet Fat er lastet stående Godset er lastesikret Gods i bulk er jevnt fordelt For gods av klasse 1, unntatt 1.4S: Container eller kjøretøy oppfyller kravene i IMDG-koden Container eller kjøretøy er korrekt merket med store faresedler og merker Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

12 CSC sertifikat Containeren må være godkjent og kontrollert.
Periodisk kontroll. Første etter 5 år deretter med høyst 30 mnd intervall. ACEP. Betyr at containeren er under et godkjent kontinuerlig vedlikeholdsprogram Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

13 Merking Merking med store faresedler
Merke for miljøfare/marine pollutant Merke for høy temperatur UN nummer enten på den store fareseddelen eller på eget oransje merke like ved fareseddelen Containeren skal merkes på alle fire sider Merkingen skal tåle 3 mnd. i sjøen Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

14 Merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

15 Merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

16 Merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

17 Merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

18 Merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

19 Merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

20 Merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

21 Merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

22 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

23 Lastesikring ADR/RID: 7.5.7 Håndtering og stuing IMDG-koden: Kap. 7.5
IMO/ILO/UN ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTU’s). Last i stykkgodscontainer/kjøretøy skal være jevnt fordelt med ikke mer enn 60 % i en ende av enheten. Tyngdepunkt skal være så nær midten av container/enhet som mulig. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

24 Lastesikring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

25 Lastesikring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

26 Lastesikring Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

27 Strukturskader Vanligste skader: Bulker i CSC rammen Rustskader
Feil på dørpakning Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

28 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

29 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

30 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

31 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

32 Strukturskader Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

33 Merking av semi-tilhenger - IMDG
En semi-tilhenger som skal transporteres på skip ihht IMDG-koden skal merkes med store faresedler på alle fire sider. Ansvarlig for merkingen er den som laster opp semi-tilhengeren og som har undertegnet på container/vehicle packing certificate. Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

34 ADR merking Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

35 Utbedring av manglende merking - IMDG
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

36 Utbedring av manglende merking - IMDG
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

37 Utbedring av manglende merking - IMDG
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

38 Takk for oppmerksomheten
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar


Laste ned ppt "Erfaringer fra containerkontroll"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google