Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Havariinspektør Martin Visnes Farlig gods konferansen 2011 Noen alvorlige ulykker med tungtransport i Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Havariinspektør Martin Visnes Farlig gods konferansen 2011 Noen alvorlige ulykker med tungtransport i Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Havariinspektør Martin Visnes mvi@aibn.no Farlig gods konferansen 2011 Noen alvorlige ulykker med tungtransport i Norge

2 Statens havarikommisjon for transport (SHT) •SHT er en offentlig undersøkelseskommisjon. •Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. •SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar. 05/2011 Martin Visnes

3 Samferdselsdepartementet Havarikommisjonen Eier Tilsynene EierOperatør Osv.---

4 SHTs veiavdeling •Operativ fra 1. september 2005 •Varsles om ulykker som: –har funnet sted i en tunnel –involverer buss eller kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn, –involverer kjøretøy som transporterer farlig gods (ADR). •Mottar ca. 150 varsler pr. år •Utreder ca. 5 ulykker pr. år •Kriterier for utvelgelse –Læringspotensial –Stort skadepotensial –Ulykker med mange skadde eller omkomne 05/2011 Martin Visnes

5 04/2011 Martin Visnes Ryggeulykke med buss i Drammen E6-Åsen i LevangerRV 44 EgersundRV 44 Sirevåg E 39 Vikeså FV 987 SuleskaretE 18 Solum/PaulerRV 52 Hemsedal E 6 Kolomoen ved Hamar RV 3 ØsterdalenE 6 Dovre E 39 Lenefjorden v/ Lyngdal E134 ÅkrafjordenRv 72 i VerdalE 136 TressfjordRv 46 VikedalRing 3 i Oslo E16 i Flom Rv 402 Lillesand Undersøkelser pr. mai 2011 Fv 13 i Alta E 134 Odda E 8 Lavangsdalen E 6 Grong E 39 Try i Søgne RV15 Skjåk E 6 Follo

6 05/2011 Martin Visnes Tilnærming til ulykker •Individuelt – hvem kan lastes? •System – hvorfor feilet systemet? ”Menneskelig feil er ikke en årsak, men et symptom på systemfeil”.

7 Vogntogvelt på Rv 44 ved Sirevåg og Tengs 15. september 2005

8 05/2011 Martin Visnes Transportoppdraget •Egersund Havne Transport AS (EHT AS) hadde påtatt seg å frakte betongelementer til nytt bygg for Lidl i Egersund. •De første transportene startet om morgenen 15. september 2005 •EHT AS hadde leid inn Høiland AS som undertransportør. •Transportene skulle gå fra Vigrestad til Egersund

9 05/2011 Martin Visnes Veggelement

10 05/2011 Martin Visnes Transportoppdraget •Vogntog fra Høiland AS starter transport av 3 betongelementer - totalt 30 000 kg kl. 09.30 •Vogntog fra EHT AS starter transport av 3 betongelementer - totalt 30 000 kg kl. 09.45

11 05/2011 Martin Visnes Avsender-Hårr betong AS Egersund Havne Transport AS (kl. 10.05) Høiland AS (kl. 10.02)

12 05/2011 Martin Visnes

13 Ulykken ved Tengs

14 05/2011 Martin Visnes Ulykken ved Sirevåg

15 05/2011 Martin Visnes Ulykkesårsak Rv 44 vedTengs: •A-Kraken knakk. Den var med den aktuelle lasten dimensjonert for kun 20% av lastsikringskravet sideveis (skal tåle krefter tilsvarende halve lastens vekt). Rv 44 ved Sirevåg: •Vogntogets hastighet var høyere enn den kritiske veltehastigheten.

16 05/2011 Martin Visnes Utfallet av ulykkene •Tengs: –Kom fra ulykken uten fysiske skader –Føreren brukte bilbelte •Sirevåg –Falt delvis ut av bilen og omkom –Føreren brukte ikke bilbelte

17 05/2011 Martin Visnes Bruk av bilbelte redder liv

18 05/2011 Martin Visnes Kartlegging av sikkerhetsproblemer •Kjøretøyet var ikke tilpasset transportoppdraget •Underdimensjonerte A-krakker •Semitrailerne var ikke konstruert for transport av gods med den aktuelle tyngdepunktshøyden •Bakre aksel på semitrailerne var styrbare (stor negativ effekt på side- og retningsstabilitet under de fleste kjøreforhold) •Ikke kompetanse i transportfirmaet til å foreta reelle risikovurderinger ved valg av utstyr

19 05/2011 Martin Visnes Kartlegging av sikkerhetsproblemer •Kompetansekrav som stilles for å få førerrett for lastebil/vogntog er ikke tilstrekkelig til at føreren skal kunne gjøre nødvendige sikkerhetsvurderinger før kjøring mht. •Plassering av last •Sikring av last •Vurderinger i forhold til transportenhetens stabilitet •Manglende fokus og opplæring på sikkerhet i transportfirmaet •Manglende bilbeltebruk •Fører som omkom ville høyst sannsynlig overlev hvis han hadde brukt bilbelte •Føreren som ikke ble skadet ville høyst sannsynlig fått omfattende skader hvis han ikke hadde brukt bilbelte

20 05/2011 Martin Visnes Kartlegging av sikkerhetsproblemer •Ikke fokus på samordnet tilsyn i transportbransjen •Arbeidstilsynet prioriterer ikke transportbransjen, da de forutsetter at det ivaretas av Statens vegvesen og politiet •Statens vegvesen og politiet prioriterer tilsyn med fører og kjøretøy •Transportfirmaet- som sitter med ”nøkkelen” til en sikker transport- kan drive fritt ”uten”tilsyn.

21 05/2011 Martin Visnes Samspillet i trafikksystemet vei trafikant kjøretøy Årsaksanalyse Ulykke Organisasjoner og myndigheter HMS – arbeidsmiljø Transportkjeden Styringssystemer Kontroll og tilsyn av: trafikant, kjøretøy, veinett, virksomheter Sikkerhetsmessige rammebetingelser (Lover og regler) Arbeidsmiljøloven, Internkontroll, Vegtrafikklov, Plan- og bygningslov, Forvaltningslov…

22 05/2011 Martin Visnes Samspillet i trafikksystemet •Førerne benyttet kjøretøy som ikke var tilpasset oppdraget •Ikke tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre oppdraget •En av førerne brukte ikke bilbelte •Det ble benyttet lastsikringsutstyr som ikke var dimensjonert for lasten •For høy hastighet i forhold til kritisk hastighet

23 05/2011 Martin Visnes Samspillet i trafikksystemet vei trafikant kjøretøy Årsaksanalyse Ulykke Organisasjoner og myndigheter HMS – arbeidsmiljø Transportkjeden Styringssystemer Kontroll og tilsyn av: trafikant, kjøretøy, veinett, virksomheter Sikkerhetsmessige rammebetingelser (Lover og regler) Arbeidsmiljøloven, Internkontroll, Vegtrafikklov, Plan- og bygningslov, Forvaltningslov…

24 05/2011 Martin Visnes •Utleverte kjøretøy og utstyr som ikke var egnet •Ikke gjennomført risikovurderinger før transportene startet •Ikke kompetanse i firmaene til å gjennomføre risikovurderinger •Firmaene pålegger ikke førerne å bruke bilbelte •Mangelfullt HMS system – ikke internopplæring •Manglende oppfølging av bilbeltebruken fra kontrollmyndigheten •Arbeidstilsynet prioriterer ikke tilsyn i transportbransjen Organisasjoner og myndigheter

25 05/2011 Martin Visnes Samspillet i trafikksystemet vei trafikant kjøretøy Årsaksanalyse Ulykke Organisasjoner og myndigheter HMS – arbeidsmiljø Transportkjeden Styringssystemer Kontroll og tilsyn av: trafikant, kjøretøy, veinett, virksomheter Sikkerhetsmessige rammebetingelser (Lover og regler) Arbeidsmiljøloven, Internkontroll, Vegtrafikklov, Plan- og bygningslov, Forvaltningslov…

26 05/2011 Martin Visnes •Manglende stabilitetskrav for kjøretøy •Ikke krav til dokumentasjon og merking av transportutstyr •Manglende kompetansekrav til førere som skal gjennomføre sikkerhetskritiske transporter Sikkerhetsmessige rammebetingelser (lover og regler)

27 Sikkerhetstilrådinger •Det ble gitt 9 sikkerhetstilrådinger innenfor følgende områder: –Risikoanalyser –HMS-systemer og sikkerhetsopplæring av ansatte –Oppfølging av bilbeltebruk i tunge kjøretøy –Samordnet tilsyn i transportbransjen –Stabilitetskrav til kjøretøy –Oppfølging av lastsikring og lastsikringsutstyr 05/2011 Martin Visnes

28 Vogntogvelt på E39 ved Brennåsen i Songdalen

29 05/2011 Martin Visnes Vogntogvelt på E39 ved Brennåsen i Songdalen

30 05/2011 Martin Visnes

31

32 Takk for oppmerksomheten! Statens havarikommisjon for transport. www.sht.no Martin Visnes


Laste ned ppt "Havariinspektør Martin Visnes Farlig gods konferansen 2011 Noen alvorlige ulykker med tungtransport i Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google